Headerbild_SEO_LP_Abluft_Umluft_L.jpg Headerbild_SEO_LP_Abluft_Umluft_P.jpg

Kiertoilma vai poistoilma? Eri liesituuletintyyppien plussat ja miinukset

Vaikka keittotasoon asennettavaa höyrynpoistoa ei voikaan monilta osin verrata perinteiseen liesituulettimeen, niillä on kuitenkin jotakin yhteistä. Keittotason höyrynpoistoja voidaan käyttää liesituulettimien tapaan kahdella tavalla: joko poistoilmalla tai kiertoilmalla. Kummallakin käyttötavalla höyrynpoisto imee keitto- ja paistohöyryt, ja myös hajut ja rasvahiukkaset poistetaan. Erot ovat ilman johtamistavassa: Kiertoilmaversiossa imetty ilma suodatetaan laadukkaalla aktiivihiilisuodattimella (poistaa ja puhdistaa hajumolekyylit) ja johdetaan takaisin huoneeseen. Poistoilmaversiossa ilma johdetaan ulos. Se, kumpi versioista on parempi valinta, riippuu monista tekijöistä ja paljolti myös rakennusvaatimuksista. Vertailemme seuraavassa kummankin järjestelmän plussia ja miinuksia, jotta tiedät, mihin sinun kannattaa kiinnittää huomiota valintaa tehdessäsi.

Poistoilma ja kiertoilma – toimintatavat lyhyesti selitettynä

Poistoilma

Kuten jo nimikin kertoo, poistoilmakäyttöisessä höyrynpoistossa imetty ilma johdetaan pois ulkoilmaan. Tätä varten höyrynpoisto liitetään seinäläpiviennin sisältävään poistoilmakanavaan. Kanavajärjestelmä johtaa poistoilman ulos rakennuksen ulkoseinässä olevan läpiviennin kautta. Läpivientiä ei tarvitse tehdä keittiön seinään, vaan se voi sijaita myös katossa tai kellarissa. Höyrynpoisto imee höyryt suoraan kattilasta tai pannusta ja johtaa ne rasvasuodattimen kautta kanavajärjestelmään. Rasvasuodatin puhdistaa ilman rasvahiukkasista. BORAn kanavajärjestelmä (BORA Ecotube) tarjoaa vapautta keittiön suunnitteluun ja kaikkiin asennuskohteisiin sopivan poistoilmaratkaisun. Kanavajärjestelmän avulla voi toteuttaa pitkiäkin kanavareittejä ilman laitteen tehon heikkenemistä. Poistoilmakanavan voi myös sijoittaa vapaasti joko vasemmalle tai oikealle. Keittohöyryt ja -käryt päätyvät lopuksi ulos poistoilmana rakennuksen seinässä olevan seinäläpiviennin kautta. Poistoilmakanavan takaiskuventtiilit estävät ulkoilman pääsyn sisään rakennukseen. Asennustilanteen mukaan läpiviennissä voidaan käyttää erityisiä lisävarusteita, kuten ulkoista seinätuuletinta, siipikattotuuletinta tai matalaa kattotuuletinta.

Kiertoilma

Kiertoilmajärjestelmässä ilma puolestaan jää huoneeseen. Höyrynpoistojärjestelmä imee ilman, joka sisältää keitto- ja paistohajuja ja rasvamolekyylejä, suodattaa ne ja johtaa ilman puhdistettuna takaisin keittiöön. Rasvasuodattimen lisäksi tarvitaan aktiivihiilisuodatin. Rasvasuodatin suodattaa ilmasta ensin rasvahiukkaset, ja tämän jälkeen aktiivihiilisuodatin poistaa ruoanvalmistuksesta syntyneet hajut. Kiertoilmakäytössä hajuhiukkaset eivät päädy takaisin huoneeseen. Aktiivihiilien erittäin suuri suodatinpinta ei enää ajan myötä pysty sitomaan hajumolekyylejä riittävästi ja lopulta ei ollenkaan. Tämän vuoksi kiertoilmasuodatin on vaihdettava säännöllisesti. Tarkista suodattimen käyttöikä keittotason höyrynpoistojärjestelmän käyttöohjeesta. Järjestelmästä riippuen BORAn kiertoilmasuodattimien käyttöikä vaihtelee 1–2 vuoden välillä. Tämä tarkoittaa, että ne ovat käytössä melko pitkään, ennen kuin suodattimen vaihto tulee ajankohtaiseksi. 
Kiertoilmajärjestelmän asentaminen on huomattavasti helpompaa kuin poistoilmajärjestelmän. Erityisesti pienissä asunnoissa ja keittiöissä sekä kunnostettavissa kohteissa suositaan yleensä kiertoilmajärjestelmiä.

BORA Classic 2.0 System

Kumpi käyttötapa kannattaa valita? Vertailussa poistoilma ja kiertoilma

Kummallakin toimintaperiaatteella on omat etunsa, eivätkä ne välttämättä sovellu samalla tavalla kaikkiin keittiöihin. Käyttötapojen tärkeimpien ominaisuuksien vertailu auttaa sopivan ratkaisun valinnassa.

 

Poistoilmakäyttöiset liesituulettimet ja keittotason höyrynpoistot johtavat poistoilman lisäksi ruoanvalmistuksen aikana syntyvää kosteutta pois huoneilmasta. Kiertoilmakäyttöisissä liesituulettimissa näin ei ole. Kiertoilmakäytössä ilmasta suodatetaan rasvahiukkaset ja hajut aivan kuten poistoilmakäytössäkin, mutta vesihöyryä ei poisteta. Tämän vuoksi kiertoilmakäyttöistä höyrynpoistojärjestelmää käytettäessä on tärkeää huolehtia riittävästä ilmanvaihdosta joko avatun ikkunan tai automaattisesti ohjatun ilmanvaihtolaitteen kautta. Mutta myös poistoilmakäyttöisen järjestelmän yhteydessä on tärkeää, että rakennuksen sisälle virtaa riittävästi raikasta ilmaa. Näin on erityisesti silloin, jos samassa tilassa on huoneilmasta riippumaton tulisija tai huoneilmaa ottava tulisija, kuten takka tai kaasukäyttöinen vedenlämmitin, tai jos käytössä on hiililämmitys. Jos höyrynpoistojärjestelmää käytetään samanaikaisesti, kun tulisijassa on tuli, voi höyrynpoistojärjestelmän poistoilman muodostama alipaine saada aikaan sen, että huoneeseen pääsee vaarallisia savukaasuja. Rakennuksissa, joiden ulkokuori on erityisen tiivis, vaara on olemassa myös huoneilmasta riippumattomia tulisijoja käytettäessä. Ikkunakosketin estää tällaisen vaaratilanteen syntymisen. Se takaa, että höyrynpoistojärjestelmää voidaan kytkeä päälle ainoastaan silloin, kun ikkuna on auki ja sisälle virtaa riittävästi raikasta ilmaa. Ikkunakosketin liitetään höyrynpoistojärjestelmän moottoriin johdolla tai radioyhteydellä. Se toimii eräänlaisena valvontalaitteena: Se välittää poistoilmajärjestelmälle tiedon ikkunan asennosta. Jos ikkuna on auki, järjestelmä voi käynnistyä.

Asennus

Poistoilmakäyttöisen järjestelmän asentaminen ei aina ole mahdollista. Jos kyseessä on uudisrakennus, tiedustele suunnittelusta vastaavalta arkkitehdiltä, onko poistoilmakäyttöisen järjestelmän toteuttaminen mahdollista. Tarvittavien poistoilmakanavien ja ulos johtavan seinäläpiviennin vuoksi poistoilmakäyttöisen järjestelmän asentaminen on jonkin verran hankalampaa kuin kiertoilmakäyttöisen keittotason höyrynpoiston. Erityisesti vuokra-asunnoissa poistoilmalaitteen asennus on monimutkaisempaa kuin kiertoilmalaitteen, sillä poistoilmakäyttöisen järjestelmän osien asentamiseen tarvitaan vuokranantajan lupa. Kyseessä on rakenteellinen muutos, joka edellyttää rakennuksen tai asunnon omistajan suostumusta.

 

Energiatehokkuus

Kun poistoilmakäyttöistä höyrynpoistojärjestelmää käytetään talvella, keittohöyryjen mukana ulos päätyy myös lämmitysilmaa. Tämä tarkoittaa, että kallisarvoista energiaa joutuu hukkaan. Erityisesti passiivitaloissa tai erityisen tiiviissä matalaenergiataloissa tämä voi heikentää rakennuksen energiatasapainoa. Rakennusasiantuntijat suosittelevat sen vuoksi käyttämään erityisen hyvin lämpöeristetyissä uudisrakennuksissa kiertoilmaliesituulettimia poistoilmaliesituulettimien sijaan. Joissakin uudisrakennuksissa poistoilmaliesituulettimet ovat jopa kiellettyjä. BORA-järjestelmät toimivat perinteisistä liesituulettimista poiketen huomattavasti pienemmällä ilmavirtauksella, minkä vuoksi ulos päätyy vähemmän lämmitysilmaa. Ilmatiiviissä rakennuksissa kiertoilma on kuitenkin usein parempi vaihtoehto, sillä tällöin käytössä on yleensä myös ohjattu ilmanvaihtojärjestelmä. Automaattinen tulo- ja poistoilman säätely huolehtii turvallisesti kosteuden poistosta, ja kiertoilmakäyttöinen höyrynpoistojärjestelmä takaa, että keittiön ilma pysyy raikkaana. Vanhoissa rakennuksissa poistoilmakäyttöinen järjestelmä on usein suositeltavin ratkaisu. Tämä johtuu siitä, että vanhoissa rakennuksissa esiintyy usein suuria lämpötilanvaihteluita, mikä johtaa kosteuden kerääntymiseen. Poistoilmakäytöllä ilmassa oleva kosteus johdetaan nopeasti ulos.

 

Huolto

Jotta hajut voidaan poistaa tehokkaasti kiertoilmakäytössä, tarvitaan rasvasuodattimen lisäksi aktiivihiilisuodatin tai erityinen kiertoilmasuodatin. Aktiivihiilien erittäin suuri suodatinpinta ei enää ajan myötä pysty sitomaan hajumolekyylejä riittävästi ja lopulta ei ollenkaan. Tämän vuoksi kiertoilmasuodatin on vaihdettava säännöllisesti. Näin höyrynpoistojärjestelmä pitää ilman raikkaana myös jatkossa. Tarkista suodattimen käyttöikä keittotason höyrynpoistojärjestelmän käyttöohjeesta.

 

Poistoilma vai kiertoilma – järjestelmien plussat ja miinukset yhdellä silmäyksellä

Kiertoilma

Plussat:

  • helppo ja edullinen asennus 
  • voidaan asentaa kaikkiin keittiöihin, myös passiivi- ja matalaenergiataloihin
  • suunnittelun vapaus (esim. keittiösaareke sijoitettavissa vapaasti)

Miinukset:

Poistoilma

Plussat:

  • ei vaadi juuri huoltoa, sillä suodatinta ei tarvitse vaihtaa 
  • huoneilmassa oleva kosteus johdetaan ulos poistoilman mukana

Miinukset:

  • talvella energiahäviötä, sillä lämmitysilmaa päätyy poistoilman mukana ulos
  • soveltuu vain rajoitetusti passiivi- ja matalaenergiarakennuksiin

Saat lisätietoja optimaalisista suunnitteluratkaisuista BORA-jälleenmyyjältä

Saat lisätietoja optimaalisista suunnitteluratkaisuista BORA-jälleenmyyjältä

JÄLLEENMYYJÄHAKU