Filterwechsel_Teaser_1920x1080.jpg Headerbild_BORA_System_P.jpg

החלפת מסנן פחם פעיל

החלפת מסנן הפחם הפעיל של BORA שלב אחר שלב

המוצרים שלנו במערכת סחרור האוויר נשענים על יעילות מסנן הפחם הפעיל, ודואגים לכך שריחות לא נעימים לא יגיעו לחלל החדר, כדי שבמטבח יהיה אוויר צח תמיד. אולם כיצד פועל הפחם הפעיל כמסנן ריחות?

 

מדוע עלי להחליף את מסנן הפחם הפעיל של BORA?

מסנני פחם פעיל לוכדים ריחות בישול לא נעימים, אולם הקיבולת שלהם מוגבלת. כאשר מסנן הפחם הפעיל מגיע למצב רווי, הוא אינו יכול לסנן עוד ריחות; לכן יש להחליף את המסנן כעבור זמן מסוים.

בחנות המקוונת שלנו תוכלו להזמין בקלות מסנני פחם פעיל חדשים של BORA עבור המוצר של BORA שמותקן אצלכם.

באיזו תדירות יש להחליף את מסנן הפחם הפעיל של BORA?

באיזו תדירות יש להחליף את מסנן הפחם הפעיל של BORA שבמערכת שלכם? זה תלוי במוצר של BORA שמותקן אצלכם ובמסנן הפחם הפעיל שבו:

 

BORA Classic & BORA Professional: בשני המוצרים ישנן שתי אפשרויות במערכת סחרור האוויר: BORA – קופסת ניקוי האוויר Ecotube ‏(ULBF) ו-BORA – קופסת ניקוי אוויר עם 3 מחסניות פחם פעיל (ULB3X). . את ULB1 יש להחליף כעבור 300 שעות עבודה. את ULB3X יש להחליף כעבור 600 שעות עבודה.

 

BORA X Pure: במוצרי ו-BORA X Pure בגרסת סחרור אוויר מסנן הפחם הפעיל של BORA הוא המוצר הנכון. לאחר 150 שעות עבודה דרושה החלפה

 

BORA Pure: במוצרי ו-BORA Pure בגרסת סחרור אוויר מסנן הפחם הפעיל של BORA הוא המוצר הנכון. לאחר 150 שעות עבודה דרושה החלפה

 

BORA Basic: במוצרי BORA Basic בגרסת סחרור אוויר מסנן הפחם הפעיל של BORA הוא המוצר הנכון. לאחר 150 שעות עבודה דרושה החלפה

לכל המוצרים של BORA יש מאפיין אחד משותף בנושא החלפת המסנן: מונה מובנה. מונה זה סופר לאחור אוטומטית את שעות העבודה. ברגע שהוא מאיר, צריך להחליף את מסנן הפחם הפעיל:

 


BORA Professional 2.0, BORA Classic, BORA X PureBORA PureBORA Basic ‏‏ : כאשר סמל "F" באזור התצוגה של המאוורר מאיר, יש להחליף את המסנן.

BORA Classic 2.0: כאן מופיעה תצוגה של חמישה תווים על הצג:

 • i FILT: : המסנן הגיע לטווח 20 שעות העבודה האחרונות
 • E FILT: המסנן הגיע לטווח 5 שעות העבודה האחרונות

 

כיצד אוכל להחליף את המסנן במכשיר של BORA שמותקן אצלי?

החלפת המסנן תלויה במוצר של BORA ובמסנני הפחם הפעיל המותקנים בו.

אם אתם משתמשים ב-BORA Professional תוכלו להיעזר בהוראות המפורטות הבאות לצורך החלפת מסנן הפחם הפעיל:

החלפת קופסת ניקוי אוויר Ecotube של BORA‏ ULBF)

 1. כבה את קולט האדים.
 2. פתח את אזור הגישה למכשירך.
 3. שחרר את המכשיר מזוויות החיבור או מהצמדן.
 4. הסר את המכשיר מחיבור התעלה.
 5. נקה את חיבור התעלה באמצעות מטלית רכה וחומר ניקוי או מים.
 6. חבר את המסנן החדש לרכיב התעלה. ודא תוך כך שהאטם אינו מחליק.
 7. הבא את המסנן החדש למיקום הנכון וקבע אותו באמצעות זוויות החיבור, כמו מסנן האוויר הישן.
 8. בדוק שחיבורי התעלות אטומים, יושבים היטב ושהמכשיר פועל בצורה תקינה. לשם כך יש להפעיל את קולט האדים. במקרה הצורך היעזר בהוראות ההפעלה של המוצר של BORA שמותקן אצלך.
 9. אם קולט האדים בכיריים פועל בצורה התקינה, סגור את אזור הגישה למכשיר וסלק את המסנן המשומש בהתאם לחוק.

החלפת קופסת ניקוי אוויר של BORA עם שלושה מסנני פחם פעיל (ULB3X)

 1. כבה את קולט האדים.
 2. פתח את אזור הגישה למסנן.
 3. סובב את מחסניות הפחם הפעיל שמאלה כדי לשחרר אותן. הוצא בזהירות את מחסניות הפחם הפעיל המשוחררות.
 4. התקן את מחסניות הפחם הפעיל החדשות בזו אחר זו.
 5. (יש לבצע רק אם הותקן הדגם הקודם ULB3): פתח את הסגירה שבצד שמאל או בצד ימין.
 6.  (יש לבצע רק אם הותקן הדגם הקודם ULB3): הוצא את המסנן הדק המשומש .הערה: בדגם היורש ULB3X כבר לא דרוש מסנן דק.
 7. בדוק שכל חיבורי התעלות אטומים, יושבים היטב ושהמכשיר פועל בצורה תקינה. לשם כך יש להפעיל את קולט האדים. במקרה הצורך היעזר בהוראות ההפעלה של המוצר של BORA שמותקן אצלך.
 8. אם קולט האדים בכיריים פועל בצורה תקינה, סגור את אזור הגישה למכשיר וסלק את המסננים המשומשים בהתאם לחוק.

אם אתם משתמשים ב-BORA Professional תוכלו להיעזר בהוראות המפורטות הבאות לצורך החלפת מסנן הפחם הפעיל:

החלפת קופסת ניקוי אוויר Ecotube של BORA‏ ULBF)

 1. כבה את קולט האדים.
 2. פתח את אזור הגישה למכשירך.
 3. שחרר את המכשיר מזוויות החיבור או מהצמדן.
 4. הסר את המכשיר מחיבור התעלה.
 5. נקה את חיבור התעלה באמצעות מטלית רכה וחומר ניקוי או מים.
 6. חבר את המסנן החדש לרכיב התעלה. ודא תוך כך שהאטם אינו מחליק.
 7. הבא את המסנן החדש למיקום הנכון וקבע אותו באמצעות זוויות החיבור, כמו מסנן האוויר הישן.
 8. בדוק שחיבורי התעלות אטומים, יושבים היטב ושהמכשיר פועל בצורה תקינה. לשם כך יש להפעיל את קולט האדים. במקרה הצורך היעזר בהוראות ההפעלה של המוצר של BORA שמותקן אצלך.
 9. אם קולט האדים בכיריים פועל בצורה התקינה, סגור את אזור הגישה למכשיר וסלק את המסנן המשומש בהתאם לחוק.

החלפת קופסת ניקוי אוויר של BORA עם שלושה מסנני פחם פעיל (ULB3X)

 1. כבה את קולט האדים.
 2. פתח את אזור הגישה למסנן.
 3. סובב את מחסניות הפחם הפעיל שמאלה כדי לשחרר אותן. הוצא בזהירות את מחסניות הפחם הפעיל המשוחררות.
 4. התקן את מחסניות הפחם הפעיל החדשות בזו אחר זו.
 5. (יש לבצע רק אם הותקן הדגם הקודם ULB3): פתח את הסגירה שבצד שמאל או בצד ימין.
 6.  (יש לבצע רק אם הותקן הדגם הקודם ULB3): הוצא את המסנן הדק המשומש .הערה: בדגם היורש ULB3X כבר לא דרוש מסנן דק.
 7. בדוק שכל חיבורי התעלות אטומים, יושבים היטב ושהמכשיר פועל בצורה תקינה. לשם כך יש להפעיל את קולט האדים. במקרה הצורך היעזר בהוראות ההפעלה של המוצר של BORA שמותקן אצלך.
 8. אם קולט האדים בכיריים פועל בצורה תקינה, סגור את אזור הגישה למכשיר וסלק את המסננים המשומשים בהתאם לחוק.

אם אתם משתמשים ב- BORA Classic 2.0 או BORA Classic תוכלו להיעזר בהוראות המפורטות הבאות לצורך החלפת מסנן הפחם הפעיל:

החלפת קופסת ניקוי אוויר Ecotube של BORA‏ (ULBF)

 1. כבה את קולט האדים.
 2. פתח את אזור הגישה למכשירך.
 3. שחרר את המכשיר מזוויות החיבור או מהצמדן.
 4. הסר את המכשיר מחיבור התעלה.
 5. נקה את חיבור התעלה באמצעות מטלית רכה וחומר ניקוי או מים.
 6. חבר את המסנן החדש לרכיב התעלה. ודא תוך כך שהאטם אינו מחליק.
 7. הבא את המסנן החדש למיקום הנכון וקבע אותו באמצעות זוויות החיבור, כמו מסנן האוויר הישן.
 8. בדוק שחיבורי התעלות אטומים, יושבים היטב ושהמכשיר פועל בצורה תקינה. לשם כך יש להפעיל את קולט האדים. במקרה הצורך היעזר בהוראות ההפעלה של המוצר של BORA שמותקן אצלך.
 9. אם קולט האדים בכיריים פועל בצורה התקינה, סגור את אזור הגישה למכשיר וסלק את המסנן המשומש בהתאם לחוק.

החלפת קופסת ניקוי אוויר של BORA עם שלושה מסנני פחם פעיל (ULB3X)

 1. כבה את קולט האדים.
 2. פתח את אזור הגישה למסנן.
 3. סובב את מחסניות הפחם הפעיל שמאלה כדי לשחרר אותן. הוצא בזהירות את מחסניות הפחם הפעיל המשוחררות.
 4. התקן את מחסניות הפחם הפעיל החדשות בזו אחר זו.
 5.  (יש לבצע רק אם הותקן הדגם הקודם ULB3): פתח את הסגירה שבצד שמאל או בצד ימין.
 6. (יש לבצע רק אם הותקן הדגם הקודם ULB3): הוצא את המסנן הדק המשומש. הערה: בדגם היורש ULB3X כבר לא דרוש מסנן דק.
 7. בדוק שכל חיבורי התעלות אטומים, יושבים היטב ושהמכשיר פועל בצורה תקינה. לשם כך יש להפעיל את קולט האדים. במקרה הצורך היעזר בהוראות ההפעלה של המוצר של BORA שמותקן אצלך.
 8. אם קולט האדים בכיריים פועל בצורה תקינה, סגור את אזור הגישה למכשיר וסלק את המסננים המשומשים בהתאם לחוק.

 

אם אתם משתמשים ב- BORA Classic 2.0 או BORA Classic תוכלו להיעזר בהוראות המפורטות הבאות לצורך החלפת מסנן הפחם הפעיל:

החלפת קופסת ניקוי אוויר Ecotube של BORA‏ (ULBF)

 1. כבה את קולט האדים.
 2. פתח את אזור הגישה למכשירך.
 3. שחרר את המכשיר מזוויות החיבור או מהצמדן.
 4. הסר את המכשיר מחיבור התעלה.
 5. נקה את חיבור התעלה באמצעות מטלית רכה וחומר ניקוי או מים.
 6. חבר את המסנן החדש לרכיב התעלה. ודא תוך כך שהאטם אינו מחליק.
 7. הבא את המסנן החדש למיקום הנכון וקבע אותו באמצעות זוויות החיבור, כמו מסנן האוויר הישן.
 8. בדוק שחיבורי התעלות אטומים, יושבים היטב ושהמכשיר פועל בצורה תקינה. לשם כך יש להפעיל את קולט האדים. במקרה הצורך היעזר בהוראות ההפעלה של המוצר של BORA שמותקן אצלך.
 9. אם קולט האדים בכיריים פועל בצורה התקינה, סגור את אזור הגישה למכשיר וסלק את המסנן המשומש בהתאם לחוק.

החלפת קופסת ניקוי אוויר של BORA עם שלושה מסנני פחם פעיל (ULB3X)

 1. כבה את קולט האדים.
 2. פתח את אזור הגישה למסנן.
 3. סובב את מחסניות הפחם הפעיל שמאלה כדי לשחרר אותן. הוצא בזהירות את מחסניות הפחם הפעיל המשוחררות.
 4. התקן את מחסניות הפחם הפעיל החדשות בזו אחר זו.
 5.  (יש לבצע רק אם הותקן הדגם הקודם ULB3): פתח את הסגירה שבצד שמאל או בצד ימין.
 6. (יש לבצע רק אם הותקן הדגם הקודם ULB3): הוצא את המסנן הדק המשומש. הערה: בדגם היורש ULB3X כבר לא דרוש מסנן דק.
 7. בדוק שכל חיבורי התעלות אטומים, יושבים היטב ושהמכשיר פועל בצורה תקינה. לשם כך יש להפעיל את קולט האדים. במקרה הצורך היעזר בהוראות ההפעלה של המוצר של BORA שמותקן אצלך.
 8. אם קולט האדים בכיריים פועל בצורה תקינה, סגור את אזור הגישה למכשיר וסלק את המסננים המשומשים בהתאם לחוק.

 

אם אתם משתמשים ב-BORA Basic תוכלו להיעזר בסרטון הבא לצורך החלפת מסנן הפחם הפעיל.

אם אתם משתמשים ב-BORA Basic תוכלו להיעזר בסרטון הבא לצורך החלפת מסנן הפחם הפעיל.

אם אתם משתמשים ב-BORA Pure/BORA X Pure  תוכלו להיעזר בסרטון הבא לצורך החלפת מסנן הפחם הפעיל.

אם אתם משתמשים ב-BORA Pure/BORA X Pure  תוכלו להיעזר בסרטון הבא לצורך החלפת מסנן הפחם הפעיל.

את כל מסנני הפחם הפעיל של קולט האדים בכיריים של BORA תוכלו להזמין בקלות מהחנות המקוונת של myBORA; לחלופין תוכלו לפנות למשווק BORA הקרוב אליכם.

כיצד פועל פחם פעיל באופן עקרוני?

פחם פעיל מורכב בעיקרו מפחמן וגבישי גרפיט עם פני שטח פנימיים גדולים ומבנה נקבובי מאוד. פחם פעיל משמש גם בניקוי נוזלים וגם בניקוי ריחות. במסנן הפחם הפעיל של BORA המבנה הנקבובי דואג לכך שהפחם הפעיל יספוג ריחות בישול בנקבוביות שלו כמו ספוג. בהשוואה לספוג, הפחם הפעיל מאחסן את פרודות הריח בנקבוביות שלו ואינו משחרר אותן עוד.

במסנן הפחם הפעיל מסדרת BORA Basic יש למסננים שכבה נוספת של מחליף יונים "חומצי", אשר דואג לכך שחלקיקי ריח מסוימים, כגון חומצות אמינו של דגים, יפורקו וכך יאבדו את ריחם.