תפריט
מוצרים ניסיון

Revolution Tour in Potsdam

Revolution Tour: BORA in the air in Potsdam

Revolution Tour in Potsdam

Not many can say that they've seen the New Palace in Potsdam from the air. Our BORA distribution
partners and end customers had the chance to see these breathtaking views when the BORA Cooking
Truck made its stop in the city.
Up they went, to a height of 30 metres in a glass cube attached to a crane. Appetisers were prepared
on BORA Basic, BORA Classic and BORA Professional 2.0 cooktop extractor systems and the BORA
principle of suctioning the cooking vapours downwards was demonstrated. The seven advantages:
Fresh air, quiet operation, clear view, simple cleaning, effectiveness, best materials and design
freedom aroused the guests’ curiosity and clearly won them over.

BORA in the air
Date: 05 to 07 April 2018
Event location: Potsdam
Participants: Distribution partners and end customers

קובצי Cookie לניתוח גישות לאתר האינטרנט / אמצעי שיווק

המשך השימוש באתר כמוהו כהסכמה לשימוש זה בקובצי Cookie. מידע על קובצי Cookie והאפשרות שלך לסירוב.