תפריט
מוצרים ניסיון

Revolution Tour in Copenhagen

Revolution Tour: BORA in the air in Copenhagen

Revolution Tour in Copenhagen

When we think of this wonderful Danish seaport, Copenhagen’s landmark – the little mermaid –
springs to mind. From the 9th to the 11th of August 2018, however, the city boasted a completely
different highlight as it hosted the BORA Revolution Tour.
High above the port of Copenhagen, the glass BORA cube was the focal point of curious onlookers for
three days. 30 metres up in the air a qualified BORA chef cooked for 15 people at a time. In this
promotional campaign, guests became familiar with the BORA principle and seven advantages, and
came out of the cube full of enthusiasm.

BORA in the air
Date: 9 to 11 August 2018
Event location: Copenhagen
Participants: Distribution partners and end customers

Popup Picture
בוא להתרשם בעצמך במקום
מצא משווקים

קובצי Cookie לניתוח גישות לאתר האינטרנט / אמצעי שיווק

המשך השימוש באתר כמוהו כהסכמה לשימוש זה בקובצי Cookie. מידע על קובצי Cookie והאפשרות שלך לסירוב.