תפריט
מוצרים ניסיון

#7 Gyoza

10 | 10 Asian cuisine with Vroni Lutz

אופן ההכנה

Chop the prawns and water chestnuts into small pieces and mix with the mince. Season to taste with the remaining ingredients. Add some mixture to each gyoza wrapper, brush the edges with egg white , then fold over to form small dumplings. Steam or boil for four minutes. Fry in sesame oil on the Tepanyaki then serve on the wakame with a soy sauce dip.

10_10-veronika-lutz_gyosa_zutaten_s.jpg
10_10-veronika-lutz_gyosa_1s.jpg
 • 1
 • 2
 • 100 g mince
 • 100 g prawns
 • 50 g water chestnuts (finely chopped)
 • 1 lemongrass stem (sliced)
 • ½ small bunch of
 • coriander (finely chopped)
 • 2 lime leaves (finely chopped)
 • 1 tbsp lime juice
 • 2 tbsp soy sauce
 • 2 spring onions (sliced)
 • Sesame oil (for frying)
 • 16 sheets of dumpling dough (gyoza wrappers)
 • 400 g wakame
 • 1 egg white

שלח רשימת קניות

קובצי Cookie לניתוח גישות לאתר האינטרנט / אמצעי שיווק

המשך השימוש באתר כמוהו כהסכמה לשימוש זה בקובצי Cookie. מידע על קובצי Cookie והאפשרות שלך לסירוב.