תפריט
מוצרים ניסיון

#6 Teriyaki chicken

10 | 10 Asian cuisine with Vroni Lutz

אופן ההכנה

Sear the chicken breast, add the ginger, garlic and tamarind and continue to fry. Deglaze with soy sauce and add sugar to taste. Leave to reduce. Cut the vegetables into thin strips, briefly sauté them, season to taste and sprinkle with sesame seeds.

10_10-veronika-lutz_terriyaki-haenchen_zutaten-1_s.jpg
10_10-veronika-lutz_terriyaki-haenchen_1_s.jpg
 • 1
 • 2
 • 4 chicken breasts (cut into pieces)
 • 2 carrots (sliced)
 • 1 handful of bean sprouts
 • 1 avocado (sliced)
 • Tamarind (optional)
 • 2 sticks of celery (sliced)
 • 1 small courgette (sliced)
 • 1 tbsp sesame seeds
 • 2 cm ginger (finely chopped)
 • 2 garlic cloves (finely chopped)
 • 100 ml soy sauce
 • 2 tbsp brown sugar
 • 1 tbsp lime juice
 • 3 coriander stems (finely chopped)

שלח רשימת קניות

קובצי Cookie לניתוח גישות לאתר האינטרנט / אמצעי שיווק

המשך השימוש באתר כמוהו כהסכמה לשימוש זה בקובצי Cookie. מידע על קובצי Cookie והאפשרות שלך לסירוב.