תפריט
מוצרים ניסיון

#4 Steamed sea bass with Jerusalem artichokes, sunflower seed and goji berries

אופן ההכנה

Bring a pan of water to the boil, slice the lime and add to the water. Season the fillets and steam over the boiling water in a covered bamboo basket for around 8 minutes. Peel the Jerusalem artichoke and cut into small pieces. Cook in salted water until soft and drain. Mash and combine with the sunflower seeds, goji berries and parsley. Serve the fillets on the purée and garnish with herbs, freshly grated rind of lime and sunflower oil.

Steamed sea bass with jerusalem artichokes sunflower seed and goji berries
  • 1 lime
  • 4 fillets of sea bass, approx. 180g each
  • Salt, white pepper, nutmeg
  • 500g Jerusalem artichoke
  • 4 tbsp roasted sunflower seeds
  • 4 tbsp goji berries, dried
  • 3 sprigs of parsley, chopped
  • Freshly grated rind of lime
  • Sunflower oil

שלח רשימת קניות

קובצי Cookie לניתוח גישות לאתר האינטרנט / אמצעי שיווק

המשך השימוש באתר כמוהו כהסכמה לשימוש זה בקובצי Cookie. מידע על קובצי Cookie והאפשרות שלך לסירוב.