תפריט
מוצרים ניסיון
10 | 10 Edition Baking with the Tepan

10 | 10 Edition Baking with the Tepan

recipes by BORA Cooking Chef Armin A. Auer

Baking with BORA

The BORA Tepan stainless steel grill is so versatile that it has already inspired many chefs to come up with new recipe ideas. Now, BORA chef Armin Alexander Auer, who has already cooked at hundreds of BORA live cooking demonstrations and events, is surprising us with both savoury and sweet baked delights. Grissini, pizzas and crepes have been reinterpreted with new finesse and are quick and easy to make on the BORA Tepan stainless steel grill – with just 10 minutes of preparation and 10 minutes of cooking time. Short, entertaining videos provide clear instructions on how to do so. 

Popup Picture
בוא להתרשם בעצמך במקום
מצא משווקים

קובצי Cookie לניתוח גישות לאתר האינטרנט / אמצעי שיווק

המשך השימוש באתר כמוהו כהסכמה לשימוש זה בקובצי Cookie. מידע על קובצי Cookie והאפשרות שלך לסירוב.