News 13.01.2019

BORA na TV-u

Novi TV spotovi plijene međunarodnu pozornost

BORA je poznata sve većem broju ljudi. BORA se nalazi u sve više kuhinja! U skladu s našom vizijom prema kojoj je napama došao kraj, i u 2019. pokrećemo više TV kampanja u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj, Belgiji i skandinavskim zemljama. Eurosport nas prenosi u više od 51 zemalja.

Podijeli

Druge novosti

Prikaži sve novosti