Impresum

BORA Vertriebs GmbH & Co KG

Innstrasse 1

A-6342 Niederndorf

Tel: +43 5373/622 50-0

Fax: +43 5373/622 50-90

mail@bora.com

www.bora.com

 

Direktor: Willi Bruckbauer 

Porezni broj: 166/4115 

PDV ID broj: ATU67323933 

Broj iz trgovačkog registra (FN): 381333i 

Osoba odgovorna za sadržaj: Willi Bruckbauer 

 

________________________________________

 

Autorsko pravo 

Čitav sadržaj ove internetske stranice zaštićen je autorskim pravima. Sva prava, uključujući prava na prijevod, ponovno tiskanje, umnožavanje i distribuciju ovog sadržaja ili njegovih dijelova pripadaju isključivo društvu BORA Vertriebs GmbH & Co KG. 
Bez dopuštenja društva BORA Vertriebs GmbH & Co KG sadržaj ove stranice ne smije se reproducirati ni u kojem obliku (fotokopija, mikrofilm ni bilo koji drugi oblik) niti obrađivati, umnožavati ili distribuirati putem elektroničkih sustava. 
Materijal koji ne podliježe ovim ograničenjima označen je odgovarajućim napomenama i može se upotrebljavati, distribuirati i reproducirati u bilo kojem trenutku. 
U slučaju postupanja suprotnog navedenom, društvo BORA Vertriebs GmbH & Co KG pridržava pravo na poduzimanje pravnih mjera u bilo kojem trenutku. Tu se, primjerice, ubrajaju zahtjevi za naknadu štete u nezanemarivom iznosu. 

________________________________________

 

Platforma Europske komisije za rješavanje sporova putem interneta: 
ec.europa.eu/consumers/odr 

Nismo obvezni niti voljni sudjelovati u postupku za rješavanje spora pred arbitražnim odborom potrošača.