Headerbild_SEO_LP_Abluft_Umluft_L.jpg Headerbild_SEO_LP_Abluft_Umluft_P.jpg

Recirculatie of luchtafvoer? De voor- en nadelen van afzuigsystemen

Hoewel je een kookveldafzuiging niet echt met een conventionele afzuigkap kunt vergelijken, is er toch één aspect dat op beide apparaattypes van toepassing is. Net als afzuigkappen kunnen kookveldafzuigingen op twee manieren worden bediend: met luchtafvoer of met recirculatie. Bij beide bedrijfsmodi worden kook- en braaddampen door de afzuiging afgezogen en worden geurtjes en vetdeeltjes veilig verwijderd. Het verschil zit hem in de geleiding van de lucht: bij recirculatie wordt de afgezogen lucht door een hoogwaardig actieve-koolfilter gefilterd (reiniging en geurbestrijding) en terug de kamer in geleid. Bij luchtafvoer wordt de lucht naar buiten getransporteerd. Welke versie de beste is voor welke keuken, hangt van heel wat factoren af – niet in het minst ook de bouwkundige omstandigheden. Een vergelijking van de voor- en nadelen van beide systemen laat zien waarop u moet letten wanneer u uw beslissing neemt.

Luchtafvoer en recirculatie: de verschillende werkwijzen kort uitgelegd

Luchtafvoer

Zoals de naam het al aangeeft, wordt bij luchtafvoer de afgezogen lucht naar buiten geleid. Hiertoe moet de afzuiging aangesloten zijn op een leidingsysteem voor luchtafvoer inclusief een muurrooster. Het kanaalsysteem leidt de lucht naar buiten via een doorvoer in de gebouwschil. De doorvoer hoeft niet noodzakelijk in een buitenwand van de keuken te zitten; het kan ook via het dak of de kelder. De wasemafzuiging zuigt kookdampen rechtstreeks uit de kookpot of pan en leidt deze via een vetfilter, dat de olieachtige deeltjes uit de lucht haalt, in een kanaalsysteem. Het kanaalsysteem van BORA (BORA Ecotube) biedt een grote designvrijheid: het kan een langere afstand overbruggen, zonder dat de prestaties van het apparaat in het gedrang komen, en maakt een variabele luchtgeleiding naar links of rechts mogelijk. Voor elke inbouwsituatie is er dus een geschikte luchtafvoeroplossing. Tot slot gaan de hinderlijk geurende kookdampen, ook wel wasem genoemd, als afgevoerde lucht naar buiten via een muurrooster in de gebouwschil. Terugslagkleppen in het luchtafvoerkanaal voorkomen dat buitenlucht terug het gebouw in stroomt. Afhankelijk van de montagesituatie worden speciale luchtafvoeraccessoires gebruikt bij de doorvoer naar buiten: buitenmuurmotoren, pannendakmotoren, platdakmotoren enz.

Recirculatie

Bij recirculatiesystemen blijft de lucht gewoon in de woonruimte. De lucht, die niet alleen kook- en braadgeurtjes maar ook vetmoleculen bevat, wordt door de afzuiging aangezogen, gefilterd en weer vrijgegeven in de keukenruimte. De lucht komt er gereinigd terug uit. Naast het vetfilter is er ook een actieve-koolfilter nodig. Het actieve-koolfilter absorbeert de voedselgeuren uit de vetvrij gemaakte kookdampen. Bij recirculatie komen deze geurdeeltjes niet terug in de ruimte. Na verloop van tijd zal het extreem grote filteroppervlak van de actieve kool de gewenste hoeveelheid geurmoleculen niet meer volledig en uiteindelijk helemaal niet meer kunnen binden. Daarom moet het recirculatiefilter regelmatig worden vervangen. U vindt de stand- en gebruikstijden terug in de bedieningshandleiding van uw kookveldafzuigsysteem. Afhankelijk van het systeem hebben recirculatiefilters van BORA een levensduur van 1 tot 2 jaar. Dat betekent dat ze vrij lang werken vooraleer een filtervervanging aan de orde is. 
Oplossingen met recirculatie zijn heel wat makkelijker te installeren dan oplossingen met luchtafvoer. In kleinere woningen en keukens of bij renovaties krijgt recirculatie over het algemeen de voorkeur.

BORA Classic 2.0 System

Welke modus kies ik? Luchtafvoer en recirculatie: een vergelijking

Elk afzuigsysteem heeft zijn eigen werkingsprincipe en voordelen, en is daarom ook niet altijd even geschikt voor iedere keukensituatie. Om uw beslissing wat makkelijker te maken, vergelijken we hierbij de twee bedrijfsmodi aan de hand van de belangrijkste punten.

 

Bij luchtafvoer leiden afzuigkappen en kookveldafzuigingen niet alleen de afgevoerde lucht, maar ook het vocht, dat bij het koken is ontstaan, uit de ruimte. Bij afzuigsystemen met recirculatie is dat niet het geval. Deze laatsten verwijderen dan wel de vetresten en geurtjes – net als bij luchtafvoer – maar niet de waterdamp. Bij gebruik van een wasemafzuiging met recirculatie is het dus belangrijk dat u voor voldoende luchtventilatie zorgt – hetzij door een open raam of automatisch via een gecontroleerd ventilatiesysteem. Maar ook bij luchtafvoersystemen is het belangrijk dat u altijd voldoende frisse lucht in huis laat, vooral als er in dezelfde ruimte ook een kamerluchtonafhankelijke of -afhankelijke vuurhaard, zoals een kachel, cv-ketel of kolenkachel, staat. Bij gelijktijdig gebruik van een vuurhaard en een wasemafzuiging kunnen er, door de onderdruk van de luchtafvoerafzuiging, gevaarlijke rookgassen in de ruimte terechtkomen. In gebouwen met een bijzonder luchtdichte omhulling bestaat dit gevaar ook met kamerluchtonafhankelijke vuurhaarden. Met een raamcontactschakelaar elimineert u dit gevaar. Deze schakelaar zorgt ervoor dat de afzuiging alleen kan worden ingeschakeld als het raam openstaat en er voldoende frisse lucht naar binnen kan. De contactschakelaar op het raam is per kabel of via radiogolven verbonden met de afzuiging. De raamcontactschakelaar werkt als een bewaker: hij stuurt de positie van de raamvleugel door naar de ontvanger van het luchtafvoersysteem. Staat het raam open, dan kan de afzuiging starten.

Montage

Een luchtafvoeroplossing is niet altijd mogelijk. Bij een nieuwbouw vraagt u best vooraf aan uw architect of luchtafvoer in uw geval mogelijk is. Vanwege de benodigde leidingen en de muurdoorvoer naar buiten toe, is het installeren van een luchtafvoersysteem ietwat ingewikkelder dan het installeren van een kookveldafzuiging met recirculatie. Vooral in huurwoningen is de inbouw met luchtafvoer complexer dan bij een afzuiging met recirculatie. Want als huurder moet u niet alleen de informatie van de ontwerper, maar ook de toestemming van de verhuurder krijgen voor het installeren van de afzuigcomponenten. Aangezien het hier om een wijziging van de constructie gaat, moet de eigenaar van het huis of de woning die ook nog goedkeuren.

 

Energie-efficiëntie

Bij een afzuigsysteem met luchtafvoer zullen er in de winter niet alleen kookdampen naar buiten worden geleid, maar zal er ook warme verwarmingslucht ontsnappen. Gevolg: er gaat waardevolle energie verloren. Vooral bij passiefhuizen of zeer energieneutrale woningen kan dit een negatieve invloed hebben op de energiebalans van het huis. Bouwexperts raden daarom aan om in nieuwe, sterk thermisch geïsoleerde gebouwen eerder voor recirculatie dan voor luchtafvoer te kiezen. In sommige nieuwe gebouwen zijn afzuigsystemen met luchtafvoer zelfs verboden. In tegenstelling tot conventionele afzuigkappen werken BORA systemen met aanzienlijk kleinere transportvolumes, wat betekent dat er van bij het begin minder warme kamerlucht naar buiten ontsnapt. Bij luchtdichte gebouwen is recirculatie echter vaak de betere oplossing, omdat hier over het algemeen gecontroleerde ventilatie wordt geïnstalleerd. Deze automatische ventilatie en verluchting zorgt voor een veilige afvoer van vocht en in combinatie met een afzuigsysteem met recirculatie blijft de keukenlucht fris. In oude gebouwen wordt echter meestal luchtafvoer aanbevolen. In oude gebouwen zijn er immers vaak grote temperatuurverschillen, wat condensatie bevordert. Met luchtafvoer wordt de luchtvochtigheid snel naar buiten getransporteerd.

 

Onderhoud

Voor een effectieve geurbestrijding is bij gebruik met recirculatie niet alleen een vetfilter, maar ook een actieve-koolfilter of een speciaal recirculatiefilter nodig. Na verloop van tijd zal het extreem grote filteroppervlak van de actieve kool de gewenste hoeveelheid geurmoleculen niet meer volledig en uiteindelijk helemaal niet meer kunnen binden. Daarom moet het recirculatiefilter regelmatig worden vervangen. Zo kan het afzuigsysteem voor schone lucht blijven zorgen. U vindt de stand- en gebruikstijden terug in de bedieningshandleiding van uw kookveldafzuigsysteem.

 

Luchtafvoer vs. recirculatie: de voor- en nadelen van de twee systemen in één oogopslag

Recirculatie

Voordelen:

  • Eenvoudige en goedkope montage 
  • Kan in elke keuken, ook in passiefhuizen of energieneutrale woningen, worden geïnstalleerd
  • Designvrijheid (bijv. kookeiland kan vrij worden geplaatst)

Nadelen:

Luchtafvoer

Voordelen:

  • Onderhoudsvriendelijk, filter hoeft niet te worden vervangen 
  • Bij luchtafvoer wordt de luchtvochtigheid naar buiten getransporteerd

Nadelen:

  • Energieverlies in de winter, want warme verwarmingslucht wordt afgezogen en naar buiten getransporteerd
  • Slechts tot op zekere hoogte geschikt voor passiefhuizen en energieneutrale woningen

Uw BORA partner adviseert u graag over een optimale planning

Uw BORA partner adviseert u graag over een optimale planning

verkoper vinden