סרטון הדרכה BORA Classic 2.0 – הגדרת תצוגה ראשונית

BORA Classic 2.0 – הפעלה ראשונית

בהסרטון וגם ההוראות המפורטות להלן יסייעו לך בהגדרת התצורה הבסיסית של Classic 2.0.

מצא משווק של BORA בקרבתך

מצא משווק של BORA בקרבתך

מצא משווקים