BORA Pure – החלפת מסנן בקלי קלות

הוראות להזמנת מסנן

בפעולה במצב סחרור אוויר הריחות מנוטרלים ביעילות גבוהה באמצעות מסנן פחם פעיל. כדי לפשט את החלפת המסנן, היא מתבצעת מלמעלה דרך פתח הכניסה – ללא צורך להסיר מגירות או חיפויים

מצא משווק של BORA בקרבתך

מצא משווק של BORA בקרבתך

מצא משווקים