News 13.01.2019

BORA בטלוויזיה

פרסומות טלוויזיה חדשות מושכות תשומת לב בין-לאומית

 יותר ויותר אנשים מכירים את BORA. BORA נמצאת ביותר ויותר מטבחים! כדי להמשיך ולקדם את החזון שלנו לתום עידן קולטי האדים העיליים, נריץ גם ב-2019 מסעות פרסום טלוויזיוניים בגרמניה, אוסטריה, שווייץ, בלגיה ומדינות סקנדינביה. בערוץ Eurosport ניתן לראות אותנו ביותר מ-XX מדינות.

שתף

חדשות נוספות

הצג את כל החדשות