תפריט
מוצרים ניסיון
Octopus on marinated pepper from the 10 | 10 retailer edition

Octopus on marinated pepper from the 10 | 10 retailer edition

אופן ההכנה

Mix the pepper with the other ingredients and stand for 10 minutes.

Grill the octopus in the oil and season. Serve with the pepper. Octopus on
marinated pepper.


Download recipe (PDF) 

_K_07_Oktopus_BORA10_10_002-highres.jpg
_K_07_Oktopus_Gerichte_BORA10_10_012-highres.jpg
 • 1
 • 2

Pepper:

 • 200 g red pepper, seeded, quartered in diamond shapes
 • 200 g yellow pepper, seeded, quartered in diamond shapes
 • salt/pepper
 • acacia honey
 • juice of ½ lemon
 • 2 spring onions, sliced into rings

Octopus:

 • 600 g octopus, pre-cooked
 • 3 tbsp olive oil
 • salt/pepper
 • If you cannot find octopus, prawn or shrimp skewers would also work well in this recipe.

שלח רשימת קניות

קובצי Cookie לניתוח גישות לאתר האינטרנט / אמצעי שיווק

המשך השימוש באתר כמוהו כהסכמה לשימוש זה בקובצי Cookie. מידע על קובצי Cookie והאפשרות שלך לסירוב.