תפריט
מוצרים ניסיון
Spelt pancakes with berries and honey

Spelt pancakes with berries and honey

אופן ההכנה

Mix the ingredients for the pancakes – eggs, flour, milk, baking powder, 2 tbsp honey, a pinch of salt – and fry with a little oil in a frying pan over a medium heat or on the Tepan stainless steel grill at 180 degrees until golden brown. Mash around half of the berries with a fork and mix with the quark and 3 tbsp of honey. Serve the pancakes with the quark topping and fresh berries. Drizzle with a little more honey if you wish.

 

For two people

● 120 g spelt flour type 630
● 2 eggs (large)
● 120 ml milk (or spelt or oat milk)
● 1 tsp baking powder (heaped)
● 250 g fresh berries
● 150 g quark (curd cheese)
● 5 tbsp honey
● Oil for frying, salt

שלח רשימת קניות

קובצי Cookie לניתוח גישות לאתר האינטרנט / אמצעי שיווק

המשך השימוש באתר כמוהו כהסכמה לשימוש זה בקובצי Cookie. מידע על קובצי Cookie והאפשרות שלך לסירוב.