תפריט
מוצרים ניסיון
Radicchio with dry-cured Grisons beef, walnuts and goat's cheese

Radicchio with dry-cured Grisons beef, walnuts and goat's cheese

אופן ההכנה

Preheat the Tepan to 200 degrees and drizzle with a little oil. Place on the dry-cured Grisons beef and fry until the slices are all crispy. Add the walnuts and fry briefly then remove from the Tepan. Meanwhile, remove the leaves from the radicchio, wash and tear into bite-size pieces. Whisk together all the ingredients for the dressing. Cut the goat's cheese into cubes and roughly chop the parsley. Place the radicchio in a bowl and mix with the dressing. Garnish with the cheese, walnuts, crispy dry-cured Grisons beef and chopped parsley.

For two people

 • 250 g radicchio head
 • 50 g dry-cured Grisons beef
 • 50 g walnut kernels
 • 80 g alpine goat's cheese
  (or another firm goat's cheese)
 • 4 – 5 sprigs of parsley

For the dressing

 • 200 ml rape seed oil
 • 200 ml cider vinegar
 • 1 level tsp pepper
 • 1 level tsp salt
 • 2 tbsp honey

שלח רשימת קניות

קובצי Cookie לניתוח גישות לאתר האינטרנט / אמצעי שיווק

המשך השימוש באתר כמוהו כהסכמה לשימוש זה בקובצי Cookie. מידע על קובצי Cookie והאפשרות שלך לסירוב.