תפריט
מוצרים ניסיון

#8 Pizzas for kids

10 | 10 Edition Baking with Armin

אופן ההכנה

1) Pre-heat the Tepan stainless steel grill (level 7/190°C)

2) Dust your hands with flour and shape the dough into a roll, then divide it into even golf-ball-sized portions. Shape each portion into golf-ball-sized balls. Roll out the balls to form mini pizza bases using a rolling pin or your hands. Place them on the lightly oiled Tepan and top with the tomatoes. Turn them over and barbake for 3 minutes. Turn them back over and sprinkle with the cheese.            

3) At the same time, fry the onions, mince and courgettes in a free space on the grill, and season with herbs. Barbake for a further 5 mins then sprinkle onto the mini pizzas and garnish with the spring onion rings and basil leaves.

As with any pizza, there are countless variants of this recipe.

Mini-Pizza Zutaten
Mini-Pizza
 • 1
 • 2
 • 1 basic recipe for yeast dough, cf. bagels

For the topping:

 • 3 tbsp olive oil, for barbaking
 • 300 g ripe tomatoes, sliced
 • 200 g mozzarella, grated
 • 50 g onion, finely diced
 • 200 g minced beef or lamb
 • 200 g small courgettes, halved and sliced
 • 1 tsp herb salt
 • ½ bunch spring onions, cut into thin rings
 • 8 fresh basil leaves
 • 2 to 3 tbsp olive oil

שלח רשימת קניות

קובצי Cookie לניתוח גישות לאתר האינטרנט / אמצעי שיווק

המשך השימוש באתר כמוהו כהסכמה לשימוש זה בקובצי Cookie. מידע על קובצי Cookie והאפשרות שלך לסירוב.