תפריט
מוצרים ניסיון

#5 Mushroom tarte flambée with rosemary and Gruyère flakes

10 | 10 Edition Baking with Armin

אופן ההכנה

Method:

1) Preheat the Tepan grill to level 7 (190°C).

2) Dust the work surface with plenty of flour then roll out the dough to form a thin base. Place it on the Tepan using a pizza spatula.

3) Mix together the crème fraîche and garlic then spread ¼ of the mixture on the dough base. Sprinkle with the cheese. Fry the diced onion, bacon and mushrooms in oil in a free space on the grill for approx. 7 minutes then spread over the tarte flambée. Sprinkle with rosemary leaves, season with salt and pepper, cut into slices using a pizza cutter and serve on preheated plates.

Pilzflammkuchen Zutaten
Pilzflammkuchen
 • 1
 • 2
 • 2 rolls (or 500 g) yeast dough
 • 60 g spelt flour, type 1050, for rolling
 • 200 g crème fraîche
 • 1 garlic clove, finely chopped
 • 2 tbsp oil, for frying
 • 180 g streaky bacon slices, cut into strips
 • 200 g onion, finely diced
 • 160 g brown mushrooms, chopped
 • 160 g king oyster mushrooms, chopped
 • 160 g shiitake mushrooms, chopped
 • 4 sprigs of rosemary, stripped and chopped
 • 5 g natural/sea salt
 • 4 pinches freshly ground pepper
 • 80 g Gruyère, grated

שלח רשימת קניות

קובצי Cookie לניתוח גישות לאתר האינטרנט / אמצעי שיווק

המשך השימוש באתר כמוהו כהסכמה לשימוש זה בקובצי Cookie. מידע על קובצי Cookie והאפשרות שלך לסירוב.