תפריט
מוצרים ניסיון

#4 Buttermilk pancakes with quick blueberry ice cream

10 | 10 - Edition Johann Lafer

אופן ההכנה

Separate the eggs and beat the egg white with a pinch of salt until fluffy. Place the flour, sugar, baking powder, vanilla sugar, butter milk and egg yolk in a bowl and mix into a smooth batter. Stir in a splash of lemon juice and the beaten egg white. Heat the butter in a frying pan over a medium heat, pour a little batter into the pan, add a few blueberries and fry on both sides. Repeat until you have used up all the batter. Place the frozen berries into a food processor with the yogurt, honey and lime juice and blend to form a creamy ice cream. Serve the pancakes with ice cream. Garnish with fresh blueberries and sprigs of mint.

Buttermilch Pancakes mit Blaubeereis Zutaten
Buttermilch Pancakes mit Blitz Blaubeereis
 • 1
 • 2

Serves 4:

 • 2 eggs
 • 1 pinch of salt
 • 170 g flour
 • 50 g sugar
 • 1 tbsp baking powder
 • 1 tbsp vanilla sugar
 • 1 splash lemon juice
 • 180 ml buttermilk
 • 1 tbsp butter
 • 150 g fresh blueberries

For the blueberry ice cream:

 • 200 g frozen blueberries
 • 200 g Greek yogurt
 • 2 tbsp honey
 • 1 splash lime juice
 • Fresh blueberries
 • A few sprigs of fresh mint

שלח רשימת קניות

Popup Picture
בוא להתרשם בעצמך במקום
מצא משווקים

קובצי Cookie לניתוח גישות לאתר האינטרנט / אמצעי שיווק

המשך השימוש באתר כמוהו כהסכמה לשימוש זה בקובצי Cookie. מידע על קובצי Cookie והאפשרות שלך לסירוב.