תפריט
מוצרים ניסיון

#4 Bagels

10 | 10 Edition Baking with Armin

אופן ההכנה

1) Dissolve the yeast in the lukewarm water then add the sugar, salt and olive oil.

2) Stir in the flour then knead until the mixture forms a warm, soft, non-sticky dough.

3) Cover and leave to rise in a warm place for 30 minutes.

4) Knead the dough again then shape it into a roll. Divide it into 8 equal balls and flatten them until they are 1-cm high. Make a hole in the dough discs using a round cutter and barbake the bagels for approx. 9 mins per side on the lightly oiled Tepan (level 6, 180°C).

Tip: once you have laid out the bagels you can moisten the top of them and sprinkle with poppy seeds or other seeds according to taste.

Bagels Zutaten
Bagels
  • 1
  • 2
  • 200 ml lukewarm water
  • 20 g yeast
  • 15 g raw cane sugar
  • 15 g natural/sea salt
  • 30 ml olive oil
  • 500 g spelt flour, type 1050

שלח רשימת קניות

Popup Picture
בוא להתרשם בעצמך במקום
מצא משווקים

קובצי Cookie לניתוח גישות לאתר האינטרנט / אמצעי שיווק

המשך השימוש באתר כמוהו כהסכמה לשימוש זה בקובצי Cookie. מידע על קובצי Cookie והאפשרות שלך לסירוב.