תפריט
מוצרים ניסיון

#2 Inntal walnut bread

10 | 10 Edition Baking with Armin

אופן ההכנה

1) Mix together the flour, baking powder and the remaining ingredients (apart from the seeds and oil).

2) Mix the dough until it is smooth and soft (like spaetzle dough).

3) Using 2 tablespoons, divide the dough into portions and place on the greased Tepan stainless steel grill (level 7 or 200°C). Sprinkle with seeds or spices, such as black cumin, or nuts. Turn over after 4 minutes then barbake for a further 5 minutes (yes, you read it right; we’ve invented the term ‘barbaking’).

4) Baste with olive oil and sprinkle with medium-grain natural/sea salt.

Inntaler Windbräute
Inntaler Windbräute
 • 1
 • 2
 • 500 g spelt flour, type 1050
 • ½ sachet baking powder
 • 150 g  sheep’s curd
 • 250 ml water
 • 2 eggs
 • ½ tsp natural/sea salt
 • 100 g walnuts, or seeds, in pieces or chopped
 • 6 tbsp olive oil
 • 1 tsp natural/sea salt, coarse, for sprinkling

שלח רשימת קניות

קובצי Cookie לניתוח גישות לאתר האינטרנט / אמצעי שיווק

המשך השימוש באתר כמוהו כהסכמה לשימוש זה בקובצי Cookie. מידע על קובצי Cookie והאפשרות שלך לסירוב.