תפריט
מוצרים ניסיון
Asparagus with shaved Parmesan and fried egg from the 10 | 10 retailer edition

Asparagus with shaved Parmesan and fried egg from the 10 | 10 retailer edition

אופן ההכנה

Fry the asparagus in olive oil, drizzle with concentrated apple and lemon juice, add salt, pepper, butter and diced chilli and serve on warmed plates. Cook the fried eggs in a little butter, season with salt, pepper and nutmeg. Sprinkle the asparagus with the shaved Parmesan.

Alternative: use scallops instead of the fried egg.

Download Recipe (PDF)

_K_03_gruener_Spargel_BORA10_10_010-highres.jpg
_K_03_gruener_Spargel_BORA10_10_017-highres.jpg
_K_03_gruener_Spargel_BORA10_10_018-highres.jpg
_K_03_gruener_Spargel_Gerichte_BORA10_10_015-highres.jpg
_K_03_gruener_Spargel_Gerichte_BORA10_10_016-highres.jpg
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 1 kg asparagus green,
 • ⅓ peeled off
 • 2 tbsp olive oil
 • 2 tbsp apple juice
 • Juice of ½ a lemon
 • salt / pepper
 • 30 g butter
 • ½ peppers, red, gutted, finely diced
 • 4 eggs
 • 1 tbsp butter
 • salt, pepper, nutmeg
 • 50 g parmesan, finely planed

שלח רשימת קניות

קובצי Cookie לניתוח גישות לאתר האינטרנט / אמצעי שיווק

המשך השימוש באתר כמוהו כהסכמה לשימוש זה בקובצי Cookie. מידע על קובצי Cookie והאפשרות שלך לסירוב.