Headerbild_SEO_LP_Dunstabzug_L.jpg Headerbild_SEO_LP_Dunstabzug_P.jpg

Alternativet till den klassiska köksfläktkåpan: ångsug neråt

Köksfläktkåpan är till stor nytta i köket. Den drar till sig kok- och stekoset - den så kallade ångan - och lagrar de partiklar och lukter som finns däri i filter. Denna princip är densamma för alla köksfläktar, oavsett om det är modeller med frånluft eller luftcirkulation. Resultat: Det är frisk luft i köket, rummet och kläderna luktar inte mat i flera timmar och köksinredning och väggar får inget smutsigt fettskikt. Så långt är allt väl. Men: Så användbar den klassiska köksfläkten än är, så har den även några nackdelar.

Nackdelarna med köksfläktkåpan

Nackdel 1: avsaknaden av huvudfrihet

Det finns knappast någon som inte minst en gång vid matlagningen har slagit huvudet i köksfläkten. Naturligtvis, för kåpan är placerad nära huvudet ovanför spishällen, eftersom ångan stiger uppåt. En sådan kollision mellan panna och kåpa kan vara ganska smärtsam. Därför erbjuder marknaden numera speciella huvudfria köksfläktar. Men även dessa sned- eller plattmonterade ångsugssystem för mer huvudfrihet tar plats ovanför spishällen, och då är vi redan vid den andra nackdelen med köksfläktkåpor.

Nackdel 2: inget lagringsutrymme

Även med utrymmesbesparande ångsugslösningar tar apparaten helt enkelt upp utrymme som sedan saknas för överskåp. För även vid köksfläktar som är integrerade i köksmöblerna såsom platta skärmkåpor, fläktar monterade under överskåp, eller infällda fläktar finns i överskåpet bara plats för ett smalt kryddställ. Framför allt i mindre kök kan detta innebära verkliga utmaningar för köksplaneraren och senare, om han inte löser det, också för den som använder köket.

Nackdel 3: störd estetik i öppna kök

Även i större kök kan köksfläktkåpan ibland innebära problem för planeraren. Framför allt om det handlar om en öppen planlösning med en köksö. För köksö-kåpor som hänger från taket stör alltid bilden. Designälskare väljer därför köksfläktkåpor som är inbyggda i taket, förutsatt att det finns el på plats ovanför spishällen. I gamla byggnader, till exempel, är detta sällan fallet. Sådana takfläktar har ytterligare en nackdel: I taket är de då långt ifrån spishällen och blir mindre effektiva i att suga ut matoset. Matoset hinner fördela sig i luften innan det når utsuget.

Nackdel 4: ljudnivån på köksfläkten

I många kök kan du inte ha en normal konversation med köksfläkten igång. Några siffror som illustrerar varför det är så: Köksfläktar som år igång ligger i genomsnitt på en ljudnivå på 63 decibel. Men en konversation mellan två personer ligger vanligtvis på en ljudnivå mellan 50 och 60 decibel. Dessutom befinner sig köksfläktens motor, som står för ljudet, i huvudhöjd oavsett om det är en klassisk eller huvudfri köksfläkt, dvs precis i den höjd där konversationen äger rum.

Nackdel 5: den besvärliga rengöringen

Vid regelbunden användning av köksfläkten, måste den rengöras då och då. Även om du kan ta av delar som metallfilter och rengöra dem i diskmaskin, måste du torka och skrubba ytorna på fläktkåpan för hand både inuti och utanpå. Ett mödosamt arbete som kan vara ganska ansträngande. Vid en del fläktkåpor kommer man inte ens åt alla ytor där det bildas avlagringar utan att använda en stege. Svåråtkomliga områden kommer man kanske åt genom att förvrida kroppen, men de utgör ytterligare en olycksrisk.

Lösningen: ångsugen neråt

Fördel 1: fri sikt

Eftersom ångsugen är integrerad i spishällen, finns inget behov av någon störande fläktkåpa i huvudhöjd.

Fördel 2: ren planeringsfrihet

Oavsett om det hänger skåp överallt, matlagning sker framför fönstret eller det gäller en minimalistisk köksdesign, köksplaneraren behöver inte tänka på ångsugen längre.

Fördel 3: utmärkt design

Talrika designpriser för BORA bevisar det: Ångsugen neråt skapar en helt ny, elegant köksestetik.

Fördel 4: lugn och ro

Tack vare sofistikerad teknik och installation i kökssockeln är en ångsug betydligt tystare än en konventionell köksfläktkåpa.

Fördel 5: enkel rengöring

Ta bara av de rörliga delarna och lägg dem i diskmaskinen. Så enkelt är det att rengöra en ångsug från BORA.

Därmed har ångsugar neråt en klar fördel framför köksfläktkåpor.

Ta reda på allt om BORA: s fördelar

upptäck nu

BORA Effect