BORAX Pure

Ren perfektion.

Höjdpunkter

intuitiv sControl manövrering

Tack vare det vertikala skjutreglaget styr du enkelt spishällen genom att trycka lätt, alternativt svepa med fingret uppåt eller nedåt. Alla viktiga funktioner kan aktiveras med bara ett tryck.

eSwap - Enkelt filterbyte

I luftcirkulationsläge neutraliseras lukterna med hjälp av ett effektivt aktivt kolfilter. För att underlätta byte av filter har vi sett till att filtren enkelt kan tas bort från luftinloppsöppningen utan att du behöver flytta på lådor eller sockelpaneler.

Minimal volym

Alltid väldigt tyst - även vid höga effektnivåer: Orsaken är den optimala luftstyrningen och användningen av en extremt tyst motor. Ingen distraktion uppstår vid matlagningen och underhållningen förblir ostörd.

Enkel rengöring

Alla delar som kommer i kontakt med matos kan enkelt tas bort via den lättåtkomliga luftinloppsöppningen och rengöras i diskmaskinen, där de upptar nästan inget utrymme alls.

Extra stora kokzoner med ytinduktion

Ovanligt stora induktionskokzoner innebär också att du kan hålla även riktigt stora kokkärl varma under en längre tid.

markant Design

Spishäll och ångsug är planmonterade. De perfekta linjerna och inströmningsmunstyckets markanta design definierar denna karakteristiska detalj i varje kök. Displayn som i standby-läge är nästan osynlig, markerar funktionerna genom sin intelligenta blå-vita belysning när den är aktiverad.

Maximalt förvaringsutrymme

Eftersom enheten är mindre än 200mm hög och luftcirkulationsfiltret är integrerat, lämnas större delen av underskåpet fritt för förvaring av kokkärl och annan köksutrustning. Inte ens i köksbänkar som har ett djup på 60cm behöver låddjupen reduceras för att ångsugen ska kunna användas i luftcirkulationsläge. BORA – ett sätt att bryta mot normen.

Inställbar varmhållningsfunktion

Utifrån användningsfall eller använt livsmedel kan du välja fritt mellan 3 varmhållningssteg med olika temperaturnivåer. Det betyder att du kan se till att hålla din mat på en perfekt, konstant temperatur utan att riskera att bränna den.

PRISER

KOMBINERAD SPISHÄLL OCH ÅNGSUG

Det nya BORA X Pure är tilltalande med sin extra breda spishäll med ett markant inströmningsmunstycke. Flexinduktionen ger en maximal flexibilitet vid placeringen av kokkärlen. Ändå är det kompakta systemet med sin innovativa sControl touchbetjäning minimalistiskt, helt plant, väldigt elegant, extremt tystgående och maximalt intuitivt.

BORA X Pure

Hitta en BORA återförsäljare nära dig

Hitta en BORA återförsäljare nära dig

Hitta återförsäljare

Alla produkter i korthet

Upptäck nu

Recept