INTEGRITETSSKYDDSPOLICY

1.1 Det gläder oss att du besöker vår webbplats och vi tackar för ditt intresse. Vi kommer här att informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter när du använder vår webbplats.
Med personuppgifter avses här alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen.

1.2 Personuppgiftsansvarig för databehandlingen på denna webbplats i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation) är "BORA Vertriebs GmbH & Co KG, Innstraße 1, 6342 Niederndorf, +435373622500, mail(at)bora.com". Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person som ensam eller i samråd med andra fattar beslut om syften och metoder för behandling av personuppgifter.

1.3 Den personuppgiftsansvarige har utsett ett dataskyddsombud som kan kontaktas på: ”Bernhard Johne, Innstraße 1,6342 Niederndorf, +498035907168, dataprotection(at)bora.com"

1.4 Av säkerhetsskäl och som skydd vid överföring av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. av beställningar eller vid förfrågningar till den personuppgiftsansvarige) används SSL- respektive TLS-kryptering på denna webbplats. Du kan se att en anslutning är krypterad med hjälp av ”https://” och låssymbolen i adressfältet i webbläsaren.

När du endast använder vår webbplats i informationssyfte, dvs. när du inte registrerar dig hos oss eller på annat sätt överför uppgifter, samlar vi endast in sådana uppgifter som din webbläsare överför till vår server (så kallade ”serverloggfiler”). När du begär åtkomst till, eller med andra ord besöker, vår webbplats samlar vi in följande uppgifter som krävs rent tekniskt för att vi ska kunna visa dig webbplatsen:

 • Vår besökta webbplats
 • Datum och klockslag för besöket
 • Antal överförda data i byte
 • Källa/hänvisning via vilken du kom till vår webbplats
 • Använd webbläsare
 • Använt operativsystem
 • Använd IP-adress (vid behov i anonymiserad form)

Behandlingen sker i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR baserat på vårt berättigade intresse att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Uppgifterna varken används på något annat sätt eller vidarebefordras. Vi förbehåller oss dock rätten att i efterhand kontrollera serverloggfilerna om konkreta belägg indikerar en olaglig användning.

För att göra ditt besök på vår webbplats så attraktivt som möjligt och göra det möjligt för dig att använda specifika funktioner, använder vi så kallade cookies (ibland även kallade kakor eller kakfiler) på olika sidor. Cookies är små textfiler som sparas lokalt på den enhet du använder. Vissa av de cookies vi använder raderas efter avslutad webbläsarsession, alltså när du stänger din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra cookies sparas på den enhet du använder och gör det möjligt för oss eller våra partnerföretag (cookies från tredje part) att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker oss (så kallade permanenta cookies). När cookies sparas lokalt på den aktuella enheten, samlar dessa in och bearbetar i olika grad specifika användaruppgifter som webbläsar- och lokaliseringsadresser liksom även IP-adressvärden. Permanenta cookies raderas automatiskt efter en fördefinierad tidsperiod som kan variera beroende på cookie.

I den mån några av våra cookies som sparas lokalt hos användaren även bearbetar personuppgifter, sker denna behandling i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR för att värna om vårt berättigade intresse av en optimal funktionalitet på webbplatsen liksom även en kundvänlig och effektiv utformning av besöket på webbplatsen.

I vissa sammanhang samarbetar vi med reklampartners som hjälper oss att utforma vårt internetutbud för att göra det mer intressant för dig. I detta syfte sparas när du besöker vår webbplats även cookies (cookies från tredje part) från partnerföretag lokalt på din enhet. När vi samarbetar med ovannämnda reklampartners informeras du individuellt och separat om användningen av denna typ av cookies och om omfattningen av informationsinsamlingen i enlighet med nedanstående paragrafer.

Observera at du kan ställa in webbläsaren så att du informeras om en webbplats vill lagra cookies och själv kan bestämma om du godkänner detta eller inte. Detta kan du göra för enskilda cookies, under särskilda omständigheter eller helt och hållet. Alla webbläsare varierar när det gäller hur du gör inställningarna för cookies. HDetta beskrivs i hjälpmenyn för respektive webbläsare. I hjälpen förklaras hur du ska göra för att ändra cookieinställningarna. Följande länkar hänvisar till aktuella instruktioner för respektive webbläsare:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en

Safari: https://support.apple.com/sv-se/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Observera att du eventuellt inte längre kan använda dig av alla funktioner på vår webbplats om du nekar att ta emot cookies.

När du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post) samlas personuppgifter in. Av det specifika kontaktformuläret framgår det vilken typ av uppgifter som samlas in. Dessa uppgifter sparas och används endast i syfte att besvara din förfrågan respektive hantera ditt ärende och den tekniska administration som detta medför.

Den rättsliga grunden för denna behandling av dina uppgifter är vårt berättigade intresse av att besvara din förfrågan i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR. Om du kontaktar oss för att avsluta ett avtal tillkommer ytterligare en rättslig grund för behandlingen genom artikel 6.1b i GDPR. Efter att din förfrågan besvarats och ärendet avslutats raderas dina uppgifter under förutsättning att det av omständigheterna framgår att det aktuella sakförhållandet är definitivt utrett och att det inte åligger oss någon rättslig skyldighet att lagra dessa uppgifter.

5.1 Prenumeration på vårt nyhetsbrev

När du väljer att prenumerera på våra nyhetsbrev får du regelbundet mejl från oss som informerar om våra erbjudanden. Den enda obligatoriska uppgift som krävs för att vi ska kunna skicka nyhetsbrevet är din e-postadress. Ditt val att tillhandahålla eventuella ytterligare uppgifter är frivilligt och används för att kunna erbjuda dig ett personligt tilltal. För våra nyhetsbrevsutskick använder vi ett så kallat dubbelt eller bekräftat opt-in-system. Det betyder att vi inte mejlar dig något nyhetsbrev förrän du uttryckligen har bekräftat för oss att du samtycker till att få nyhetsbrev skickade till dig. Då mejlar vi dig en bekräftelse där du anmodas bekräfta att du hädanefter vill få nyhetsbrevet skickat till dig, genom att klicka på aktuell länk.

Genom att klicka på länken och bekräfta detta godkänner du att vi använder dina personuppgifter i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR. När du registrerar din prenumeration på nyhetsbrevet lagrar vi din IP-adress som har registrerats av din ISP (internetleverantör) liksom datum och klockslag för din registrering av prenumerationen för att senare kunna spåra ett eventuellt missbruk av din e-postadress. De uppgifter som samlas in av oss med anledning av att du har valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev används uteslutande i marknadsföringssyfte via nyhetsbrevskanalen. Du kan när som helst avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet genom att klicka på den för ändamålet avsedda länken i nyhetsbrevet alternativt genom att skicka ett meddelande till personuppgiftsansvarig och begära detta. När din prenumeration har avslutats kommer din e-postadress att raderas utan oskäligt dröjsmål. Detta gäller såvida du inte har lämnat ditt uttryckliga samtycke till en fortsatt användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss rätten att använda uppgifterna efteråt om så medges enligt lag och vi informerar om detta i denna policy.

 

5.2 Reklam via vanlig post

I enlighet med artikel 6.1 f i GDPR har vi ett berättigat intresse av personanpassad direktmarknadsföring för att kunna skicka dig intressanta erbjudanden och information om våra produkter via vanlig post. Därför förbehåller vi oss rätten att spara och använda ditt för- och efternamn, din postadress och – i den mån du tillhandahåller ytterligare uppgifter inom ramarna för vårt avtalsförhållande – din titel, akademiska grad, födelseår och ditt yrkes-, bransch- eller företagsbeteckning.

Du kan när som helst invända mot denna lagring och användning av dina uppgifter i detta syfte genom att mejla din invändning till personuppgiftsansvarig.

6.1 Facebook-plugins med Shariff-lösning

På vår webbplats används så kallade ”sociala plugins” (”plugins”) från det sociala nätverket Facebook som drivs av Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ("Facebook").

För att skydda dina uppgifter ännu bättre fungerar inte dessa knappar oinskränkt med plugins utan är endast integrerade i sidan med hjälp av html-länkar. Denna typ av integration garanterar att ingen anslutning till Facebooks servrar upprättas när du besöker en sida på vår webbplats som innehåller sådana knappar. Om du klickar på en sådan knapp öppnas ett nytt webbläsarfönster som öppnar Facebooksidan där du (efter att vid behov ha fyllt i dina inloggningsuppgifter) kan interagera med aktuella plugins.
Facebook Inc. har huvudkontor i USA och är ”Privacy Shield-certifierad”. Privacy Shield är en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA som garanterar överensstämmelse med gällande dataskyddsnivå inom EU.

Facebooks syfte och omfång av datainsamlingen samt fortsatt bearbetning och användning av dessa uppgifter liksom dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet hittar du på Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

 

6.2 Pinterest-plugin som Shariff-lösning

Säljarens sidor använder så kallade sociala plugins (”plugins”) från det sociala nätverket Pinterest som drivs av Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA, 94103, USA (”Pinterest”).

För att skydda dina uppgifter ännu bättre fungerar inte dessa knappar oinskränkt med plugins utan är endast integrerade i sidan med hjälp av html-länkar. Denna typ av integration garanterar att ingen anslutning till Pinterests servrar upprättas när du besöker en sida på vår webbplats som innehåller sådana knappar. Om du klickar på en sådan knapp öppnas ett nytt webbläsarfönster som öppnar Pinterestsidan där du (efter att vid behov ha fyllt i dina inloggningsuppgifter) kan interagera med aktuella plugins.

Pinterests syfte och omfång av datainsamlingen samt fortsatt bearbetning och användning av dessa uppgifter liksom dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet hittar du på Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

 

6.3  Twitter-plugin som Shariff-lösning

På vår webbplats används så kallade ”sociala plugins” ("plugins") från mikrobloggtjänsten Twitter som drivs av Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter").

För att skydda dina uppgifter ännu bättre fungerar inte dessa knappar oinskränkt med plugins utan är endast integrerade i sidan med hjälp av html-länkar. Denna typ av integration garanterar att ingen anslutning till Twitters servrar upprättas när du besöker en sida på vår webbplats som innehåller sådana knappar. Om du klickar på en sådan knapp öppnas ett nytt webbläsarfönster som öppnar Twittersidan där du (efter att vid behov ha fyllt i dina inloggningsuppgifter) kan interagera med aktuella plugins.

Twitter Inc. har huvudkontor i USA och är ”Privacy Shield-certifierad”. Privacy Shield är en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA som garanterar överensstämmelse med gällande dataskyddsnivå inom EU.

Twitters syfte och omfång av datainsamlingen samt fortsatt bearbetning och användning av dessa uppgifter liksom dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet hittar du på:https://twitter.com/en/privacy

7.1 Användning av Vimeo-videor

På vår webbplats har plugins från videoportalen Vimeo, som tillhör Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA bäddats in. När du öppnar en sida på vår webbplats där en sådan plugin har bäddats in, upprättar din webbläsare en anslutning till Vimeos servrar. Innehållet i aktuell Vimeo-plugin överförs direkt till din webbläsare och integreras i sidan. Därigenom informeras Vimeo om att din webbläsare har öppnat den aktuella sidan på vår webbplats. Detta gäller även om du inte har något Vimeo-konto eller är inloggad till Vimeo. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs direkt från din webbläsare till någon av Vimeos servrar i USA och sparas där.

Är du inloggad till Vimeo kan Vimeo omedelbart associera ditt besök på vår webbplats till ditt Vimeo-konto. Om du interagerar med pluginen (t.ex. trycker startknappen för en video) överförs även denna information direkt till någon av Vimeos servrar och sparas där.

Den beskrivna behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med artikel 6.1.f I GDPR på grundval av Vimeos berättigade intresse av marknadsundersökningar och behovsbaserad utformning av Vimeo-tjänsten.

Om du inte vill att Vimeo ska kunna associera de data som samlas in via vår webbplats direkt till ditt Vimeo-konto måste du logga ut från ditt Vimeo innan du besöker vår webbplats.

Vimeos syfte och omfång av datainsamlingen samt fortsatta bearbetning och användning av dessa uppgifter liksom dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet hittar du på:
https://vimeo.com/privacy

När det gäller Vimeo-videor som är inbäddade på vår webbplats är spårningsverktyget Google Analytics, som tillhör Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland, automatiskt integrerat. Här handlar det om Vimeos egen spårning och denna saknar vi åtkomst till och har inte möjlighet att påverka. För spårningen använder sig Google Analytics av så kallade ”cookies”, små textfiler som sparas på din dator och som möjliggör en analys av hur du använt webbplatsen. Den information som cookien samlar in om din användning av webbplatsen överförs som regel till någon av Googles servrar och lagras där. Här kan det bli fråga om överföring till servrar tillhörande Google LLC. i USA.

Denna behandling sker i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR mot bakgrund av Vimeos berättigade intresse av statistisk analys av användarbeteende i optimerings- och marknadsföringssyfte.

I den mån lagen så kräver har vi inför den förestående beskrivna behandlingen av dina data inhämtat ditt samtycke i enlighet med 6.1.a i GDPR. Detta samtycke kan du när som helst återkalla med framtida effekt. För att återkalla ditt samtycke avaktiverar denna tjänst i det ”Cookie-Consent-Tool” som tillhandahålls på webbplatsen.

 

7.2 Användning av Youtube-videor

Denna webbsida använder Youtubes inbäddningsfunktion för att visa och spela upp videor från leverantören ”Youtube” som tillhör Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”).

Här används det utökade integritetsfrämjande läget som, enligt leverantörens information, inte aktiverar lagring av användardata förrän uppspelning av aktuell(a) video/videor sker. Om uppspelning av inbäddade Youtube-videor startas, sparar leverantören ”Youtube” cookies lokalt hos användaren för insamling av uppgifter om användarbeteende. Enligt information från ”YouTube” används dessa cookies bland annat för att samla in videostatistik i syfte att förbättra användarvänligheten och förhindra missbruk av tjänsten. Om du är inloggad på Google associeras dina data direkt med ditt konto när du klickar på en video. Om du inte vill att YouTube ska göra denna associering till din profil måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google lagrar dina uppgifter (även för icke inloggade användare) som användarprofil och utvärderar dessa. En sådan utvärdering görs framförallt i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR baserat på Googles berättigade intresse av personanpassad marknadsföring, marknadsforskning och/eller behovsbaserad utformning av sin webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av denna användarprofil och denna invändning måste du skicka till YouTube.

En anslutning till Googles DoubleClick-nätverk upprättas vid varje besök på denna webbplats, oavsett om inbäddade videor spelas upp eller inte, vilket kan utlösa ytterligare databehandling, något som vi inte kan påverka.

Google LLC har huvudkontor i USA och är ”Privacy Shield-certifierad”. Privacy Shield är en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA som garanterar överensstämmelse med gällande dataskyddsnivå inom EU.

Mer information om dataskydd hos ”YouTube” hittar du i leverantörens integritetsskyddspolicy på: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de

Användning av Google AdWords konverteringsspårning

Denna webbplats använder det digitala annonseringsverktyget ”Google AdWords” vilket även inbegriper konverteringsspårning från Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Vi använder Google AdWords tjänster för att med hjälp av reklamåtgärder (så kallade Google AdWords) dra uppmärksamhet till våra attraktiva erbjudanden på externa webbplatser. Med hjälp av data från annonseringskampanjerna kan vi fastställa hur framgångsrika enskilda reklamåtgärder är. Här drivs vi av vårt intresse av att visa dig reklam som är intressant för dig, att utforma vår webbplats så att den blir mer intressant för dig och att göra en korrekt beräkning av annonseringskostnaderna.

Cookien för konverteringsspårning placeras ut när en användare klickar på en AdWords-annons aktiverad av Google. Cookies är små textfiler som sparas lokalt på den enhet du använder. Som regel blir dessa cookies ogiltiga efter 30 dagar och fungerar inte för personlig identifiering. Om användaren besöker specifika sidor på denna webbplats och cookien inte har gått ut, kan Google och vi se att användaren har klickat på annonsen och vidarebefordrats till denna sida. Alla Google AdWords-kunder får olika cookies. Cookies kan därmed inte följas mellan de olika webbplatserna som tillhör andra AdWords-kunder. De uppgifter som samlas in med hjälp av konverterings-cookien används för sammanställning av konverteringsstatistik till AdWords-kunder som har valt att använda konverteringsspårning. Kunderna får vet hur många användare som har klickat på deras annons och vidarebefordrats till en sida taggad för konverteringsspårning. De får dock inga uppgifter som kan användas för att identifiera användaren. Om du inte vill delta i spårningen måste du blockera denna möjlighet genom att avaktivera Googles cookie för konverteringsspårning i inställningarna för din webbläsare. Du kommer då inte att ingå i konverteringsspårningsstatistiken. I enlighet med artikel 6.1 f i GDPR använder vi oss av Google AdWords för att tillgodose vårt berättigade intresse för målinriktad marknadsföring.

Google LLC har huvudkontor i USA och är ”Privacy Shield-certifierad”. Privacy Shield är en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA som garanterar överensstämmelse med gällande dataskyddsnivå inom EU.

Du hittar mer information om Googles dataskyddsregler på följande adress: https://policies.google.com/privacy?gl=de&hl=en

Du kan avaktivera cookies för annonsvisning permanent. Antingen gör du erforderliga inställningar i din webbläsare eller så laddar du ner och installerar en för ändamålet avsedd plugin för webbläsaren på följande adress: http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Observera att du, om du avaktiverar cookies, eventuellt inte kan använda vissa funktioner på denna webbplats, antingen helt eller i viss utsträckning.

9.1 Google (Universal) Analytics - Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhör Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics använder sig av så kallade "cookies", små textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av hur du använt webbplatsen. Den information som cookien samlar in om din användning av webbplatsen (inklusive din förkortade IP-adress) överförs som regel till någon av Googles servrar i USA och lagras där.

Denna webbplats använder Google Analytics enbart med tillägget "_anonymizeIp()”. Detta säkerställer en anonymisering av IP-adressen genom att den förkortas vilket omöjliggör en direkt identifiering av användaren. Med hjälp av tillägget förkortas din IP-adress av Google i EU:s medlemsstater samt i de andra avtalsslutande staterna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall skickas den fullständiga IP-adressen till någon av Googles servrar i USA och förkortas där. I dessa undantagsfall sker behandlingen i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR mot bakgrund av vårt berättigade intresse av statistisk analys av användarbeteende i optimerings- och marknadsföringssyfte.

På uppdrag av oss använder Google sig av dessa uppgifter för att utvärdera din användning av webbplatsen i syfte att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och kunna skapa tjänster kopplade till användningen av webbplatsen och internet. IP-adressen som överförs via din webbläsare till följd av användningen av Google Analytics kombineras inte med andra Google-data.

Du kan förhindra att cookies lagras på din dator genom att göra motsvarande inställningar i din webbläsare. Dock kan detta medföra att du inte kan använda dig av alla funktioner fullt ut på denna webbplats. Vidare kan du även förhindra insamlingen och Googles behandling av de data (inklusive din IP-adress) som cookien genererar vid din användning av webbplatsen genom att ladda ner och installera en för ändamålet avsedd plugin för webbläsaren på följande adress: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Som ett alternativ till ovannämnda plugin för webbläsaren eller för webbläsare i mobila enheter kan du klicka på följande länk för att placera ut en opt-out-cookie som förhindrar Google Analytics framtida insamling på denna webbplats. (Denna opt-out-cookie fungerar endast i denna webbläsare och endast för denna domän. Raderar du dina cookies i denna webbläsare måste du klicka på denna länk igen.): Deactivate Google Analytics

Google LLC har huvudkontor i USA och är ”Privacy Shield-certifierad”. Privacy Shield är en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA som garanterar överensstämmelse med gällande dataskyddsnivå inom EU.

Mer information om Google Analytics hantering av användardata hittar du i Googles integritetsskyddspolicy:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

 

9.2 Matomo (f.d. Piwik)

På denna webbplats samlas uppgifter in med hjälp av webbanalysverktyget Matomo (www.matomo.org), en tjänst som tillhör leverantören InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Neuseeland, (”Matomo”). Insamlingen görs baserad på vårt berättigade intresse av statistisk analys av användarbeteende i optimerings- och marknadsföringssyfte i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR. I ovannämnda syfte kan man med hjälp av dessa data skapa och utvärdera pseudonymiserade användarprofiler. För att göra detta kan man använda cookies. Cookies är små textfiler som sparas lokalt i webbläsarens cacheminne på den aktuella enheten som besökaren använder. Dessa cookies används bland annat för att identifiera webbläsaren vid ett nytt besök på webbplatsen. De uppgifter som samlas in med hjälp av Matomo-verktyget (inklusive din pseudonymiserade IP-adress) bearbetas på våra servrar.

Den information som genereras av cookien i de pseudonymiserade användarprofilerna används inte för att fastställa identiteten på webbplatsbesökarna och kombineras inte heller med pseudonyminnehavarens personuppgifter.

Om du inte samtycker till lagringen och analysen av dessa data från ditt besök på vår webbplats, kan du när som helst invända mot lagring och användning med bara ett musklick. I detta fall sparar din webbläsare en så kallad opt-out-cookie vilket resulterar i att Matomo inte samlar in några sessionsdata. Observera att en komplett radering av dina cookies också innebär att opt-out-cookien raderas och att du vid behov i så fall måste aktivera den på nytt.

Google AdWords Remarketing

Vår webbplats använder Google AdWords Remarketing-funktioner för att marknadsföra denna webbplats i Googles sökresultat samt på webbplatser tillhörande tredje part. Leverantör är Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). I detta syfte sparar Google en cookie i webbläsaren på den enhet du använder. Cookien har en pseudonymiserad cookie-ID som automatiskt möjliggör en intressebaserad reklam baserat på de webbplatser du besöker. Behandlingen utförs baserande på vårt berättigade intresse av en optimal marknadsföring av vår webbplats i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR.

Någon databehandling utöver detta sker endast om du på Google har godkänt att din webbläsarhistorik länkas till ditt Google-konto och att uppgifter från ditt Google-konto får användas för att personanpassa annonser som visas för dig online. Är du i detta fall inloggad på Google när du besöker en sida på vår webbplats, använder Google dina data tillsammans med Google Analytics-data för att generera och definiera målgruppslistor för remarketing tvärs över alla enheter. Dina personuppgifter länkas tillfälligt av Google till Google Analytics-data för att skapa målgrupper.

Du kan avaktivera lagring av cookies för annonsvisning permanent genom att ladda ner och installera en för ändamålet avsedd plugin för webbläsaren. Den hittar du på följande adress: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Alternativt kan du läsa mer om användningen av cookies på Digital Advertising Alliance på www.aboutads.info och sedan göra önskade inställningar. Avslutningsvis kan du även ställa in din webbläsare så att du informeras om en webbplats vill lagra cookies och då själv kan bestämma om du godkänner detta eller inte. Detta kan du göra för enskilda cookies, under särskilda omständigheter eller helt och hållet. Avvisar du cookies kan detta påverka funktionaliteten på vår webbplats.

Google LLC har huvudkontor i USA och är ”Privacy Shield-certifierad”. Privacy Shield är en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA som garanterar överensstämmelse med gällande dataskyddsnivå inom EU.

Mer detaljerad informationen och dataskyddsreglerna gällande annonsering och Google kan du läsa här: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en

11.1 Google Maps

På vår webbplats använder vi Google Maps (API) som tillhör Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Google är en webbtjänst för visning av interaktiva (land-
)kartor för att visuellt återge geografisk information. Vi använder denna tjänst för att visa var vi finns och för att göra det lättare för dig att hitta hit.
Så snart du besöker en sida där kartor från Google Maps har integrerats skickas uppgifter om din användning av vår webbplats (som exempelvis din IP-adress) till Googles server i USA där de också sparas. Detta sker oavsett om Google tillhandahåller ett användarkonto som du är inloggad på eller inte. Är du inloggad på Google kopplas dina data direkt till ditt konto. Om du inte vill att denna koppling ska göras till ditt användarkonto på Google, måste du först logga ut. Google lagrar dina uppgifter (även för icke inloggade användare) som användarprofil och utvärderar dessa. En sådan utvärdering görs framförallt i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR baserat på Googles berättigade intresse av personanpassad marknadsföring, marknadsforskning och/eller behovsbaserad utformning av sin webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av denna användarprofil och denna invändning måste du skicka till Google.

Google LLC har huvudkontor i USA och är ”Privacy Shield-certifierad”. Privacy Shield är en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA som garanterar överensstämmelse med gällande dataskyddsnivå inom EU.

Om du inte samtycker till framtida överföring av dina data till Google vid användningen av Google Maps, har du också möjlighet att helt avaktivera Google Maps webbtjänst genom att avaktivera användningen av JavaScript i din webbläsare.

Då går det inte att använda Google Maps och därmed inte heller kartvisningen på denna webbplats.

Googles användarvillkor kan du läsa på www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html. De specifika användarvändarvillkoren för Google Maps hittar du på www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

Detaljerad information om dataskydd i samband med användningen av Google Maps hittar du på Googles hemsida (”Google Privacy Policy”): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

11.2  Google Web Fonts

För en enhetlig återgivning av typsnitt använder denna sida Google Web Fonts som tillhandahålls av Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). När du öppnar en sida laddar din webbläsare erforderliga webbtypsnitt i webbläsarens cacheminne för att kunna visa text och typsnitt korrekt.

För att göra detta måste webbläsaren vara länkad till Googles servrar. Därigenom får Google vetskap om att vår webbplats har besökts via din IP-adress. Vi använder oss av Google Web Fonts för att vi vill kunna visa våra erbjudanden online på ett enhetligt och attraktivt sätt. Detta utgör ett berättigat intresse i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR. När din webbläsare saknar stöd för webbtypsnitt används ett standardtypsnitt från din dator.

Google LLC har huvudkontor i USA och är ”Privacy Shield-certifierad”. Privacy Shield är en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA som garanterar överensstämmelse med gällande dataskyddsnivå inom EU.

Mer information om Google Web Fonts hittar du på: https://developers.google.com/fonts/faq

och Googles integritetsskyddspolicy hittar du på: https://www.google.com/policies/privacy/

12.1  Gällande dataskyddslagstiftning garanterar dig som registrerad omfattande rättigheter (rätt till tillgång och rätt att ingripa) i förhållande till den personuppgiftsansvarige. Dessa rättigheter informerar vi dig om nedan:

 • Rätt till tillgång i enlighet med artikel 15 i GDPR: Du har framförallt rätt att få tillgång till och information om de personuppgifter som behandlas av oss, om ändamålen med behandlingen, vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller, vilka mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period, förekomsten av rätten att begära rättelse eller radering av personuppgifterna eller begränsningar av behandling av personuppgifter som rör dig eller att invända mot sådan behandling, rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet, uppgifternas ursprung om vi inte har samlat in dessa från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, varvid det åtminstone i dessa fall ska lämnas meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling för dig; om personuppgifterna överförs till tredje land din rätt till information om de lämpliga skyddsåtgärder som i enlighet med artikel 46 har vidtagits vid överföringen;

 • Rätt till rättelse i enlighet med artikel 16 i GDPR: Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som vi har sparade och som rör dig rättade och/eller ofullständiga personuppgifter kompletterade;

 • Rätt till radering i enlighet med artikel 17 i GDPR: Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter om någon av de omständigheter som framgår av artikel 17.1 i GDPR föreligger. Denna rätt gäller dock inte om behandlingen är nödvändig för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, för skäl som rör ett viktigt allmänt intresse eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk;

 • Rätt till begränsning av behandling i enlighet med artikel 18 i GDPR: Du har rätt att kräva att en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter under den tid det tar att kontrollera personuppgifter vars korrekthet du bestrider, om personuppgifterna behandlats olagligt och du motsätter dig en radering av personuppgifterna på grund av olaglig behandling och istället begär en begränsning av deras användning, om du behöver dina personuppgifter för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk efter det att vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen eller om du har invänt mot behandling mot bakgrund av din specifika situation och i väntan på kontroll av huruvida våra berättigade skäl väger tyngre;

 • Anmälningsskyldighet i enlighet med artikel 19 i GDPR: Om du har hävdat din rätt till rättelse eller radering av personuppgifter och begränsning av behandling gentemot den personuppgiftsansvarige, är denna skyldig att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut om eventuella rättelser eller radering av personuppgifter eller begränsningar av behandling som skett om inte detta visar sig vara omöjligt eller medföra en oproportionell ansträngning. Du har rätt att begära att bli informerad om dessa mottagare.

 • Rätt till dataportabilitet i enlighet med artikel 20 i GDPR: Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig om detta är tekniskt möjligt;

 • Rätt att återkalla sitt samtycke enligt artikel 7.3 i GDPR: Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till fortsatt behandling av dina personuppgifter. Vid ett återkallande av samtycket kommer vi utan dröjsmål radera aktuella uppgifter förutsatt att det saknas lagligt stöd för en fortsatt behandling utan samtycke. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av tidigare behandling grundad på samtycke, innan detta samtycke återkallas;

 • Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet enligt artikel 77 i GDPR: Om du anser att behandlingen av personuppgifter som avser dig strider mot GDPR har du – utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller prövningsförfarande utanför domstol – rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din hemvist eller din arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks.

 

12.2 RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR

OM VI EFTER EN INTRESSEAVVÄGNING BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER BASERAT PÅ VÅRT TYNGRE VÄGANDE BERÄTTIGADE INTRESSE, HAR DU ALLTID RÄTT ATT AV SKÄL SOM HÄNFÖR SIG TILL DIN SPECIFIKA SITUATION INVÄNDA MOT FORTSATT BEHANDLING.

ANVÄNDER DU DIG AV DIN RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR AVSLUTAR VI BEHANDLINGEN AV AKTUELLA PERSONUPPGIFTER. VI FÖRBEHÅLLER OSS DOCK RÄTTEN TILL EN FORTSATT BEHANDLING OM VI KAN PÅVISA TVINGANDE BERÄTTIGADE SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER ELLER OM DET SKER FÖR FASTSTÄLLANDE, UTÖVANDE ELLER FÖRSVAR AV RÄTTSLIGA ANSPRÅK.

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS AV OSS FÖR ATT BEDRIVA DIREKT MARKNADSFÖRING HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER SOM AVSER DIG FÖR SÅDAN MARKNADSFÖRING. DU KAN UTÖVA DIN RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR SÅSOM BESKRIVS OVAN.

ANVÄNDER DU DIG AV DIN RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR AVSLUTAR VI BEHANDLINGEN AV AKTUELLA DATA I SYFTET FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING.

Hur länge personuppgifter får lagras mäts i enlighet med den aktuella lagstadgade fristen för förvaringsperioden (t.ex. förvaringsperioder baserat på gällande handels- och skattelagstiftning). När fristen har gått ut raderas aktuella uppgifter rutinmässigt, såvida de inte krävs för uppfyllande eller utvecklande av avtal och/eller det inte längre föreligger något berättigat intresse av fortsatt lagring från vår sida.

Hantera cookie-inställningar:

Anpassa cookies