Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 14 maj 2024

Hos BORA är dataskydd vår högsta prioritet. Med hjälp av denna integritetspolicy vill vi informera alla personer som använder denna webbplats om typen av, omfattningen av och syftet med behandlingen av personuppgifter.

Allmän information

Tack för att du är intresserad av informationen på vår webbplats!

Med hjälp av denna integritetspolicy vill vi informera alla personer som använder denna webbplats om typen av, omfattningen av och syftet med behandlingen av personuppgifter. Personuppgifter i detta sammanhang är all information med vilken du som användare kan identifieras personligen på vår webbplats (teoretiskt, eventuellt via omvägar eller genom att länka olika uppgifter), inklusive din IP-adress. Information som lagras i cookies är i allmänhet inte personlig eller är endast personlig i undantagsfall; detta omfattas dock av en särskild förordning som gör tillåtligheten av användningen av cookies - beroende på deras syfte - i stor utsträckning beroende av användarens aktiva samtycke.

I ett allmänt avsnitt i denna integritetspolicy ger vi dig information om dataskydd som i allmänhet gäller för vår behandling av uppgifter, inklusive insamling av uppgifter på vår webbplats. I synnerhet kommer du som registrerad att informeras om de rättigheter som du har. Vi strävar efter att tillhandahålla denna information på ett könsneutralt språk. Om enskilda formuleringar ännu inte tar hänsyn till detta, vill vi påpeka att denna information gäller alla människor oavsett kön.

De termer som används i vår integritetspolicy och vår dataskyddspraxis baseras på bestämmelserna i EU:s allmänna dataskyddsförordning ("GDPR") och annan relevant nationell lagstiftning.

 

Ansvarig i den mening som avses i dataskyddsförordningen

BORA Vertriebs GmbH & Co KG
Innstraße 1
6342 Niederndorf
Österrike

bora.webcare@bora.com

Dataskyddsombud: Herr Bernhard Johne

 

Andra företag i BORA-koncernen är

 • BORA Lüftungstechnik GmbH BORA
 • Service GmbH
 • BORA Holding GmbH
 • werkhaus GmbH & Co KG

Å ena sidan samlas personuppgifter in från dig om du uttryckligen lämnar dem till oss, å andra sidan samlas uppgifter, i synnerhet tekniska uppgifter, in automatiskt när du besöker vår webbplats. En del av dessa uppgifter samlas in för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt. Andra uppgifter kan användas för analysändamål. I allmänhet kan du dock använda vår webbplats utan att behöva lämna några personuppgifter.

Kontaktupptagning

När du kontaktar oss kommer dina uppgifter att användas för att behandla kontaktförfrågan och dess hantering i samband med uppfyllandet av rättigheter och skyldigheter före avtalets ingående. Behandlingen av dina uppgifter är nödvändig för att behandla och besvara din förfrågan, annars kommer vi inte att kunna besvara din förfrågan eller endast kunna göra det i begränsad omfattning. Uppgifterna kan komma att lagras i en kund- och prospektdatabas på grundval av vårt berättigade intresse av direktmarknadsföring.

Vi raderar din förfrågan och dina kontaktuppgifter om din förfrågan har besvarats slutgiltigt och det inte finns några lagstadgade lagringstider som förhindrar radering, t.ex. i samband med efterföljande avtalsbehandling. Detta är vanligtvis fallet om det inte har förekommit någon ytterligare kontakt med dig på tre år.

När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev via e-post ger du ditt samtycke till att vi kontaktar dig i reklamsyfte i form av nyhetsbrev. Den rättsliga grunden för databehandlingen är ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR och vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR.
 När du registrerar dig för nyhetsbrevet lagrar vi din IP-adress som anges av internetleverantören (ISP) samt datum och tid för registreringen för att kunna spåra eventuellt missbruk av din e-postadress vid ett senare tillfälle. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet via den länk som finns i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett motsvarande meddelande till den personuppgiftsansvarige som anges i början. När du har avregistrerat dig kommer din e-postadress omedelbart att raderas från vår sändlista för nyhetsbrevet, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten att använda uppgifter utöver detta i enlighet med vad som är tillåtet enligt lag.

Uppgifterna om prenumeranter på nyhetsbrev loggas, eftersom vi är skyldiga att kunna bevisa registreringar. Av tekniska skäl lagras denna information på en personlig basis för varje prenumerant. Uppgifterna används inte för att övervaka enskilda användare, utan för att anpassa innehållet i nyhetsbrevet till prenumeranten.

För utskick av nyhetsbrev använder vi snabbmeddelandetjänsten WhatsApp Business från WhatsApp LLC, 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025, USA via tjänsteleverantören Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin.

Registrering för WhatsApp-nyhetsbrevet sker med hjälp av double opt-in-förfarandet. När du har registrerat dig via en CTA- eller QR-kod får du ett meddelande där du ombeds bekräfta att du vill få nyheter från oss via WhatsApp.

Du kan när som helst pausa mottagandet av WhatsApp-meddelanden med meddelandet "Stopp".

Den enda obligatoriska informationen för att skicka nyhetsbrevet är ditt telefonnummer. Efter din bekräftelse kommer ditt telefonnummer att vidarebefordras till vårt Sendinblue GmbH i syfte att skicka nyhetsbrevet och kommer att behandlas och lagras där. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 mening 1 lit. a GDPR.

Om du kommunicerar med oss via WhatsApp kommer vissa uppgifter som du delar med appen att lagras och behandlas av WhatsApp. Detta inkluderar i synnerhet information som tillhandahålls av användaren, t.ex. meddelanden, foton, videor, faktureringsdata och lagrade profilbilder. WhatsApp uppger att dessa data endast lagras krypterade från början till slut. Vissa metadata samlas in av WhatsApp utan kryptering. Detta inkluderar ditt telefonnummer, plats, IP-adress, information om din enhet, typ och frekvens av appanvändning, plats och information om tid och mottagare av de meddelanden du skickar. Enligt WhatsApps integritetspolicy delas denna information ibland med andra metaföretag, inklusive Facebook och Instagram, som är baserade i USA. I vissa fall delas sådana uppgifter även med externa företag, tjänsteleverantörer eller partners.

Databehandlingen kan också ske i USA. Enligt EU-domstolens uppfattning kan en adekvat nivå av dataskydd för närvarande inte förutsättas i USA.

WhatsApp använder så kallade standardavtalsklausuler i enlighet med artikel 46.2 och 46.3 i GDPR (https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de) som grund för behandling eller överföring av uppgifter till länder utanför EU. Genom dessa klausuler åtar sig WhatsApp att följa EU:s dataskyddsstandard vid behandling av dina uppgifter, även om uppgifterna överförs till tredjeländer som USA och behandlas och lagras där. Du kan läsa mer om detta i WhatsApps integritetspolicy på https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea/?locale=de_DE

I den mån det är tillåtet enligt lag använder vi din e-postadress, som vi har fått i samband med försäljning av en vara eller tjänst, för direktreklam för liknande varor eller tjänster. Du kan när som helst motsätta dig att din e-postadress används för direktreklam med verkan för framtiden. Den rättsliga grunden för databehandlingen är artikel 6.1 f i GDPR och artikel 7.3 i GDPR.

Personanpassad kommunikation kan ske på grundval av en utvärdering av följande information:

 • Tidigare inköp
 • Klick- och surfbeteende, t.ex. i BORA:s onlinebutik eller andra onlineplatser
 • Produkter i lager
 • Enkäter (i den mån dessa inte är anonyma)
 • Feedback från kunder
 • Sociodemografisk information, om sådan finns tillgänglig

Vi skickar också information om våra produkter och aktuella försäljningskampanjer per post. Du kan när som helst invända mot att få utskick via post eller e-post.

Syfte: reklamkommunikation
Kategori: Marknadsföring
Mottagare: EU
Behandlade uppgifter: Användningsdata, lagerdata, adress- och kontaktdata Rättslig grund
: Art. 5.2 GDPR och art. 6.1 lit. f

Vi samlar in och behandlar personuppgifter för onlinebokning av mötestider. Vi använder tjänsten "Microsoft Bookings" från Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Anslutningen till tjänsten upprättas endast när du öppnar onlinebokningsfunktionen via en knapp på vår webbplats.
 Rättslig grund: Samtycke, ramverk för dataskydd, www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail

Vi vill påpeka att du inte är skyldig att använda Microsoft Bookings för att boka tid. Om du inte vill använda tjänsten kan du använda något annat av de kontaktalternativ som erbjuds för att boka tid. Den rättsliga grunden för överföring, lagring och behandling av uppgifter är ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR.

Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för att uppfylla det syfte för vilket de samlades in. Du har möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till databehandling eller invända mot användningen av uppgifterna. I så fall är den avsedda kontakten med användaren inte längre möjlig eller så kan en redan påbörjad kommunikation inte längre fortsätta.

Ytterligare information om Microsofts hantering av användardata finns på privacy.microsoft.com /privacystatement.

På vår webbplats erbjuder vi arbetssökande möjlighet att ansöka online med hjälp av ett motsvarande formulär. För att kunna delta i ansökningsprocessen måste den sökande via formuläret förse oss med alla personuppgifter som krävs för en välgrundad och informerad bedömning och urval.
 Den information som krävs omfattar allmänna personuppgifter (namn, adress, telefon eller elektroniska kontaktuppgifter) samt prestationsspecifika bevis på de kvalifikationer som krävs för en tjänst. Därutöver kan hälsorelaterade uppgifter komma att krävas, vilka enligt arbets- och socialrättslig lagstiftning ska beaktas särskilt med hänsyn till den sökandes sociala trygghet.

När formuläret skickas överförs den sökandes uppgifter till oss i krypterad form i enlighet med den senaste tekniken, lagras av oss och analyseras uteslutande i syfte att behandla ansökan. Den
rättsliga grunden för denna behandling är i allmänhet artikel 6.1 lit. b GDPR i förening med. § 26 (1) BDSG, i den mening som ansökningsprocessen anses vara inledningen av ett anställningsavtal.
 I den mån särskilda kategorier av personuppgifter i den mening som avses i artikel 9.1 i GDPR (t.ex. hälsouppgifter som information om allvarligt funktionshinder) begärs från sökande som en del av ansökningsförfarandet, sker behandlingen i enlighet med artikel 9.2 i GDPR. Art.
9 para. 2 lit. b. GDPR, så att vi kan utöva de rättigheter som följer av arbetsrätten och lagstiftningen om social trygghet och socialt skydd och fullgöra våra skyldigheter i detta avseende.
Kumulativt eller alternativt kan behandlingen av särskilda kategorier av uppgifter också baseras på
artikel 9.1 h i GDPR om den utförs för förebyggande hälsovård eller yrkesmedicin, för bedömning av den sökandes arbetsförmåga, för medicinsk diagnostik, hälso- eller socialvård eller behandling eller för förvaltning av hälso- eller socialvårdssystem och -tjänster.

Om den sökande inte väljs ut i samband med den utvärdering som beskrivs ovan, eller om en sökande drar tillbaka sin ansökan i förtid, kommer de uppgifter som lämnats i formuläret att raderas senast efter 6 månader efter ett motsvarande meddelande. Denna period beräknas på grundval av vårt berättigade intresse av att kunna besvara eventuella uppföljningsfrågor om ansökan och, vid behov, uppfylla våra skyldigheter att tillhandahålla bevis enligt bestämmelserna om likabehandling av sökande. I händelse av en
framgångsrik ansökan kommer de tillhandahållna uppgifterna att behandlas på grundval av artikel 6.1 lit. b GDPR i.V.m. § 26 (1) BDSG i syfte att genomföra anställningsförhållandet.

Sociala medier

Leverantör: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, moderbolag: Meta Platforms, Inc. (USA)
Syfte: Webbanalys, spårning (konvertering)
Kategori: Marknadsföring
Mottagare: EU, USA
Behandlade data: IP-adress, användardata, detaljer om webbplatsbesöket
Registrerade: Användare
Teknik: JavaScript-anrop, cookies
Rättslig grund: Samtycke, ramverk för datasekretess, www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search /participant-detail?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
Webbplats: www.facebook.com
Ytterligare information:
de-de.facebook.com/privacy/policy
https://de-de.facebook.com/business/help /742478679120153

Metapixeltjänsten från det sociala nätverket Facebook används på vår webbplats för analys, optimering och ekonomisk drift av vårt onlineutbud.

 Med hjälp av metapixlar kan Meta bestämma besökarna på vår webbplats som en målgrupp för visning av personliga annonser. Därför använder vi metapixlar för att visa de annonser som vi placerar endast för de användare som också har visat intresse för vårt online-erbjudande eller som har vissa egenskaper (t.ex. intressen för vissa ämnen eller produkter som bestäms utifrån de besökta webbplatserna) som vi överför till Meta (så kallade "anpassade målgrupper"). Med hjälp av metapixlar vill vi också se till att våra meta-annonser motsvarar användarnas potentiella intresse och inte är irriterande. Med hjälp av metapixlar kan vi också spåra effektiviteten hos metaannonser för statistiska ändamål och marknadsundersökningar genom att se om användare har omdirigerats till vår webbplats efter att ha klickat på en metaannons (så kallad "konvertering").

Dina åtgärder lagras i en eller flera cookies. Dessa cookies gör det möjligt för Meta att matcha dina användardata (t.ex. IP-adress, användar-ID) med data från ditt Facebook-konto. De uppgifter som samlas in är anonyma och kan inte ses av oss och kan endast användas i samband med annonser. Du kan förhindra länken till ditt Facebook-konto genom att logga ut innan du vidtar någon åtgärd. 

För att ställa in vilka typer av annonser som visas för dig på Facebook kan du gå till den sida som skapats av Meta och följa instruktionerna om inställningarna för användningsbaserad annonsering: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Inställningarna är plattformsoberoende, dvs. de gäller för alla enheter, t.ex. stationära datorer eller mobila enheter.

Leverantör: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Irland: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Irland, moderbolag: LinkedIn Corporation (USA)
Syfte: Konverteringsspårning, webbanalys
Kategori: Marknadsföring
Mottagare: EU, USA
Behandlade data: IP-adress, information om webbplatsbesök, onlinerelaterade uppgifter
Registrerade: Webbplatsbesökare, LinkedIn-användare
Teknik: JavaScript-anrop, cookies
Rättslig grund: Samtycke, Data Privacy Framework, www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search /participant-detail?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active
Webbplats: www.linkedin.com
Ytterligare information:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

www.linkedin.com/help/lms/answer/85787 www.linkedin.com/help/linkedin/answer/87150/linkedinmarketinglosungen-und-die-datenschutz-grundverordnung-dsgvo-

Vår webbplats använder LinkedIn Insight Tag, en webbanalystjänst. Denna tjänst registrerar och analyserar LinkedIn-användare på vår webbplats. Detta ger oss insikter om våra målgrupper. Det ger oss också möjlighet att mäta hur attraktiva våra erbjudanden och tjänster är samt hur framgångsrika LinkedIn-kampanjerna är. 

LinkedIn-medlemmar har också möjlighet att välja bort LinkedIns konverteringsspårning och blockera och radera cookies eller avaktivera demografiska funktioner på www.linkedin.com/psettings/advertising/. I LinkedIns inställningar finns det inget separat opt-out-alternativ för tredjepartsintryck eller klickspårning för kampanjer som körs på LinkedIn, eftersom alla underliggande kampanjer respekterar LinkedIn-medlemmarnas inställningar.

Den information som samlas in av LinkedIn Insight-taggen om användningen av vår webbplats är krypterad. LinkedIn anonymiserar uppgifterna inom 7 dagar. Uppgifterna raderas igen inom 90 dagar. Som webbplatsoperatör får vi inga personuppgifter, utan endast rapporter om demografisk information, information om respektive jobb för våra målgrupper och framgången med LinkedIn-kampanjer.

Leverantör: Pinterest Europe Ltd: Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland ("Pinterest")
Ändamål: Spårning (konvertering)
Kategori: Marknadsföring
Mottagare: EU, USA (eventuellt)
Behandlade uppgifter: IP-adress, detaljer om webbplatsbesöket
Registrerad: Webbplatsbesökare
Teknik: JavaScript-anrop, cookies Rättslig grund:
Samtycke
Webbplats: www.pinterest.com
Ytterligare information: policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Vår webbplats använder konverteringsspårningstjänsten för det sociala nätverket Pinterest från Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland ("Pinterest").

Denna teknik gör det möjligt för oss att visa våra webbplatsbesökare som redan har visat intresse för vår webbplats och vårt innehåll/erbjudanden och som är Pinterest-medlemmar relevanta annonser och erbjudanden på Pinterest. 

För detta ändamål integreras en så kallad conversion tracking pixel från Pinterest på våra sidor, via vilken Pinterest informeras när du besöker vår webbplats om att du har besökt vår webbplats och vilka delar av vårt erbjudande du var intresserad av.

Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR. Detta kan återkallas när som helst med verkan för framtiden.

Du kan när som helst avaktivera insamlingen av data för visning av intressebaserad annonsering på Pinterest i inställningarna för ditt Pinterest-konto på www.pinterest.de/settings (där under "Anpassning" knappen "Använd information från våra partners för att bättre anpassa rekommendationerna och annonserna på Pinterest till dig") eller på help.pinterest.com/de/article/personalization-and-data (där avaktivera kryssrutan under "Avaktivera anpassning").

Ytterligare information om Pinterests dataskydd finns på: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

 

Leverantör: Google Ireland Limited: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC (USA)
Syfte: Integrering av videoinnehåll, insamling av statistiska data
Kategori: Statistik
Mottagare: EU, USA
Behandlade data: IP-adress, information om webbplatsbesök, användaruppgifter
Registrerade: Användare
Teknik: JavaScript-åtkomst, cookies, fingeravtryck från enheter, lokal lagring Rättslig grund:
Samtycke, ramverk för datasekretess, www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search /participant-detail?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Webbplats: www.youtube.com
Ytterligare information:
www.youtube.com/intl/ALL_at/howyoutubeworks/user-settings/privacy/
policies.google.com/privacy safety.google/intl/de/principles/
https://support.google.com/youtube/answer/10364219?hl=de

Vi använder YouTube-tjänsten på vår webbplats för att bädda in externa videor.

Vi har aktiverat det utökade dataskyddsläget på YouTube. Enligt YouTube innebär detta läge att YouTube inte lagrar någon information om besökare på denna webbplats innan de tittar på en video. Överföring av uppgifter till YouTubes partner utesluts dock inte av det utökade dataskyddsläget.

Så snart en YouTube-video startas på vår webbplats upprättas en anslutning till YouTubes servrar. Därigenom får YouTube information om vilka av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto gör du det möjligt för YouTube att koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Detta kan förhindras genom att du loggar ut från ditt konto.

Dessutom kan YouTube lagra olika cookies på din slutenhet efter att du har startat en video eller använda jämförbara tekniker (t.ex. enhetens fingeravtryck). YouTube använder också lokal lagring på din enhet. På så sätt kan YouTube få information om besökare på denna webbplats. Denna information används bland annat för att registrera videostatistik, förbättra användarvänligheten och förhindra bedrägeriförsök.

Leverantör: Vimeo Inc: Vimeo Inc, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA
Syfte: Integrering av videoinnehåll
Kategori: Extern media
Mottagare: USA
Behandlade data: IP-adress, detaljer om webbplatsbesöket
Registrerad: Webbplatsbesökare
Teknik: JavaScript-anrop, cookies
Rättslig grund: Samtycke
Webbplats: www.vimeo.com
Ytterligare information: vimeo.com/privacy (på engelska)

Videor från Vimeo-plattformen är integrerade på vår webbplats.

När du besöker webbsidorna i vårt online-erbjudande som är utrustade med ett Vimeo-plugin upprättas en anslutning till Vimeos servrar och pluginet visas. Därigenom överförs din IP-adress till Vimeo-servern samt information om vilka av våra webbsidor du har besökt. Om du är inloggad som medlem i Vimeo tilldelar Vimeo denna information till ditt personliga användarkonto. När du använder plugin-programmet, t.ex. genom att klicka på startknappen för en video, tilldelas denna information också till ditt användarkonto. Du kan förhindra denna tilldelning genom att logga ut från ditt Vimeo-användarkonto innan du använder vår webbplats.

Om du vill förhindra att Vimeo överför och lagrar uppgifter om dig och ditt beteende på vår webbplats, måste du logga ut från Vimeo innan du besöker vår webbplats.

Teknik på vår webbplats

Vi använder cookies på vår webbplats för att göra vår internetnärvaro mer användarvänlig och funktionell. Vissa cookies lagras på din slutenhet.  

Cookies är små datapaket som utväxlas mellan din webbläsare och vår webbserver när du besöker vår webbplats. De orsakar ingen skada och används endast för att känna igen webbplatsens besökare. Cookies kan endast lagra information som tillhandahålls av din webbläsare, dvs. information som du själv har matat in i webbläsaren eller som finns tillgänglig på webbplatsen. Cookies kan inte exekvera kod och kan inte användas för att få åtkomst till din slutenhet. 

Nästa gång du besöker vår webbplats med samma slutenhet kan den information som lagras i cookies därefter skickas tillbaka antingen till oss ("förstapartscookie") eller till en webbapplikation från tredje part som cookien tillhör ("tredjepartscookie"). Genom den lagrade och returnerade informationen känner respektive webbapplikation igen att du redan har kommit åt och besökt webbplatsen med webbläsaren på din slutenhet.   

Cookies innehåller följande information:

 • Namn på cookie
 • Namnet på den server som cookien kom från
 • ID-nummer för cookie
 • Ett datum då cookien raderas automatiskt

 

Beroende på deras avsedda användning och funktion delar vi in cookies i följande kategorier:  

 • Tekniskt nödvändiga cookies för att säkerställa den tekniska driften och de grundläggande funktionerna på vår webbplats. Denna typ av cookie används till exempel för att behålla dina inställningar medan du navigerar på webbplatsen; eller de kan säkerställa att viktig information behålls under hela sessionen (t.ex. inloggning, varukorg). 
 • Statistikcookies för att förstå hur besökare interagerar med vår webbplats genom att samla in och analysera information endast anonymt. Detta ger oss värdefulla insikter för att optimera både webbplatsen och våra produkter och tjänster. 
 • Marknadsföringscookies för att skapa riktade reklamaktiviteter för användare på vår webbplats.  
 • Oklassificerade cookies är cookies som vi för närvarande försöker klassificera tillsammans med leverantörer av enskilda cookies.  

Beroende på lagringsperioden delar vi också in cookies i sessionscookies och permanenta cookies. Sessionscookies lagrar information som används under den aktuella webbläsarsessionen. Dessa cookies raderas automatiskt när du stänger din webbläsare. Ingen information finns kvar på din slutenhet. Permanenta cookies lagrar information mellan två besök på webbplatsen. Denna information används för att känna igen dig som en återkommande besökare vid ditt nästa besök och webbplatsen svarar därefter. Livslängden för en permanent cookie bestäms av leverantören av cookien.  

Den rättsliga grunden för användningen av tekniskt nödvändiga cookies baseras på vårt berättigade intresse av att vår webbplats fungerar tekniskt felfritt och smidigt. Vår webbplats kan inte fungera korrekt utan dessa cookies. Användningen av statistik- och marknadsföringscookies kräver ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till användning av cookies för framtiden. Samtycke är frivilligt. Om det inte ges finns det inga nackdelar. Ytterligare information om de cookies vi faktiskt använder (särskilt om deras syfte och lagringstid) finns i denna integritetspolicy och i informationen om de cookies vi använder i vår cookiebanner. 

Du kan också ställa in din webbläsare så att lagring av cookies på din enhet i allmänhet förhindras eller så att du varje gång tillfrågas om du samtycker till att cookies lagras. När cookies har sparats kan du när som helst radera dem. Hur allt detta fungerar i detalj kan du läsa om i hjälpfunktionen i din webbläsare.   

Observera att en allmän avaktivering av cookies kan leda till funktionsbegränsningar på vår webbplats. 

Vi använder också lokala lagringsfunktioner (även kallade "lokal lagring") på vår webbplats. Detta innebär att data lagras lokalt i din webbläsares cache och kan fortsätta att existera och läsas även efter att du stängt webbläsaren - såvida du inte raderar cachen eller det är sessionslagring. 

Tredje part kan inte komma åt de uppgifter som lagras i Local Storage. Om särskilda insticksprogram eller verktyg använder LocalStorage-funktionerna beskrivs detta i respektive insticksprogram eller verktyg. 

Om du inte vill att plugins eller verktyg ska använda lokala lagringsfunktioner kan du styra detta i inställningarna i din respektive webbläsare. Vi vill påpeka att detta kan leda till funktionsbegränsningar.

Leverantör: DataReporter GmbH, Zeileisstraße 6, 4600 Wels, Österrike DataReporter GmbH, Zeileisstraße 6, 4600 Wels, Österrike
Syfte: Samtyckeshantering
Kategori: Tekniskt nödvändig
Mottagare: EU, AT
Behandlade uppgifter: IP-adress, samtyckesuppgifter Registrerade: Användare
Teknik: JavaScript-anrop, cookies, swarm crawler Rättslig grund:
Berättigat intresse, samtycke (swarm crawler för analys av sökresultat)
Webbplats: www.datareporter.eu
Ytterligare information: www.datareporter.eu/de/privacystatement.html

Vi använder Webcare-verktyget på vår webbplats för samtyckeshantering. Webcare registrerar och lagrar beslutet från respektive användare av vår webbplats. Vår samtyckesbanner säkerställer att statistik- och marknadsföringstekniker som cookies eller externa verktyg endast ställs in eller startas om användaren har gett sitt uttryckliga samtycke till deras användning.

För detta ändamål lagrar vi information om i vilken utsträckning användaren har bekräftat användningen av cookies. Användarens beslut kan när som helst återkallas genom att gå till cookie-inställningarna och hantera samtyckesförklaringen. Befintliga cookies raderas efter att samtycket har återkallats. En cookie lagras också för att lagra information om statusen för användarens samtycke, vilket anges i cookiedetaljerna. Vidare överförs respektive användares IP-adress till DataReporters server när denna tjänst används. IP-adressen varken lagras eller associeras med några andra uppgifter om användaren, utan används endast för att tjänsten ska kunna utföras korrekt.

Med hjälp av Webcare analyseras vår webbplats regelbundet med avseende på teknik som är relevant enligt dataskyddslagstiftningen. Denna analys utförs endast för de användare som uttryckligen har gett sitt samtycke (för statistik- eller marknadsföringsändamål). Användarnas sökresultat utvärderas av Webcare i anonymiserad form och endast i förhållande till teknik och används för att uppfylla våra informationsskyldigheter. För att starta swarm crawler-tekniken skickas en begäran till våra servrar och användarens IP-adress överförs i syfte att överföra data. Servrar väljs som är geografiskt nära användarens respektive plats. För användare inom EU kan man anta att en server som är belägen inom EU också kommer att väljas. Användarens IP-adress lagras inte och tas bort omedelbart efter det att kommunikationen har avslutats.

Leverantör: Cloudflare Inc: Cloudflare Inc, 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, USA
Syfte: Content Delivery Network
Kategori: Tekniskt nödvändig
Mottagare: USA
Behandlade uppgifter: IP-adress, detaljer om webbplatsbesöket
Registrerade: Användare
Teknik: JavaScript-anrop, cookies Rättslig grund:
Berättigat intresse, Data Privacy Framework, www.dataprivacyframework.gov/s/participantsearch/participant-detail
Webbplats: www.cloudflare.com
Ytterligare information:
www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/
www.cloudflare.com/de-de/application/privacypolicy/

Cloudflare-tjänsten används på vår webbplats som ett CDN (Content Delivery Network) och som en säkerhetstjänst.

Ett CDN är en tjänst som hjälper till att leverera innehållet på vår webbplats, särskilt stora mediefiler som bilder, snabbare med hjälp av regionala servrar som är anslutna via Internet. Genom att tillhandahålla innehåll via servrar i ditt område minskar den genomsnittliga laddningstiden för en webbplats. 

Cloudflare erbjuder både webboptimering och säkerhetstjänster. Cloudflare blockerar hot och begränsar missbruk av serverresurser och bandbredd. Cloudflare gör vår webbplats betydligt mer kraftfull och mindre mottaglig för spam eller andra attacker.

Cloudflare använder cookies och behandlar uppgifter om användarna av vår webbplats.

När en användare besöker vår webbplats skickas förfrågningar via Cloudflare-servern. Denna samlar in statistiska åtkomstdata om besöket på vår webbplats. 

Åtkomstuppgifterna inkluderar:

 • IP-adress,
 • den eller de webbplatser som besökts i vår närvaro på Internet,
 • Typ och version av den webbläsare som används,
 • det operativsystem som används,
 • den webbplats från vilken en användare har bytt till vår webbplats (refererande URL),
 • den tid som spenderas på vår webbplats och
 • frekvensen av besök på vår webbplats.

Dessa uppgifter hjälper Cloudflare i synnerhet att känna igen nya hot och säkerställa en hög säkerhetsstandard för driften av vår webbplats.

Uppgifterna behandlas för att upprätthålla CDN:s säkerhet och funktionalitet och för att optimera våra laddningstider. Cloudflares användning av cookies sker av säkerhetsskäl för att säkerställa tillförlitligheten hos en slutenhet och är absolut nödvändig för säkerhetsfunktionen.

Cloudflare behåller endast dataloggar så länge som det är nödvändigt och i de flesta fall raderas dessa uppgifter inom 24 timmar. Det finns dock information som Cloudflare lagrar på obestämd tid som en del av sina permanenta loggar för att förbättra Cloudflares övergripande prestanda. Dessa uppgifter är dock inte personliga och anonymiseras av Cloudflare.

Ändamål: Tekniskt nödvändigt
Mottagarland: EU
Rättslig grund: Berättigat intresse

Vår webbplats använder Friendly Captcha-tjänsten från leverantören Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Wörthsee, Tyskland ("FriendlyCapcha") för att skydda mot missbruk av icke-mänskliga besökare (bots) och för att förhindra skräppost.

Friendly Captcha används för att kontrollera om de uppgifter som matas in på vår webbplats görs av en människa eller av ett automatiserat program.  Friendly Captcha
låter inte besökaren lösa manuella bildpussel, utan genererar en kryptografisk uppgift som löses av
 din webbläsare helt automatiskt i bakgrunden. Baserat på den tekniska information som samlas in kan svårighetsgraden justeras för att göra det svårare för eventuella botar att ta sig fram.

Enligt vår information behandlas följande uppgifter av Friendly Captcha för automatiserad behandling av en uppgift:

 • den begärande slutenhetens anonymiserade IP-adress
 • Information om vilken webbläsare och vilket operativsystem som används
 • ett anonymiserat räkneverk per IP-adress för att kontrollera kryptografiska uppgifter
 • referentens URL-information om själva den kryptografiska uppgiften
 • versionen av Friendly Captcha
 • tjänst en tidsstämpel

En anonymiserad räknare per IP-adress lagras för att ställa in uppgiftens svårighetsgrad i syfte att upptäcka skadliga användare och minimera blockeringen av legitima användare. Dessa data lagras separat från andra data och kan inte kopplas till specifika webbplatser eller användare. IP-adresserna anonymiseras med hjälp av en toppmodern hashingprocess så att du som användare av webbplatsen inte kan identifieras personligen. Inga cookies används av Friendly Captcha.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter med hjälp av Friendly Captcha är vårt berättigade intresse enligt artikel 6.1 f i GDPR att skydda vår webbplats mot missbruk.

Mer information om Friendly Captcha finns här:
https://friendlycaptcha.com/de/

För mer information om Friendly Captchas integritetspolicy, vänligen se följande länk: https://friendlycaptcha.com/de/legal/privacy-end-users/

 

Leverantör: Google Ireland Limited: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC (USA)
Syfte: Webbanalys, prestandamätning, konverteringsspårning, insamling av statistiska data
Kategori: Statistik
Mottagare: EU, USA
Behandlade data: IP-adress, information om webbplatsbesök, användardata
Registrerade: Användare
Teknik: JavaScript-anrop, cookies
Rättslig grund: Samtycke, ramverk för datasekretess, www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search /participant-detail?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Webbplats: www.google.com
Ytterligare information: policies.google.com/privacy
safety.google/intl/de/principles/ business.safety.google/adsprocessorterms/
Här kan du ta reda på exakt var Googles datacenter är
belägna: https://www.google.com/about /datacenters/locations/

På vår webbplats använder vi funktionerna i webbanalystjänsten Google Analytics för att analysera användarnas beteende och för att optimera vår närvaro på internet. De rapporter som tillhandahålls av Google används för att analysera prestandan på vår webbplats och för att mäta framgången för eventuella kampanjer via vår webbplats.

Google Analytics använder cookies som gör det möjligt för oss att analysera användningen av vår webbplats. 

Information om användningen av webbplatsen, t.ex. webbläsartyp/version, operativsystem som används, tidigare besökt sida, värdnamn på den dator som använder webbplatsen (IP-adress), tidpunkt för serverförfrågan, överförs i allmänhet till en Google-server och lagras där. Vi har ingått ett avtal med Google för detta ändamål.

Google kommer att använda denna information för att analysera användningen av vår webbplats, för att sammanställa rapporter om aktiviteterna på vår webbplats och för att förse oss med ytterligare tjänster i samband med användningen av vår webbplats och användningen av Internet. Enligt Google kommer den IP-adress som överförs av din webbläsare inte att sammanföras med andra Google-data. 

Vi använder endast Google Analytics med IP-anonymisering aktiverad som standard. Detta innebär att en användares IP-adress trunkeras av Google inom medlemsländerna i Europeiska unionen eller i andra stater som undertecknat avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och trunkeras där. Enligt Google kopplas den IP-adress som överförs av användarens webbläsare inom ramen för Google Analytics inte samman med andra data från Google. 

Under besöket på webbplatsen registreras användarens beteende i form av så kallade händelser. Dessa kan representera följande:

 • Sidvisningar, en användares klickväg
 • Första besöket på vår webbplats
 • besökta webbplatser
 • Start av en session
 • Interaktion med vår webbplats
 • Användarbeteende (t.ex. klick, scroll, uppehållstid, avvisningsfrekvens)
 • Nedladdningar av filer
 • Visade/klickade på annonser
 • Interaktion med videor
 • interna sökfrågor

är också erkänd:

 • ungefärlig plats (region)
 • Datum och tid för besöket
 • IP-adress (i förkortad form)
 • teknisk information om den webbläsare eller de slutenheter som används (t.ex. språkinställning, skärmupplösning)
 • Internetleverantör
 • Referrer URL (via vilken webbplats/annonseringsmedium en användare kom till vår webbplats)

Dessa uppgifter behandlas i huvudsak av Google för egna ändamål, t.ex. profilering (utan vårt inflytande).

Uppgifterna om användningen av vår webbplats kommer att raderas omedelbart efter utgången av den lagringsperiod som vi har fastställt. Google Analytics anger en standardlagringsperiod på 2 månader för användar- och händelsedata, med en maximal lagringsperiod på 14 månader. Denna lagringsperiod gäller även för konverteringsdata. Följande alternativ finns tillgängliga för alla andra händelsedata: 2 månader, 14 månader, 26 månader (endast Google Analytics 360), 38 månader (endast Google Analytics 360), 50 månader (endast Google Analytics 360). Vi väljer den kortaste lagringsperioden som motsvarar vår avsedda användning. Du kan när som helst fråga oss om den lagringsperiod som vi för närvarande har ställt in. Uppgifter vars lagringsperiod har uppnåtts raderas automatiskt en gång i månaden.

Leverantör: Google Ireland Limited: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, moderbolag Google LLC (USA), www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail
Syfte: Integrering av teckensnitt
Kategori: Statistik
Mottagare: EU, USA (möjligt)
Behandlade uppgifter: IP-adress, språkinställningar, skärmupplösning, webbläsarens version och namn Registrerad person:
Webbplatsbesökare
Teknik: JavaScript-anrop Rättslig grund:
Samtycke, ramverk för datasekretess
Webbplats: www.google.com
Ytterligare information:
https://developers.google.com/fonts/faq

policies.google.com/privacy www.google. com/about/datacenters/inside/locations/

På vår webbplats används så kallade webbtypsnitt som tillhandahålls av Google för standardiserad visning av typsnitt. 

För att visa webbteckensnitt från Google måste den webbläsare du använder ansluta till Googles servrar. På så sätt informeras Google om att vår webbplats har besökts via din IP-adress. IP-adressen för webbläsaren på den slutenhet som besökaren på vår webbplats använder lagras också av Google. Om din webbläsare inte stöder webbteckensnitt kommer ett standardteckensnitt att användas av din enhet.

Förutom IP-adressen överförs information som språkinställningar, skärmupplösning, version och webbläsarnamn automatiskt till Googles servrar vid varje begäran om Google-teckensnitt. Google kan använda de insamlade användningsuppgifterna för att avgöra hur populära olika teckensnitt är. Google publicerar resultaten på interna analyssidor (t.ex. Google Analytics).

Med Google Fonts kan vi använda typsnitt på vår egen webbplats och behöver inte ladda upp dem till vår server. Google Fonts är en viktig komponent för att hålla kvaliteten på vår webbplats hög. Alla Googles typsnitt optimeras automatiskt för webben, vilket sparar datavolym och är en stor fördel, särskilt när man använder mobila enheter. När du besöker oss garanterar den låga filstorleken en snabb laddningstid. Dessutom är Google Fonts säkra webbtypsnitt och stöder alla vanliga webbläsare. 

Google lagrar förfrågningar om CSS-tillgångar på sina servrar under en dag. Detta gör att vi kan använda teckensnitten med hjälp av en Google-stilmall. Teckensnittsfilerna lagras av Google i ett år. Om du vill radera data i förtid måste du kontakta Googles support ( support.google.com ).

Leverantör: Google Ireland Limited: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC (USA)
Syfte: Integration av karttjänster
Kategori: Statistik
Mottagare: EU, USA
Behandlade uppgifter: IP-adress, information om webbplatsbesök, användaruppgifter
Registrerade: Användare
Teknik: JavaScript-anrop, cookies
Rättslig grund: Samtycke, ramverk för dataskydd, www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search /participant-detail?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Webbplats:
https://www.google.com
 Ytterligare information: policies.google.com/privacy safety.google/intl/de/principles/ business.safety.google/adsprocessorterms/
Här kan du ta reda på exakt var Googles datacenter
 är belägna: https://www.google.com/about /datacenters/locations/

Tjänsten Google Maps är integrerad på vår webbplats för att bättre kunna visa geografisk information om platser för användarna. 

Google Maps är en karttjänst online som gör geografisk information mer lättläst via en slutenhet. Bland annat visas vägbeskrivningar eller så integreras kartutsnitt av en plats på en webbplats. 

Vid uppringning av Google Maps upprättar webbläsaren en förbindelse med Googles servrar. På så sätt informeras Google om att vår webbplats har besökts via användarens IP-adress. Användningen av Google Maps gör det möjligt för Google att samla in och bearbeta data om användningen av tjänsten.

För att tillhandahålla denna tjänst behandlar Google Maps bland annat inmatade sökord samt latitud- och longitudkoordinater baserat på IP-adressen. Om ruttplaneringsfunktionen i Google Maps används sparas även den inmatade startadressen. Denna databehandling utförs uteslutande av Google och ligger utanför vår kontroll.

Vi vill påpeka att Google sätter en cookie som heter "NID" när den här tjänsten körs. Google Maps erbjuder oss för närvarande inte möjligheten att använda denna tjänst i ett läge utan denna cookie. NID-cookien innehåller information om ditt användarbeteende, som Google använder för att optimera sina egna tjänster och för att ge dig individuell och anpassad reklam.

Google anonymiserar data i serverloggar genom att radera en del av IP-adressen och cookie-informationen efter 9 eller 18 månader. Plats- och aktivitetsdata lagras i antingen 3 eller 18 månader och raderas sedan.

Användaren kan också när som helst radera historiken manuellt via ett Google-konto. För att helt förhindra platsspårning måste en användare stänga av avsnittet "Webb- och appaktivitet" i sitt Google-konto.

Leverantör: Google Ireland Limited: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC (USA)
Ändamål: Personanpassad annonsering, konverteringsspårning, remarketing, prestationsmätning av kampanjer
Kategori: Marknadsföring
Mottagare: EU, USA
Behandlade uppgifter: IP-adress, information om webbplatsbesök, användardata
Registrerade: Användare
Teknik: JavaScript-anrop, cookies Rättslig grund:
Samtycke, ramverk för datasekretess, www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search /participant-detail?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Webbplats: www.google.com
Ytterligare information:
https://policies.google.com/privacy  
https://safety.google/intl/de/principles/  
business.safety.google/adsprocessorterms/
Här kan du ta reda på exakt var Googles datacenter är belägna:
https://www.google.com/about /datacenters/inside/locations/

På denna webbplats används tjänsten Google Ads för att marknadsföra våra produkter och tjänster.  Google Ads är Googles interna system för onlineannonsering. 

Det är viktigt för oss att veta om en intresserad besökare i slutändan blir kund hos oss. För att mäta detta används konverteringsspårning. Vi vill också kunna rikta oss till besökare på vår webbplats igen på ett målinriktat sätt. Detta gör vi genom så kallad remarketing (retargeting).

Google Ads används för både konverteringsspårning och remarketing, dvs. vi kan se vad som har hänt efter att du har klickat på en av våra annonser. För att denna tjänst ska fungera används cookies och besökare läggs ibland till i remarketinglistor så att de bara visas vissa reklamkampanjer.

Detta sker med hjälp av ett pseudonymt identifikationsnummer (pID) som tilldelas användarens webbläsare. Med hjälp av detta pID kan tjänsten känna igen vilka annonser som redan har visats för en användare och vilka som har visats. Uppgifterna används för att visa annonser på olika webbplatser genom att Google kan identifiera vilka sidor som besökts. 

Vårt mål är att använda Google Ads för att rikta vår webbplats till de besökare som faktiskt är intresserade av vad vi har att erbjuda. Uppgifterna från konverteringsspårningen gör det möjligt för oss att mäta nyttan av enskilda annonseringsåtgärder och optimera vår webbplats för våra besökare. Konverteringen kan mätas genom användning av cookies.

Den information som genereras överförs av Google till en server i USA för analys och lagras där. En överföring av data från Google till tredje part sker endast på grund av lagbestämmelser eller i samband med orderdatabehandling. Google kommer under inga omständigheter att koppla samman användarens uppgifter med andra uppgifter som Google har samlat in.

Leverantör: Google Ireland Limited: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Moderbolag: Google LLC (USA)
Syfte: Hantering av verktyg och insticksprogram
Kategori: Tekniskt nödvändig
Mottagare: EU, USA
Behandlade uppgifter: IP-adress
Registrerade: Användare
Teknik: JavaScript-anrop Rättslig grund:
Berättigat intresse, ramverk för dataskydd, www.dataprivacyframework.gov/s/participantsearch/participant-detail
Webbplats: www.google.com
Ytterligare information:
policies.google.com/privacy safety.google/intl/de/principles/
business.safety.google/adsprocessorterms/
Här kan du ta reda på exakt var Googles datacenter är belägna:
https://www.google.com/about /datacenters/locations/

På vår webbplats används tjänsten Google Tag Manager.

Tag Manager är en tjänst som gör det möjligt för oss att hantera webbplatstaggar via ett gränssnitt. Detta gör att vi kan lägga till kodsnuttar som spårningskoder eller konverteringspixlar på webbplatser utan att störa källkoden. Tag Manager vidarebefordrar endast uppgifterna, men varken samlar in eller lagrar dem. Tag Manager i sig är en domän utan cookies och behandlar inga personuppgifter, eftersom den endast används för att hantera andra tjänster i vårt online-erbjudande. 

När Google Tag Manager startas upprättar webbläsaren en anslutning till Googles servrar.   Dessa är huvudsakligen belägna i USA. På så sätt informeras Google om att vår webbplats har besökts via en användares IP-adress.  Tag Manager säkerställer upplösningen av andra taggar, som i sin tur kan samla in data.

Tag Manager har dock inte tillgång till dessa data. Om en avaktivering har gjorts på domän- eller cookienivå gäller detta för alla spårningstaggar som implementeras med Tag Manager

Som en del av hosting av vår webbplats lagras alla uppgifter som ska behandlas i samband med driften av vår webbplats. Detta är nödvändigt för att möjliggöra driften av webbplatsen. Vi behandlar därför uppgifterna på grundval av vårt berättigade intresse av att optimera vårt erbjudande på webbplatsen. För att tillhandahålla vår online-närvaro använder vi tjänster från webbhotellleverantörer till vilka vi gör ovan nämnda uppgifter tillgängliga som en del av orderbehandlingen.

Leverantör: Hotjar Ltd: Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta
Ändamål: Analys av användarbeteende
Kategori: Statistik
Mottagare: EU Behandlade uppgifter: IP-adress, information om webbplatsbesök, onlinerelaterade uppgifter
Registrerade: Webbplatsbesökare
Teknik: JavaScript-anrop, cookies
Rättslig grund: Samtycke Webbplats: www.hotjar.com
Ytterligare information:
www.hotjar.com/privacy
https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/

Vår webbplats använder tjänsten Hotjar för att analysera användarnas beteende och skapa värmekartor.

Med Hotjar kan vi bland annat registrera mus- och scrollrörelser samt klick. Hotjar kan avgöra hur länge en användare stannar med muspekaren på en viss plats. Hotjar använder denna information för att skapa så kallade värmekartor, som kan användas för att avgöra vilka områden på vår webbplats som föredras av användarna.

Hotjars teknik ger oss en bättre förståelse för våra användares upplevelser (t.ex. hur mycket tid användarna spenderar på vilka sidor, vilka länkar de klickar på, vad de gillar och inte gillar etc.) och detta hjälper oss att skräddarsy vårt erbjudande efter våra användares feedback. 

Hotjar arbetar med cookies och andra tekniker för att samla in data om våra användares och deras slutenheters beteende, i synnerhet enhetens IP-adress (registreras och lagras endast i anonymiserad form under din användning av webbplatsen), skärmstorlek, enhetstyp (unika enhetsidentifierare), information om den webbläsare som används, plats (endast land), föredraget språk för visning av vår webbplats. Hotjar lagrar denna information för vår räkning i en pseudonymiserad användarprofil. Hotjar är enligt avtal förbjudet att sälja de uppgifter som samlas in för vår räkning.

Vi använder open source-tjänsten jsDelivr på vår webbplats för att leverera innehållet på vår webbplats till olika användarenheter så snabbt och tekniskt felfritt som möjligt. Leverantören av denna tjänst är Prospect One sp. z o.o., Królewska 65A/1, PL-30-081 Kraków, Polen ("jsDelivr"). 

jsDelivr är ett CDN (Content Delivery Network) som speglar innehållet på vår webbplats via olika servrar för att säkerställa optimal tillgänglighet över hela världen. För att göra detta möjligt använder ett CDN alltid servrar som är geografiskt nära respektive användare av vår webbplats. Det kan därför antas att användare inom EU också förses med innehåll från servrar inom EU. För att visa innehåll använder jsDelivr användardata såsom IP-adressen.

Enligt leverantören sätter jsDelivr inga cookies eller använder några andra spårningsmekanismer, utan är endast nödvändig av de tekniska skäl som nämns ovan. Den rättsliga grunden för överföringen av personuppgifter är därför vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR.

jsDelivr behåller personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att tillhandahålla den beskrivna tjänsten eller för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

För att förhindra denna tjänst kan du installera en JavaScript-blockerare. Detta innebär dock att webbplatsen kanske inte längre fungerar som vanligt.

Ytterligare information om användningen av dina uppgifter finns i leverantörens integritetspolicy på https://www.jsdelivr.com/terms/privacy-policy-jsdelivr-net

 

 

På vår webbplats används Onlim live chat-system från Onlim GmbH, Weintraubengasse 22, A-1020 Wien, Österrike ("Onlim").

Genom att använda chattfunktionen upprättas en direkt anslutning till Onlim-servrarna. De uppgifter som du anger i chatten överförs till Onlims servrar.

Onlim används för att samla in och lagra pseudonymiserade data för driften av livechatsystemet och för att besvara förfrågningar om live-support. För detta ändamål används cookies, som används för att känna igen användaren. Konversationerna tilldelas en slumpmässigt genererad pseudonym så att chatbotanvändare inte kan identifieras och användarens anonymitet därför garanteras.

De uppgifter som samlas in inkluderar i synnerhet chatthistorik, IP-adress vid tidpunkten för chatten. Om du är en inloggad användare och frivilligt har lämnat ytterligare information som en del av denna tjänst, kommer dessa ytterligare uppgifter också att behandlas. Vi samlar endast in, bearbetar och använder de uppgifter som krävs för att kontakta dig enligt begäran (t.ex. e-postadress eller telefonnummer) eller för att tillhandahålla den information du har begärt.

Vi använder Onlim live chat-system för att kontinuerligt förbättra vår servicekvalitet. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6.1 f i GDPR.

De uppgifter som samlas in med Onlim kommer inte att användas för att personligen identifiera besökaren på denna webbplats utan ditt samtycke och kommer inte att slås samman med personuppgifter om bäraren av pseudonymen.

Du kan hitta mer information om Onlims dataskydd på: https://onlim.com/datenschutzerklaerung/

 

 

Av tekniska skäl, i synnerhet för att säkerställa en funktionell och säker närvaro på Internet, behandlar vi tekniskt nödvändiga uppgifter om åtkomst till vår webbplats i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. 

De åtkomstuppgifter som vi behandlar omfattar

 • Namnet på den webbplats som besöktes  
 • Webbläsartyp som används inkl. version
 • Operativsystem som används av besökaren
 • den sida som besökaren tidigare har besökt (referrer URL)
 • Tidpunkt för serverförfrågan
 • Mängd data som överförs
 • Hostnamn på den dator som används (IP-adress används)

Dessa uppgifter kan inte hänföras till någon fysisk person och används endast för statistiska utvärderingar och för drift och förbättring av vår webbplats samt för säkerhet och optimering av vårt interneterbjudande. Dessa uppgifter överförs endast till vår webbplatsvärd. Dessa uppgifter kombineras inte eller slås samman med andra datakällor. Om det finns misstanke om olaglig användning av vår webbplats förbehåller vi oss rätten att kontrollera dessa uppgifter i efterhand. Databehandlingen baseras på vårt berättigade intresse av en tekniskt felfri presentation och optimering av vår webbplats.

Åtkomstuppgifterna raderas kort efter att ändamålet har uppfyllts, vanligtvis efter några dagar, såvida inte ytterligare lagring krävs för bevisändamål. I annat fall lagras uppgifterna tills en incident har klarlagts slutgiltigt.

När du besöker vår webbplats använder vi den allmänt använda SSL-metoden (Secure Socket Layer) i kombination med den högsta krypteringsnivån som stöds av din webbläsare. Du kan se om en enskild sida på vår webbplats överförs i krypterad form genom att nyckel- eller låssymbolen visas i statusfältet i din webbläsare. Användningen av detta förfarande grundar sig på vårt berättigade intresse av att använda lämpliga krypteringstekniker. 

Vi använder också lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, partiell eller fullständig förlust, förstörelse eller obehörig åtkomst från tredje part. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i linje med den tekniska utvecklingen och hålls uppdaterade med den senaste tekniken.

Leverantör: Microsoft Corporation: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA
Syfte: Användaranalys, mätning av konvertering
Kategori: Statistik
Mottagare: USA
Behandlade data: IP-adress, detaljer om webbplatsbesöket
Registrerade: Användare
Teknik: JavaScript-anrop, cookies
Rättslig grund: Samtycke, EU-US Data Privacy Framework, www.dataprivacyframework.gov/s/participantsearch/participant-detail
Ytterligare information:
privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
https://learn.microsoft.com/en-us/compliance/regulatory/offering-eu-model-clauses
https://help.ads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2 
Alternativ för avregistrering: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout

Tjänsten Microsoft Advertising (tidigare Bing Ads) används på vår webbplats för att analysera och optimera den ekonomiska driften.

Microsoft Advertising placerar cookies på användarnas enheter för att analysera användarnas beteende på vår webbplats. Detta förutsätter att användaren har nått vår webbplats via en annons från Microsoft Advertising. Detta ger oss information om det totala antalet användare som klickade på en sådan annons, omdirigerades till vår webbplats och tidigare nådde en specifik målsida (så kallad konverteringsmätning). Inga IP-adresser lagras och ingen personlig information om våra användares identitet lämnas ut. Microsoft driver sina egna servrar över hela världen. De flesta av dessa är belägna i USA.

Microsoft lagrar uppgifter så länge som det är nödvändigt för att tillhandahålla sina egna tjänster eller produkter eller av juridiska skäl.

Personuppgifter

Följande bestämmelser gäller inte bara för insamling av uppgifter på vår webbplats, utan även för behandling av personuppgifter i allmänhet.

Personuppgifter är information som kan kopplas till dig som individ. Exempel på detta är din adress, ditt namn, din postadress, din e-postadress eller ditt telefonnummer. Information som t.ex. antalet användare som besöker en webbplats är inte personuppgifter eftersom den inte kan hänföras till en enskild person.

 

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Om inte mer specifik information ges i denna integritetspolicy (t.ex. för de tekniker som används) kan vi behandla dina personuppgifter på grundval av följande rättsliga grunder:

Samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR - den registrerade har gett sitt samtycke till behandling av sina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål.

Fullgörande av avtal och åtgärder före ingående av avtal i enlighet med artikel 6.1 b i GDPR - Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i eller för att vidta åtgärder före ingående av ett avtal.

Rättslig förpliktelse enligt art. 6.1 c GDPR - Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Skydd av vitala intressen enligt art. 6.1 d GDPR - Behandlingen är nödvändig för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen.

Berättigade intressen enligt artikel 6.1 f i GDPR - Behandlingen är nödvändig för att tillgodose den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, utom i de fall då den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre.

Observera att utöver bestämmelserna i GDPR kan de nationella dataskyddsbestämmelserna i ditt eller vårt hemland vara tillämpliga.

Dina personuppgifter kommer inte att överföras till tredje part för andra ändamål än de som anges i denna integritetspolicy.

Vi vidarebefordrar endast dina personuppgifter till tredje part om:

 • du har gett ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR,
 • utlämnandet enligt art. 6.1 f GDPR är nödvändigt för att skydda berättigade intressen och för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk och det finns ingen anledning att anta att du har ett övervägande skyddsvärt intresse av att inte lämna ut dina uppgifter,
 • det finns en rättslig skyldighet att lämna ut uppgifter enligt artikel 6.1 c i GDPR och detta är tillåtet enligt lag och/eller
 • det är nödvändigt för behandlingen av avtalsförhållanden med dig i enlighet med artikel 6.1 b i GDPR.

 

Samarbete med bearbetningsföretag

Vi väljer noggrant ut våra tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning. Om vi ger tredje part i uppdrag att behandla personuppgifter på grundval av ett avtal om orderbehandling sker detta i enlighet med artikel 28 i GDPR.

 

Överföring till tredje land

Om vi behandlar uppgifter i ett tredje land eller om detta sker i samband med användning av tjänster från tredje part eller utlämnande eller överföring av uppgifter till andra personer eller företag, kommer detta endast att ske på grundval av de rättsliga grunder som beskrivs ovan för överföring av uppgifter.

Med förbehåll för uttryckligt samtycke eller avtalsenlig nödvändighet behandlar vi eller låter vi behandla uppgifterna i enlighet med artikel 44-49 i GDPR endast i tredjeländer med en dataskyddsnivå som erkänns som adekvat eller på grundval av särskilda garantier, såsom en avtalsförpliktelse genom EU-kommissionens så kallade standardavtalsklausuler, förekomsten av certifieringar eller bindande interna dataskyddsbestämmelser.

Om ingen uttrycklig lagringsperiod anges när uppgifterna samlas in (t.ex. som en del av en samtyckesförklaring), är vi skyldiga att radera personuppgifter i enlighet med artikel 5.1 e i GDPR så snart syftet med behandlingen inte längre föreligger. I detta sammanhang vill vi påpeka att lagstadgade lagringsskyldigheter som vi är föremål för utgör ett legitimt syfte för den fortsatta behandlingen av de insamlade personuppgifterna.

I princip lagrar och behåller vi uppgifter i personlig form tills en affärsrelation avslutas eller tills tillämpliga garanti-, garanti- eller preskriptionstider löper ut, och därutöver tills eventuella rättstvister där uppgifterna krävs som bevis avslutas, eller under alla omständigheter till slutet av det tredje året efter den senaste kontakten med en affärspartner.

Som en del av beskrivningen av enskilda tekniker på vår webbplats hittar du specifik information om lagringstiden för data. Vår cookietabell ger dig information om lagringstiden för enskilda cookies. Dessutom har du alltid möjlighet att fråga oss direkt om den specifika lagringstiden för data. För att göra det, vänligen använd kontaktuppgifterna i denna integritetspolicy.

 

Registrerades rättigheter

Berörda personer har rätt till detta:

(i) i enlighet med artikel 15 i GDPR, att begära information om dina personuppgifter som behandlas av oss. Du kan i synnerhet begära information om behandlingssyftena, kategorin av personuppgifter, kategorierna av mottagare till vilka dina uppgifter har lämnats ut eller kommer att lämnas ut, den planerade lagringsperioden, förekomsten av en rätt till rättelse, radering, begränsning av behandling eller invändning, förekomsten av en rätt att lämna in ett klagomål, ursprunget till dina uppgifter om de inte samlades in av oss, samt förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering och, om tillämpligt, meningsfull information om dess detaljer;

(ii) i enlighet med artikel 16 i GDPR, att omedelbart begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som lagras av oss;

(iii) i enlighet med artikel 17 i GDPR, att begära radering av dina personuppgifter som lagras av oss under vissa omständigheter, såvida inte behandlingen är nödvändig för att utöva rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, av hänsyn till allmänintresset eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk;

(iv) i enlighet med artikel 18 i GDPR, att kräva (tillfällig) begränsning av behandlingen av dina personuppgifter om du bestrider uppgifternas riktighet, om behandlingen är olaglig men du vägrar att radera dem, om vi inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för att göra gällande, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller om du har gjort en invändning mot behandlingen i enlighet med artikel 21 i GDPR;

(v) i enlighet med artikel 20 i GDPR, att från oss få dina personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller att begära att de överförs direkt till en annan personuppgiftsansvarig; detta omfattar dock endast dina personuppgifter som vi behandlar med hjälp av automatiserade förfaranden på grundval av ditt samtycke eller på grundval av ett avtal;

(vi) i enlighet med artikel 21 i GDPR, i den mån dina personuppgifter behandlas på grundval av vårt berättigade intresse, att invända mot behandlingen av dina personuppgifter, förutsatt att det finns skäl för detta på grund av din särskilda situation eller att invändningen riktas mot direktreklam. I det senare fallet har du en allmän rätt att göra invändningar, som vi kommer att tillämpa utan att specificera en särskild situation;

(vii) i enlighet med artikel 7.3 i GDPR, att när som helst återkalla ditt samtycke som du en gång har gett oss. Som en följd av detta får vi inte längre fortsätta den databehandling som baserades på detta samtycke i framtiden. Du har bland annat möjlighet att återkalla ditt samtycke till användningen av cookies på vår webbplats med verkan för framtiden genom att gå till våra cookie-inställningar;

(viii) i enlighet med artikel 77 i GDPR, för att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet angående vår olagliga behandling av dina uppgifter. Som regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten på din vanliga bostadsort eller arbetsplats eller vårt företags huvudkontor.

Den behöriga tillsynsmyndigheten för BORA Vertriebs GmbH & Co KG är:

Österrikes dataskyddsmyndighet
Barichgasse 40-42
1030 Wien
Österrike


 Tfn: +43 1 52 152-0
dsb@dsb.gv.at

 

 

Du bestämmer själv över användningen av dina personuppgifter. Skulle du därför vilja utöva någon av dina ovan nämnda rättigheter gentemot oss är du välkommen att kontakta oss via e-post på bora.webcare@bora.com eller via post eller telefon.

Hjälp oss att klargöra din förfrågan genom att svara på frågor från våra ansvariga medarbetare om den specifika behandlingen av dina personuppgifter. Om det finns berättigade tvivel om din identitet kan vi komma att begära en kopia av din legitimation.

Om du har några frågor om dataskydd, vänligen kontakta oss på dataprivacy@bora.com eller genom att använda de andra kontaktuppgifterna som anges i denna integritetspolicy.