Allmänna frågor om BORA

Du kan köpa BORA hos våra kompetenta återförsäljare, i köksstudior, snickerier och möbelhus. Via vår återförsäljarsökning hittar du snabbt och bekvämt närmaste BORA-partner. BORA GP4 kan endast beställas via nobilias återförsäljare - här kan du söka nobilia-återförsäljare.

Den normala tillverkargarantin uppgår till 2 år. Därutöver erbjuder vi möjligheten att förlänga garantin.

Ja, BORA erbjuder en förlängd garanti för alla sina apparater. Garantins förlängning om ytterligare ett år till totalt 3 år är kostnadsfri.

Öppna sidan www.bora.com/registration. För registreringen behöver du registreringskoden eller FD-numret. Koden finns på en etikett på apparaten, på typskylten respektive på ett tilläggsblad.

Garantiförlängning kan ske inom den tvååriga tillverkargarantin. Tillverkargarantin börjar gälla i samband med monteringen av ditt BORA-system. Monteringsdatumet anger du vid registreringen.

Ja, garantiförlängningen gäller för alla produktlinjer från BORA som registreras inom två år efter monteringen.

Nej, det räcker om du registrerar en av ångsugarna. Garantin gäller då för hela systemet. (Ångsug/spishäll fram till rördragningen och ytterväggsventil. Vidare detaljer framgår av garantivillkoren)

Garantivillkoren hittar du via följande länkar: www.mybora.com/warranty2plus1

Antingen hos din handelspartner på plats eller i vår webbutik.

Nej, BORA:s produkter är endast avsedda för användning i privata hushåll.

FRÅGOR OM LUFTFUKTIGHETEN

Den relativa luftfuktigheten anger luftens mättnadsgrad vid den aktuella temperaturen. Varm luft kan ta upp mer vatten än kall luft. Dvs. kall luft mättas snabbare. För en termisk behaglighet krävs en relativ luftfuktighet mellan 25 och 60 % vid en rumstemperatur från 20 till 25 grader Celsius.

Om de aktuella byggnormerna och energisparförordningen (EnEV och DIN 4108) i gamla och nya byggnader iakttas och vid ett normalt rumsklimat, kan ingen mögelbildning uppstå när BORA cirkulationsluft- eller utsugssystem används. Trä- och köksdelar och andra komponenter påverkas inte. Allmänt: Iaktta den aktuella informationen i monteringsdokumenten från BORA vid cirkulationsluft- och utsugsdrift!