Meny
Produkter Uppleva
Full_HD_3840x2160_Unternehmen_FAQ_20180910_web.jpg Full_HD_2048x3641_Unternehmen_FAQ_20180910_mobile.jpg

Vanliga frågor

ALLMÄNNA FRÅGOR OM BORA

Ånga och matos stiger max 1 meter per sekund, medan BORA:s ångsugar suger ner ånga och os med en hastighet på cirka 4 meter per sekund. Den snabbare laminära luftströmmen ser helt enkelt till så att matos och andra lukter sugs ut på ett effektivt sätt där de bildas, direkt vid spishällen.

BORA Professional spishällar har ett överdjup på 540 mm och en bredd på 370 mm, vilket innebär mer plats för matlagning. Manövreringen sker via knappar i rostfritt stål med touch-funktion på frontsidan. BORA Professional System kan tack vare en mängd olika kokzoner och fläktkomponenter byggas ut med moduler, är mycket variabelt och därmed enkelt att anpassa individuellt.


Här kommer du till alla BORA Professional-produkter
 

BORA Classic spishällar har standarddjupet 515 mm och styrs med touch-kontroll  BORA Classic System är tack vare en mängd olika spishällar mycket variabelt och därmed enkelt att anpassa individuellt.


Här kommer du till alla BORA Classic-produkter
 

BORA Basic är en kompakt enhet med en storlek på 515 x 760 mm resp. 515 x 830 mm för BORA Basic med induktionshäll (BFI), bestående av en stor spishäll med fyra kokzoner och en ångsug i mitten. Styrs också via BORA Basic med en intuitiv touch-kontroll direkt på frontsidan i mitten av kokzonen. Nya BORA Basic BFI har ett nytt innovativt styrkoncept med en touch-roundslider.

 

Här kommer du till alla BORA Basic-produkte

 

BORA Pure känns genast igen på det centrala, runda, lätt fördjupade ingångsmunstycket och en design helt i nivå med ytan. Tack vare central manövrering och optimal utformning av kokzonerna erbjuder BORA Pure extra mycket plats för matlagning. Systemet styrs genom en vertikal touch-slider sControl som enkelt förs uppåt eller nedåt eller genom att trycka direkt på Plus-/Minus-kontrollen. BORA Pure utgör en kompakt enhet genom en kraftfull induktionshäll med en mångfald av funktioner och en effektiv ångsug. Två apparater förenade i ett artikelnummer. För köksplaneraren behövs på så sätt bara en beställning hanteras.


Här kommer du till alla BORA Pure-produkter

Det kan beroende på system samlas upp till 300 ml vätska i ångsugen, som enkelt kan torkas bort. Även om det skulle komma in mer vätska kan inga skador uppstå på elektroniken då luftströmmen leds utanför elektroniken.


På BORA Basic och BORA Pure kan även större mängder på upp till 3 liter fångas upp. Kåpans botten kan tas bort för enkel rengöring.

Föremål som faller ner i ångsugen hamnar i uppsamlingskaret och kan lätt tas ut. Fettfiltret i rostfritt stål förhindrar att föremål dras in i luftflödet.

Fettfiltret och skydden kan lätt tas loss och diskas i diskmaskin.

I motsats till vanliga fläktkåpor med en hög bullerbelastning i huvudhöjd, är BORA tystare under matlagningen än det normala stekljudet. Ljudstyrkan är i hög grad beroende av den individuella monteringssituationen och förhållandena i rummet.

Matos, förångande fett och den därmed förbundna lukten sugs bort helt där den uppstår - direkt på spishällen. Kocken själv står i friska luften, matoset kan inte fastna i kläder och hår.

Matoset sugs utan problem in även vid kokkärl med en höjd på upp till 20 cm. Från en höjd på ca 21 cm rekommenderar vi att sätta på locket snett, så att ångan leds i riktning mot ångsugen.

Du kan köpa BORA hos våra kompetenta återförsäljare i köksstudios, snickerier och möbelvaruhus. Med hjälp av vår söktjänst för återförsäljare, som du hittar här, kan du snabbt och bekvämt hitta din närmaste BORA-partner.

Våra BORA system är individuellt anpassningsbara. Vänd dig till en lokal BORA-partner för mer information om priser och ett individuellt erbjudande.

Ja, BORA erbjuder oberoende av BORA ångsugssystem en förlängd garanti. På ångsugen sitter ett klistermärke med en registreringskod, som kunden enkelt kan ange under www.mybora.com. Garantiförlängningen är kostnadsfri.

Ja, det gäller för alla ångsugssystem

Antingen hos din handelspartner på plats eller i vår webbutik.

Frågor om luftfuktigheten

Den relativa luftfuktigheten anger luftens mättnadsgrad vid den aktuella temperaturen. Varm luft kan ta upp mer vatten än kall luft. Dvs. kall luft mättas snabbare. För en termisk behaglighet krävs en relativ luftfuktighet mellan 25 och 60 % vid en rumstemperatur från 20 till 25 grader Celsius.

Användningsexempel för rumsluftteknik | Download | PDF (källa: TROGISCH, FRANZKE. Fuktig luft. VDE förlag)

Vid normal matlagning, dvs. ca 30 minuter tillredning av grönsaker, fisk eller kött, kan ökningen av den relativa luftfuktigheten i frånluften knappt mätas. Vid intensiv kokning av vatten i 30 minuter, ökar den relativa luftfuktigheten vid utgången aktivkol ca 10 %.

Videon "Utveckling av fuktighet vid matlagningsprocesser” finns här.

Om de aktuella byggnormerna och energisparförordningen (EnEV och DIN 4108) i gamla och nya byggnader iakttas och vid ett normalt rumsklimat, kan ingen mögelbildning uppstå när BORA cirkulationsluft- eller utsugssystem används. Trä- och köksdelar och andra komponenter påverkas inte. 

Allmänt: Iaktta den aktuella informationen i monteringsdokumenten från BORA vid cirkulationsluft- och utsugsdrift!

Frågor om utsugslösningen

Med BORA Professional och BORA Classic kan med användning av olika fläktkomponenter och BORA kanalsystem Ecotube en utluftsledning på upp till 16 meter göras. En av våra kompetenta BORA-partners hjälper dig gärna med en individuell planering. 


På BORA Basic med induktionshäll BFIA kan med användning av en extra rörfläkt ULIE en utluftsledning på 10 meter göras.


För BORA Basic BIA och BHA och BORA Pure bör en maximal längd på utluftsvägen på 6 meter inte överskridas.

Ja, båda ångsugarna behöver en separat luftledning med  vardera separat väggbox eller alternativt en egen cirkulationsenhet.

Frågor om lösningen för cirkulationsluften

Ja, alla BORA ångsugssystem kan planeras såväl med cirkulationsluft som utsugsvariant.

Cirkulationsenheten ULB1/UUE1 måste bytas en gång om året, cirkulationsenheten ULB3/UUE3 vartannat år. Det integrerade filtret på BORA Basic (BAKFS) och BORA Pure ångsugssystem (PUAKF) bör även bytas ut en gång om året eller efter 150 driftstimmar. Den integrerade filterindikatorn visar när denna tid uppnåtts. Här kommer du till mybora, där du enkelt kan beställa reservfilter.

Den renade luften leds i sockelområdet. Här förs denna åter genom en returöppning på minst 500 cm² per cirkulationsenhet tillbaka i rummet. På gaskokzoner krävs en returöppning på minst 1000 cm² per cirkulationsenhet. 

Vid ett normalt rumsklimat och korrekt, sakkunnig inbyggnad, finns ingen risk för kondens eller mögel. Iaktta även anvisningarna i bruksanvisningen.

 

För att garantera en optimal effekt på det luktneutraliserande aktivkolfiltret, rekommenderar vi alltid den fördröjda avstängningen. Den tar 20 minuter och startas automatiskt så snart ventilationen har stängts av. Principiellt bör du sörja för tillräcklig ventilation (t.ex. via fönster) vid matlagning i cirkulationsluftdrift.

Frågor om spishällar

Ja, inom produktserierna BORA Professional och BORA Classic finns ett stort urval av modulära spishällar. Här kan du välja mellan induktionshällar och HiLight- resp. hyperspishällar, de klassiska elektriska kokplattorna.  Gashällen och Tepan-grillen i rostfritt stål avrundar sortimentet. BORA Basic finns som varianterna Hyper, induktion och ytinduktion. BORA Pure är en ren induktionshäll. Mer information om våra produktsortiment hittar du här.

BORA ångsugar kan bara köpas i kombination med BORA spishällar.

Spishällarnas mått är exakt avstämda mot ångsugen och det gör att inbyggnaden blir perfekt.

Alla BORA produktlinjer kan både planmonteras och ytmonteras. För Classic finns även möjligheten att med hjälp av BORA classic iläggningsram bygga in standardkombinationen med 2 spishällar och en ångsug nära på plant i bänkskivor i alla material, även laminerade plattor.

Nej, produktlinjerna kan inte kombineras med varandra.

BORA spishällsram i borstat rostfritt stål är en tillbehörsartikel för monteringen. Den finns i  två storlekar: BKR830 i bredden 830 mm för BORA Basic BFIA/BFIU, samt BKR760 för den 760 mm breda BORA Basic spishällen BHA/BHU/BIA/BIU och för BORA Pure. 

Den svarta inluftsventilen finns tillgänglig som tillbehörsartikel för alla nya Basic-modeller. BEDAB rekommenderas inte för redan inbyggda ångsugssystem BHA/BHU och BIA/BIU på grund av bristande precision resp. tillkommande skarvar.

Som standard ingår det svarta ingångsmunstycket PUED i leveransomfånget. Färgvarianterna roségold (PUEDG), blå (PUEDB), jadegrön (PUEDG), röd (PUEDR) och orange (PUEDO) kan beställas extra som tillbehör. 

FRÅGOR OM PLANERING OCH MONTERING

Ja, men beroende av inbyggnadssituation kan det hända att utdragens djup måste avkortas.

Vi avråder dig principiellt från att göra det, eftersom BORA systemet då i servicefall inte är tillgängligt för serviceteknikern. Dessutom kan spishällarna överhettas. 

Detta varierar beroende på utformning och antal kokzoner och ångsugar. Vid en standardanordning med två kokzoner och en ångsug behövs det för BORA Professional och BORA Classic ett underskåp som är minst 900 mm brett. För tre kokzoner och två ångsugar krävs 1 400 mm. Detta kan utgöras av en genomgående frontpanel och flera valfria underskåp.


För BORA Basic BFIA/BFIU måste underskåpet vara 900 mm. För BORA Basic BIA/BIU/BHA/BHU och BORA Pure måste underskåpet vara 800 mm brett. 

För monteringen av BORA Basic och BORA Classic måste djupet vara minst 600 mm från frontpanelens främre kant (plus bänkskivans utskjutande del om en sådan finns).

Inbyggnadsdjupet för BORA Professional varierar allt efter inbyggnadssituation. Här måste inbyggnadsdjupet vara minst 650 mm (plus bänkskivans utskjutande del om en sådan finns).

För alla tre BORA ångsugssystem behöver vi en bänkskiva med en tjocklek mellan 10 och 40 mm inklusive bärarmaterial. Vid tjockare bänkskivor ska bärarmaterialet göras smalare.

Popup Picture
Övertyga dig på plats
Hitta återförsäljare

Cookies för att analysera tillträde till webbplats/marknadsföringsmätningar.

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användandet av dessa cookies. Information om cookies och ditt opt-out-alternativ.