Full_HD_3840x2160_Unternehmen_FAQ_20180910_web.jpg Full_HD_2048x3641_Unternehmen_FAQ_20180910_mobile.jpg

Vanliga frågor

ALLMÄNNA FRÅGOR OM BORA

Ånga och matos stiger max 1 meter per sekund, medan BORA:s ångsugar suger ner ånga och os med en hastighet på cirka 4 meter per sekund. Den snabbare laminära luftströmmen ser helt enkelt till så att matos och andra lukter sugs ut på ett effektivt sätt där de bildas, direkt vid spishällen.

 

Hos BORA kan du välja mellan modulsystemen BORA Professional och BORA Classic samt kompaktsystemen BORA X Pure, BORA Pure, BORA Basic och BORA GP4 (endast hos nobilias återförsäljare). Vår produktsökare hjälper dig, och vår BORA återförsäljare ger dig gärna råd, så att du hittar det system som passar dina matlagningsvanor och designkrav. 

Modulsystemen ger stor frihet och flexibilitet när det gäller valet av spishällar (induktion, flexinduktion, HiLight-glaskeramisk spishäll, gas, Tepan, wok). BORA Professional erbjuder extra djupa spishällar samt manövrering via en manöverknapp (precis som i proffsköket). Alla funktioner aktiveras enkelt, bekvämt & intuitivt medelst vridning av knapp eller beröring av den centrala touch-ytan. BORA Classic styrs medelst beröring via den intuitiva sControl+-betjäningen direkt på spishällen.

Kompaktsystemen förenar alltid en spishäll med fyra kokzoner och det effektiva utsuget: BORA X Pure: Flexinduktion, BORA Pure: Induktion, BORA Basic: Hyper. Kompaktsystemen har en intuitiv touchmanövrering på spishällen. Genom standardmått och den kombinerade uppbyggnaden går det enkelt och snabbt att montera dem. 

 

Det kan beroende på system samlas upp till 300 ml vätska i ångsugen, som enkelt kan torkas bort. Även om det skulle komma in mer vätska kan inga skador uppstå på elektroniken då luftströmmen leds utanför elektroniken.
På BORA X Pure, BORA Pure och BORA Basic kan även större mängder på upp till 3 liter fångas upp.  Kåpans botten kan tas bort för enkel rengöring.

Föremål som faller ner i ångsugen hamnar i uppsamlingskaret och kan lätt tas ut. Fettfiltret i rostfritt stål förhindrar att föremål dras in i luftflödet.

Alla avtagbara delar såsom fettfilter, fettfilterkärl, inströmningsmunstycke/förslutningslucka kan lätt tas loss och diskas i diskmaskin.

Ljudnivån som uppstår beror på vilket BORA-system som har valts, den individuella inbyggnadssituationen och de rumsliga förutsättningarna.

Kocken står i den friska luften och kläderna och håret berörs inte av matoset.

Matoset sugs utan problem in även vid kokkärl med en höjd på upp till 20 cm. Från en höjd på ca 21 cm rekommenderar vi att sätta på locket snett, så att ångan leds i riktning mot ångsugen.

BORA GP4 kan endast beställas via nobilias återförsäljare. Här kan du söka nobilia-återförsäljare

Våra BORA system är individuellt anpassningsbara. Vänd dig till en lokal BORA-partner för mer information om priser och ett individuellt erbjudande.

Den normala tillverkargarantin uppgår till 2 år. Därutöver erbjuder vi möjligheten att förlänga garantin.

Registrering kan ske inom den tvååriga tillverkargarantin.

För registreringen behöver du registreringskoden eller FD-numret.

Garantin kan förlängas inom den tvååriga tillverkargarantin. Tillverkargarantin börjar gälla i samband med monteringen av ditt BORA-system. Monteringsdatumet anger du vid registreringen.

Ja, garantiförlängningen gäller för alla produktlinjer från BORA som registreras inom två år efter monteringen.

Nej, det räcker om du registrerar en av ångsugarna. Garantin gäller då för hela systemet. (Ångsug/spishäll fram till rördragningen och ytterväggsventil. Vidare detaljer framgår av garantivillkoren)

Du börjar garantiregistreringen av ditt BORA-system som vanligt med att ange registreringskoden (hittar du i produktdokumenten för ditt system). Koden på ditt tillgodokvitto anger du sedan vid betalningen. När du tryckt på "köp och aktivera" är processen avslutad och garantin aktiverad.

Antingen hos din handelspartner på plats eller i vår webbutik.

Nej, BORA:s produkter är endast avsedda för användning i privata hushåll.

Genom den centrala manövreringen och de optimalt placerade kokzonerna ger spishällen tillräcklig plats för upp till fyra stycken 24 cm (diameter) stora kastruller: youtu.be/LRekkFwJ58g

Ja - på BORA Classic och BORA Basic behöver man bara byta ut inströmningsmunstycket. På BORA Professional måste man byta knapparna samt klaffen och täckramen. Vänligen vänd dig därför till din lokala BORA-partner (sökning återförsäljare)

De synliga plastdetaljerna, såsom inströmningsmunstycke och fettfilter kan rengöras i diskmaskin på upp till 70 grader. Om plastdetaljerna utsätts för högre temperaturer kan de smälta. Det betyder till exempel att du inte ska ställa en het kastrull på inströmningsmunstycket.  

Frågor om luftfuktigheten

Den relativa luftfuktigheten anger luftens mättnadsgrad vid den aktuella temperaturen. Varm luft kan ta upp mer vatten än kall luft. Dvs. kall luft mättas snabbare. För en termisk behaglighet krävs en relativ luftfuktighet mellan 25 och 60 % vid en rumstemperatur från 20 till 25 grader Celsius.

Användningsexempel för rumsluftteknik | Download | PDF (källa: TROGISCH, FRANZKE. Fuktig luft. VDE förlag)

Vid normal matlagning, dvs. ca 30 minuter tillredning av grönsaker, fisk eller kött, kan ökningen av den relativa luftfuktigheten i frånluften knappt mätas. Vid intensiv kokning av vatten i 30 minuter, ökar den relativa luftfuktigheten vid utgången aktivkol ca 10 %.

Videon "Utveckling av fuktighet vid matlagningsprocesser” finns här.

Om de aktuella byggnormerna och energisparförordningen (EnEV och DIN 4108) i gamla och nya byggnader iakttas och vid ett normalt rumsklimat, kan ingen mögelbildning uppstå när BORA cirkulationsluft- eller utsugssystem används. Trä- och köksdelar och andra komponenter påverkas inte. 

Allmänt: Iaktta den aktuella informationen i monteringsdokumenten från BORA vid cirkulationsluft- och utsugsdrift!

Frågor om utsugslösningen

Vid BORA Professional och BORA Classic kan man realisera en frånluftledning på 16 meter och mer (Professional/Classic) resp. 6 meter (X Pure/Pure/Basic) medelst diverse motormoduler och kanalsystemet BORA Ecotube. Böjar förkortar frånluftledningen. 

Vid BORA X Pure, BORA Pure, BORA Basic och BORA GP4 bör den maximala längden på frånluftledningen inte överskrida 6 meter. Rent allmänt gäller att böjar under vissa omständigheter kan ersättas och att kanallängden då kan kortas ner.  För en individuell planering står din kompetenta BORA-partner till ditt förfogande. 

Ja, båda ångsugarna behöver en separat luftledning med  vardera separat väggbox eller alternativt en egen cirkulationsenhet.

BORA erbjuder ett egenutvecklat måttanpassat frånluftkanalsystem, Ecotube, som är lättmonterat och perfekt anpassat till BORA ångsugsautomatik, för en optimal luftledning och med 100 %-ig funktionsgaranti. 

Frågor om lösningen för cirkulationsluften

Ja, alla BORA ångsugssystem kan planeras såväl med cirkulationsluft som utsugsvariant.

Luftcikulationsenheten ULBF måste bytas efter 1,5 år (300 drifttimmar), luftcirkulationsenhet UUE1 årligen och ULB3X vart tredje år/600 drifttimmar. Det integrerade filtret (PUAKF) i BORA X Pure och BORA Pure ångsugssystem och i BORA Basic (BAKFS) samt BORA GP4 (BAKFS) bör också bytas varje år resp. efter 150 drifttimmar. Den integrerade filterindikatorn talar om när denna drifttid har uppnåtts. 

Här kommer du till mybora Shop, där du utan problem kan beställa ditt ersättningsfilter. Ytterligare information om filterbyte hittar du här 

För samtliga kanalkopplingar från tillverkaren Naber levereras ULBF med en adapter.

Den renade luften leds i sockelområdet. Här förs denna åter genom en returöppning på minst 500 cm² per cirkulationsenhet tillbaka i rummet. På gaskokzoner krävs en returöppning på minst 1000 cm² per cirkulationsenhet. 

Vid ett normalt rumsklimat och korrekt, sakkunnig inbyggnad, finns ingen risk för kondens eller mögel. Iaktta även anvisningarna i bruksanvisningen.

 

För att garantera en optimal effekt på det luktneutraliserande aktivkolfiltret, rekommenderar vi alltid den fördröjda avstängningen. Den tar 20 minuter och startas automatiskt så snart ventilationen har stängts av. Principiellt bör du sörja för tillräcklig ventilation (t.ex. via fönster) vid matlagning i cirkulationsluftdrift.

Filterbytet beror på den valda BORA produktlinjen (luftcirkulationsvarianten) och det monterade luftcirkulationsfiltret. Närmare information fås i bruksanvisningen. Den hittar du i digital form här Information om filterbyte hittar du här

Frågor om spishällar

BORA Pure och BORA GP4 är induktionshällar, BORA X Pure är en flexinduktionshäll. BORA Basic finns som Hyper. Ytterligare information om vårt produktsortiment hittar du här. 

BORA ångsugar kan bara köpas i kombination med BORA spishällar och vice versa.

Vid BORA Classic, X Pure, Pure och Basic är detta inte möjligt. När det gäller BORA Professional kan spishällarna beställas och användas oberoende av ångsugen.

Spishällarna utvecklas tillsammans med ångsugarna. Förutom den optimala funktionen ger de med sina dimensioner en optimal inbyggnadssituation (ångsug + spishällar).

Nej, produktlinjerna kan inte kombineras med varandra.

BORA spishällsram i borstat rostfritt stål är en tillbehörsartikel för monteringen. Den finns i  två storlekar: BKR830 i bredden 830 mm för BORA Basic BFIA/BFIU, samt BKR760 för den 760 mm breda BORA Basic spishällen BHA/BHU och för BORA Pure. 

Den finns i två storlekar: BKR830, 830 mm bred, för BORA X Pure, samt BKR760 för de 760 mm breda BORA Basic spishällarna BHA/BHU, för BORA Pure och BORA GP4.

Den svarta inluftsventilen finns tillgänglig som tillbehörsartikel för alla nya Basic-modeller. Dessa känns igen på de 8 ringarna på munstycket.

Som standard ingår det svarta ingångsmunstycket PUED i leveransomfånget. Färgvarianterna greige (PUEDG), blå (PUEDB), jadegrön (PUEDJ), röd (PUEDR) och orange (PUEDO) kan beställas extra som tillbehör.

Nej, trots att de har samma yttre diameter på 173 mm kan inströmningsmunstycket på X Pure inte monteras slätt i BORA Pure på grund av hur man tar av det (vippmekanism). Detta gäller också för de färgglada Pure inströmningsmunstyckena som inte passar för X Pure.

För BORA Classic 2.0 kan inströmningsmunstycket fås som tillbehör i All Black-varianten CKAEDAB. De högkvalitativa lamellerna av rostfritt stål förädlas genom en komplicerad beläggningsprocess. Det svarta inströmningsmunstycket kan beställas i BORA onlineshop och hos BORA återförsäljare. 

Avlägsna grov smuts och matrester med en skrapa avsedd för glaskeramiska ytor. Därefter droppar du lite rengöringsmedel (för glaskeramiska spishällar, som finns i handeln) på den kalla glaskeramikytan och gnider in detta med en ren, mjuk trasa. Låt verka en kort stund och avlägsna därefter rengöringsmedlet med en skrapa för glaskeramiska spishällar. För att bli av med alla rester av rengöringsmedlet ska spishällen torkas av med en våt/fuktig trasa. Till slut gnider du spishällen torr med en ren trasa. 

För att undvika att oönskade substanser bränns fast* på din spishäll, bör du direkt avlägsna smälta rester av plast, aluminium och socker från den heta kokzonen med en skrapa avsedd för glaskeramiska ytor. Du undviker då att oönskade substanser bränns fast på din spishäll.  
 
*Färgförändringar på spishällen uppstår om matrester inte avlägsnas utan bränns fast. Glänsande ställen uppstår genom nötning av kokkärlets botten, speciellt när kokkärl med aluminiumbotten används, eller genom olämpliga rengöringsmedel. 

När induktionskokzonen sätts på, skapar en induktionsspole ett magnetfält som verkar direkt på kokkärlets botten och hettar upp den. Kokzonen värms bara indirekt genom den värme som avges från kokkärlet. Kokzoner med induktion fungerar bara när kokkärl med magnetiserbar botten används. För en optimal spridning av värmen rekommenderar vi att man använder kokkärl som består helt av magnetiskt material. Lämpliga kokkärl består av rostfritt stål med magnetiserbar botten, emaljerat stål eller gjutjärn.

När induktionskokzonen sätts på, skapar induktionsspolen ett magnetfält som verkar direkt på kokkärlets botten och hettar upp den. Genom det växlande magnetfältet kan induktionsegenskaper uppstå. Oftast märks dessa som ett surrande, pipande eller pulserande beteende. Intensiteten beror helt på det kokkärl som används. 

FRÅGOR OM PLANERING OCH MONTERING

Ja, men beroende av inbyggnadssituation kan det hända att utdragens djup måste avkortas.

Vi avråder dig principiellt från att göra det, eftersom BORA systemet då i servicefall inte är tillgängligt för serviceteknikern. Dessutom kan spishällarna överhettas. 

Detta varierar efter val av produkt, efter placering och antal av spishällar och ångsugar.

Vid BORA X Pure måste underskåpet vara 900 mm brett.

Vi rekommenderar ett minsta djup av 700 mm.

För alla fyra BORA ångsugssystem behöver vi en bänkskiva med en tjocklek mellan 10 och 40 mm inklusive bärarmaterial. Vid tjockare bänkskivor ska bärarmaterialet göras smalare.