Impressum

BORA Vertriebs GmbH & Co KG

Innstrasse 1
6342 Niederndorf

Tel: +43 (0) 53 73 6 22 50 - 0
Fax: +43 (0) 53 73 6 22 50 - 90
support@bora.com
www.bora.com

 

Verkställande direktör: Willi Bruckbauer 
Organisationsnummer: 166/4115 
Momsregistreringsnummer: ATU67323933 
Bolagsregistreringsnr: FN 381333i 
Ansvarig för innehållet: Willi Bruckbauer

 

________________________________________

 

Upphovsrätt

Hela innehållet på denna webbsida är upphovsrättsskyddat. Alla rättigheter ligger med ensamrätt hos BORA Vertriebs GmbH & Co KG även när det gäller kopiering eller mångfaldigande och distribution av innehållet eller delar utav detta. 
Innehållet på dessa sidor får på inget sätt (genom fotokopior, mikrofilm eller andra sätt) reproduceras eller medelst elektroniska system bearbetas, mångfaldigas eller distribueras, utan tillstånd från BORA Vertriebs & Co KG. 
Material som inte är föremål för dessa restriktioner, är markerat med motsvarande noteringar och kan när som helst användas, distribueras och reproduceras. 
BORA Vertriebs GmbH & Co KG förbehåller sig rätten att när som helst vidta rättsliga åtgärder vid kränkande av dessa restriktioner. Därtill hör t.ex. höga skadeståndskrav. 

________________________________________

 

EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning på nätet: 
ec.europa.eu/consumers/odr 

Vi är varken förpliktigade eller beredda att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd.