Headerbild_SEO_LP_Abluft_Umluft_L.jpg Headerbild_SEO_LP_Abluft_Umluft_P.jpg

Recirkulation eller udsugning? Fordele og ulemper ved emfangsystemerne

Selv om et bordemfang adskiller sig fra en konventionel emhætte på mange måder, er der alligevel et aspekt, der gælder for begge typer. Bordemfang kan ligesom emhætter fungere på to måder: med udsugning eller recirkulation. Ved begge måder suger emfanget damp og stegeos væk og lugte og fedtpartikler fjernes sikkert. Men der er dog forskel i måden luften styres: Ved recirkulationsvarianten filtreres luften gennem et førsteklasses aktivt-kul-filter (rengøring og fjernelse af lugtmolekyler) og føres derefter ind i rummet igen. I udsugningsvarianten føres luften udenfor. Hvilken variant der passer bedst til hvilket køkken afhænger af mange faktorer – og ikke mindst af byggeforholdene. En sammenligning af fordele og ulemper ved begge systemer viser, hvad du skal tænke over, når du tager en beslutning.

Udsugning eller recirkulation – kort om de forskellige funktioner

Udsugning

Som navnet antyder, transporteres den udsugede luft ved et emfang med udsugning ud i det fri. Emfanget forbindes med et udsugningsrørsystem og en vægboks. Kanalsystemet fører via et hul i husmuren udenfor. Hullet behøver ikke sidde i køkkenets ydervæg, men kan også gå gennem loftet eller kælderen. Emfanget suger dampen direkte væk fra gryden eller panden og leder den gennem et fedtfilter, der renser luften for fedtpartikler, og leder den ind i et kanalsystem. Takket være BORA (BORA Ecotube) kanalsystemernes store designfrihed, som kan monteres over længere strækninger, uden at apparaterne taber deres ydeevne, og som tillader en variabel montering både til venstre og højre, findes der en passende udsugningsløsning til enhver monteringssituation. Lugtende mados ledes gennem en vægboks i husmuren ud af huset som udsugningsluft. Klapper i udsugningskanalen forhindrer luft udefra i at strømme tilbage ind i huset. Afhængigt af monteringssituationen anvendes forskelligt udsugningstilbehør - lige fra ydervægsventilation, tegltagsventilation til fladtagsventilation.

Recirkulation

Ved recirkulation forbliver luften inde i huset. Emfanget suger luften, der er fuld af mad- og stegeos samt fedtmolekyler, væk, filtrerer den og sender den tilbage til køkkenet. Den er derfor helt ren, når den sendes tilbage. Udover et fedtfilter er det nødvendigt med et aktivt-kul-filter. Aktivt-kul-filteret absorberer madlugten fra luften, som forinden er renset for fedt. Ved recirkulation kommer disse lugtpartikler ikke tilbage i rummet. Den ekstremt store aktivt-kul-filteroverflade kan efter nogen tids anvendelse ikke længere optage den ønskede mængde lugtmolekyler, og kan til sidst ikke optage mere. Derfor skal recirkulationsfilteret skiftes regelmæssigt. Se leve- og driftstider i betjeningsvejledningen for dit emfangsystem. Afhængigt af systemet har BORA recirkulationsfiltrene en levetid på mellem 1 og 2 år. Dvs. at de kan varetage deres opgave relativt længe, før et filterskifte er nødvendigt. 
Løsninger med recirkulation er til sammenligning væsentlig lettere at installere end løsninger med udsugning. Recirkulation foretrækkes normalt i mindre lejligheder og køkkener, men bruges også ved renoveringer. 

BORA Classic 2.0 System

Hvilken driftstype skal jeg vælge? Sammenligning af udsugning og recirkulation

Alle emfangsystemer har på grund af sine grundprincipper hver sine fordele og egner sig derfor heller ikke lige godt til enhver køkkensituation. En sammenligning af begge driftstypers vigtigste punkter kan bringe klarhed over din beslutning.

 

Emhætter og emfang med udsugning leder også fugtigheden, der opstår under madlavningen, ud af rummet. Ved emfang med recirkulation er dette ikke tilfældet. Sidstnævnte fjerner fedtrester og lugte præcis ligesom med udsugning, men den fjerner altså ikke vanddampen. Derfor er det generelt vigtigt, at der er tilstrækkeligt med luftcirkulation ved et emfang med recirkulation – enten gennem et åbent vindue eller automatisk med et ventilationsanlæg. Også ved et system med udsugning er det vigtigt, at der er tilstrækkeligt med frisk luft indendørs, i særdeleshed i et rum med kamin, gaskedel eller kuldrevne varmeapparater – både hvis det pågældende ildsted er rumluftafhængigt og -uafhængigt. Ved samtidig brug af ildsteder og emfang kan der gennem undertrykket, som emfanget skaber, trækkes farlige røggasser ind i rummet. I bygninger med særligt lufttætte mure findes denne fare selv ved ildsteder, der er uafhængige af rumluften. En vindueskontakt eliminerer denne fare. Den gør, at emfanget kun kan tændes, hvis vinduet er åbent og dermed lader nok frisk luft strømme gennem rummet. Vindueskontakten er forbundet med emfangets motor via kabel eller radiostyring. Vindueskontakten fungerer som en vogter: Den formidler vinduets position til emfangsystemets modtager. Er vinduet åbent, kan emfanget tændes.

Montering

Det er ikke altid muligt at lave en løsning med udsugning. Hvis det drejer sig om nybyggeri, kan du spørge arkitekten, om udsugning er muligt i dit tilfælde. Da det er nødvendigt med rørføring og et hul i muren, er installation af et emfang med udsugning dyrere end et med recirkulation. Særligt i lejelejligheder er indbygning af emfang med udsugning mere kompliceret end recirkulation. Som lejer skal du, udover at informere om installationen af komponenterne til udsugningen, samtidig også have udlejerens samtykke. Når alt kommer til alt, drejer det sig om en ændring af bygningen, og det skal godkendes af ejeren af huset eller lejligheden.

 

Energieffektivitet

Om vinteren ledes opvarmet luft sammen med madosen ud af huset, hvis man anvender en emhætte med udsugning. Resultatet: Værdifuld energi går tabt. Især i passivhuse eller meget tætte lavenergihuse kan dette påvirke husets energibalance negativt. Byggeeksperter anbefaler derfor at bruge recirkulation i stedet for udsugning ved konventionelle emhætter i kraftigt isoleret nybyggeri. I mange nybyggerier er emhætter med udsugning endda forbudt. BORA systemerne arbejder i modsætning til de konventionelle emhætter med en væsentlig lavere driftsvolumen, hvorved der også ledes mindre varm luft udenfor. Ikke desto mindre er recirkulation ofte en bedre løsning i lufttætte bygninger, da der normalt er installeret automatiske ventilationsanlæg. Den automatiske ventilation sørger for at transportere fugten væk, og dette sikrer sammen med recirkulationsemfanget, at luften forbliver frisk i køkkenet. I gamle bygninger egner udsugning sig til gengæld bedst. Det skyldes, at der i gamle bygninger ofte er høje temperaturforskelle, hvilket giver grobund for kondensvand. Med udsugning ledes luftens fugtighed hurtigt udenfor.

 

Vedligehold

For effektiv lugtfjernelse er det udover et fedtfilter også nødvendigt med et aktivt-kul-filter eller et specielt recirkulationsfilter ved recirkulationsdrift. Den ekstremt store aktivt-kul-filteroverflade kan efter nogen tids anvendelse ikke længere optage den ønskede mængde lugtmolekyler, og kan til sidst ikke optage mere. Derfor skal recirkulationsfilteret skiftes regelmæssigt. Således kan emfanget sørge for frisk luft. Se leve- og driftstider i betjeningsvejledningen for dit emfangsystem.

 

Udsugning versus recirkulation – overblik over fordelene og ulemperne ved systemerne

Recirkulation

Fordele:

  • enkel og billig montering 
  • kan installeres i ethvert køkken, også i passivhuse og lavenergihuse
  • designfrihed (f.eks. kan en køkkenø placeres frit)

Ulemper:

Udsugning

Fordele:

  • vedligeholdelsesfri, da man ikke skal skifte filter 
  • luftfugtigheden ledes udenfor med udsugning

Ulemper:

  • Energitab om vinteren, fordi den varme luft suges væk og transporteres udenfor
  • Kan kun anvendes i passiv- og lavenergihuse under visse betingelser

Du kan få rådgivning om den optimale planlægning hos din BORA-forhandler

Du kan få rådgivning om den optimale planlægning hos din BORA-forhandler

find forhandler