Kolofon

BORA Vertriebs GmbH & Co KG

Innstrasse 1

A-6342 Niederndorf

Tel: +43 5373/622 50-0

Fax: +43 5373/622 50-90

mail@bora.com

www.bora.com

 

Administrerende direktør: Willi Bruckbauer 

Skattenummer: 166/4115 

Momsnummer: ATU67323933 

Firmenbuch-nr. (østrigsk registernummer): FN 381333i 

Ansvarlig for indhold: Willi Bruckbauer 

 

________________________________________

 

Copyright

Alt indhold på denne hjemmeside er beskyttet af copyright. Alle rettigheder, også over oversættelse, genoptryk, kopiering og distribution af indholdet eller dele heraf, tilfalder eksklusivt BORA Vertriebs GmbH & Co KG. 
Indholdet på denne side må ikke reproduceres i nogen form (fotokopi, mikrofilm eller en anden metode) eller forarbejdes, kopieres eller distribueres under anvendelse af elektroniske systemer uden tilladelse fra BORA Vertriebs GmbH & Co KG. 
Materiale, som ikke er omfattet af disse restriktioner, er markeret med relevante henvisninger og kan til enhver tid anvendes, distribueres og reproduceres. 
BORA Vertriebs GmbH & Co KG forbeholder sig ret til nårsomhelst at tage juridiske skridt ved overtrædelse. Hertil hører fx krav om skadeserstatning i ikke uvæsentlig størrelse. 

________________________________________

 

EU-kommissionens platform til onlinetvistbilæggelse: 
ec.europa.eu/consumers/odr 

Vi er hverken forpligtede eller villige til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure ved et forbrugerforligsorgan.