Generelle spørgsmål om BORA

Du kan få BORA hos alle vores kompetente specialforhandlere i køkkencentre, snedkervirksomheder og møbelhuse. Med vores forhandlersøgning finder du hurtigt og nemt den nærmeste BORA partner. BORA GP4 fås kun hos en nobilia-forhandler, til nobilia forhandlersøgning.

Den almindelige producentgaranti er 2 år. Herud giver vi mulighed for at forlænge garantien.

Ja, BORA tilbyde en garantiforlængelse til alle apparater. Det er gratis at forlænge garantien med et yderligere år til i alt 3 år.

Åbn siden www.bora.com/registration. Du skal bruge registreringskoden eller FD-nummeret til registreringen. Denne findes på klistermærket på dit apparat, typeskiltet hhv. et tillæg.

Garantien kan forlænges inden for den toårige producentgaranti. Producentgarantien begynder, når dit BORA-system monteres. Du skal angive monteringsdatoen ved registreringen.

Ja, garantiforlængelsen gælder for alle produktserier fra BORA, som registreres inden for to år efter monteringen.

Nej, det er tilstrækkeligt, hvis du registrerer ét emfang. Garantibeskyttelsen gælder herefter for hele systemet. (Emfang/kogezoner til rørføring og vægboks. Detaljerne fremgår af garantibetingelserne.)

Du finder garantibetingelserne på følgende link: www.mybora.com/warranty2plus1

Enten hos din lokale BORA forhandler eller på vores Online Shop.

Nej, produkterne fra BORA er udelukkende bestemt til anvendelse i private husholdninger.

SPØRGSMÅL VEDRØRENDE LUFTFUGTIGHED

Den relative luftfugtighed angiver luftens mætningsgrad ved den aktuelle temperatur. Varmt vand kan optage mere vand, mens koldt vand kan optage mindre vand. Dvs. kold luft er hurtigere mættet. Ved termisk behagelighed ligger den relative luftfugtighed på 25 til 60% ved en rumtemperatur på 20 til 25 grad Celsius.

Ved overholdelse af aktuelle byggestandarder og forordningen om energibesparelse (EnEV og DIN 4108) i gamle og nye bygninger og ved normale indendørs-omgivelser er skimmeldannelse ved brug af BORA recirkulations- eller udsugningssystemer udelukket. Træ- og køkkendele samt øvrige komponenter påvirkes ikke heraf. Generelt: Bemærk de generelle oplysninger i BORA monteringsdokumenterne ved recirkulations- og udsugningsdrift!