Full_HD_3840x2160_Unternehmen_FAQ_20180910_web.jpg Full_HD_2048x3641_Unternehmen_FAQ_20180910_mobile.jpg

FAQ

Generelle spørgsmål vedrørende BORA

Dampe og lugte stiger opad med en hastighed på maks. en meter i sekundet. BORA emfanget suger med en tværgående luftstrømning, der er hurtigere end opstigningshastigheden på madlavningsdampen. Den suger både madlavningsdamp og lugte bort - effektivt og  umiddelbart ved kogepladen.

 

Hos BORA kan du vælge mellem modulsystemerne BORA Professional og BORA Classic samt de kompakte systemer BORA X Pure, BORA Pure, BORA Basic og BORA GP4 (fås kun hos nobilia forhandler). Vores produktfinder guider dig, og BORA forhandleren rådgiver dig gerne, så du finder det system, som passer til dine madlavningsvaner og krav til design. 

De modulære systemer giver størst muligt planlægningsmæssig frihed og fleksibilitet, når du skal vælge kogeplader (induktion, induktion med rektangulære zoner, gas, Tepan). BORA Professional tilbyder ekstra dybe kogeplader samt betjening via en betjeningsknap (som i et professionelt køkken). Alle funktioner aktiveres nemt, bekvemt og intuitivt via drejeknappen og berøring af den centrale touchflade. BORA Classic styres vha. tryk på den intuitive sControl+ betjening direkte på kogepladen.

Fælles for de kompakte systemer er, at de forener en kogeplade med fire kogezoner og det effektive emfang: BORA X Pure: induktionskogeplader med rektangulære zoner, BORA Pure: induktion, BORA Basic: Hyper. De kompakte apparater har en intuitiv touchbetjening på kogepladen. Med standardmål og den kombinerede opbygning monteres apparaterne nemt og hurtigt. 

Bordemfanget kan, afhængig af det pågældende system, opsamle op til 300 ml væske, som uden problemer kan fjernes. Selv om der opfanges mere væske end 300 ml, kan elektronikken ikke tage skade, da luftstrømmen ledes uden om elektronikken. 


Med BORA Basic og BORA Pure er det også muligt at opsamle større mængder væske, helt op til 3 liter. Kabinettets bund kan tages af, hvilket letter rengøringen.

Genstande, som falder ind i emfanget, havner i opsamlingsskålen og kan nemt tages ud igen og dermed fjernes. Fedtfiltret af rustfrit stål forhindrer, at genstande trækkes ind i luftledningen.

Alle udtagelige dele som fedtfilter, fedtfilterkar, indstrømningsdyse/lukkekappe kan fjernes med få håndevendinger og rengøres i opvaskemaskinen.

Lydniveauet afhænger meget af det anvendte BORA system, den individuelle monteringssituation og betingelserne i rummet.

Kokken selv står i frisk luft - tøjet og håret er uberørt af madlavningsosen.

Som udgangspunkt kan du uden problemer anvende kogepladen til gryder med en højde på op til 20 cm. Ved grydehøjder fra ca. 21 cm anbefaler vi at sætte grydelåget skråt på for at lede dampene hen imod aftrækket.

BORA GP4 fås kun hos en nobilia-forhandler. Til nobilia forhandlersøgning

Vores BORA systemer kan opbygges individuelt. Kontakt venligst en BORA handelspartner i nærheden af dig for information om priser og udarbejdelse af individuelt tilbud.

Den almindelige producentgaranti er 2 år. Herud giver vi mulighed for at forlænge garantien.

Registreringen kan foretages inden for den to-årige producentgaranti.

Du skal bruge registreringskoden eller FD-nummeret til registreringen.

Garantien kan forlænges inden for den toårige producentgaranti. Producentgarantien starter med monteringen af dit BORA system. Du registrerer monteringsdatoen ved registreringen.

Ja, garantiforlængelsen gælder for alle produktserier fra BORA, som registreres inden for to år efter monteringen.

Nej, det er tilstrækkeligt, hvis du registrerer ét emfang. Garantibeskyttelsen gælder herefter for hele systemet. (Emfang/kogezoner til rørføring og vægboks. Detaljerne fremgår af garantibetingelserne.)

Du finder garantibetingelserne på følgende link: www.mybora.com/warranty2plus1
 

Du starter garantiregistreringen af BORA systemet helt normalt med registreringskoden  (du finder den i produktpapirerne til dit system). Værdikuponkoden indtaster du ved betalingstrin et. Processen afsluttes med "Køb og aktivér", hvorefter garantien er aktiv.  

Enten hos din lokale BORA forhandler eller på vores Online Shop.
Hos din lokale BORA forhandler.

Nej, produkterne fra BORA er udelukkende bestemt til anvendelse i private husholdninger.

Med den centrale betjening og de optimalt placerede kogezoner har kogepladen nok plads til op til fire 24 cm (i diameter) store gryder. Indsæt link: https://youtu.be/LRekkFwJ58g

Ja - ved BORA Classic og BORA Basic er det kun nødvendigt at udskifte indstrømningsdysen til dette. Ved BORA Professional skal både drejeknappen, dækslet og afdækningsrammen udskiftes. Henvend dig venligst til din BORA-forhandler (forhandlersøgning)

Spørgsmål vedrørende luftfugtighed

Den relative luftfugtighed angiver luftens mætningsgrad ved den aktuelle temperatur. Varmt vand kan optage mere vand, mens koldt vand kan optage mindre vand. Dvs. kold luft er hurtigere mættet. Ved termisk behagelighed ligger den relative luftfugtighed på 25 til 60% ved en rumtemperatur på 20 til 25 grad Celsius.

Anvendelseseksempler i rumluftteknikken | Download | PDF (Kilde: TROGISCH, FRANZKE. Fugtig luft. VDE Verlag)

Ved almindelig madlavning, dvs. ca. 30 minutters kogning af f.eks. grøntsager, fisk eller kød, kan stigningen af den relative luftfugtighed i udsugningsluften næsten ikke måles.  Ved 30 minutters intensiv kogning af vand øges den relative luftfugtighed ved udgangen af aktivt kul med ca. 10 %.

Her finder du videoen ”Fugtighedsudvikling ved kogeprocesser”.

Ved overholdelse af aktuelle byggestandarder og forordningen om energibesparelse (EnEV og DIN 4108) i gamle og nye bygninger og ved normale indendørs-omgivelser er skimmeldannelse ved brug af BORA recirkulations- eller udsugningssystemer udelukket. Træ- og køkkendele samt øvrige komponenter påvirkes ikke heraf. 

Generelt: Bemærk de generelle oplysninger i BORA monteringsdokumenterne ved recirkulations- og udsugningsdrift!

Spørgsmål vedrørende udsugningsløsningen

Ved BORA Professional og BORA Classic er der mulighed for en aftræksledning på 16 meter eller længere (Professional/Classic) eller 6 meter (X Pure/Pure/Basic), hvis der anvendes diverse ventilatormoduler og BORA kanalsystemet Ecotube. Bøjninger forringer den mulige aftrækslængde. Ved BORA Basic med induktionskogeplader med rektangulære zoner BFIA er der - ved brug af den supplerende rørventilation ULIE - mulighed for en aftræksledning på 10 meter.

Til BORA X Pure, BORA Pure og BORA Basic bør den maksimale længde af udsugningsvejen ikke overskride 6 meter. Generelt gælder det, at bøjninger kan substitueres under særlige omstændigheder, og således kan kanallængden forkortes.  Din kompetente BORA partner hjælper dig gerne med en individuel planlægning. 

Ja, begge bordemfang skal have hver sin separate luftføring og vægboks eller sin egen recirkulationsenhed.

Med Ecotube har BORA udviklet et skræddersyet aftrækskanalsystem, som er let at montere og som passer perfekt til BORAs bordemfangsystemer - for en optimal luftføring - med 100% funktionsgaranti. 

Spørgsmål vedrørende recirkulationsløsningen

Ja, alle BORA emfangssystemer kan planlægges enten som recirkulation eller som en aftræksvariant.

Recirkulationsfilterenheden ULBF skal udskiftes efter 1,5 år (300 driftstimer), recirkulationsenheden UUE1 hvert år og recirkulationsenheden ULB3X hvert 3. år/600 driftstimer. Det integrerede filter (PUAKF) i BORA X Pure og BORA Pure emfangsystemerne og i BORA Basic (BAKFS) samt BORA GP4 (BAKFS) bør ligeledes udskiftes hvert år eller efter 150 driftstimer. Den integrerede filtervisning viser, hvornår denne brugstid er nået. 

Her kommer du til mybora Shop, hvor du nemt kan bestille dit reservefilter. Du kan finde yderligere oplysninger om filterskift her

ULBF leveres med en adapter til samtlige kanaltilslutninger fra producenten Naber.

Den rensede luft ledes ind i sokkelområdet. Her føres den tilbage til rummet igen via en tilbagestrømsåbning på min. 500 cm² pr. recirkulationsenhed. I forbindelse med gaskogepladerne kræves der en tilbagestrømningsåbning på mindst 1000 cm² pr. recirkulationsenhed. 

Ved almindeligt indendørs-omgivelser ug fagligt korrekt konstruktion er der ikke fare for hhv. kondensat og skimmel. Bemærk i den forbindelse også opolysningerne i betjeningsvejledningen.

Vi anbefaler altid den forsinkede slukning for at sikre, at det lugtneutraliserende aktivt-kul-filter virker optimalt. Den er på 20 minutter og tænder automatisk, så snart der slukkes for udluftningen. Principielt skal man sørge for en tilstrækkelig udluftning (f.eks. åbent vindue), når madlavningen sker i recirkulationsmodus.

Skift af filter afhænger af den valgte BORA produktlinje (recirkulationsvarianten) og det anvendte recirkulationsfilter. Detaljer findes i betjeningsvejledningen. Denne kan du finde i digital form her  Oplysninger om filterskift finder du her

Spørgsmål vedrørende kogeplader

BORA Pure og BORA GP4 er induktionskogeplader, BORA X Pure er en induktionskogeplade med rektangulære zoner BORA Basic fås i varianterne Hyper og som induktionskogeplade med rektangulære zoner (så længe lager haves). Du kan finde yderligere oplysninger vedr. vores produktsortimenter her

BORA emfang fås kun i kombination med BORA kogeplader og omvendt.

Dette er ikke muligt ved BORA Classic, X Pure, Pure og Basic. Ved BORA Professional kan kogepladerne også bestilles og anvendes uafhængigt af emfanget.

Kogepladerne udvikles sammen med emfangene. Ud over den optimale funktionalitet har de nogle mål, der giver en optimal monteringssituation (emfang + kogeplader).

Nej, produktserierne kan ikke kombineres med hinanden.

BORA kogepladerammen af børstet rustfrit stål er en tilbehørsdel i forbindelse med nedfældning af kogepladen. Den fås i to størrelser: BKR830 med en bredde på 830 mm til BORA Basic BFIA/BFIU, samt BKR760 til de 760 mm brede BORA Basic kogeplader BHA/BHU og til BORA Pure.

De findes i to størrelser: BKR830 i bredden 830 mm til BORA Basic BFIA/BFIU og X Pure, samt BKR760 til de 760 mm brede BORA Basic kogeplader BHA/BHU, til BORA Pure og BORA GP4. 

Den sorte indstrømningsdyse fås som tilbehør til alle nye modeller i Basic-serien.

Den sorte indstrømningsdyse PUED leveres som standard. De farvede varianter greige (PUEDG), blå (PUEDB), jadegrøn (PUEDJ), rød (PUEDR) og orange (PUEDO) kan købes ekstra som tilbehør.

Nej, på trods af den samme udvendige diameter på 173 mm kan X Pure indstrømningsdysen ikke anvendes flugtende i BORA Pure på grund af udtagningsteknikken (vippemekanisme). Det samme gælder omvendt. De farvede Pure indstrømningsdyser passer ikke til  X Pure.

Spørgsmål vedrørende planlægning og montering

Ja, afhængigt af monteringssituationen kan det være nødvendigt at forkorte udtrækkene i dybden.

Dette frarådes principielt, da BORA systemet ikke er tilgængeligt for serviceteknikeren i servicetilfælde. Desuden kan der opstå overophedning ved kogepladerne. 

Dette varierer afhængigt af produktvalg, placering og antal kogeplader og emfang.

Til BORA Basic BFIA/BFIU og BORA X Pure skal underskabet have en bredde på 900 mm.

Vi anbefaler en minimumsdybde på 700 mm.

Til alle fire BORA emfangsystemer skal vi bruge en bordplade med en tykkelse mellem 10 og 40 mm inklusive bæremateriale. Ved tykkere bordplader skal bærematerialet klinkes ud.