Menu
Produkter Oplevelse
Full_HD_3840x2160_Unternehmen_FAQ_20180910_web.jpg Full_HD_2048x3641_Unternehmen_FAQ_20180910_mobile.jpg

FAQ

Generelle spørgsmål vedrørende BORA

Dampe og lugte stiger opad med en hastighed på maks. en meter i sekundet. BORA emfanget suger med en tværgående luftstrømning, der er hurtigere end opstigningshastigheden på madlavningsdampen. Den suger både madlavningsdamp og lugte bort - effektivt og  umiddelbart ved kogepladen.

BORA Professional kogeplader er ekstra dybe, med en dybde på 540 mm og en bredde på 370 mm, dvs. bedre plads til madlavning. Kogepladerne styres ved hjælp af drejeknapper af rustfrit stål med touchbetjening, som er placeret på fronten. BORA Professional systemet kan bygges op i moduler ved hjælp af en masse forskellige kogeplader og ventilationskomponenter, hvilket giver stor fleksibilitet og mulighed for individuel planlægning.


Her finder du alle produkterne til BORA Professional 
 

BORA Classic kogeplader har en standarddybde på 515 mm og styres ved hjælp af den intuitive touchbetjeningen BORA Classic systemet er meget fleksibelt pga. de mange forskellige kogeplader, hvilket giver mulighed for nem og individuel planlægning.


Her finder du alle produkterne til BORA Classic

 

BORA Basic er en kompakt enhed med en størrelse på 515 x 760 mm eller 515 x 830 mm i forbindelse med BORA Basic induktionskogeplader med rektangulære zoner (BFI), bestående af en stor kogeplade med fire kogezoner og et emfang placeret i midten. BORA Basic styres også ved hjælp af en intuitiv touchbetjening, som er placeret midtfor og helt fremme på kogepladen. Det BORA Basic BFI har et betjeningskoncept med en såkaldt Touch-Roundslider.


Her finder du alle produkterne til BORA Basic

 

BORA Pure genkender man med det samme på den runde, nedsænkede indstrømningsdyse i midten og dets flugtende design. BORA Pure tilbyder ekstra meget plads til madlavningen med den centralt placerede betjening og de optimalt placerede kogezoner.  Systemet betjenes ved hjælp af en vertikal Touch-Slider sControl ved at slide op og ned eller ved at trykke direkte på plus-/minusstyringen. BORA Pure danner en kompakt enhed af en kraftfuld induktionskogeplade med mange forskellige funktioner og et effektivt bordemfang. To enheder forenet i samme artikelnummer. Køkkenkonsulenten skal således kun effektuere bestillingen og kontrollere den.


Her finder du alle produkterne til BORA Pure

Bordemfanget kan, afhængig af det pågældende system, opsamle op til 300 ml væske, som uden problemer kan fjernes. Selv om der opfanges mere væske end 300 ml, kan elektronikken ikke tage skade, da luftstrømmen ledes uden om elektronikken. 


Med BORA Basic og BORA Pure er det også muligt at opsamle større mængder væske, helt op til 3 liter. Kabinettets bund kan tages af, hvilket letter rengøringen.

Genstande, som falder ind i emfanget, havner i opsamlingsskålen og kan nemt tages ud igen og dermed fjernes. Fedtfiltret af rustfrit stål forhindrer, at genstande trækkes ind i luftledningen.

Alle udtagelige dele som fedtfilter, fedtfilterkar, indstrømningsdyse/lukkekappe kan fjernes med få håndevendinger og rengøres i opvaskemaskinen.

I modsætning til gængse emhætter med en store støjforstyrrelser i hovedhøjde er BORA mere lydsvag ved kogning end den normale stegelyd. Den opstående lydstyrke afhænger væsentligt af den individuelle monteringssituation og rumforholdene.

Madlavningsdamp, fordampende fedtstoffer og de deraf resulterende lugte suges ind komplet der, hvor de opstår – direkte på kogefeltet. Kokken står selv i den friske luft, hans tøj og hår berøres ikke af madlavningsdampen og forbliver friske.

Som udgangspunkt kan du uden problemer anvende kogepladen til gryder med en højde på op til 20 cm. Ved grydehøjder fra ca. 21 cm anbefaler vi at sætte grydelåget skråt på for at lede dampene hen imod aftrækket.

Du kan købe BORA hos vores kompetente handelspartnere i køkkenforretninger, snedkerværksteder og møbelhuse. Via vores søgefunktion Find forhandle kan du hurtigt og nemt finde en BORA handelspartner i nærheden af dig. 

Vores BORA systemer kan opbygges individuelt. Kontakt venligst en BORA handelspartner i nærheden af dig for information om priser og udarbejdelse af individuelt tilbud.

Den almindelige producentgaranti er 2 år. Herud giver vi mulighed for at forlænge garantien.

Ja, BORA tilbyder en forlængelse af garantien, uanset hvilket BORA-emfangsystemer der er tale om. Forlængelsen af garantien med 1 år til i alt 3 år er gratis. Endvidere tilbyder vi kunder i Tyskland 10 års garanti på alle BORA systemer. Garantien på 10 år fås til en pris på 249,90 € (inklusive den lovmæssige moms). Garantien på 10 år retter sig således efter det sted, hvor BORA systemet blev monteret.  Du finder registreringskoden på mærkaten på kogepladeemfanget samt på et medfølgende ark. Du kan indtaste registreringskoden eller FD-nummeret (produktnummer) på bora.com/registration.

Garantien kan forlænges inden for den toårige producentgaranti. Producentgarantien starter med monteringen af dit BORA system.

Ja, garantiforlængelsen gælder for alle produktserier fra BORA, som registreres inden for to år efter monteringen.

Nej, det er tilstrækkeligt, hvis du registrerer ét emfang. Garantibeskyttelsen gælder herefter for hele systemet.

Enten hos din lokale BORA forhandler eller på vores Online Shop.
Hos din lokale BORA forhandler.

Spørgsmål vedrørende luftfugtighed

Den relative luftfugtighed angiver luftens mætningsgrad ved den aktuelle temperatur. Varmt vand kan optage mere vand, mens koldt vand kan optage mindre vand. Dvs. kold luft er hurtigere mættet. Ved termisk behagelighed ligger den relative luftfugtighed på 25 til 60% ved en rumtemperatur på 20 til 25 grad Celsius.

Anvendelseseksempler i rumluftteknikken | Download | PDF (Kilde: TROGISCH, FRANZKE. Fugtig luft. VDE Verlag)

Ved almindelig madlavning, dvs. ca. 30 minutters kogning af f.eks. grøntsager, fisk eller kød, kan stigningen af den relative luftfugtighed i udsugningsluften næsten ikke måles.  Ved 30 minutters intensiv kogning af vand øges den relative luftfugtighed ved udgangen af aktivt kul med ca. 10 %.

Her finder du videoen ”Fugtighedsudvikling ved kogeprocesser”.

Ved overholdelse af aktuelle byggestandarder og forordningen om energibesparelse (EnEV og DIN 4108) i gamle og nye bygninger og ved normale indendørs-omgivelser er skimmeldannelse ved brug af BORA recirkulations- eller udsugningssystemer udelukket. Træ- og køkkendele samt øvrige komponenter påvirkes ikke heraf. 

Generelt: Bemærk de generelle oplysninger i BORA monteringsdokumenterne ved recirkulations- og udsugningsdrift!

Spørgsmål vedrørende udsugningsløsningen

I forbindelse med BORA Professional og BORA Classic er det muligt at etablere en udsugningsrørføring på op til 16 meter ved brug af diverse ventilationsmoduler og BORAs eget rørføringssystem Ecotube. Kontakt venligst vores kompetente BORA handelspartner vedrørende individuel planlægning. 


I forbindelse med BORA Basic med induktionskogeplader med rektangulære zoner BFIA er det muligt at etablere en udsugningsrørføring på 10 meter ved brug af tillægs-rørmotoren ULIE.


I forbindelse med BORA Basic BHA og BORA Pure bør man ikke etablere en aftræksføring på over 6 meter.

Ja, begge bordemfang skal have hver sin separate luftføring og vægboks eller sin egen recirkulationsenhed.

Spørgsmål vedrørende recirkulationsløsningen

Ja, alle BORA emfangssystemer kan planlægges enten som recirkulation eller som en aftræksvariant.

Recirkulationsenheden ULBF skal udskiftes efter 1,5 år, recirkulationsenheden UUE1 hvert år og recirkulationsenheden ULB3/UUE3 hvert andet år. Det integrerede filter i BORA Basic (BAKFS) og i BORA Pure emfangsystemet (PUAKF) skal ligeledes udskiftes årligt eller efter 150 driftstimer. Den integrerede filtervisning gør opmærksom på, når det er tid til at udskifte filteret. Her finder du mybora Shop, hvor du nemt kan bestille nye filtre.

Recirkulationsfilterenheden ULBF er efterfølgeren til  ULB1 med Ecotubetilslutning.

Den rensede luft ledes ind i sokkelområdet. Her føres den tilbage til rummet igen via en tilbagestrømsåbning på min. 500 cm² pr. recirkulationsenhed. I forbindelse med gaskogepladerne kræves der en tilbagestrømningsåbning på mindst 1000 cm² pr. recirkulationsenhed. 

Ved almindeligt indendørs-omgivelser ug fagligt korrekt konstruktion er der ikke fare for hhv. kondensat og skimmel. Bemærk i den forbindelse også opolysningerne i betjeningsvejledningen.

Vi anbefaler altid den forsinkede slukning for at sikre, at det lugtneutraliserende aktivt-kul-filter virker optimalt. Den er på 20 minutter og tænder automatisk, så snart der slukkes for udluftningen. Principielt skal man sørge for en tilstrækkelig udluftning (f.eks. åbent vindue), når madlavningen sker i recirkulationsmodus.

Spørgsmål vedrørende kogeplader

Ja, produktserierne BORA Professional og BORA Classic har et stort udvalg af modulopbyggede kogeplader. Her kan du vælge mellem induktionskogeplader og HiLight- eller Hyper-kogeplader, som er klassiske kogeplader med strålevarme. Gaskogepladen og tepan-grillen i rustfrit stål fuldender sortimentet. BORA Basic fås i varianterne Hyper, og induktionskogeplader med rektangulære zoner. BORA Pure er en ren induktionskogeplade. Nærmere information om vores produktsortiment finder du her.

BORA emfang fås kun i kombination med BORA kogeplader og omvendt.

Kogepladernes mål er nøje afstemt efter kogepladens emfang og muliggør dermed en optimal monteringssituation.

Alle BORA produktserier kan indbygges både plant med overfladen og ved overflademontering. Ved Classic er det desuden muligt at indbygge standardkombinationen med 2 kogeplader ved hjælp af BORA Classic monteringsrammen CER næsten plant med overfladen.

Nej, produktserierne kan ikke kombineres med hinanden.

BORA kogepladerammen af børstet rustfrit stål er en tilbehørsdel i forbindelse med nedfældning af kogepladen. Den fås i to størrelser: BKR830 med en bredde på 830 mm til BORA Basic BFIA/BFIU, samt BKR760 til de 760 mm brede BORA Basic kogeplader BHA/BHU og til BORA Pure.

Sidelisterne af 100% rustfrit stål beskytter alle BORA kogeplader med en dybde på 515 mm i siden. Disse kan anbringes efterfølgende ved overflademontering. I All Black Varianten i vores gennemtestede Diamond-Like-Carbon belægning.

Den sorte indstrømningsdyse fås som tilbehør til alle nye modeller i Basic-serien. Denne kan kendes på dysen med de 8 ringe.

Den sorte indstrømningsdyse PUED leveres som standard. De farvede varianter greige (PUEDG), blå (PUEDB), jadegrøn (PUEDJ), rød (PUEDR) og orange (PUEDO) kan købes ekstra som tilbehør.

Spørgsmål vedrørende planlægning og montering

Ja, afhængigt af monteringssituationen kan det være nødvendigt at forkorte udtrækkene i dybden.

Dette frarådes principielt, da BORA systemet ikke er tilgængeligt for serviceteknikeren i servicetilfælde. Desuden kan der opstå overophedning ved kogepladerne. 

Dette varierer afhængigt af placeringen og antallet af kogeplader og emfang. Til en standardmodel på to kogeplader og et bordemfang skal du til BORA Professional og BORA Classic bruge et underskab, som har en bredde på mindst 900 mm. I forbindelse med tre kogeplader og to bordemfang skal bredden være 1.400 mm. Hertil kan man f.eks. vælge en gennemgående front eller flere underskabe.


I forbindelse med BORA Basic BFIA/BFIU skal underskabet være 90 mm bredt. I forbindelse med BORA Basic BHA/BHU og BORA Pure skal underskabet have en bredde på 800 mm. 

Fra frontpladens forkant skal der ved indbygning af BORA Basic, BORA Pure og BORA Classic være en dybde på min. 600 mm (plus bordpladeudhæng, om noget).

BORA Professionals indbygningsdybde varierer alt efter indbygningssituation. Her skal der være en minimumsdybde på 650 mm (plus bordpladeudhæng, om noget).

Til alle tre BORA emfangsystemer skal vi bruge en bordplade med en tykkelse mellem 10 og 40 mm inklusive bæremateriale. Ved tykkere bordplader skal bærematerialet klinkes ud.

Popup Picture
Besøg en af vores forhandlere
Find Forhandler