Generelle spørgsmål om flexbageovnen og multi-skuffe

Ja, slutkunden har også mulighed for at bruge garantiforlængelsen 2+1 ved at registrere sig. Et tilsvarende informationsark om den nøjagtige fremgangsmåde er vedlagt BORA X BO. 

Produkt BORA X BO

Dampudsugningen sørger for klart syn: Inden døren åbnes suges dampen automatisk bagud fra kogerummet. Det forhindrer at brugeren står i varm damp og forhindrer udvikling af lugt. Det bedste resultat opnås ved at lade dampen trække fuldstændigt ud. 

Til BORA X BO fås alle medfølgende fire madbeholdere, lugtfilteret samt rengøringskassetterne som tilbehør i BORA-butikken.

Der medfølger 4 madbeholdere: to universalplader, en stege- og grillplade og en madbeholder af rustfrit stål med huller.

Ja. Den forhindrer at legende børn tænder BORA X BO utilsigtet. Brugeren kan aktivere denne børnesikring i indstillingerne. Her skal denne også fastlægge en PIN. Den skal indtastes for at ophæve børnesikringen, betjene apparatet normalt igen og få adgang til alle funktioner.

Universalplade, bage- og grillrist, madbeholder af rustfrit stål med huller, rengøringskassetter og lugtfilter.

Rammen svarer til RAL 9005 dybsort, glasfrontens farvebetegnelse er "Dark Grey". 

Nej, der findes kun de foruddefinerede versioner, som ikke kan uddybes eller ændres.

Nej, dette er ikke muligt. 

Den indvendige overflade af universalpladen er 38 x 32 cm og passer dermed til enhver opskrift på en bradepandekage. En færdig pizzadej passer også uden problemer dertil. 

Madbeholderne skal vaskes op i hånden med et fedtopløsende rengøringsmiddel, varmt vand og enten en blød børste eller svamp og derefter tørres med en blød klud. De kan dog også alle vaskes i opvaskemaskinen ved at placere dem med bunden i vejret og sørge for, at de ikke rører andre genstande. 

Nej, det er muligt. Den kan belastes med en samlet vægt på 22,5 kg.

Nej, dette er ikke muligt. 

Planlægning

For en sikkerheds skyld bør dette måles på forhånd, da ikke alle standardnicher er ens. Overordnet set er det muligt at montere og indbygge BORA X BO i et 60 cm dybt standardovnskab. Et ventilationstværsnit på 160 cm² gennemgående fra soklen skal overholdes samt en afstand fra bagsiden af apparatet til væggen på mindst 30 mm.

På grund af den mulige interaktion anbefales det ikke at montere en selvstændig kogezone over BORA X BO og skal således ske på egen risiko. Montering under en BORA kogezone er ikke mulig på grund af begrænsninger med hensyn til installationspladsen og utilstrækkelig ventilation, der ville opstå i denne sammensætning. Yderligere apparater (opvaskemaskine, indbygget kaffemaskine osv.) kan monteres over eller under BORA X BO, så længe der er taget hensyn til specifikationerne for montering af BORA X BO og det respektive andet apparat. 

Indbygning

Ja, for at kunne opdatere over WLAN skal BORA X BO være i gang.

BORA X BO kan IKKE monteres under et BORA emfangsystem, fordi strålevarmen kommer til at påvirke komponenterne i BORA emfangsystemet: betjenings- og effektelektronikken i BORA-komponenterne må ikke udsættes for temperaturer, der er højere end 65 °C.

Ja, BORA X BO kan kun drives med en fast vandtilførsels- og afløbstilslutning. Ved udstillinger er det også muligt at præsentere BORA X BO i demotilstand uden vandtilslutning. 

1. Vand
Fast vandtilslutning med ¾“ kobling;
Afløb, apparatets tilslutning, vandlås ¾“, slangeforbindelse 19 til 22mm, højeste afløbslængde 2,5 m, må ikke forlænges, kun medfølgende
slanger;
2. Strøm
Tilslutningsspænding 1-faset 220-240 V, sikring 1x16 A, tilslutningsspænding 2-faset 380-415 V, sikring 2x16 A, frekvens 50Hz, effektforbrug højst 6,1 kW, tilslutningsværdi højst 6,1kW

Drift/vedligeholdelse

Mængdeangivelserne i de automatiske programmer er altid til 4 personer og kan indtil videre ikke tilpasses i enhedens indstillinger. Der findes en note herom på side 26 i manualen.

Ved regenerering forstås opvarmning af mad. Denne funktion findes i BORA X BO under betegnelsen "Opvarmning" og findes i punktet Specialiteter.

Man kan oprette sine egne retter enten i punktet automatiske programmer ved at ændre på en eksisterende ret eller ved at oprette en helt ny ret.

Nej, der er absolut ingen risiko for at brænde sig på forsiden af døren til BORA X BO. Temperaturen på dørfronten kontrolleres i forbindelse med godkendelsestesten og skal overholde normative specifikationer, så der ikke er nogen risiko for forbrænding for brugeren.

BORA X BO gør brugeren opmærksom på den nødvendige intensive rengør eller sagt på en anden måde, så kan man kun se tidsrummet indtil den næste intensive rengøring. Ved den intensive rengøring skrues X BO rengøringskassetten i bage- og grillristen i det område, der er beregnet til det. Ved at starte programpunktet intensiv rengøring, startes denne rengøringsproces. Den varer 3:45 timer. Varm vanddamp og de miljøvenlige aktive stoffer i X BO rengøringskassetten sørger for en grundig rengøring og afkalkning og således for en længere levetid. Kassetten af genbrugte materialer kan bortskaffes og genbruges som plastaffald, når den er brugt. 

Ja, det er muligt: Pumpens motor standser i så fald, og ventilatorhjulet løber ud, en lignende situation som hvis man åbner en opvaskemaskine, der er i gang. Pumpens motor standser, og ventilatorhjulet løber ud, en lignende situation som hvis man åbner en opvaskemaskine, er i gang. 

Advarsel – fare for forbrænding!
Da apparatet og rengøringsmidlet bliver meget varmt (90-95°C), er der fare for forbrænding! Rør aldrig ved det varme ovnrums inderside eller varmeelementer. 

Denne funktion skal udføres efter hver brug med fugtighed. 

Ja, BORA X BO har også denne funktion, som automatisk aktiveres, når BORA X BO slukkes, for at sørge for regeneration af filteret eller yderligere tørring af diverse systemområder. Dette efterløb vises ikke i displayet, kan ikke deaktiveres, afbrydes eller slås fra; det kan næsten ikke høres ved BORA X BO og giver derfor ingen ubehagelig baggrundsstøj for brugeren.

Nej, det er ikke muligt og heller ikke nødvendigt. Døren er forseglet, og der er derfor ikke behov for rengøring.

I indstillinger, i undermenuen Vandindstillinger kan man indstille vandets hårdhedsgrad til blød, middel eller hård. Yderligere oplysninger om den relevante hårdhedsgrad kan normalt findes på den lokale vandforsynings hjemmeside. 

Ja, det anbefales, fordi blødgjort vand forhindrer forkalkning af apparatet og sikrer, at man ikke så ofte skal udføre rengøringscyklusser. Den aktuelle vandhårdhed gemmes i indstillingerne i BORA X BO, og derved aktiveres de passende parametre for rengøringsintervallerne, der gælder for den pågældende hårdhed.  

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt, men kan tænkes i fremtiden. 

Ubrugt eller brugt tilbehør, som f.eks. aktivt-kul-filteret skal bortskaffes i overensstemmelse med de regionale bestemmelser. Denne henvisning findes også i betjenings- og monteringsanvisningen.

Brugeren får at vide, at der findes en opdatering, via en meddelelse på skærmen. Den bekræfte det på samme måde som man kender fra en smartphone og lignende. 

Nej, denne proces skal sættes i gang manuelt med et klik på meddelelsen "opdatering tilgængelig" øverst til højre i displayet. Brugeren bliver derefter guidet gennem den automatiske installation.

Ja, denne proces skal helt sikkert udføres, da routeren har en ny IP-adresse, som BORA X BO ikke automatisk kan genkende. Denne proces kan sammenlignes med alle andre enheder, såsom smartphones, bærbare pc'er osv., som også er forbundet til WLAN.

Man kommer til kontaktsiden for teknisk service med et UIFN (Universal International Freephone Number) og/eller en e-mail-adresse til kontakt. 

Ja, meget let, det kan nemlig læses på displayet. I menupunktet System & opdateringer er det angivet som serienummeret.