Headerbild_SEO_LP_Abluft_Umluft_L.jpg Headerbild_SEO_LP_Abluft_Umluft_P.jpg

Uttrekking eller resirkulering? Fordeler og ulemper ved avtrekkssystemene

Selv om et av våre avtrekk ikke kan sammenlignes med en avtrekkshette, finnes det et aspekt som gjelder for begge typer apparater. I likhet med vanlige avtrekkshetter kan våre avtrekk drives på to måter: med uttrekking eller resirkulering. Begge avtrekksmetodene fjerner matosen og filtrerer bort både lukt og fettpartikler på en pålitelig måte. Når det gjelder luftføringen finnes det noen forskjeller: I resirkuleringsvarianten filtreres luften som suges inn i avtrekket gjennom et aktivt kullfilter av høy kvalitet (renser og fjerner luktmolekyler) og føres tilbake i rommet. I uttrekkingsvarianten trekkes luften ut av rommet. Hvilken variant som passer best på ditt kjøkken er avhengig av ulike faktorer – ikke minst byggtekniske forhold. Vi har satt opp en oversikt over fordeler og ulemper ved de to systemene som viser deg hva du må ta hensyn til når du velger system.

Uttrekking og resirkulering – en kort forklaring av de to funksjonsmåtene

Uttrekking

Som navnet viser, transporteres luften som suges inn i avtrekket ut i friluft i et uttrekkingssystem. Avtrekket er koblet sammen med et kanalsystem inklusiv veggboks. Kanalsystemet leder ut i friluft via en åpning i ytterveggen. Åpningen behøver ikke å være i kjøkkenveggen. Den kan gå gjennom taket eller gjennom kjelleren. Avtrekket suger dampen rett fra gryter og panner og fører den gjennom et fettfilter som renser den for oljepartikler, og ut i et kanalsystem. BORA gir stor frihet i planleggingen av et kanalsystem (BORA Ecotube). Det kan planlegges over en lengre strekning uten at effekten reduseres, og luften kan ledes bort enten til høyre eller venstre. Dermed finnes det en løsning som passer for alle monteringssituasjoner. Matosen og matlukten transporteres gjennom avtrekkskanalen og ut av bygningen gjennom en veggboks. Tilbakeslagsspjeld i avtrekkskanalen forhindrer at luften strømmer utenfra og inn i bygningen. Avhengig av monteringssituasjonen kreves det spesielt tilbehør til uttrekkingssystemet – for eksempel motor til yttervegg, teglsteintaksmotor eller motor for flatt tak.

Resirkulering

I et resirkuleringssystem holdes luften inne i boligen. Avtrekket suger inn luft som er mettet av matlukt og fettmolekyler, filtrerer den og fører den tilbake til kjøkkenet. Når luften en ren, kommer den tilbake til rommet. I tillegg til et fettfilter kreves det et aktivt kullfilter. Kullfilteret tar opp matlukten når avtrekksluften er renset for fett. Ved resirkuleringdrift sendes luktpartiklene ikke tilbake til rommet. Etter lang tids bruk kan den ekstremt store filteroverflaten til kullfilteret ikke lenger ta opp all lukten og binde den. Derfor må resirkuleringsfilteret skiftes ut med jevne mellomrom. Bruks- og driftstiden finner du i bruksanvisningen til ditt avtrekkssystem. Avhengig av systemet har BORA resirkuleringsfiltre ulik levetid mellom ett og to år. Det innebærer at de utfører oppgaven sin i lang tid før det er nødvendig å skifte filter
Løsninger med resirkulering er enklere å installere enn løsninger med uttrekking. Særlig i mindre leiligheter og kjøkken, eller ved oppussing, er det vanlig å velge resirkulering.

BORA Classic 2.0 System

Hvilken driftsmodus skal jeg velge? Sammenligning av uttrekking og resirkulering

Hvert avtrekkssystem har sine fordeler grunnet funksjonsmåten. Derfor er de ikke nødvendigvis like godt egnet for alle kjøkkensituasjoner i samme grad. En sammenligning av driftsmodusene på grunnlag av de viktigste egenskapene gir klarhet og gjør det enklere å treffe et individuelt valg.

 

Avtrekkshetter og avtrekk transporterer ut både matosen og fuktigheten som oppstår under matlagingen. Det er ikke tilfelle for avtrekk med resirkulering. Sistnevnte fjerner riktignok fettrester og lukt like godt som avtrekk med uttrekking, men ikke vanndampen. Derfor er det viktig med tilstrekkelig ventilasjon når man velger resirkulering. Enten ved å åpne et vindu eller automatisk ved hjelp av et kontrollert ventilasjonsanlegg. Også ved uttrekking er det viktig med tilstrekkelig frisk luft inne i huset, særlig hvis det befinner seg et romluftavhengig ildsted som en vedovn, peis, gassovn eller kullovn. Når ildstedet og avtrekket er i drift samtidig kan undertrykket som dannes av avtrekket, føre til at helseskadelig røyk og gass trekkes inn i rommet. I bygninger med spesielt god isolering kan det være fare for dette selv ved ildsteder som ikke er avhengig av romluft. En vinduskontaktbryter forhindrer at det oppstår fare. Den medfører at avtrekket kun kan tas i drift hvis vinduet er åpent, og det dermed et sikret at det strømmer tilstrekkelig med frisk luft inn i rommet. Kontaktbryteren er tilkobles avtrekksmotoren enten ved hjelp av en kabel eller trådløst. Vinduskontaktbryteren fungerer som en vokter: Den registrerer plasseringen av vinduet og sender den til en mottaker i avtrekkssystemet. Når vinduet er åpent, kan avtrekket starte.

Montering

Det er ikke alltid mulig å realisere en uttrekkingsløsning. Hvis det er snakk om et nybygg, bør du på forhånd avklare med arkitekten om det er mulig å velge uttrekking i ditt tilfelle. Fordi det er nødvendig å legge rør og realisere en åpning i ytterveggen, er det litt mer omstendelig å installere et uttrekkingssystem enn et avtrekk med resirkulering. Særlig når man leier, er det mer komplisert å montere et løsning med uttrekking enn med resirkulering. Som leietaker må du få tillatelse til installasjon av avtrekkskomponenter av utleier før du kan innhente informasjon fra planleggeren. Det dreier seg om et byggmessig inngrep, og det må eieren av bygget eller leiligheten godkjenne på forhånd.

 

Energieffektivitet

I et uttrekkingssystem slippes det ut både matos og varm inneluft gjennom avtrekket. Konsekvensen: Man taper verdifull energi. Særlig i passivbygg eller svært godt isolerte nullenergibygg kan dette påvirke energiregnskapet negativt. Byggeksperter anbefaler derfor heller resirkulering enn uttrekking når det gjelder vanlige avtrekkshetter i nybygg med svært god varmeisolering. I noen nybygg er det til og med forbudt med uttrekking. BORA systemer fungerer riktignok med et mye lavere transportvolum enn vanlige avtrekkshetter, slik at mindre av den varme inneluften transporteres bort, men likevel er resirkulering en bedre løsning i lufttette bygg, siden det som oftest er installert en kontrollert ventilasjon der. Den automatiske ventilasjonen tilfører og transporterer ut luft, og sørger dermed for at fuktigheten forsvinner ut. Dermed holder luften seg frisk med en resirkuleringsløsning. I gamle bygg lønner det seg derimot som oftest å velge uttrekking. I gamle bygg finnes det ofte store temperaturforskjeller, noe som medfører at det danner seg kondens. Med uttrekking transporteres fuktighet raskt ut og bort.

 

Vedlikehold

Ved resirkulering kreves det et aktivt kullfilter, eller resirkuleringsfilter, i tillegg til et fettfilter for at lukten skal fjernes på en effektiv måte. Etter lang tids bruk kan den ekstremt store filteroverflaten til kullfilteret ikke lenger ta opp all lukten og binde den. Derfor må resirkuleringsfilteret skiftes ut med jevne mellomrom. Slik sørger avtrekket for frisk luft hele tiden. Bruks- og driftstiden finner du i bruksanvisningen til ditt avtrekkssystem.

 

Uttrekking eller resirkulering – en oversikt over fordeler og ulemper ved de to systemene

Resirkulering

Fordeler:

  • enkel og rimelig montering 
  • kan installeres i alle typer kjøkken, også i passiv- og nullenergibygg
  • frihet i planleggingen (f.eks. kan kjøkkenøyer plasseres fritt)

Ulemper:

Uttrekking

Fordeler:

  • lite vedlikehold siden ingen filtre må skiftes ut 
  • luftfuktigheten transporteres ut av bygget sammen med avtrekksluften

Ulemper:

  • Man mister energi om vinteren fordi varm inneluft suges ut og transporteres bort
  • Kun egnet for passiv- og nullenergibygg under visse betingelser

Du får råd om den optimale planleggingen hos din BORA forhandler

Du får råd om den optimale planleggingen hos din BORA forhandler

finn forhandlere