Retningslinjer for personvern

Sist oppdatert: 14. mai 2024 

Hos BORA har databeskyttelse høyeste prioritet. Ved hjelp av denne personvernerklæringen ønsker vi å informere alle personer som bruker dette nettstedet om type, omfang og formål med behandlingen av personopplysninger.

Generell informasjon

Takk for at du er interessert i informasjonen på nettstedet vårt!

Ved hjelp av denne personvernerklæringen ønsker vi å informere alle personer som bruker dette nettstedet om type, omfang og formål med behandlingen av personopplysninger. Personopplysninger i denne sammenhengen er all informasjon som gjør det mulig å identifisere deg som bruker på nettstedet vårt (teoretisk, eventuelt via omveier eller ved å koble sammen ulike data), inkludert IP-adressen din. Opplysninger som lagres i informasjonskapsler, er som hovedregel ikke personlige eller bare unntaksvis personlige, men dette er omfattet av en særregulering som gjør at tillatelsen til bruk av informasjonskapsler - avhengig av formålet - i stor grad er avhengig av brukerens aktive samtykke.

I en generell del av denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om personvern som gjelder generelt for vår behandling av data, inkludert innsamling av data på nettstedet vårt. Du som registrert vil særlig bli informert om hvilke rettigheter du har. Vi bestreber oss på å gi denne informasjonen på et kjønnsnøytralt språk. Hvis enkelte formuleringer ennå ikke tar hensyn til dette, gjør vi oppmerksom på at denne informasjonen gjelder for alle personer, uansett kjønn.

Begrepene som brukes i vår personvernerklæring og vår personvernpraksis er basert på bestemmelsene i EUs personvernforordning ("GDPR") og annen relevant nasjonal lovgivning.

 

Ansvarlig i henhold til personvernforordningen

BORA Vertriebs GmbH & Co KG
Innstraße 1
6342 Niederndorf
Østerrike

bora.webcare@bora.com

Personvernombud: Bernhard Johne

 

Andre selskaper i BORA-konsernet er

 • BORA Lüftungstechnik GmbH BORA
 • Service GmbH BORA
 • Holding GmbH
 • werkhaus GmbH & Co KG

På den ene siden samles det inn personopplysninger fra deg hvis du uttrykkelig oppgir dem til oss, og på den andre siden samles det automatisk inn data, særlig tekniske data, når du besøker nettstedet vårt. Noen av disse dataene samles inn for å sikre at nettstedet vårt fungerer som det skal. Andre data kan brukes til analyseformål. Du kan imidlertid som regel bruke nettstedet vårt uten å oppgi personopplysninger.

Kontakt oss

Når du kontakter oss, vil opplysningene dine bli brukt til å behandle kontakthenvendelsen og håndteringen av denne i forbindelse med oppfyllelse av rettigheter og forpliktelser før kontraktsinngåelse. Behandlingen av opplysningene dine er nødvendig for å behandle og svare på henvendelsen din, ellers vil vi ikke kunne svare på henvendelsen din eller bare kunne gjøre det i begrenset omfang. Opplysningene kan bli lagret i en kunde- og prospektdatabase på grunnlag av vår berettigede interesse i direkte markedsføring.

Vi sletter henvendelsen din og kontaktopplysningene dine hvis henvendelsen din er endelig besvart og det ikke finnes noen lovbestemte oppbevaringsfrister som hindrer sletting, f.eks. i forbindelse med etterfølgende kontraktsbehandling. Dette er vanligvis tilfelle hvis det ikke har vært ytterligere kontakt med deg på tre år.

Når du registrerer deg for vårt nyhetsbrev på e-post, gir du ditt samtykke til å bli kontaktet for reklameformål i form av nyhetsbrev. Det rettslige grunnlaget for databehandlingen er ditt samtykke i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav a) i GDPR og vår berettigede interesse i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR.
 Når du registrerer deg for nyhetsbrevet, lagrer vi IP-adressen som oppgis av Internett-leverandøren (ISP), samt dato og klokkeslett for registreringen, for å kunne spore eventuelt misbruk av e-postadressen din på et senere tidspunkt. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet via lenken i nyhetsbrevet eller ved å sende en tilsvarende melding til den behandlingsansvarlige som er nevnt innledningsvis. Når du har meldt deg av, slettes e-postadressen din umiddelbart fra nyhetsbrevets adresseliste, med mindre du uttrykkelig har samtykket til videre bruk av opplysningene dine, eller vi forbeholder oss retten til å bruke opplysningene utover dette i henhold til loven.

Opplysningene om abonnenter på nyhetsbrevet logges, ettersom vi er forpliktet til å kunne bevise registreringene. Av tekniske årsaker lagres denne informasjonen på en personlig basis for hver abonnent. Opplysningene brukes ikke til å overvåke enkeltbrukere, men til å tilpasse innholdet i nyhetsbrevet til den enkelte abonnent.

Vi bruker direktemeldingstjenesten WhatsApp Business fra WhatsApp LLC, 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025, USA via tjenesteleverandøren Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin til å sende nyhetsbrev.

Påmelding til WhatsApp-nyhetsbrevet skjer ved hjelp av double opt-in-prosedyren. Etter at du har registrert deg via en CTA eller QR-kode, vil du få tilsendt en melding der du blir bedt om å bekrefte at du ønsker å motta nyheter fra oss via WhatsApp.

Du kan når som helst sette mottak av WhatsApp-meldinger på pause med "Stopp"-meldingen.

Den eneste obligatoriske informasjonen for å sende nyhetsbrevet er telefonnummeret ditt. Etter at du har bekreftet dette, vil telefonnummeret ditt bli videresendt til Sendinblue GmbH for utsendelse av nyhetsbrevet, og det vil bli behandlet og lagret der. Det rettslige grunnlaget er art. 6, paragraf 1, setning 1, bokstav a i GDPR.

Hvis du kommuniserer med oss via WhatsApp, vil visse data som du deler med appen, bli lagret og behandlet av WhatsApp. Dette inkluderer spesielt informasjon som brukeren oppgir, for eksempel meldinger, bilder, videoer, faktureringsdata og lagrede profilbilder. WhatsApp opplyser at disse dataene kun lagres ende-til-ende-kryptert. Noen metadata samles inn av WhatsApp uten kryptering. Dette omfatter telefonnummer, lokasjon, IP-adresse, informasjon om sluttenheten din, type og hyppighet av appbruk, lokasjon og informasjon om tidspunkt og mottaker av meldingene du sender. Ifølge WhatsApps personvernerklæring deles denne informasjonen noen ganger med andre metaselskaper, deriblant Facebook og Instagram, som er basert i USA. I noen tilfeller deles slike data også med eksterne selskaper, tjenesteleverandører eller partnere.

Databehandling kan også finne sted i USA. Etter EU-domstolens mening kan det for tiden ikke antas at USA har et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse.

WhatsApp bruker såkalte standard kontraktsklausuler i samsvar med art. 46 (2) og (3) GDPR (https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de) som grunnlag for behandling eller overføring av data til land utenfor EU. Gjennom disse klausulene forplikter WhatsApp seg til å overholde EUs databeskyttelsesstandard ved behandling av opplysningene dine, selv om opplysningene overføres til tredjeland som USA og behandles og lagres der. Du kan lese mer om dette i WhatsApps personvernerklæring på https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea/?locale=de_DE

I den grad loven tillater det, bruker vi e-postadressen din, som vi har mottatt i forbindelse med salg av et produkt eller en tjeneste, til direkte reklame for lignende varer eller tjenester. Du kan når som helst motsette deg bruk av e-postadressen din til direkte reklame med virkning for fremtiden. Det rettslige grunnlaget for databehandlingen er art. 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR og art. 7 nr. 3 i GDPR.

Persontilpasset kommunikasjon kan skje på grunnlag av en evaluering av følgende informasjon:

 • Tidligere kjøp
 • Klikk- og surfeatferd, f.eks. i nettbutikken eller andre av BORAs nettsteder
 • Produkter i besittelse
 • Spørreundersøkelser (i den grad disse ikke er anonyme)
 • Tilbakemeldinger fra kunder
 • Sosiodemografisk informasjon, hvis tilgjengelig

Vi sender også informasjon om våre produkter og aktuelle salgskampanjer per post. Du kan når som helst reservere deg mot å motta utsendelser per post eller e-post.

Formål: salgsfremmende kommunikasjon
Kategori: Markedsføring
Mottaker: EU
Behandlede data: Bruksdata, lagerdata, adresse- og kontaktdata
Rettslig grunnlag: Art. 5 para. 2 GDPR og art. 6 para. 1 lit. f

Vi samler inn og behandler personopplysninger for online booking av møteavtaler. Vi bruker tjenesten "Microsoft Bookings" fra Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Forbindelsen til tjenesten opprettes kun når du åpner den elektroniske bestillingsfunksjonen via en knapp på nettstedet vårt.
 Rettslig grunnlag: Samtykke, personvernrammeverk, www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail

Vi gjør oppmerksom på at du ikke er forpliktet til å bruke Microsoft Bookings for å bestille time. Hvis du ikke ønsker å bruke tjenesten, kan du bruke et annet av kontaktalternativene som tilbys for å bestille time. Det rettslige grunnlaget for overføring, lagring og behandling av data er ditt samtykke i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav a i GDPR.

Opplysningene vil bli slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet de ble samlet inn for. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til databehandling eller motsette deg bruk av opplysningene. I så fall er det ikke lenger mulig å ta kontakt med brukeren, eller kommunikasjonen som allerede er påbegynt, kan ikke lenger videreføres.

Du finner mer informasjon om Microsofts håndtering av brukerdata på privacy.microsoft.com /privacystatement.

På våre nettsider tilbyr vi jobbsøkere muligheten til å søke på nett ved hjelp av et eget skjema. For å bli inkludert i søknadsprosessen må søkerne gi oss alle personopplysninger som er nødvendige for en velbegrunnet og informert vurdering og utvelgelse via skjemaet.
 De nødvendige opplysningene omfatter generelle personopplysninger (navn, adresse, telefon eller elektronisk kontaktinformasjon) samt prestasjonsspesifikke bevis på kvalifikasjonene som kreves for stillingen. I tillegg kan det kreves helserelaterte opplysninger, som det må tas spesielt hensyn til i henhold til arbeids- og sosiallovgivningen av hensyn til søkerens sosiale beskyttelse.

Når skjemaet sendes, overføres søkeropplysningene til oss i kryptert form i samsvar med den nyeste tekniske utviklingen, lagres av oss og analyseres utelukkende med det formål å behandle søknaden. Det
rettslige grunnlaget for denne behandlingen er generelt art. 6 nr. 1 lit. b GDPR sammenholdt med. § 26 (1) BDSG, i den forstand at søknadsprosessen anses å være innledningen til en ansettelseskontrakt.
 I den grad spesielle kategorier av personopplysninger i henhold til art. 9 nr. 1 GDPR (f.eks. helseopplysninger som informasjon om alvorlig funksjonshemming) blir bedt om fra søkere som en del av søknadsprosedyren, utføres behandlingen i samsvar med art. 9 nr. 2 lit. b GDPR. Art. 9 para. 2 lit. b. GDPR, slik at vi kan utøve de rettighetene som følger av arbeidsretten og trygde- og sosialsikringslovgivningen og oppfylle våre forpliktelser i denne forbindelse.
Kumulativt eller alternativt kan behandlingen av spesielle kategorier av opplysninger også være basert på art.
9 nr. 1 bokstav h i GDPR hvis den utføres med henblikk på forebyggende helsehjelp eller arbeidsmedisin, for vurdering av søkerens arbeidsdyktighet, for medisinsk diagnostikk, helse- eller sosialomsorg eller behandling eller for forvaltning av helse- eller sosialomsorgssystemer og -tjenester.

Hvis søkeren ikke blir valgt ut i løpet av evalueringen som er beskrevet ovenfor, eller hvis en søker trekker søknaden sin før tiden, vil opplysningene som er oppgitt i skjemaet, bli slettet senest 6 måneder etter at søkeren har fått beskjed om dette. Denne perioden er basert på vår legitime interesse i å kunne svare på eventuelle oppfølgingsspørsmål om søknaden og, om nødvendig, for å oppfylle våre forpliktelser til å fremskaffe bevis i henhold til forskriftene om likebehandling av søkere. I tilfelle en
vellykket søknad vil de oppgitte opplysningene bli behandlet på grunnlag av art. 6 para.
 1 lit. b GDPR i.V.m. § 26 (1) BDSG med det formål å gjennomføre ansettelsesforholdet.

Sosiale medier

Tilbyder: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, morselskap: Meta Platforms, Inc. (USA)
Formål: Webanalyse, sporing (konvertering)
Kategori: Markedsføring
Mottaker: EU, USA
Behandlede data: IP-adresse, brukerdata, detaljer om besøket på nettstedet
Registrerte: Brukere
Teknologi: JavaScript-anrop, informasjonskapsler
Rettslig grunnlag: Samtykke, Data Privacy Framework, www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search /participant-detail?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
Nettsted: www.facebook.com
Ytterligere informasjon:
de-de.facebook.com/privacy/policy
https://de-de.facebook.com/business/help /742478679120153

Metapiksel-tjenesten til det sosiale nettverket Facebook brukes på nettstedet vårt til analyse, optimalisering og økonomisk drift av vårt nettbaserte tilbud.

 Ved hjelp av metapiksler kan Meta bestemme besøkende på nettstedet vårt som en målgruppe for visning av personlig tilpassede annonser. Følgelig bruker vi metapiksler til å vise annonsene vi plasserer bare til de brukerne som også har vist interesse for vårt online-tilbud eller som har visse egenskaper (f.eks. interesser i visse emner eller produkter som er bestemt på grunnlag av de besøkte nettstedene) som vi overfører til Meta (såkalte "tilpassede målgrupper"). Ved hjelp av metapiksler ønsker vi også å sikre at meta-annonsene våre samsvarer med brukernes potensielle interesser og ikke er irriterende. Ved hjelp av metapiksler kan vi også spore effektiviteten av meta-annonser for statistiske og markedsundersøkelsesformål ved å se om brukere har blitt omdirigert til nettstedet vårt etter å ha klikket på en meta-annonse (såkalt "konvertering").

Handlingene dine lagres i én eller flere informasjonskapsler. Disse informasjonskapslene gjør det mulig for Meta å matche brukerdataene dine (for eksempel IP-adresse, bruker-ID) med dataene på Facebook-kontoen din. Dataene som samles inn er anonyme og kan ikke ses av oss, og de kan bare brukes i forbindelse med annonser. Du kan forhindre koblingen til Facebook-kontoen din ved å logge ut før du foretar deg noe. 

For å angi hvilke typer annonser som skal vises for deg på Facebook, kan du gå til siden som er satt opp av Meta og følge instruksjonene på innstillingene for bruksbasert annonsering: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Innstillingene er plattformuavhengige, det vil si at de gjelder for alle enheter, for eksempel stasjonære datamaskiner eller mobile enheter.

Tilbyder: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Irland, morselskap: LinkedIn Corporation (USA)
Formål: Konverteringssporing, webanalyse
Kategori: Markedsføring
Mottaker: EU, USA
Behandlede data: IP-adresse, informasjon om besøk på nettstedet, nettrelaterte data
Registrerte: Besøkende på
nettstedet, LinkedIn-brukere
Teknologi: JavaScript-anrop, informasjonskapsler
Rettslig grunnlag: Samtykke, Data Privacy Framework, www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search /participant-detail?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active
Nettsted: www.linkedin.com
Ytterligere informasjon:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

www.linkedin.com/help/lms/answer/85787 www.linkedin.com/help/linkedin/answer/87150/linkedinmarketinglosungen-und-die-datenschutz-grundverordnung-dsgvo-

Nettstedet vårt bruker LinkedIn Insight Tag, en webanalysetjeneste. Denne tjenesten registrerer og analyserer LinkedIn-brukere på nettstedet vårt. Dette gir oss innsikt i målgruppene våre. Det gjør det også mulig for oss å måle hvor attraktive tilbudene og tjenestene våre er, samt hvor vellykkede LinkedIn-kampanjer er. 

LinkedIn-medlemmer har også muligheten til å velge bort LinkedIn-konverteringssporing og blokkere og slette informasjonskapsler eller deaktivere demografiske funksjoner på www.linkedin.com/psettings/advertising/. I LinkedIns innstillinger er det ikke noe separat fravalgsmulighet for tredjeparts visninger eller klikksporing for kampanjer som kjøres på LinkedIn, ettersom alle underliggende kampanjer respekterer innstillingene til LinkedIn-medlemmer.

Informasjonen som samles inn av LinkedIn Insight-taggen om bruken av nettstedet vårt, er kryptert. LinkedIn anonymiserer dataene innen 7 dager. Dataene slettes igjen innen 90 dager. Som nettstedoperatør mottar vi ingen personopplysninger, kun rapporter om demografisk informasjon, informasjon om de respektive jobbene for målgruppene våre og suksessen til LinkedIn-kampanjer.

Tilbyder: Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland ("Pinterest")
Formål: Sporing (konvertering)
Kategori: Markedsføring
Mottaker: EU, USA (mulig)
Behandlede data: IP-adresse, detaljer om besøket på
nettstedet Datasubjekt: Besøkende på nettstedet
Teknologi: JavaScript-anrop, informasjonskapsler
Rettslig grunnlag: Samtykke
Nettsted: www.pinterest.com
Ytterligere informasjon: policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Nettstedet vårt bruker konverteringssporingstjenesten til det sosiale nettverket Pinterest fra Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland ("Pinterest").

Denne teknologien gjør det mulig for oss å vise besøkende på nettstedet vårt som allerede har vist interesse for nettstedet vårt og innholdet/tilbudene våre, og som er Pinterest-medlemmer, relevante annonser og tilbud på Pinterest. 

For dette formålet er det integrert en såkalt konverteringssporingspiksel fra Pinterest på sidene våre, som informerer Pinterest når du besøker nettstedet vårt om at du har vært inne på nettstedet vårt og hvilke deler av tilbudet vårt du var interessert i.

Bruken av denne tjenesten er basert på ditt samtykke i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav a i GDPR. Dette kan når som helst tilbakekalles med virkning for fremtiden.

Du kan når som helst deaktivere innsamlingen av data for visning av interessebasert annonsering på Pinterest i innstillingene for Pinterest-kontoen din på www.pinterest.de/settings (der under "Tilpasning" knappen "Bruk informasjon fra våre partnere for å bedre skreddersy anbefalingene og annonsene på Pinterest til deg") eller på help.pinterest.com/de/article/personalization-and-data (der deaktiverer du avkrysningsboksen under "Deaktiver tilpasning").

Du finner mer informasjon om Pinterests databeskyttelse på: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

 

Tilbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, morselskap: Google LLC (USA)
Formål: Integrering av videoinnhold, innsamling av statistiske data
Kategori: Statistikk
Mottaker: EU, USA
Behandlede data: IP-adresse, informasjon om besøk på nettstedet, brukerdata
Registrerte: Brukere
Teknologi: JavaScript-tilgang, informasjonskapsler, fingeravtrykk av enheter, lokal lagring
Rettslig grunnlag: Samtykke, rammeverk for personvern, www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search /participant-detail?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Nettsted: www.youtube.com
Ytterligere informasjon:
www.youtube.com/intl/ALL_at/howyoutubeworks/user-settings/privacy/
policies.google.com/privacy safety.google/intl/de/principles/
https://support.google.com/youtube/answer/10364219?hl=de

Vi bruker YouTube-tjenesten på nettstedet vårt til å legge inn eksterne videoer.

Vi har aktivert den utvidede databeskyttelsesmodusen på YouTube. Ifølge YouTube betyr denne modusen at YouTube ikke lagrer noen informasjon om besøkende på dette nettstedet før de ser en video. Overføring av data til YouTube-partnere er imidlertid ikke utelukket av den utvidede databeskyttelsesmodusen.

Så snart en YouTube-video startes på nettstedet vårt, opprettes det en forbindelse til YouTubes servere. Dette forteller YouTube hvilke av våre sider du har besøkt. Hvis du er logget inn på YouTube-kontoen din, gjør du det mulig for YouTube å tilordne surfeatferden din direkte til din personlige profil. Dette kan forhindres ved å logge deg ut av kontoen din.

I tillegg kan YouTube lagre ulike informasjonskapsler på sluttenheten din etter at du har startet en video, eller bruke sammenlignbare teknologier (f.eks. fingeravtrykk av enheten). YouTube bruker også lokal lagring på enheten din. På denne måten kan YouTube innhente informasjon om besøkende på dette nettstedet. Denne informasjonen brukes blant annet til å registrere videostatistikk, forbedre brukervennligheten og forhindre forsøk på svindel.

Tilbyder: Vimeo Inc: Vimeo Inc, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA
Formål: Integrering av videoinnhold
Kategori: Eksterne medier
Mottaker: USA
Behandlede data: IP-adresse, detaljer om besøket på nettstedet
Registrerte: Besøkende på nettstedet Teknologi:
JavaScript-anrop, informasjonskapsler
Rettslig grunnlag: Samtykke
Nettsted: www.vimeo.com
Ytterligere informasjon: vimeo.com/privacy (på engelsk)

Videoer fra Vimeo-plattformen er integrert på nettstedet vårt.

Når du går inn på nettsidene i vårt nettbaserte tilbud som er utstyrt med en Vimeo-tilleggsmodul, opprettes det en forbindelse til Vimeo-serverne, og tilleggsmodulen vises. Dette overfører din IP-adresse til Vimeo-serveren, samt informasjon om hvilke av våre nettsider du har besøkt. Hvis du er logget inn på Vimeo som medlem, tilordner Vimeo denne informasjonen til din personlige brukerkonto. Når du bruker programtillegget, f.eks. ved å klikke på startknappen for en video, tilordnes også denne informasjonen til brukerkontoen din. Du kan forhindre denne tilordningen ved å logge deg ut av Vimeo-brukerkontoen din før du bruker nettstedet vårt.

Hvis du vil forhindre at Vimeo overfører og lagrer data om deg og din oppførsel på nettstedet vårt, må du logge deg ut av Vimeo før du besøker nettstedet vårt.

Teknologier på nettstedet vårt

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å gjøre nettstedet vårt mer brukervennlig og funksjonelt. Noen informasjonskapsler forblir lagret på din enhet.  

Informasjonskapsler er små datapakker som utveksles mellom nettleseren din og webserveren vår når du besøker nettstedet vårt. De gjør ingen skade og brukes kun til å gjenkjenne besøkende på nettstedet. Informasjonskapsler kan bare lagre informasjon som leveres av nettleseren din, dvs. informasjon som du selv har lagt inn i nettleseren eller som er tilgjengelig på nettstedet. Informasjonskapsler kan ikke utføre kode og kan ikke brukes til å få tilgang til din sluttenhet. 

Neste gang du besøker nettstedet vårt med den samme sluttenheten, kan informasjonen som er lagret i informasjonskapslene, bli sendt tilbake enten til oss ("førstepartsinformasjonskapsel") eller til en tredjeparts webapplikasjon som informasjonskapselen tilhører ("tredjepartsinformasjonskapsel"). Gjennom den lagrede og returnerte informasjonen gjenkjenner den respektive webapplikasjonen at du allerede har åpnet og besøkt nettstedet med nettleseren på din sluttenhet.   

Informasjonskapsler inneholder følgende informasjon:

 • Navn på informasjonskapsel
 • Navnet på serveren som informasjonskapselen stammer fra
 • ID-nummer for informasjonskapsler
 • En dato for når informasjonskapselen slettes automatisk

 

Vi deler informasjonskapslene inn i følgende kategorier, avhengig av deres tiltenkte bruk og funksjon:  

 • Teknisk nødvendige informasjonskapsler for å sikre den tekniske driften og grunnleggende funksjoner på nettstedet vårt. Denne typen informasjonskapsler brukes for eksempel til å opprettholde innstillingene dine mens du navigerer på nettstedet, eller de kan sørge for at viktig informasjon beholdes gjennom hele økten (f.eks. pålogging, handlekurv). 
 • Statistikkinformasjonskapsler brukes for å forstå hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt ved å samle inn og analysere informasjon i anonymisert form. Dette gir oss verdifull innsikt slik at vi kan optimalisere både nettstedet og produktene og tjenestene våre. 
 • Informasjonskapsler for markedsføring for å sette opp målrettede reklameaktiviteter for brukere på nettstedet vårt.  
 • Uklassifiserte informasjonskapsler er informasjonskapsler som vi for øyeblikket prøver å klassifisere sammen med leverandører av individuelle informasjonskapsler.  

Avhengig av lagringsperioden deler vi også inn informasjonskapsler i øktinformasjonskapsler og permanente informasjonskapsler. Øktinformasjonskapsler lagrer informasjon som brukes i løpet av den aktuelle nettleserøkten. Disse informasjonskapslene slettes automatisk når du lukker nettleseren. Ingen informasjon blir liggende igjen på sluttenheten din. Permanente informasjonskapsler lagrer informasjon mellom to besøk på nettstedet. Denne informasjonen brukes til å gjenkjenne deg som en tilbakevendende besøkende ved ditt neste besøk, og nettstedet reagerer deretter. Levetiden til en permanent informasjonskapsel bestemmes av leverandøren av informasjonskapselen.  

Det rettslige grunnlaget for bruk av teknisk nødvendige informasjonskapsler er basert på vår legitime interesse i at nettstedet vårt skal fungere teknisk feilfritt og uten problemer. Nettstedet vårt kan ikke fungere ordentlig uten disse informasjonskapslene. Bruk av statistikk- og markedsføringsinformasjonskapsler krever ditt samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til bruk av informasjonskapsler for fremtiden. Samtykke er frivillig. Det er ingen ulemper ved ikke å gi samtykke. Du finner mer informasjon om informasjonskapslene vi faktisk bruker (særlig om deres formål og lagringstid) i denne personvernerklæringen og i informasjonen om informasjonskapslene vi bruker i vårt banner for informasjonskapsler. 

Du kan også stille inn nettleseren din slik at lagring av informasjonskapsler på enheten din generelt forhindres, eller slik at du blir spurt hver gang om du samtykker til å lagre informasjonskapsler. Når informasjonskapsler er lagret, kan du når som helst slette dem. Du kan finne ut hvordan alt dette fungerer i detalj i hjelpefunksjonen i nettleseren din.   

Vær oppmerksom på at en generell deaktivering av informasjonskapsler kan føre til funksjonsbegrensninger på nettstedet vårt. 

Vi bruker også lokale lagringsfunksjoner (også kjent som "lokal lagring") på nettstedet vårt. Det betyr at data lagres lokalt i nettleserens hurtigbuffer og kan fortsette å eksistere og leses selv etter at du har lukket nettleseren - med mindre du sletter hurtigbufferen eller det er snakk om øktlagring. 

Tredjeparter har ikke tilgang til dataene som er lagret i Local Storage. Hvis spesielle programtillegg eller verktøy bruker LocalStorage-funksjonene, er dette beskrevet i det respektive programtillegget eller verktøyet. 

Hvis du ikke ønsker at programtillegg eller verktøy skal bruke lokale lagringsfunksjoner, kan du kontrollere dette i innstillingene til din respektive nettleser. Vi gjør oppmerksom på at dette kan føre til funksjonsbegrensninger

Tilbyder: DataReporter GmbH, Zeileisstraße 6, 4600 Wels, Østerrike
Formål: Samtykkehåndtering
Kategori: Teknisk nødvendig
Mottaker: EU, AT
Behandlede data: IP-adresse, samtykkedata Registrerte: Brukere
Teknologi: JavaScript-kall, informasjonskapsler, svermcrawler
Rettslig grunnlag: Berettiget interesse, samtykke (svermcrawler for analyse av søkeresultater)
Nettsted: www.datareporter.eu
Ytterligere informasjon: www.datareporter.eu/de/privacystatement.html

Vi bruker Webcare-verktøyet på nettstedet vårt for samtykkehåndtering. Webcare registrerer og lagrer beslutningen til den respektive brukeren av nettstedet vårt. Vårt samtykkebanner sikrer at statistikk- og markedsføringsteknologier som informasjonskapsler eller eksterne verktøy bare settes eller startes hvis brukeren har gitt sitt uttrykkelige samtykke til bruken av dem.

For dette formålet lagrer vi informasjon om i hvilken grad brukeren har bekreftet bruken av informasjonskapsler. Brukerens beslutning kan når som helst tilbakekalles ved å gå til innstillingene for informasjonskapsler og administrere samtykkeerklæringen. Eksisterende informasjonskapsler slettes etter at samtykket er trukket tilbake. En informasjonskapsel lagres også for å lagre informasjon om statusen til brukerens samtykke, noe som er angitt i informasjonskapseldetaljene. Videre overføres IP-adressen til den aktuelle brukeren til DataReporter-serveren når denne tjenesten brukes. IP-adressen lagres ikke og knyttes heller ikke til andre data om brukeren, den brukes kun for å kunne utføre tjenesten på riktig måte.

Ved hjelp av Webcare analyseres nettstedet vårt regelmessig for teknologier som er relevante i henhold til personvernlovgivningen. Denne analysen utføres kun for de brukerne som uttrykkelig har gitt sitt samtykke (for statistiske eller markedsføringsformål). Brukernes søkeresultater evalueres av Webcare i anonymisert form og kun i forhold til teknologier og brukes til å oppfylle våre informasjonsforpliktelser. For å starte svermcrawler-teknologien sendes en forespørsel til serverne våre, og IP-adressen til brukeren overføres for dataoverføring. Det velges servere som er geografisk nær brukerens respektive lokasjon. Det kan antas at for brukere i EU vil det også velges en server som befinner seg innenfor EU. Brukerens IP-adresse lagres ikke og fjernes umiddelbart etter at kommunikasjonen er avsluttet.

Tilbyder: Cloudflare Inc: Cloudflare Inc, 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, USA
Formål: Content Delivery Network
Kategori: Teknisk nødvendig
Mottaker: USA
Behandlede data: IP-adresse, detaljer om besøket på nettstedet
Registrerte: Brukere
Teknologi: JavaScript-anrop, informasjonskapsler
Rettslig grunnlag: Berettiget interesse, Data Privacy Framework, www.dataprivacyframework.gov/s/participantsearch/participant-detail
Nettsted: www.cloudflare.com
Ytterligere informasjon:
www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/
www.cloudflare.com/de-de/application/privacypolicy/

Cloudflare-tjenesten brukes på nettstedet vårt som et innholdsleveringsnettverk (CDN) og som en sikkerhetstjeneste.

Et CDN er en tjeneste som bidrar til å levere innholdet på nettstedet vårt, spesielt store mediefiler som bilder, raskere ved hjelp av regionale servere som er koblet til via Internett. Ved å levere innhold via servere i ditt område reduseres den gjennomsnittlige lastetiden for et nettsted. 

Cloudflare tilbyr både nettoptimalisering og sikkerhetstjenester. Cloudflare blokkerer trusler og begrenser misbruk av serverressurser og båndbredde. Cloudflare gjør nettstedet vårt betydelig kraftigere og mindre utsatt for spam eller andre angrep.

Cloudflare bruker informasjonskapsler og behandler data om brukerne av nettstedet vårt.

Hvis en bruker går inn på nettstedet vårt, rutes forespørsler via Cloudflare-serveren. Denne samler inn statistiske tilgangsdata om besøket på nettstedet vårt. 

Tilgangsdataene inkluderer:

 • IP-adresse,
 • nettstedet(ene) vi har tilgang til på Internett,
 • Type og versjon av nettleseren som brukes,
 • operativsystemet som brukes,
 • nettstedet som en bruker har byttet til nettstedet vårt fra (henvisnings-URL),
 • tiden du bruker på nettstedet vårt og
 • hyppigheten av besøk på nettstedet vårt.

Disse dataene hjelper Cloudflare spesielt med å gjenkjenne nye trusler og sikre en høy sikkerhetsstandard for driften av nettstedet vårt.

Opplysningene behandles for å opprettholde sikkerheten og funksjonaliteten til CDN og for å optimalisere lastetiden vår. Cloudflares bruk av informasjonskapsler er av sikkerhetsmessige årsaker for å sikre påliteligheten til en sluttenhet og er absolutt nødvendig for sikkerhetsfunksjonen.

Cloudflare lagrer bare datalogger så lenge det er nødvendig, og i de fleste tilfeller slettes disse dataene innen 24 timer. Det finnes imidlertid informasjon som Cloudflare lagrer på ubestemt tid som en del av sine permanente logger for å forbedre Cloudflares generelle ytelse. Disse dataene er imidlertid ikke personlige og anonymiseres av Cloudflare.

Formål: Teknisk nødvendig
Mottakerland: EU
Rettslig grunnlag: Berettiget interesse

Nettstedet vårt bruker Friendly Captcha-tjenesten fra leverandøren Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Wörthsee, Tyskland ("FriendlyCapcha") for å beskytte mot misbruk av ikke-menneskelige besøkende (roboter) og for å forhindre søppelpost.

Friendly Captcha brukes til å kontrollere om dataene som legges inn på nettstedet vårt, er skrevet inn av et menneske eller av et automatisert program.  Friendly Captcha
lar ikke den besøkende løse manuelle bildeoppgaver, men genererer en kryptografisk oppgave som løses av
 nettleseren din helt automatisk i bakgrunnen. Basert på den tekniske informasjonen som samles inn, kan vanskelighetsgraden justeres for å gjøre det vanskeligere for potensielle roboter å komme videre.

I henhold til vår informasjon behandles følgende data av Friendly Captcha for automatisert behandling av en oppgave:

 • den anonymiserte IP-adressen til den anmodende sluttenheten
 • Informasjon om nettleseren og operativsystemet som brukes
 • en anonymisert teller per IP-adresse for å kontrollere kryptografiske oppgaver
 • informasjon om URL-adressen til henviseren for selve den kryptografiske oppgaven
 • versjonen av Friendly Captcha
 • betjene et tidsstempel

En anonymisert teller per IP-adresse lagres for å angi oppgavens vanskelighetsgrad for å oppdage ondsinnede brukere og minimere blokkeringen av legitime brukere. Disse dataene lagres adskilt fra andre data og kan ikke knyttes til bestemte nettsteder eller brukere. IP-adressene anonymiseres ved hjelp av en avansert hashing-prosess, slik at du som bruker av nettstedet ikke kan identifiseres personlig. Friendly Captcha bruker ikke informasjonskapsler.

Det rettslige grunnlaget for å behandle opplysningene dine ved hjelp av Friendly Captcha er vår berettigede interesse i henhold til art. 6 (1) (f) GDPR i å beskytte nettstedet vårt mot misbruk.

Mer informasjon om Friendly Captcha finner du her:
https://friendlycaptcha.com/de/

For mer informasjon om Friendly Captchas personvernregler, vennligst se følgende lenke: https://friendlycaptcha.com/de/legal/privacy-end-users/

 

Tilbyder: Google Ireland Limited: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, morselskap: Google LLC (USA)
Formål: Webanalyse, ytelsesmåling, konverteringssporing, innsamling av statistiske data
Kategori: Statistikk
Mottaker: EU, USA
Behandlede data: IP-adresse, detaljer om besøk på nettstedet, brukerdata
Registrerte: Brukere
Teknologi: JavaScript-kall, informasjonskapsler
Rettslig grunnlag: Samtykke, personvernrammeverk, www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search /participant-detail?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Nettsted: www.google.com
Ytterligere informasjon: policies.google.com/privacy
safety.google/intl/de/principles/ business.safety.google/adsprocessorterms/
Her kan du finne ut nøyaktig hvor Googles datasentre er lokalisert: https://www.google.com/about /datacenters/locations/

Vi bruker funksjonene til nettanalysetjenesten Google Analytics på nettstedet vårt for å analysere brukeratferd og for å optimalisere vår tilstedeværelse på Internett. Rapportene fra Google brukes til å analysere ytelsen til nettstedet vårt og til å måle suksessen til eventuelle kampanjer via nettstedet vårt.

Google Analytics bruker informasjonskapsler som gjør det mulig for oss å analysere bruken av nettstedet vårt. 

Informasjon om bruken av nettstedet, som nettlesertype/versjon, operativsystem som brukes, tidligere besøkt side, vertsnavnet til datamaskinen som får tilgang (IP-adresse), tidspunkt for serverforespørselen, blir vanligvis overført til en Google-server og lagret der. Vi har inngått en avtale med Google for dette formålet.

Google vil bruke denne informasjonen på våre vegne for å analysere bruken av nettstedet vårt, for å utarbeide rapporter om aktivitetene på nettstedet vårt og for å tilby oss ytterligere tjenester knyttet til bruken av nettstedet vårt og bruken av Internett. Ifølge Google vil IP-adressen som overføres av nettleseren din, ikke bli slått sammen med andre Google-data. 

Vi bruker kun Google Analytics med IP-anonymisering aktivert som standard. Dette betyr at IP-adressen til en bruker blir avkortet av Google i medlemslandene i EU eller i andre stater som har undertegnet avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Bare i unntakstilfeller vil den fullstendige IP-adressen bli overført til en Google-server i USA og avkortet der. Ifølge Google er IP-adressen som overføres av en brukers nettleser som en del av Google Analytics, ikke knyttet til andre Google-data. 

Under besøket på nettstedet registreres brukeratferd i form av såkalte hendelser. Disse kan representere følgende:

 • Sidevisninger, klikkbanen til en bruker
 • Første besøk på nettstedet vårt
 • besøkte nettsteder
 • Start av en økt
 • Interaksjon med nettstedet vårt
 • Brukeratferd (f.eks. klikk, scrollinger, oppholdstid, avvisningsrater)
 • Filnedlastinger
 • Viste / klikket på annonser
 • Interaksjon med videoer
 • interne søk

er også anerkjent:

 • omtrentlig beliggenhet (region)
 • Dato og klokkeslett for besøket
 • IP-adresse (i forkortet form)
 • teknisk informasjon om nettleseren eller sluttapparatene som brukes (f.eks. språkinnstillinger, skjermoppløsning)
 • Internett-leverandør
 • Referrer URL (via hvilket nettsted/reklamemedium en bruker kom til nettstedet vårt)

Disse dataene behandles i hovedsak av Google for egne formål, for eksempel profilering (uten vår innflytelse).

Opplysningene om bruken av nettstedet vårt slettes umiddelbart etter utløpet av den lagringsperioden som er fastsatt av oss. Google Analytics angir en standard oppbevaringsperiode på 2 måneder for bruker- og hendelsesdata, med en maksimal oppbevaringsperiode på 14 måneder. Denne oppbevaringsperioden gjelder også for konverteringsdata. Følgende alternativer er tilgjengelige for alle andre hendelsesdata: 2 måneder, 14 måneder, 26 måneder (kun Google Analytics 360), 38 måneder (kun Google Analytics 360), 50 måneder (kun Google Analytics 360). Vi velger den korteste lagringsperioden som tilsvarer den tiltenkte bruken. Du kan når som helst spørre oss om hvilken lagringsperiode vi har angitt. Data som har nådd lagringsperioden, slettes automatisk en gang i måneden.

Tilbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, morselskap Google LLC (USA), www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail
Formål: Integrering av skrifttyper
Kategori: Statistikk
Mottaker: EU, USA (mulig)
Behandlede data: IP-adresse, språkinnstillinger, skjermoppløsning, nettleserversjon og navn på nettleseren
Datasubjekt: Besøkende på nettstedet Teknologi:
JavaScript-anrop
Rettslig grunnlag: Samtykke, personvernrammeverk
Nettsted: www.google.com
Ytterligere informasjon:
https://developers.google.com/fonts/faq

policies.google.com/privacy www.google. com/about/datacenters/inside/locations/

Nettstedet vårt bruker såkalte nettfonter levert av Google for standardisert visning av fonter. 

For å vise nettfonter fra Google må nettleseren du bruker, koble seg til Googles servere. Dette informerer Google om at nettstedet vårt har blitt åpnet via IP-adressen din. IP-adressen til nettleseren på sluttenheten til den besøkende på nettstedet vårt lagres også av Google. Hvis nettleseren din ikke støtter nettfonter, vil en standard font bli brukt av enheten din.

I tillegg til IP-adressen overføres informasjon som språkinnstillinger, skjermoppløsning, versjon og nettlesernavn automatisk til Googles servere i forbindelse med hver Google Font-forespørsel. Google kan bruke de innsamlede bruksdataene til å bestemme skriftenes popularitet. Google publiserer resultatene på interne analysesider (f.eks. Google Analytics).

Med Google Fonts kan vi bruke fonter på vår egen nettside uten å måtte laste dem opp til serveren vår. Google Fonts er en viktig komponent for å holde kvaliteten på nettstedet vårt høy. Alle Googles fonter er automatisk optimalisert for nettet, noe som sparer datavolum og er en stor fordel, spesielt ved bruk av mobile enheter. Når du besøker oss, sørger den lave filstørrelsen for rask innlastingstid. Google Fonts er dessuten sikre nettfonter og støtter alle vanlige nettlesere. 

Google lagrer forespørsler om CSS-ressurser på serverne sine i én dag. Dette gjør at vi kan bruke skriftene ved hjelp av et Google-stilark. Skriftfilene lagres av Google i ett år. For å slette data før tiden må du kontakte Googles kundestøtte ( support.google.com ).

Tilbyder: Google Ireland Limited: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, morselskap: Google LLC (USA)
Formål: Integrering av karttjenester
Kategori: Statistikk
Mottaker: EU, USA
Behandlede data: IP-adresse, informasjon om besøk på nettstedet, brukerdata
Registrerte: Brukere
Teknologi: JavaScript-anrop, informasjonskapsler
Rettslig grunnlag: Samtykke, rammeverk for personvern, www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search /participant-detail?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Nettsted:
https://www.google.com
 Ytterligere informasjon: policies.google.com/privacy safety.google/intl/de/principles/ business.safety.google/adsprocessorterms/
Her kan du finne ut nøyaktig hvor Googles datasentre er plassert: https://www.google.com/about /datacenters/locations/

Google Maps-tjenesten er integrert på nettstedet vårt for å kunne vise geografisk informasjon om steder for brukerne på en bedre måte. 

Google Maps er en nettbasert karttjeneste som gjør geografisk informasjon lettere å lese via en sluttenhet. Blant annet vises veibeskrivelser eller kartutsnitt av et sted som er integrert i et nettsted. 

Når Google Maps kalles opp, oppretter nettleseren en forbindelse til Googles servere. Dette informerer Google om at nettstedet vårt har blitt besøkt via brukerens IP-adresse. Bruken av Google Maps gjør det mulig for Google å samle inn og behandle data om bruken av tjenesten.

For å kunne tilby denne tjenesten behandler Google Maps søkeordene som er lagt inn, samt lengde- og breddegradskoordinater basert på IP-adressen. Hvis ruteplanleggerfunksjonen i Google Maps brukes, lagres også den angitte startadressen. Denne databehandlingen utføres utelukkende av Google og er utenfor vår kontroll.

Vi gjør oppmerksom på at Google setter en informasjonskapsel som heter "NID" når denne tjenesten kjøres. Google Maps tilbyr oss for øyeblikket ikke muligheten til å bruke denne tjenesten i en modus uten denne informasjonskapselen. NID-informasjonskapselen inneholder informasjon om din brukeratferd, som Google bruker for å optimalisere sine egne tjenester og for å gi deg individuell, personlig tilpasset reklame.

Google anonymiserer data i serverlogger ved å slette deler av IP-adressen og informasjon om informasjonskapsler etter 9 eller 18 måneder. Posisjons- og aktivitetsdata lagres i enten 3 eller 18 måneder og slettes deretter.

Brukerne kan også når som helst slette historikken manuelt via en Google-konto. For å forhindre sporing av posisjon helt, må brukeren slå av delen "Web- og appaktivitet" i Google-kontoen sin.

Tilbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, morselskap: Google LLC (USA)
Formål: Persontilpasset annonsering, konverteringssporing, remarketing, resultatmåling av kampanjer
Kategori: Markedsføring
Mottaker: EU, USA
Behandlede data: IP-adresse, informasjon om besøk på nettstedet, brukerdata
Registrerte: Brukere
Teknologi: JavaScript-kall, informasjonskapsler
Rettslig grunnlag: Samtykke, rammeverk for personvern, www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search /participant-detail?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Nettsted: www.google.com
Ytterligere informasjon:
https://policies.google.com/privacy  
https://safety.google/intl/de/principles/  
business.safety.google/adsprocessorterms/
Her kan du finne ut nøyaktig hvor Googles datasentre er lokalisert:
https://www.google.com/about /datacenters/inside/locations/

Dette nettstedet bruker tjenesten Google Ads for å annonsere for våre produkter og tjenester.  Google Ads er Googles interne system for nettannonsering. 

Det er viktig for oss å vite om en interessert besøkende til slutt blir kunde hos oss. Konverteringssporing brukes til å måle dette. Vi ønsker også å kunne henvende oss målrettet til besøkende på nettstedet vårt igjen. Dette oppnår vi gjennom såkalt remarketing (retargeting).

Google Ads brukes til både konverteringssporing og remarketing, det vil si at vi kan gjenkjenne hva som har skjedd etter at du har klikket på en av annonsene våre. For at denne tjenesten skal fungere, brukes informasjonskapsler, og besøkende blir noen ganger lagt til i remarketinglister, slik at de bare blir vist bestemte reklamekampanjer.

Dette gjøres ved hjelp av et pseudonymt identifikasjonsnummer (pID), som tildeles en brukers nettleser. Denne pID-en gjør det mulig for tjenesten å gjenkjenne hvilke annonser som allerede har blitt vist til en bruker, og hvilke som har blitt sett. Dataene brukes til å vise annonser på tvers av nettsteder ved at Google kan identifisere hvilke sider som er besøkt. 

Målet vårt er å bruke Google Ads til å målrette nettstedet vårt mot de besøkende som faktisk er interessert i det vi har å tilby. Ved hjelp av data fra konverteringssporing kan vi måle nytten av de enkelte annonseringstiltakene og optimalisere nettstedet vårt for våre besøkende. Konverteringen kan måles ved bruk av informasjonskapsler.

Informasjonen som genereres, overføres av Google til en server i USA for analyse og lagres der. Overføring av data fra Google til tredjeparter skjer kun på grunnlag av lovbestemmelser eller i forbindelse med behandling av bestillingsdata. Google vil under ingen omstendigheter koble brukerens data med andre data som Google har samlet inn.

Tilbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Morselskap: Google LLC (USA)
Formål: Administrasjon av verktøy og plugin-moduler
Kategori: Teknisk nødvendig
Mottaker: EU, USA
Behandlede data: IP-adresse
Registrerte: Brukere
Teknologi: JavaScript Call Rettslig grunnlag:
Berettiget interesse, Data Privacy Framework, www.dataprivacyframework.gov/s/participantsearch/participant-detail
Nettsted: www.google.com
Ytterligere informasjon:
policies.google.com/privacy safety.google/intl/de/principles/
business.safety.google/adsprocessorterms/
Her kan du finne ut nøyaktig hvor Googles datasentre er lokalisert:
https://www.google.com/about /datacenters/locations/

Tjenesten Google Tag Manager brukes på nettstedet vårt.

Tag Manager er en tjeneste som gjør det mulig å administrere nettstedstagger via et grensesnitt. Slik kan vi legge til kodesnutter som sporingskoder eller konverteringspiksler på nettsteder uten å gripe inn i kildekoden. Tag Manager videresender bare dataene, men verken samler inn eller lagrer dem. Tag Manager er i seg selv et domene uten informasjonskapsler og behandler ingen personopplysninger, da det kun brukes til å administrere andre tjenester i vårt nettbaserte tilbud. 

Når Google Tag Manager startes, oppretter nettleseren en forbindelse til Googles servere.   Disse befinner seg hovedsakelig i USA. Dette informerer Google om at nettstedet vårt har blitt besøkt via en brukers IP-adresse.  Tag Manager sørger for at andre tagger, som i sin tur kan samle inn data, løses opp.

Tag Manager har imidlertid ikke tilgang til disse dataene. Hvis en deaktivering har blitt gjort på domene- eller informasjonskapselnivå, forblir denne gjeldende for alle sporingskoder som er implementert med Tag Manager

Som en del av hosting av nettstedet vårt lagres alle data som skal behandles i forbindelse med driften av nettstedet vårt. Dette er nødvendig for å muliggjøre driften av nettstedet. Vi behandler derfor opplysningene på grunnlag av vår berettigede interesse i å optimalisere tilbudet på nettstedet vårt. For å kunne tilby vår tilstedeværelse på nettet bruker vi tjenester fra leverandører av webhotell, som vi gjør de ovennevnte opplysningene tilgjengelige for som en del av ordrebehandlingen.

Tilbyder: Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta
Formål: Analyse av brukeratferd
Kategori: Statistikk
Mottaker: EU Behandlede data: IP-adresse, detaljer om besøk på nettstedet, nettrelaterte data
Registrerte: Besøkende på nettstedet Teknologi:
JavaScript-anrop, informasjonskapsler
Rettslig grunnlag: Samtykke Nettsted: www.hotjar.com
Ytterligere informasjon:
www.hotjar.com/privacy
https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/

Nettstedet vårt bruker tjenesten Hotjar til å analysere brukeratferd og lage varmekart.

Hotjar lar oss blant annet registrere musebevegelser, rullebevegelser og klikk. Hotjar kan avgjøre hvor lenge en bruker blir værende med musepekeren på et bestemt sted. Hotjar bruker denne informasjonen til å lage såkalte varmekart, som kan brukes til å finne ut hvilke områder på nettstedet vårt som er foretrukket av brukerne.

Hotjars teknologi gir oss en bedre forståelse av brukernes opplevelser (f.eks. hvor mye tid brukerne bruker på hvilke sider, hvilke lenker de klikker på, hva de liker og ikke liker osv.), og dette hjelper oss med å skreddersy tilbudet vårt etter brukernes tilbakemeldinger. 

Hotjar bruker informasjonskapsler og annen teknologi for å samle inn data om atferden til våre brukere og deres enheter, spesielt IP-adressen til enheten (registreres og lagres kun i anonymisert form under din bruk av nettstedet), skjermstørrelse, enhetstype (unike enhetsidentifikatorer), informasjon om nettleseren som brukes, plassering (kun land), foretrukket språk for visning av nettstedet vårt. Hotjar lagrer denne informasjonen på våre vegne i en pseudonymisert brukerprofil. Hotjar er kontraktsmessig forhindret fra å selge dataene som samles inn på våre vegne.

Vi bruker open source-tjenesten jsDelivr på nettstedet vårt for å levere innholdet på nettstedet vårt til ulike brukerenheter så raskt og teknisk feilfritt som mulig. Leverandøren av denne tjenesten er Prospect One sp. z o.o., Królewska 65A/1, PL-30-081 Kraków, Polen ("jsDelivr"). 

jsDelivr er et innholdsleveringsnettverk (CDN) som speiler innholdet på nettstedet vårt via ulike servere for å sikre optimal tilgjengelighet over hele verden. For å gjøre dette mulig bruker et CDN alltid servere som er geografisk nær den respektive brukeren av nettstedet vårt. Det kan derfor antas at brukere innenfor EU også får innhold fra servere innenfor EU. For å vise innhold bruker jsDelivr brukerdata som IP-adresse.

Ifølge leverandøren setter jsDelivr ingen informasjonskapsler eller bruker andre sporingsmekanismer, men er kun nødvendig av de tekniske årsakene som er nevnt ovenfor. Det rettslige grunnlaget for overføringen av personopplysninger er derfor vår berettigede interesse i behandlingen av dine personopplysninger i henhold til GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f.

jsDelivr oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å levere den beskrevne tjenesten eller for å oppfylle rettslige forpliktelser.

For å forhindre denne tjenesten kan du installere en JavaScript-blokkering. Dette betyr imidlertid at nettstedet kanskje ikke lenger fungerer som vanlig.

Du finner mer informasjon om bruken av opplysningene dine i leverandørens personvernerklæring på https://www.jsdelivr.com/terms/privacy-policy-jsdelivr-net

 

Nettstedet vårt bruker Onlim live chat-systemet fra Onlim GmbH, Weintraubengasse 22, A-1020 Wien, Østerrike ("Onlim").

Ved å bruke chat-funksjonen opprettes det en direkte forbindelse til Onlim-serverne. Dataene du skriver inn i chatten overføres til Onlim-serverne.

Onlim brukes til å samle inn og lagre pseudonymiserte data for drift av live chat-systemet og for å svare på live supporthenvendelser. Til dette formålet brukes informasjonskapsler, som brukes til å gjenkjenne brukeren. Samtalene tildeles et tilfeldig generert pseudonym, slik at chatbot-brukerne ikke kan identifiseres, og brukerens anonymitet er derfor garantert.

Dataene som samles inn inkluderer spesielt chattehistorikk, IP-adresse på tidspunktet for chatten. Hvis du er en innlogget bruker og frivillig har oppgitt tilleggsinformasjon som en del av denne tjenesten, vil disse tilleggsopplysningene også bli behandlet. Vi samler inn, behandler og bruker kun de opplysningene som er nødvendige for å kontakte deg som forespurt (f.eks. e-postadresse eller telefonnummer) eller for å gi deg den informasjonen du har bedt om.

Vi bruker Onlim live chat-systemet for å kontinuerlig forbedre kvaliteten på tjenestene våre. Dette utgjør en legitim interesse i henhold til artikkel 6(1)(f) i GDPR.

Opplysningene som samles inn med Onlim, vil ikke bli brukt til å identifisere den besøkende på dette nettstedet uten ditt samtykke, og vil ikke bli slått sammen med personopplysninger om bæreren av pseudonymet.

Du finner mer informasjon om Onlims databeskyttelse på: https://onlim.com/datenschutzerklaerung/

 

 

Av tekniske årsaker, særlig for å sikre en funksjonell og sikker Internett-tilstedeværelse, behandler vi teknisk nødvendige data om tilgangen til nettstedet vårt i såkalte serverloggfiler, som nettleseren din automatisk overfører til oss. 

Tilgangsdataene vi behandler inkluderer

 • Navnet på nettstedet som ble besøkt  
 • Nettlesertype brukt inkl. versjon
 • Operativsystemet som brukes av den besøkende
 • siden som den besøkende tidligere har besøkt (referrer URL)
 • Tidspunkt for serverforespørselen
 • Mengde data som overføres
 • Vertsnavnet til datamaskinen som får tilgang (IP-adresse brukes)

Disse dataene kan ikke tilordnes noen fysisk person og brukes kun til statistiske evalueringer og til drift og forbedring av nettstedet vårt, samt til sikkerhet og optimalisering av Internett-tilbudet vårt. Disse dataene overføres kun til vår nettstedsvert. Disse dataene kombineres eller slås ikke sammen med andre datakilder. Ved mistanke om ulovlig bruk av nettstedet vårt forbeholder vi oss retten til å kontrollere disse opplysningene i ettertid. Databehandlingen er basert på vår berettigede interesse i en teknisk feilfri presentasjon og optimalisering av nettstedet vårt.

Tilgangsdataene slettes kort tid etter at formålet er oppfylt, vanligvis etter noen dager, med mindre videre lagring er nødvendig for bevisformål. I motsatt fall lagres opplysningene inntil en hendelse er endelig avklart.

Når du besøker nettstedet vårt, bruker vi den mye brukte SSL-metoden (Secure Socket Layer) i forbindelse med det høyeste krypteringsnivået som støttes av nettleseren din. Du kan se om en enkelt side på nettstedet vårt overføres i kryptert form ved at nøkkel- eller låsesymbolet vises lukket i statuslinjen i nettleseren din. Bruken av denne prosedyren er basert på vår legitime interesse i å bruke egnede krypteringsteknikker. 

Vi bruker også egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte opplysningene dine mot utilsiktet eller forsettlig manipulering, delvis eller fullstendig tap, ødeleggelse eller uautorisert tilgang fra tredjeparter. Sikkerhetstiltakene våre forbedres kontinuerlig i tråd med den teknologiske utviklingen og holdes oppdatert i henhold til den nyeste teknologien.

Tilbyder: Microsoft Corporation: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA
Formål: Brukeranalyse, konverteringsmåling
Kategori: Statistikk
Mottaker: USA
Behandlede data: IP-adresse, detaljer om besøket på nettstedet
Registrerte: Brukere
Teknologi: JavaScript-anrop, informasjonskapsler
Rettslig grunnlag: Samtykke, EU-US Data Privacy Framework, www.dataprivacyframework.gov/s/participantsearch/participant-detail
Ytterligere informasjon:
privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
https://learn.microsoft.com/en-us/compliance/regulatory/offering-eu-model-clauses
https://help.ads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2 
Mulighet for å reservere seg: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout

Tjenesten Microsoft Advertising (tidligere Bing Ads) brukes på nettstedet vårt for å analysere og optimalisere den økonomiske driften.

Microsoft Advertising plasserer informasjonskapsler på brukernes enheter for å analysere brukeratferd på nettstedet vårt. Dette forutsetter at brukeren har kommet til nettstedet vårt via en annonse fra Microsoft Advertising. Dette gir oss informasjon om det totale antallet brukere som har klikket på en slik annonse, blitt videresendt til nettstedet vårt og tidligere nådd en bestemt målside (såkalt konverteringsmåling). Ingen IP-adresser lagres, og ingen personlig informasjon om identiteten til brukerne våre blir utlevert. Microsoft driver sine egne servere over hele verden. De fleste av disse befinner seg i USA.

Microsoft lagrer data så lenge det er nødvendig for å levere egne tjenester eller produkter, eller for juridiske formål.

Personopplysninger

Følgende bestemmelser gjelder ikke bare for innsamling av data på nettstedet vårt, men også for behandling av personopplysninger generelt.

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til deg som enkeltperson. Eksempler på dette er adresse, navn, postadresse, e-postadresse eller telefonnummer. Opplysninger som antall brukere som besøker et nettsted, er ikke personopplysninger fordi de ikke kan knyttes til en enkeltperson.

 

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Med mindre mer spesifikk informasjon er gitt i denne personvernerklæringen (f.eks. for teknologiene som brukes), kan vi behandle personopplysningene dine på grunnlag av følgende rettslige grunnlag:

Samtykke i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav a i GDPR - den registrerte har gitt sitt samtykke til behandling av personopplysningene for ett eller flere spesifikke formål.

Oppfyllelse av avtale og tiltak før avtaleinngåelse i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav b i GDPR - Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å iverksette tiltak før inngåelse av en avtale.

Rettslig forpliktelse i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav c GDPR - Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse.

Beskyttelse av vitale interesser i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav d GDPR - Behandlingen er nødvendig for å beskytte den registrertes eller en annen fysisk persons vitale interesser.

Berettigede interesser i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav f i GDPR - Behandlingen er nødvendig for å ivareta den behandlingsansvarliges eller en tredjeparts berettigede interesser, med mindre den registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter veier tyngre.

Vær oppmerksom på at i tillegg til bestemmelsene i personvernforordningen kan de nasjonale personvernbestemmelsene i ditt eller vårt hjemland gjelde.

Personopplysningene dine vil ikke bli overført til tredjeparter for andre formål enn de som er angitt i denne personvernerklæringen.

Vi videreformidler bare personopplysningene dine til tredjeparter hvis:

 • du har gitt ditt uttrykkelige samtykke i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav a i GDPR,
 • utleveringen i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav f i GDPR er nødvendig for å ivareta berettigede interesser og for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, og det ikke er grunn til å anta at du har en tungtveiende og beskyttelsesverdig interesse i å ikke utlevere opplysningene dine,
 • det foreligger en rettslig forpliktelse til utlevering i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav c i GDPR, og dette er tillatt ved lov og/eller
 • det er nødvendig for behandling av kontraktsforhold med deg i samsvar med art. 6 nr. 1 lit. b GDPR.

 

Samarbeid med foredlere

Vi velger nøye ut våre tjenesteleverandører som behandler personopplysninger på våre vegne. Hvis vi gir tredjeparter i oppdrag å behandle personopplysninger på grunnlag av en ordrebehandlingskontrakt, gjøres dette i samsvar med art. 28 i GDPR.

 

Overføring til tredjeland

Hvis vi behandler opplysninger i et tredjeland, eller hvis dette skjer i forbindelse med bruk av tredjepartstjenester eller utlevering eller overføring av opplysninger til andre personer eller selskaper, vil dette kun skje på grunnlag av de rettslige grunnlagene for overføring av opplysninger som er beskrevet ovenfor.

Med forbehold om uttrykkelig samtykke eller kontraktsmessig nødvendighet, behandler eller lar vi opplysningene behandles i samsvar med art. 44-49 GDPR kun i tredjeland med et personvernnivå som er anerkjent som tilstrekkelig eller på grunnlag av spesielle garantier, for eksempel en kontraktsforpliktelse gjennom såkalte standard kontraktsklausuler fra EU-kommisjonen, eksistensen av sertifiseringer eller bindende interne databeskyttelsesforskrifter.

Hvis det ikke er angitt noen eksplisitt lagringsperiode når opplysningene samles inn (f.eks. som en del av en samtykkeerklæring), er vi forpliktet til å slette personopplysningene i samsvar med art. 5 nr. 1 bokstav e i GDPR så snart formålet med behandlingen ikke lenger er til stede. I denne sammenhengen vil vi påpeke at lovbestemte oppbevaringsforpliktelser som vi er underlagt, utgjør et legitimt formål for videre behandling av de innsamlede personopplysningene.

I prinsippet lagrer og oppbevarer vi personopplysninger til forretningsforholdet avsluttes eller til utløpet av gjeldende garanti-, garanti- eller foreldelsesfrister, og videre til avslutningen av eventuelle rettstvister der opplysningene er nødvendige som bevis, eller i alle tilfeller til utgangen av det tredje året etter siste kontakt med en forretningspartner.

Som en del av beskrivelsen av de enkelte teknologiene på nettstedet vårt, finner du spesifikk informasjon om varigheten av datalagringen. Vår informasjonskapsel-tabell informerer deg om lagringsvarigheten for individuelle informasjonskapsler. I tillegg har du alltid muligheten til å spørre oss direkte om den spesifikke lagringsvarigheten for data. For å gjøre dette, vennligst bruk kontaktopplysningene i denne personvernerklæringen.

 

Rettighetene til de registrerte

Berørte personer har rett til det:

(i) i samsvar med art. 15 i GDPR, til å be om informasjon om personopplysningene dine som behandles av oss. Du kan spesielt be om informasjon om behandlingsformålene, kategorien av personopplysninger, kategoriene av mottakere som opplysningene dine har blitt eller vil bli utlevert til, den planlagte lagringsperioden, eksistensen av en rett til retting, sletting, begrensning av behandling eller innsigelse, eksistensen av en rett til å sende inn en klage, opprinnelsen til opplysningene dine hvis de ikke ble samlet inn av oss, samt eksistensen av automatisert beslutningstaking, inkludert profilering, og, hvis det er aktuelt, meningsfull informasjon om detaljene;

(ii) i samsvar med art. 16 GDPR, til umiddelbart å be om korrigering av uriktige eller ufullstendige personopplysninger som er lagret av oss;

(iii) i samsvar med art. 17 i GDPR, å be om sletting av personopplysningene dine som er lagret av oss under visse omstendigheter, med mindre behandlingen er nødvendig for å utøve retten til ytrings- og informasjonsfrihet, for å overholde en rettslig forpliktelse, av hensyn til allmennhetens interesse eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav;

(iv) i samsvar med art. 18 GDPR, å kreve (midlertidig) begrensning av behandlingen av personopplysningene dine hvis du bestrider riktigheten av opplysningene, hvis behandlingen er ulovlig, men du nekter å slette dem, hvis vi ikke lenger trenger opplysningene, men du trenger dem for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettskrav, eller hvis du har fremmet en innsigelse mot behandlingen i samsvar med art. 21 GDPR;

(v) i samsvar med art. 20 i GDPR, å motta fra oss personopplysningene dine som du har gitt oss i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, eller å be om at de overføres direkte til en annen behandlingsansvarlig; dette gjelder imidlertid bare personopplysninger som vi behandler ved hjelp av automatiserte prosedyrer på grunnlag av ditt samtykke eller på grunnlag av en kontrakt;

(vi) i henhold til art. 21 GDPR, i den grad personopplysningene dine behandles på grunnlag av vår berettigede interesse, til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine, forutsatt at det er grunner til dette som følge av din spesielle situasjon eller at innsigelsen er rettet mot direkte reklame. I sistnevnte tilfelle har du en generell rett til å protestere, som vil bli implementert av oss uten å spesifisere en bestemt situasjon;

(vii) i samsvar med art. 7 nr. 3 GDPR, å tilbakekalle samtykket du har gitt oss når som helst. Som et resultat av dette kan vi ikke lenger fortsette databehandlingen som var basert på dette samtykket i fremtiden. Du har blant annet mulighet til å tilbakekalle samtykket ditt til bruk av informasjonskapsler på nettstedet vårt med virkning for fremtiden ved å gå til innstillingene for informasjonskapsler;

(viii) i henhold til art. 77 i GDPR, til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet angående ulovlig behandling av dine opplysninger hos oss. Som regel kan du kontakte tilsynsmyndigheten på ditt vanlige bosted eller arbeidssted eller vårt hovedkontor.

Den kompetente tilsynsmyndigheten for BORA Vertriebs GmbH & Co KG er:

Det østerrikske datatilsynet
Barichgasse 40-42
1030 Wien
Østerrike


 Tel.: +43 1 52 152-0
dsb@dsb.gv.at

 

 

Du bestemmer selv over bruken av dine personopplysninger. Dersom du derfor ønsker å utøve noen av dine ovennevnte rettigheter overfor oss, er du velkommen til å kontakte oss på e-post bora.webcare@bora.com eller per post eller telefon.

Vennligst hjelp oss med å avklare henvendelsen din ved å svare på spørsmål fra våre ansvarlige medarbeidere om den spesifikke behandlingen av personopplysningene dine. Hvis det er berettiget tvil om identiteten din, kan vi be om en kopi av legitimasjonen din.

Hvis du har spørsmål om personvern, kan du kontakte oss på dataprivacy@bora.com eller ved å bruke de andre kontaktopplysningene som er oppgitt i denne personvernerklæringen.