Impressum

BORA Vertriebs GmbH & Co KG

Innstrasse 1
6342 Niederndorf

Tel: +43 (0) 53 73 6 22 50 - 0
Fax: +43 (0) 53 73 6 22 50 - 90
support@bora.com
www.bora.com

 

CEO: Willi Bruckbauer 
Skattenummer: 166/4115 
MVA-nummer: ATU67323933 
Organisasjonsnummer: FN 381333i 
Ansvarlig for innholdet: Willi Bruckbauer 

 

________________________________________

 

Opphavsrett

Alt innholdet på dette nettstedet er opphavsrettslig beskyttet. BORA Vertriebs GmbH & Co KG har enerett til alt innhold, også til oversettelser, ettertrykk, kopiering og distribusjon av innholdet eller deler av innholdet . 
Uten godkjennelse fra BORA Vertriebs GmbH & Co KG er det ikke tillatt å reprodusere eller bearbeide innholdet på nettstedet på noen som helst måte (i form av kopi, mikrofilm eller annet) eller bearbeide, kopiere eller distribuere innholdet ved hjelp av elektroniske systemer. 
Materiale som ikke underligger disse restriksjonene er merket på en tydelig måte og kan brukes, distribueres og reproduseres til enhver tid. 
BORA Vertriebs GmbH & Co KG forbeholder seg retten til å gå til rettslige sanksjoner ved brudd på reglene. Deriblant krav om høye skadeerstatninger. 

________________________________________

 

EU-kommisjonens plattform for nettbasert konfliktløsning: 
ec.europa.eu/consumers/odr 

Vi er verken forpliktet eller villig til å delta i en konfliktløsningsprosess/nemnd  i regi av en forbrukerorganisasjon.