Filterwechsel_Teaser_1920x1080.jpg Headerbild_BORA_System_P.jpg

Skifte kullfilter

Skifte BORA kullfilter, trinn for trinn

Våre produkter i resirkuleringssystemet er basert på effektive aktivkullfiltre som forhindrer at ubehagelig matlukt sprer seg i rommet, slik at du får frisk luft på hele kjøkkenet. Men hvordan fungerer aktivt kull som filter mot matlukt?

Hvorfor må jeg skifte ut mitt BORA kullfilter?

Et kullfilter tar opp ubehagelig lukt og holder på den, men kapasiteten er begrenset. Når kullfilteret er mettet, kan det ikke filtrere mer lukt, og dermed er det nødvendig å skifte ut filteret med jevne mellomrom.

I vår nettbutikk kan du enkelt etterbestille nye BORA kullfiltre som passer til ditt BORA produkt.

 

Hvor ofte er det nødvendig å skifte ut kullfiltre fra BORA?

Hvor ofte må du skifte ut kullfilteret i ditt BORA system? Dette er avhengig av hvilket BORA produkt du har og hvilket kullfilter som er brukt:

 

BORA Professional 3.0, Professional 2.0 og BORA Classic 2.0: For begge produktene finnes det to alternativer i resirkuleringssystemet: BORA luftrenserboks fleksibel (ULBF) og BORA luftrenserboks med 3 kullpatroner (ULB3AS). ULBF skal skiftes ut etter 300 driftstimer. ULB3AS skal skiftes ut etter 600 driftstimer.

 

BORA X Pure: Ved BORA X Pure i resirkuleringsvarianten er BORA Pure aktivt kullfilter (PUAKF) riktig produkt. Etter 150 driftstimer skal det skiftes ut.


BORA Pure: Ved BORA Pure i resirkuleringsvarianten er BORA Pure aktivt kullfilter (PUAKF) riktig produkt. Etter 150 driftstimer skal det skiftes ut.


BORA Basic: Ved BORA Basic i resirkuleringsvarianten er BORA aktivt kullfiltersett (BAKFS) riktig produkt. Etter 150 driftstimer skal det skiftes ut.

Alle BORA produkter har noe til felles når det gjelder filterskifte, en integrert funksjon. Denne teller ned driftstimene automatisk. Når den begynner å lyse, må du skifte ut kullfilteret:

 

 

BORA Professional, BORA Classic, BORA X PureBORA Pure og BORA Basic : Indikatoren “F” i avtrekkets visningsområde signaliserer at det er på tide å skifte filter

BORA Classic 2.0: Her viser displayet en indikator på fem tegn:

 • i FILT: De siste 20 timene av resttiden er i gang
 • E FILT: De siste 5 timene av resttiden er i gang

 

Hvordan skifter jeg filter på mitt BORA-apparat?

Hvordan du skifter filter, er avhengig av hvilket BORA produkt du har og hvilke kullfiltre du benytter.

Hvis du bruker BORA Professional, får du hjelp i følgende trinn-for-trinn-anvisning når du skal skifte filter:

Skifte BORA luftrenserboks fleksibel (ULBF)

 1. Slå av avtrekket
 2. Åpne serviceåpningen for å få tilgang til apparatet
 3. Løsne apparatet fra festebrakettene eller borrelåsen.
 4. Fjern apparatet fra kanaltilkoblingen.
 5. Rengjør kanaltilkoblingen med en myk klut og rengjøringsmiddel eller vann.
 6. Koble det nye filteret til kanalstykket. Pass på at tetningen holder seg på plass.
 7. Plasser det nye filteret i riktig posisjon og fikser det ved hjelp av festevinklene slik det gamle var festet.
 8. Kontroller om kanalforbindelsen er tett, sitter som den skal, og at apparatet fungerer som det skal. Ta i bruk avtrekket. Dersom det er nødvendig, kan du slå opp i bruksanvisningen til ditt BORA produkt.
 9. Hvis avtrekket fungerer som det skal, lukker du serviceåpningen og kasserer det brukte filteret på en miljøvennlig måte.

Skifte av BORA luftrenserboks med tre kullpatroner (ULB3AS)

 1. Slå av avtrekket
 2. Åpne serviceåpningen for å få tilgang til filteret.
 3. Løsne kullpatronene ved å dreie dem mot venstre. Ta forsiktig ut kullpatronene.
 4. Monter de nye kullpatronene etter hverandre.
 5. (Må kun utføres dersom forgjengermodellen ULB3 har vært montert): Åpne klaffen på venstre eller høyre side.
 6. (Må kun utføres dersom forgjengermodellen ULB3 har vært montert): Ta ut det brukte finfilteret. NB: Den nye modellen ULB3X krever ikke noe finfilter.
 7. Kontroller at alle kanalforbindelser er tette og sitter godt fast, og at apparatet fungerer som det skal. Ta i bruk avtrekket. Dersom det er nødvendig, kan du slå opp i bruksanvisningen til ditt BORA produkt.
 8. Hvis avtrekket fungerer som det skal, lukker du serviceåpningen og kasserer det brukte filteret på en miljøvennlig måte.

Hvis du bruker BORA Professional, får du hjelp i følgende trinn-for-trinn-anvisning når du skal skifte filter:

Skifte BORA luftrenserboks fleksibel (ULBF)

 1. Slå av avtrekket
 2. Åpne serviceåpningen for å få tilgang til apparatet
 3. Løsne apparatet fra festebrakettene eller borrelåsen.
 4. Fjern apparatet fra kanaltilkoblingen.
 5. Rengjør kanaltilkoblingen med en myk klut og rengjøringsmiddel eller vann.
 6. Koble det nye filteret til kanalstykket. Pass på at tetningen holder seg på plass.
 7. Plasser det nye filteret i riktig posisjon og fikser det ved hjelp av festevinklene slik det gamle var festet.
 8. Kontroller om kanalforbindelsen er tett, sitter som den skal, og at apparatet fungerer som det skal. Ta i bruk avtrekket. Dersom det er nødvendig, kan du slå opp i bruksanvisningen til ditt BORA produkt.
 9. Hvis avtrekket fungerer som det skal, lukker du serviceåpningen og kasserer det brukte filteret på en miljøvennlig måte.

Skifte av BORA luftrenserboks med tre kullpatroner (ULB3AS)

 1. Slå av avtrekket
 2. Åpne serviceåpningen for å få tilgang til filteret.
 3. Løsne kullpatronene ved å dreie dem mot venstre. Ta forsiktig ut kullpatronene.
 4. Monter de nye kullpatronene etter hverandre.
 5. (Må kun utføres dersom forgjengermodellen ULB3 har vært montert): Åpne klaffen på venstre eller høyre side.
 6. (Må kun utføres dersom forgjengermodellen ULB3 har vært montert): Ta ut det brukte finfilteret. NB: Den nye modellen ULB3X krever ikke noe finfilter.
 7. Kontroller at alle kanalforbindelser er tette og sitter godt fast, og at apparatet fungerer som det skal. Ta i bruk avtrekket. Dersom det er nødvendig, kan du slå opp i bruksanvisningen til ditt BORA produkt.
 8. Hvis avtrekket fungerer som det skal, lukker du serviceåpningen og kasserer det brukte filteret på en miljøvennlig måte.

Hvis du bruker BORA Classic 2.0 eller BORA Classic, finner du hjelp til å skifte kullfilter i følgende trinn-for-trinn-anvisning:

Skifte BORA luftrenserboks fleksibel (ULBF)

 1. Slå av avtrekket
 2. Åpne serviceåpningen for å få tilgang til apparatet
 3. Løsne apparatet fra festebrakettene eller borrelåsen.
 4. Fjern apparatet fra kanaltilkoblingen.
 5. Rengjør kanaltilkoblingen med en myk klut og rengjøringsmiddel eller vann.
 6. Koble det nye filteret til kanalstykket. Pass på at tetningen holder seg på plass.
 7. Plasser det nye filteret i riktig posisjon og fikser det ved hjelp av festevinklene slik det gamle var festet.
 8. Kontroller om kanalforbindelsen er tett, sitter som den skal, og at apparatet fungerer som det skal. Ta i bruk avtrekket. Dersom det er nødvendig, kan du slå opp i bruksanvisningen til ditt BORA produkt.
 9. Hvis avtrekket fungerer som det skal, lukker du serviceåpningen og kasserer det brukte filteret på en miljøvennlig måte.

Skifte av BORA luftrenserboks med tre kullpatroner (ULB3X)

 1. Slå av avtrekket
 2. Åpne serviceåpningen for å få tilgang til filteret.
 3. Løsne kullpatronene ved å dreie dem mot venstre. Ta forsiktig ut kullpatronene.
 4. Monter de nye kullpatronene etter hverandre.
 5. (Må kun utføres dersom forgjengermodellen ULB3 har vært montert): Åpne klaffen på venstre eller høyre side.
 6. (Må kun utføres dersom forgjengermodellen ULB3 har vært montert): Ta ut det brukte finfilteret. NB: Den nye modellen ULB3X krever ikke noe finfilter.
 7. Kontroller at alle kanalforbindelser er tette og sitter godt fast, og at apparatet fungerer som det skal. Ta i bruk avtrekket. Dersom det er nødvendig, kan du slå opp i bruksanvisningen til ditt BORA produkt.
 8. Hvis avtrekket fungerer som det skal, lukker du serviceåpningen og kasserer det brukte filteret på en miljøvennlig måte.

 

Hvis du bruker BORA Classic 2.0 eller BORA Classic, finner du hjelp til å skifte kullfilter i følgende trinn-for-trinn-anvisning:

Skifte BORA luftrenserboks fleksibel (ULBF)

 1. Slå av avtrekket
 2. Åpne serviceåpningen for å få tilgang til apparatet
 3. Løsne apparatet fra festebrakettene eller borrelåsen.
 4. Fjern apparatet fra kanaltilkoblingen.
 5. Rengjør kanaltilkoblingen med en myk klut og rengjøringsmiddel eller vann.
 6. Koble det nye filteret til kanalstykket. Pass på at tetningen holder seg på plass.
 7. Plasser det nye filteret i riktig posisjon og fikser det ved hjelp av festevinklene slik det gamle var festet.
 8. Kontroller om kanalforbindelsen er tett, sitter som den skal, og at apparatet fungerer som det skal. Ta i bruk avtrekket. Dersom det er nødvendig, kan du slå opp i bruksanvisningen til ditt BORA produkt.
 9. Hvis avtrekket fungerer som det skal, lukker du serviceåpningen og kasserer det brukte filteret på en miljøvennlig måte.

Skifte av BORA luftrenserboks med tre kullpatroner (ULB3X)

 1. Slå av avtrekket
 2. Åpne serviceåpningen for å få tilgang til filteret.
 3. Løsne kullpatronene ved å dreie dem mot venstre. Ta forsiktig ut kullpatronene.
 4. Monter de nye kullpatronene etter hverandre.
 5. (Må kun utføres dersom forgjengermodellen ULB3 har vært montert): Åpne klaffen på venstre eller høyre side.
 6. (Må kun utføres dersom forgjengermodellen ULB3 har vært montert): Ta ut det brukte finfilteret. NB: Den nye modellen ULB3X krever ikke noe finfilter.
 7. Kontroller at alle kanalforbindelser er tette og sitter godt fast, og at apparatet fungerer som det skal. Ta i bruk avtrekket. Dersom det er nødvendig, kan du slå opp i bruksanvisningen til ditt BORA produkt.
 8. Hvis avtrekket fungerer som det skal, lukker du serviceåpningen og kasserer det brukte filteret på en miljøvennlig måte.

 

Hvis du bruker BORA Basic, finner du hjelp til å skifte kullfilter i følgende video

No title

Hvis du bruker BORA Basic, finner du hjelp til å skifte kullfilter i følgende video

No title

Hvis du bruker BORA Pure/ BORA X Pure, finner du hjelp til å skifte kullfilter i følgende video

No title

Hvis du bruker BORA Pure/ BORA X Pure, finner du hjelp til å skifte kullfilter i følgende video

No title

Du kan kjøpe alle kullfiltre til ditt BORA avtrekk i våre BORA handelspartnere lokalt!

Hvordan virker egentlig aktivt kull?

Aktivt kull består for det meste av karbon og grafittkrystaller med en stor innvendig overflate og en svært porøs struktur. Aktivt kull brukes både til rensing av væsker og fjerning av lukt. Porestrukturen til våre BORA aktivkullfiltre sørger for at kullet tar opp matlukten i porene på samme måte som en svamp tar opp vann. På samme måte som en svamp, lagrer det aktive kullet luktmolekylene i porene sine, men uten å slippe dem ut igjen.

BORA Basic aktivkullfiltre er utstyrt med et ekstra lag “sur” ionebytter som sørger for at visse luktpartikler (som f.eks. aminosyrer fra fisk) brytes ned, slik at lukten forsvinner.