Headerbild_SEO_LP_Abluft_Umluft_L.jpg Headerbild_SEO_LP_Abluft_Umluft_P.jpg

Odtah, nebo recirkulace? Výhody a nevýhody systémů odsávání

Ačkoli varnou desku s odsavačem nelze ve spoustě věcí srovnávat s konvenční digestoří, existuje aspekt, který je u obou typů spotřebičů shodný. Odsavače stejně jako digestoře můžou fungovat dvěma způsoby – jako odtah vzduchu ven nebo jako recirkulace. U obou způsobů jsou výpary z vaření a smažení odsávány odsavačem a zápachy i tukové částice jsou bezpečně odstraněny. Rozdíl je však ve vedení vzduchu: U varianty s recirkulací je odsávaný vzduch filtrován přes vysoce kvalitní filtr s aktivním uhlím (čistí a odstraňuje molekuly zápachu) a pak je vracen zpět do místnosti. U verze s odtahem je vzduch odváděn ven. Která varianta je do kuchyně lepší, závisí na mnoha faktorech – v neposlední řadě na konstrukci budovy. Porovnání výhod a nevýhod obou systémů ukazuje, na co byste měli dbát při rozhodování.

Odtah a recirkulace – stručné vysvětlení různých systémů fungování

Odtah

Jak už napovídá jeho název, odsávaný vzduch je odsavačem odváděn ven, mimo budovu. Za tímto účelem je odsavač připojen k systému odvodního potrubí včetně pouzdra ve stěně. Systém odtahových potrubí vede otvorem v obvodovém plášti budovy ven. Otvor nemusí být umístěn v obvodovém zdivu kuchyně, vzduch lze také vést střechou nebo suterénem. Odsavač potom nasává výpary přímo z hrnce nebo pánve a žene je přes tukový filtr, který vzduch v systému odtahových potrubí očistí od částic mastnoty. Díky velké volnosti při projektování systému odtahových potrubí značky BORA (BORA Ecotube) je možné plánovat i delší potrubí, aniž by bylo nutné obětovat výkon systému, a díky variabilnímu potrubí doleva nebo doprava můžeme nabídnout vhodné řešení odvodu vzduchu pro každé rozvržení montáže. Kuchyňské výpary obsahující pachové částice nakonec unikají pouzdrem ve stěně v plášti budovy jako vzduch odváděný ven z domu. Zpětnému proudění venkovního vzduchu dovnitř budovy zabraňují zpětné klapky v odvodním potrubí. Podle rozvržení montáže se u otvoru v plášti budovy používá speciální příslušenství pro odsávaný vzduch – od externího nástěnného ventilátoru přes střešní ventilátor na taškovou střechu až po ventilátor na plochou střechu.

Recirkulace

V recirkulačním systému zůstává vzduch uvnitř obytného prostoru. Odsavač nasává vzduch, který je znečištěný výpary z vaření a smažení a obsahuje i molekuly mastnoty. Ty odsavač filtruje a vhání je zpět do kuchyně. Po vyčištění je vzduch vypuštěn zpět. Kromě tukového filtru je nutný filtr s aktivním uhlím. Filtr s aktivním uhlím absorbuje pachy z výparů při vaření, které již byly zbaveny tuku. Částice zápachu se při recirkulaci vzduchu nevracejí zpět do místnosti. Extrémně velká plocha filtru s aktivním uhlím při narůstajícím opotřebení již nedokáže úplně navázat potřebné množství molekul zápachu. Recirkulační filtr proto musí být pravidelně vyměňován. Dobu životnosti, příp. provozu najdete v návodu k obsluze systému odtahu par. Podle systému se životnost recirkulačních vzduchových filtrů BORA pohybuje od 1 do 2 let, což znamená, že svou úlohu plní poměrně dlouho, než je potřeba je vyměnit
Montáž recirkulace je mnohem snazší než řešení s odtahem ven. Recirkulace je obvykle preferována zejména v menších bytech a kuchyních nebo při renovaci.

BORA Classic 2.0 System

Jaký druh provozu zvolit? Porovnání systému odtahu a recirkulace

Každý odvodní systém má díky svému principu fungování různé výhody, a proto není pokaždé vhodný do každé kuchyně. Při rozhodování vám pomůže porovnání obou druhů odsavače na základě nejdůležitějších bodů.

 

Digestoře a odsavače s odtahem odvádí výpary z vaření spolu s vlhkostí ven z místnosti. To neplatí u odsavačů s recirkulací. Recirkulace stejně jako odtah odstraňuje zbytky tuků a pachy, ale nikoli vodní páru. Proto je při provozu odsavače s recirkulací obecně důležité zajistit dostatečné odvětrávání – buď otevřeným oknem, nebo automaticky prostřednictvím kontrolovaného ventilačního systému. Ale i v případě systému s odtahem je důležité, aby do domu mohlo vždy proudit dostatečné množství čerstvého vzduchu, zejména pokud je ve stejné místnosti krb nebo jiný zdroj tepla (jak závislý, tak nezávislý na vzduchu v místnosti), jako jsou kamna, plynový kotel nebo kotel na pevná paliva. Protože pokud jsou krb a odtah ven provozovány současně, může podtlak vytvářený odtahem vést k tomu, že do místnosti vniknou nebezpečné plyny z kouře. V budovách se zvláště vzduchotěsným pláštěm toto nebezpečí existuje i u zdrojů tepla nezávislých na okolním vzduchu. Takové nebezpečí eliminuje okenní kontaktní spínač. Díky němu je odsavač možné zapnout pouze při otevřeném okně, kdy do místnosti může proudit dostatek čerstvého vzduchu. Motor odsavače je s okenním kontaktním spínačem propojen kabelem nebo rádiovým připojením. Okenní kontaktní spínač funguje jako hlídač: přenáší polohu okna do přijímače systému odsavače. Je-li okno otevřené, může se odsavač spustit.

Montáž

Řešení s odtahem není možné použít vždy. Pokud se jedná o novostavbu, zeptejte se předem svého architekta, zda je ve vašem případě odtah možné použít. Z důvodu nezbytného potrubí a otvoru ven je montáž systému odvodního potrubí poněkud složitější než montáž odsavače s recirkulací. Zejména v nájemních bytech je montáž odsavače s odtahem komplikovanější než montáž odsavače s recirkulací. Jako nájemce totiž musíte před montáží kromě informací od projektanta získat také souhlas vlastníka objektu. Koneckonců se jedná o stavební zásah, a ten musí vlastník domu nebo bytu schválit. 

 

Energetická účinnost

V zimě se spolu s kuchyňskými výpary z odsavače dostává ven také teplý vzduch z vytápění. V důsledku toho přicházíte o cennou energii. Zejména v pasivních domech nebo v zaizolovaných nízkoenergetických domech to může mít negativní dopad na energetickou bilanci domu. Odborní projektanti staveb proto doporučují u nových budov s účinnou tepelnou izolací používat konvenční odsavače se systémem recirkulace namísto odtahu. V některých novostavbách je dokonce odtah ven z odsavače zakázán. Na rozdíl od konvenčních digestoří pracují systémy BORA s výrazně nižším objemem vzduchu, což znamená, že z místnosti unikne méně teplého vzduchu; u vzduchotěsných budov jsou však často lepší volbou z důvodu montáže řízené ventilace. Automatická ventilace zajišťuje bezpečné odvádění vlhkosti a spolu s odsavačem s recirkulací zajišťují čerstvý vzduch v kuchyni. Ve starých budovách se naopak doporučuje odsavač s odtahem. Jsou zde totiž často vysoké teplotní rozdíly, což nahrává kondenzaci. Díky odtahu je vlhkost vzduchu rychle odvedena ven.

 

Údržba

Při provozu recirkulace vzduchu je k účinnému odstraňování zápachu kromě tukového filtru nutný i filtr s aktivním uhlím nebo speciální recirkulační filtr. Extrémně velká plocha filtru s aktivním uhlím při narůstajícím opotřebení již nedokáže úplně navázat potřebné množství molekul zápachu. Recirkulační filtr proto musí být pravidelně vyměňován. Odsavač se tak i nadále může starat o čerstvý vzduch. Dobu životnosti, příp. provozu najdete v návodu k obsluze systému odtahu par.

 

Přehled výhod a nevýhod systémů odtahu vs. recirkulace

Recirkulace

Výhody:

  • snadná a výhodná montáž, 
  • lze namontovat do jakékoli kuchyně, včetně pasivních a nízkoenergetických domů,
  • volnost při projektování (např. není potřeba se ohlížet na odsavač při umístění kuchyňského ostrůvku).

Nevýhody:

Odtah

Výhody:

  • nenáročná údržba, není nutná žádná výměna filtru, 
  • vlhkost je odváděna ven s odsávaným vzduchem.

Nevýhody:

  • energetické ztráty v zimě, protože teplý vzduch z topení je odsát a odveden ven,
  • u pasivních a nízkoenergetických domů lze použít pouze s výhradami.

Poradenství v oblasti optimálního plánování získáte u svého partnera značky BORA

Poradenství v oblasti optimálního plánování získáte u svého partnera značky BORA

prodejce