Impresum

BORA Vertriebs GmbH & Co KG

Innstrasse 1

A-6342 Niederndorf

Tel: +43 5373/622 50-0

Fax: +43 5373/622 50-90

mail@bora.com

www.bora.com

 

Generální ředitel: Willi Bruckbauer 

IČ: 166/4115 

DIČ: ATU67323933 

Číslo v obchodním rejstříku: FN 381333i 

Osoba odpovídající za obsah: Willi Bruckbauer 

 

________________________________________

 

Autorská práva 

Veškerý obsah této stránky je chráněn autorskými zákony. Všechna práva, včetně překladu, reprodukce, kopií a distribuce obsahu nebo jeho částí, jsou výhradním vlastnictvím společnosti BORA Vertriebs GmbH & Co KG. 
Obsah této stránky nesmí být bez povolení společnosti BORA Vertriebs GmbH & Co KG žádným způsobem reprodukován (nesmí být pořizován jeho fotokopie, obrazový záznam na mikrofilm ani žádná jiná činnost), ani nesmí být zpracován, kopírován nebo distribuován za použití elektronických systémů. 
Materiály, na které se tato omezení nevztahují, jsou náležitým způsobem označeny a je možné je kdykoli používat, distribuovat a reprodukovat. 
Společnost BORA Vertriebs GmbH & Co KG si při nedodržení těchto podmínek vyhrazuje právo podniknout právní kroky. Mezi ně patří pohledávky na náhradu škody v nezanedbatelné výši. 

________________________________________

 

Evropská platforma pro řešení sporů on-line: 
ec.europa.eu/consumers/odr 

Nejsme povinni, ani nejsme ochotni se u rozhodčího soudu účastnit řízení o urovnání spotřebitelského sporu.