Full_HD_3840x2160_Unternehmen_FAQ_20180910_web.jpg Full_HD_2048x3641_Unternehmen_FAQ_20180910_mobile.jpg

FAQ

Všeobecné otázky k BORA

Pára a zápachy stoupají rychlostí maximálně jeden metr za sekundu. Odsavač BORA odsává pomocí příčného proudění, které má vyšší rychlost než rychlost stoupání kuchyňských výparů. Tak jsou kuchyňské výpary a zápachy odsávány bezprostředně u varné desky.

V nabídce společnosti BORA se nacházejí modulární systémy BORA Professional a BORA Classic a kompaktní systémy BORA X Pure, BORA Pure, BORA Basic a BORA GP4 (k dostání pouze u prodejců nobilia). Využít můžete náš vyhledávač produktů a samozřejmě vám s nalezením systému, který bude nejlépe odpovídat vašim zvyklostem v kuchyni a designovým nárokům, ochotně pomůže prodejce produktů BORA.
Modulární systémy dávají zákazníkům nejvyšší svobodu a flexibilitu při plánování varných desek (indukce, celoplošná indukce,HiLight sklokeramická varná deska, plyn, tepan, wok). Systém BORA Professional nabízí varné desky nadměrné hloubky a obsluhu pomocí ovládacího kolečka – jako v profesionální kuchyni. Všechny funkce lze jednoduše, pohodlně a intuitivně aktivovat otočením kolečka nebo klepnutím na centrální dotykovou plochu. Systém BORA Classic disponuje intuitivním dotykovým ovládáním sControl+ přímo na varné desce.
Kompaktní systémy spojují dohromady varnou desku se čtyřmi varnými zónami a efektivní odtah: BORA X Pure: celoplošná indukce, BORA Pure: indukce, BORA Basic: Hyper. Kompaktní přístroje disponují intuitivním dotykovým ovládáním na varné desce. Díky standardním rozměrům a kombinovatelné konstrukci je jejich montáž snadná a rychlá.

 

V závislosti na systému se v odtahu par může nahromadit až 300 ml tekutiny, zde se může tekutina bez problémů vytřít. I kdyby do odtahu vyteklo větší množství tekutiny, nemůže dojít k poškození elektroniky, neboť proud vzduchu je veden mimo oblast s elektronikou. 
Systémy řady BORA X Pure, BORA Pure a BORA Basic dokonce pojmou až 3 litry. Po vyjmutí krytu se zařízení snadno vyčistí.

Předměty, které spadnou do systému odtahu par, zůstanou ležet v záchytné misce a lze le velmi snadno opět vyjmout. Tukový filtr z nerezové oceli zabrání tomu, aby byly předměty vtaženy do vedení proudu vzduchu.

Všechny vyjímatelné součásti, jako je tukový filtr, vana na tukový filtr, přívodní tryska / uzavírací klapka odsavače, lze jednoduchými pohyby ruky vyjmout a vyčistit v myčce na nádobí.

Vznikající hlučnost velkou měrou závisí na použitém systému BORA, konkrétní montážní situaci a vlastnostem místnosti.

Kuchař či kuchařka stojí na čerstvém vzduchu a jejich oblečení i vlasy zůstanou nedotčeny kuchyňskými výpary.

Výpary z vaření jsou bez problémů odsávány u hrnců s výškou až 20 cm. U hrnců vyšších než 21 cm doporučujeme pokládat pokličku šikmo tak, aby byly výpary odváděny ve směru k odtahu.

Můžete také použít BORA na našich příslušných veletrzích v kuchyňských studiích, skříních a obchodech s nábytkem. Najdete naše vyhledávání prodejců a nejbližšího partnera BORA. Systém BORA GP4 je k dostání výhradně u prodejců nobilia. Přejít na vyhledávání prodejců nobilia

Naše systémy BORA lze navrhovat individuálně. Pokud chcete získat informace o cenách a o individuálních nabídkách, obraťte se prosím na nejbližšího prodejního partnera BORA.

Obvyklá záruka výrobce činí 2 roky. Mimoto nabízíme možnost prodloužení záruky.

Registraci lze provést v průběhu dvouleté záruky výrobce.

K registraci je zapotřebí registrační kód nebo číslo FD.

Záruku lze prodloužit v průběhu dvouleté záruky výrobce. Záruka výrobce platí od okamžiku instalace vašeho systému BORA.  Datum instalace zadáváte při registraci.

Ano, prodloužení záruky se vztahuje na všechny produktové řady BORA, které byly zaregistrovány do dvou let po nainstalování.

Ne, stačí, když zaregistrujete jeden z odsavačů par. Ochranná záruka v tom případě platí pro celý systém (na odsavač / varnou desku až k potrubí a pouzdru ve stěně. Podrobnosti najdete v záručních podmínkách).

Záruční podmínky najdete na následujícím odkazu: https://www.mybora.com/warranty2plus1

Registraci záruky vašeho systému BORA začnete klasicky zadáním registračního kódu (najdete ho v dokumentaci k vašemu systému). Poté v kroku s platbou zadáte kód poukazu. Proces dokončíte tlačítkem „Koupit a aktivovat“. Záruka je aktivní.

Buď u vašeho místního obchodního partnera BORA nebo v našem internetovém obchodě online.
U vašeho místního obchodního partnera BORA.

Ne, produkty značky BORA jsou určeny výhradně k použití v soukromých domácnostech.

Díky centrálnímu ovládání a optimálně uspořádaným varným zónám nabízí varná deska dostatek prostoru až pro čtyři hrnce o průměru 24 cm. Umístit odkaz: youtu.be/LRekkFwJ58g

Ano, u systémů BORA Classic a BORA Basic je k tomuto účelu nutné pouze vyměnit plochou přívodní trysku. U systému BORA Professional je nutné vyměnit také ovládací kolečko, uzavírací klapku a krycí rám. Obraťte se na místního prodejního partnera produktů BORA (vyhledávání prodejců).

Viditelné plastové díly, jako jsou přívodní trysky nebo tukové filtry, je možné nechat mýt v myčce až na 70 °C. Pokud jsou plastové díly vystaveny vyšším teplotám, mohou se zdeformovat. Například na přívodní trysku nikdy neodkládejte horké hrnce.  

Otázky k vlhkosti vzduchu

Relativní vlhkost vzduchu uvádí stupeň nasycení vzduchu při aktuální teplotě. Teplý vzduch může absorbovat více vody, studený vzduch může absorbovat méně vody. Proto je studený vzduch nasycen rychleji. V případě tepelné pohody se relativní vlhkost vzduchu pohybuje mezi 25 a 60 % při teplotě místnosti od 20 do 25 °C.

Příklady použití ve vzduchotechnice | Download | PDF (Zdroj: TROGISCH, FRANZKE. Feuchte Luft. VDE Verlag)

Při normálním vaření, tedy přibližně 30minutovém vaření např. zeleniny, ryb nebo masa, není zvýšení vlhkosti vzduchu v odvodu vzduchu téměř měřitelné. Při 30minutovém intenzivním vaření vody se u výstupu filtru s aktivním uhlí zvyšuje relativní vlhkost vzduchu o cca 10 %.

Video „Vývoj vlhkosti při procesech vaření“ najdete zde.

Při dodržování aktuálních stavebních norem a nařízení o úspoře energie (EnEV a DIN 4108) ve starých a nových budovách a při normálním klima obytné místnosti je při použití systémů s recirkulací a odváděním vzduchu BORA účinně zabráněno tvorbě plísně. Dřevěné a kuchyňské součásti a ostatní komponenty tak nejsou ohroženy. 

Obecně: Dodržujte obecné pokyny v montážních dokumentech BORA v provozu recirkulace a odvádění vzduchu!

Otázky k řešení odvodu vzduchu

U systémů BORA Professional a BORA Classic lze použitím různých ventilátorových modulů a odtahového potrubí BORA Ecotube realizovat odtah minimálně v délce 16 metrů (Professional/Classic), resp. 6 metrů (X Pure / Pure / Basic). Kolena zkracují možnou délku odtahu.
U systémů BORA X Pure, BORA Pure a BORA Basic nesmí být překročena maximální délka odtahu 6 metrů. Obecně platí, že kolena lze za určitých okolností nahradit, takže délka potrubí může být zkrácena. S individuálním naplánováním vám rád poradí partner BORA.

Ano, každý odsavač vyžaduje samostatné vedení odtahu vzduchu s vlastní venkovní koncovkou ve stěně nebo volitelně s vlastní recirkulační jednotkou.

Společnost BORA nabízí v podobě produktu Ecotube systém odtahového potrubí, který sama vyvinula a který se snadno montuje, je ideálně uzpůsoben ke spolupráci se systémy odtahu par montovanými do varné desky a nabízí optimální odvod vzduchu se 100% funkční zárukou.

Otázky k řešení recirkulace

Ano, všechny systémy pro odtah par BORA lze navrhnout buď se systémem recirkulace vzduchu, nebo s odtahem vzduchu.

Recirkulační filtrační jednotku ULBF je nutné po 1,5 roku (300 provozních hodinách) vyměnit, recirkulační jednotku UUE1 je třeba vyměnit každý rok a recirkulační jednotku ULB3X je nutné vyměnit každé tři roky nebo každých 600 provozních hodin. Integrovaný filtr (PUAKF) systémů odtahů par montovaných do kuchyňských desek BORA X Pure, BORA Pure, BORA Basic (BAKFS) a BORA GP4 (BAKFS) je nutné měnit jednou ročně nebo každých 150 provozních hodin. Po uplynutí příslušného období bude na tuto skutečnost upozorňovat vestavěný ukazatel filtru.
Zde můžete přejít na stránky obchodu mybora, v němž lze zakoupit náhradní filtr. Další informace o výměně filtru naleznete zde: Vyměňte filtr

Recirkulační filtrační jednotka ULBF je novější model jednotky ULB1 s připojením Ecotube.

Vyčištěný vzduch je veden do oblasti soklu. Zde je přiváděn zpět do místnosti otvorem zpětného proudění o minimálním průřezu 500 cm² na jednu recirkulační jednotku. U plynových varných desek je potřebná velikost otvoru zpětného proudění minimálně 1000 cm² na jednu recirkulační jednotku. 

Při normálním klimatu obytné místnosti a odborném provedení stavby nehrozí žádné nebezpečí tvorby kondenzátu nebo plísně. V tomto ohledu prosím dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze.

Pro zajištění optimálního výkonu filtru s aktivním uhlím neutralizujícího pachy vždy doporučujeme použít doběhovou časovou automatiku. Tato funkce trvá 20 minut a automaticky se spustí, jakmile se vypne ventilace. Při vaření v recirkulačním režimu je obecně nutné dbát na dostatečné větrání (např. větrání okny).

Výměna filtru závisí na vybrané produktové řadě BORA (varianta s recirkulací) a použitém recirkulačním filtru. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze. V digitální podobě jej lze stáhnout zde >>>(https://www.bora.com/de/de/service/download/) Informace o výměně filtru naleznete zde

Otázky k varným deskám

BORA Pure a BORA GP4 jsou indukční varné desky, BORA X Pure je varná deska s celoplošnou indukcí. Systém BORA Basic je k dispozici jako Hyper. Další informace o našem sortimentu produktů naleznete zde 

Systémy na odtah par BORA jsou k dispozici pouze v kombinaci s varnými deskami BORA a naopak.

U systémů BORA Classic, X Pure, Pure a Basic to není možné. U systému BORA Professional lze varné desky objednávat a provozovat také nezávisle na odtahu par montovaného do varné desky.

Kuchyňské desky byly vyvinuty společně s odtahy. Kromě optimální funkce se vyznačují také uzpůsobenými rozměry pro optimální montážní situaci (odtah par montovaný do varné desky + varné desky).

Ne, produktové řady nelze vzájemně kombinovat.

Rám varné desky BORA z kartáčované nerezové oceli je díl příslušenství pro montáž na povrch. Existuje ve dvou velikostních provedeních: BKR830 o šířce 830 mm pro BORA Basic BFIA/BFIU a také BKR760 pro šířky varných desek 760 mm BORA Basic BHA/BHU a pro zařízení BORA Pure.

K dispozici je ve dvou velikostech: BKR830 v šířce 830 mm pro varné desky BORA X Pure, nebo BKR760 pro varné desky BORA Basic BHA/BHU, BORA Pure a BORA GP4 o šířce 760 mm.

Černá vtoková tryska je jako díl příslušenství k dispozici pro všechny nové modely Basic. Ty lze rozpoznat podle trysky s osmi kroužky.

Součástí dodávky je standardně černá vtoková tryska PUED. Barevné varianty režná (PUEDG), modrá (PUEDB), jadeitově zelená (PUEDJ), červená (PUEDR), oranžová (PUEDO) je možné objednat doplňkově jako příslušenství.

Ne. I když mají stejný vnější průměr 173 mm, nelze přívodní trysku řady X Pure použít u plošně zarovnané montáže řady BORA Pure kvůli způsobu vyjmutí (sklopný mechanismus). Platí to i opačně – barevné trysky řady Pure nelze použít u řady X Pure.

U systému BORA Classic 2.0 nabízíme přívodní trysku i jako příslušenství verze All Black CKAEDAB. Velmi kvalitní lamely z nerezové oceli mají speciální povrchovou úpravu. Černou přívodní trysku můžete zakoupit v eshopu BORA a u autorizovaných prodejců BORA. 

Pomocí škrabky na sklokeramickou desku odstraňte všechny hrubé nečistoty a zbytky jídla. Poté na zchladlou sklokeramickou desku naneste několik kapek čisticího prostředku (čisticí prostředek na sklokeramickou desku, který je běžně k dostání v obchodech) a rozetřete ho čistým měkkým hadříkem. Nechte krátce působit a pak čistič odstraňte škrabkou na sklokeramickou desku. Varnou desku odstraníte od všech zbytků čisticího prostředku vlhkým nebo mokrým hadříkem. Nakonec vytřete do sucha varnou desku čistou utěrkou.

Abyste u své sklokeramické desky zabránili připálení* nežádoucích látek, okamžitě odstraňte všechny zbytky roztaveného plastu, hliníku nebo cukru z horké varné zóny pomocí škrabky na sklokeramickou desku. Tím zabráníte připálení nežádoucích látek na varné desce.  
 
*K barevným změnám varné desky dochází kvůli neodstraněným a připáleným zbytkům. Lesklá místa vznikají odíráním dny hrnců, zejména při používání kuchyňského nádobí s hliníkovým dnem nebo nevhodných čisticích prostředků. 

Po zapnutí indukční varné zóny vytváří indukční cívka magnetické pole, které působí přímo na dno hrnce a zahřívá jej. Varná zóna se zahřívá pouze nepřímo teplem z hrnce. Varné zóny s indukcí však fungují pouze tehdy, když je na nich umístěno kuchyňské nádobí s magnetizovatelným dnem. K optimální distribuci tepla doporučujeme používat nádobí vyrobené ze zcela magnetického materiálu. Vhodné nádobí je vyrobeno z nerezové oceli s magnetizovatelným dnem, smaltované oceli nebo litiny.

Po zapnutí varné zóny vytváří tato cívka magnetické pole, které působí přímo na dno hrnce a zahřívá jej. Proměnlivé magnetické pole může způsobit indukční vlastnosti. Většinou je vnímáte jako bzučení, vrčení, pískání nebo pulzující vaření. Intenzita závisí na použitém nádobí. 

Otázky k plánování a Montáži

Ano, v závislosti na montážní situaci však může být nutné zmenšit hloubku zásuvek.

Obecně se to nedoporučuje, neboť systém BORA není v servisním případě přístupný pro servisního technika. Mimoto může docházet k přehřívání varných desek.

Liší se v závislosti na zvoleném produktu, uspořádání a počtu varných desek a odtahů par montovaných do varné desky.
U systémů BORA X Pure musí mít spodní skříňka šířku 900 mm.

Doporučujeme minimální hloubku 700 mm

Pro všechny čtyři systémy BORA odsavače potřebujeme pracovní desku o tloušťce mezi 10 a 40 mm včetně nosného materiálu. V případě silnějších pracovních desek je nutno nosný materiál příslušným způsobem vyříznout.