Filterwechsel_Teaser_1920x1080.jpg Headerbild_BORA_System_P.jpg

Výměna filtru s aktivním uhlím

Výměna BORA filtru s aktivním uhlím krok za krokem

Naše produkty v recirkulačním systému sází na efektivní činnost filtrů s aktivním uhlím a starají se o to, aby do okolního vzduchu nepronikly nepříjemné kuchyňské zápachy, a v kuchyni tak byl neustále čerstvý vzduch. Jak ovšem aktivní uhlí filtruje zápachy?

Proč musím měnit BORA filtr s aktivním uhlím?

Filtr s aktivním uhlím pohlcuje nepříjemné kuchyňské zápachy, nicméně jeho schopnost zachycení těchto zápachů je omezená. Jakmile je aktivní uhlí nasyceno, přestane mít schopnost filtrovat zápachy, a proto je nutné filtr v určitých časových intervalech měnit.

V našem online obchodě si můžete snadno objednat nový BORA filtr s aktivním uhlím, který bude přesně odpovídat vašemu produktu BORA.

 

Jak často se musí BORA filtr s aktivním uhlím měnit?

Jak často je třeba provádět výměnu filtru s aktivním uhlím systému BORA? To závisí na konkrétním produktu BORA a filtru s aktivním uhlím, který se s ním používá:

 

BORA Professional 3.0, Professional 2.0 a BORA Classic 2.0: U obou produktů jsou v recirkulačním systému k dispozici dvě možnosti: BORA jednotka čističky vzduchu Ecotube (ULBF)BORA jednotka čističky vzduchu se 3 náplněmi filtru s aktivním uhlím (ULB3AS). Jednotka ULBF se mění po 300 provozních hodinách. U jednotky ULB3AS se výměna provádí po 600 provozních hodinách.

 

BORA X Pure: U produktů BORA X Pure ve variantě s recirkulací je tím nejlepším řešením BORA sada filtrů s aktivním uhlím (PUAKF). Výměnu je třeba provést po 150 provozních hodinách.


BORA Pure: U produktů BORA Pure ve variantě s recirkulací je tím nejlepším řešením BORA sada filtrů s aktivním uhlím (PUAKF). Výměnu je třeba provést po 150 provozních hodinách.


BORA Basic: U produktů BORA Basic ve variantě s recirkulací je tím nejlepším řešením BORA sada filtrů s aktivním uhlím (BAKFS). Výměnu je třeba provést po 150 provozních hodinách.

Všechny produkty BORA disponují v souvislosti s výměnou filtru stejnou vestavěnou funkcí. Tato funkce automaticky počítá provozní hodiny. Jakmile se rozsvítí příslušný indikátor, je potřeba filtr s aktivním uhlím vyměnit:

 


ORA Professional, BORA Classic, BORA X Pure, BORA Pure a BORA Basic: Nutnost výměny filtru je signalizována symbolem „F“ v zobrazovací oblasti ventilátoru.

BORA Classic 2.0: U tohoto typu se na displeji zobrazí 5místný nápis:

 • i FILT: Zbývá méně než 20 hodin životnosti.
 • E FILT: Zbývá méně než 5 hodin životnosti.

 

Jak se u mého zařízení BORA provádí výměna filtru?

Postup výměny filtru závisí na konkrétním produktu BORA a na použitém filtru s aktivním uhlím.

U produktu BORA Professional proveďte výměnu filtru s aktivním uhlím podle následujícího podrobného návodu:

Výměna BORA jednotky čističky vzduchu Ecotube (ULBF)

 1. Vypněte odsavač.
 2. Otevřete revizní kryt, abyste získali přístup k zařízení.
 3. Uvolněte zařízení z upevňovacích úhelníků nebo suchého zipu.
 4. Vyjměte zařízení z přípojky potrubí.
 5. Měkkým hadříkem namočeným do čisticího prostředku nebo vody očistěte přípojku potrubí.
 6. Nový filtr připojte k přípojce potrubí. Dbejte přitom, aby se neposunulo těsnění.
 7. Umístěte nový filtr do správné polohy a zajistěte jej upevňovacím úhelníkem tak, jak byl zajištěn původní vzduchový filtr.
 8. Zkontrolujte, zda přípojky potrubí správně těsní, zda jsou řádně usazeny a zda zařízení správně funguje. Za tímto účelem uveďte odsavač do provozu. V případě potřeby nahlédněte do návodu k obsluze vašeho produktu BORA.
 9. Pokud odsavač funguje správně, zavřete revizní kryt a podle platných předpisů zlikvidujte použitý filtr.

Výměna BORA jednotky čističky vzduchu se 3 náplněmi filtru s aktivním uhlím (ULB3AS)

 1. Vypněte odsavač.
 2. Otevřete revizní kryt, abyste získali přístup k filtru.
 3. Otáčením doleva uvolněte náplně s aktivním uhlím. Uvolněné náplně s aktivním uhlím opatrně vyjměte.
 4. Postupně namontujte nové náplně s aktivním uhlím.
 5. (To je nutné provést pouze v případě, pokud jste měli zabudovaný starší model ULB3): Otevřete uzavírací klapku nacházející se na levé nebo pravé straně.
 6. (To je nutné provést pouze v případě, pokud jste měli zabudovaný starší model ULB3): Vyjměte použitý jemný filtr. Poznámka: U novějšího modelu ULB3X už není jemný filtr potřeba.
 7. Zkontrolujte, zda všechny přípojky potrubí správně těsní, zda jsou řádně usazeny a zda zařízení správně funguje. Za tímto účelem uveďte odsavač do provozu. V případě potřeby nahlédněte do návodu k obsluze vašeho produktu BORA.
 8. Pokud odsavač funguje správně, zavřete revizní kryt a podle platných předpisů zlikvidujte použité filtry.

U produktu BORA Professional proveďte výměnu filtru s aktivním uhlím podle následujícího podrobného návodu:

Výměna BORA jednotky čističky vzduchu Ecotube (ULBF)

 1. Vypněte odsavač.
 2. Otevřete revizní kryt, abyste získali přístup k zařízení.
 3. Uvolněte zařízení z upevňovacích úhelníků nebo suchého zipu.
 4. Vyjměte zařízení z přípojky potrubí.
 5. Měkkým hadříkem namočeným do čisticího prostředku nebo vody očistěte přípojku potrubí.
 6. Nový filtr připojte k přípojce potrubí. Dbejte přitom, aby se neposunulo těsnění.
 7. Umístěte nový filtr do správné polohy a zajistěte jej upevňovacím úhelníkem tak, jak byl zajištěn původní vzduchový filtr.
 8. Zkontrolujte, zda přípojky potrubí správně těsní, zda jsou řádně usazeny a zda zařízení správně funguje. Za tímto účelem uveďte odsavač do provozu. V případě potřeby nahlédněte do návodu k obsluze vašeho produktu BORA.
 9. Pokud odsavač funguje správně, zavřete revizní kryt a podle platných předpisů zlikvidujte použitý filtr.

Výměna BORA jednotky čističky vzduchu se 3 náplněmi filtru s aktivním uhlím (ULB3AS)

 1. Vypněte odsavač.
 2. Otevřete revizní kryt, abyste získali přístup k filtru.
 3. Otáčením doleva uvolněte náplně s aktivním uhlím. Uvolněné náplně s aktivním uhlím opatrně vyjměte.
 4. Postupně namontujte nové náplně s aktivním uhlím.
 5. (To je nutné provést pouze v případě, pokud jste měli zabudovaný starší model ULB3): Otevřete uzavírací klapku nacházející se na levé nebo pravé straně.
 6. (To je nutné provést pouze v případě, pokud jste měli zabudovaný starší model ULB3): Vyjměte použitý jemný filtr. Poznámka: U novějšího modelu ULB3X už není jemný filtr potřeba.
 7. Zkontrolujte, zda všechny přípojky potrubí správně těsní, zda jsou řádně usazeny a zda zařízení správně funguje. Za tímto účelem uveďte odsavač do provozu. V případě potřeby nahlédněte do návodu k obsluze vašeho produktu BORA.
 8. Pokud odsavač funguje správně, zavřete revizní kryt a podle platných předpisů zlikvidujte použité filtry.

U produktu BORA Classic 2.0 nebo BORA Classic proveďte výměnu filtru s aktivním uhlím podle následujícího podrobného návodu:

Výměna BORA jednotky čističky vzduchu Ecotube (ULBF)

 1. Vypněte odsavač.
 2. Otevřete revizní kryt, abyste získali přístup k zařízení.
 3. Uvolněte zařízení z upevňovacích úhelníků nebo suchého zipu.
 4. Vyjměte zařízení z přípojky potrubí.
 5. Měkkým hadříkem namočeným do čisticího prostředku nebo vody očistěte přípojku potrubí.
 6. Nový filtr připojte k přípojce potrubí. Dbejte přitom, aby se neposunulo těsnění.
 7. Umístěte nový filtr do správné polohy a zajistěte jej upevňovacím úhelníkem tak, jak byl zajištěn původní vzduchový filtr.
 8. Zkontrolujte, zda přípojky potrubí správně těsní, zda jsou řádně usazeny a zda zařízení správně funguje. Za tímto účelem uveďte odsavač do provozu. V případě potřeby nahlédněte do návodu k obsluze vašeho produktu BORA.
 9. Pokud odsavač funguje správně, zavřete revizní kryt a podle platných předpisů zlikvidujte použitý filtr.

Výměna BORA jednotky čističky vzduchu se 3 náplněmi filtru s aktivním uhlím (ULB3X)

 1. Vypněte odsavač.
 2. Otevřete revizní kryt, abyste získali přístup k filtru.
 3. Otáčením doleva uvolněte náplně s aktivním uhlím. Uvolněné náplně s aktivním uhlím opatrně vyjměte.
 4. Postupně namontujte nové náplně s aktivním uhlím.
 5. (To je nutné provést pouze v případě, pokud jste měli zabudovaný starší model ULB3): Otevřete uzavírací klapku nacházející se na levé nebo pravé straně.
 6. (To je nutné provést pouze v případě, pokud jste měli zabudovaný starší model ULB3): Vyjměte použitý jemný filtr. Poznámka: U novějšího modelu ULB3X už není jemný filtr potřeba.
 7. Zkontrolujte, zda všechny přípojky potrubí správně těsní, zda jsou řádně usazeny a zda zařízení správně funguje. Za tímto účelem uveďte odsavač do provozu. V případě potřeby nahlédněte do návodu k obsluze vašeho produktu BORA.
 8. Pokud odsavač funguje správně, zavřete revizní kryt a podle platných předpisů zlikvidujte použité filtry.

U produktu BORA Classic 2.0 nebo BORA Classic proveďte výměnu filtru s aktivním uhlím podle následujícího podrobného návodu:

Výměna BORA jednotky čističky vzduchu Ecotube (ULBF)

 1. Vypněte odsavač.
 2. Otevřete revizní kryt, abyste získali přístup k zařízení.
 3. Uvolněte zařízení z upevňovacích úhelníků nebo suchého zipu.
 4. Vyjměte zařízení z přípojky potrubí.
 5. Měkkým hadříkem namočeným do čisticího prostředku nebo vody očistěte přípojku potrubí.
 6. Nový filtr připojte k přípojce potrubí. Dbejte přitom, aby se neposunulo těsnění.
 7. Umístěte nový filtr do správné polohy a zajistěte jej upevňovacím úhelníkem tak, jak byl zajištěn původní vzduchový filtr.
 8. Zkontrolujte, zda přípojky potrubí správně těsní, zda jsou řádně usazeny a zda zařízení správně funguje. Za tímto účelem uveďte odsavač do provozu. V případě potřeby nahlédněte do návodu k obsluze vašeho produktu BORA.
 9. Pokud odsavač funguje správně, zavřete revizní kryt a podle platných předpisů zlikvidujte použitý filtr.

Výměna BORA jednotky čističky vzduchu se 3 náplněmi filtru s aktivním uhlím (ULB3X)

 1. Vypněte odsavač.
 2. Otevřete revizní kryt, abyste získali přístup k filtru.
 3. Otáčením doleva uvolněte náplně s aktivním uhlím. Uvolněné náplně s aktivním uhlím opatrně vyjměte.
 4. Postupně namontujte nové náplně s aktivním uhlím.
 5. (To je nutné provést pouze v případě, pokud jste měli zabudovaný starší model ULB3): Otevřete uzavírací klapku nacházející se na levé nebo pravé straně.
 6. (To je nutné provést pouze v případě, pokud jste měli zabudovaný starší model ULB3): Vyjměte použitý jemný filtr. Poznámka: U novějšího modelu ULB3X už není jemný filtr potřeba.
 7. Zkontrolujte, zda všechny přípojky potrubí správně těsní, zda jsou řádně usazeny a zda zařízení správně funguje. Za tímto účelem uveďte odsavač do provozu. V případě potřeby nahlédněte do návodu k obsluze vašeho produktu BORA.
 8. Pokud odsavač funguje správně, zavřete revizní kryt a podle platných předpisů zlikvidujte použité filtry.

U produktu BORA Basic proveďte výměnu filtru s aktivním uhlím podle následujícího videa:

U produktu BORA Basic proveďte výměnu filtru s aktivním uhlím podle následujícího videa:

U produktu BORA Pure/ BORA X Pure proveďte výměnu filtru s aktivním uhlím podle následujícího videa:

U produktu BORA Pure/ BORA X Pure proveďte výměnu filtru s aktivním uhlím podle následujícího videa:

Všechny filtry s aktivním uhlím pro odsavače BORA lze snadno zakoupit z našich obchodních partnerů ve vašem okolí!

Na jakém principu aktivní uhlí funguje?

Aktivní uhlí se skládá převážně z uhlíku a grafitových krystalů s velkou vnitřní plochou a velmi porézní strukturou. Aktivní uhlí se používá k čištění kapalin i pohlcování zápachů. U našich BORA filtrů s aktivním uhlím se kuchyňské zápachy dostávají do pórů aktivního uhlí podobně, jako když houba nasává vodu. Na rozdíl od houby však aktivní uhlí molekuly zápachu ve svých pórech uloží, díky čemuž zápach v zásadě vymizí.

BORA Basic filtry s aktivním uhlím disponují navíc funkcí „kyselého“ iontového měniče, který se stará o rozložení některých pachových částic, jako jsou například aminokyseliny ryb, čímž se zápach zlikviduje.