Filterwechsel_Teaser_1920x1080.jpg Headerbild_BORA_System_P.jpg

Výmena filtra s aktívnym uhlím BORA

PREČO MUSÍM VYMIEŇAŤ FILTER S AKTÍVNYM UHLÍM BORA?

Filtre s aktívnym uhlím zabezpečujú absorpciu nepríjemných kuchynských pár, avšak aj táto absorpčná schopnosť je obmedzená. Ak je aktívne uhlie nasýtené, nie je možné filtrovať ďalšie pachy a kvôli tomu sa filter musí vymieňať v časových intervaloch.

V našom internetovom obchode BORA si môžete jednoducho doobjednať nový filter s aktívnym uhlím BORA, ktorý je vhodný pre váš produkt BORA.

VÝMENA FILTRA S AKTÍVNYM UHLÍM BORA KROK ZA KROKOM

Naše produkty v systéme recirkulácie sa opierajú o efektívny princíp fungovania filtrov s aktívnym uhlím a starajú sa o to, aby sa nepríjemné kuchynské pary nedostali do vzduchu v miestnosti a vo Vašej kuchyni tak bolo vždy cítiť čerstvý vzduch. Ako teda funguje aktívne uhlie ako filter pachov?

 

AKO ČASTO MUSÍM VYMIEŇAŤ FILTER S AKTÍVNYM UHLÍM BORA?

Ako často sa teda musí vymieňať filter s aktívnym uhlím vášho systému BORA? To závisí od vášho produktu BORA a jeho filtra s aktívnym uhlím:

 

BORA Professional 3.0, Professional 2.0 a BORA Classic 2.0: Pri týchto produktových radoch existujú dve možnosti v systéme recirkulácie: Jednotka čističky vzduchu s 3 filtrami s aktívnym uhlím BORA (ULB3AS) alebo flexibilná jednotka čističky vzduchu BORA (ULBF). ULB3AS sa vymieňa po 600 prevádzkových hodinách. Pri ULBF je výmena potrebná po 300 prevádzkových hodinách.

 

BORA X Pure: V prípade BORA X Pure je správnym produktom filter s aktívnym uhlím BORA Pure (PUAKF). Výmenu je potrebné vykonať po 150 prevádzkových hodinách.

 

BORA Pure: V prípade BORA Pure je správnym produktom filter s aktívnym uhlím BORA Pure (PUAKF). Výmenu je potrebné vykonať po 150 prevádzkových hodinách.

 

BORA Basic: V prípade BORA Basic vo variante s recirkuláciou je správnym produktom súprava filtrov s aktívnym uhlím BORA (BAKFS). Výmenu je potrebné vykonať po 150 prevádzkových hodinách.

AKO VYMENÍM FILTER NA MOJOM SPOTREBIČI BORA?

Výmena filtra závisí od vášho produktu BORA a použitého filtra s aktívnym uhlím.

Ak používate BORA Classic 2.0 alebo BORA Classic, potom vám pri výmene filtra s aktívnym uhlím pomôže nasledujúci podrobný návod:

Výmena flexibilnej jednotka čističky vzduchu BORA (ULBF)

 1. Vypnite digestor.
 2. Otvorte revízny otvor na prístup k spotrebiču.
 3. Uvoľnite spotrebič z upevňovacích uholníkov alebo suchého zipsu.
 4. Odoberte spotrebič z kanálovej prípojky.
 5. Vyčisťte kanálovú prípojku mäkkou utierkou a čistiacim prostriedkom alebo vodou.
 6. Spojte nový filter s kanálovou prípojkou. Pritom dávajte pozor, aby tesnenie neskĺzlo.
 7. Umiestnite nový filter na jeho miesto a upevnite ho, tak ako starý vzduchový filter, s upevňovacími uholníkmi.
 8. Skontrolujte, či kanálové spojky tesnia, pevne držia a spotrebič správne funguje. Kvôli tomu uveďte digestor do prevádzky. Ak je to potrebné, pozrite si návod na obsluhu vášho produktu BORA.
 9. Ak digestor funguje správne, zatvorte revízny otvor a použitý filter odborne zlikvidujte.

Výmena jednotky čističky vzduchu s tromi filtrami s aktívnym uhlím BORA (ULB3X)

 1. Vypnite digestor.
 2. Otvorte revízny otvor na prístup k filtru.
 3. Uvoľnite vložky s aktívnym uhlím tak, že ich otočíte doľava. Uvoľnené vložky s aktívnym uhlím opatrne vyberte.
 4. Namontujte nového vložky s aktívnym uhlím jednu za druhou.
 5. (Musíte vykonať iba vtedy, keď bol namontovaný predchádzajúci model ULB3): Otvorte klapku uzáveru umiestnenú na ľavej alebo pravej strane.
 6. (Musíte vykonať iba vtedy, keď bol namontovaný predchádzajúci model ULB3): Vyberte použitý jemný filter. Poznámka: Pri nasledujúcom modeli ULB3X jemný filter už nie je viac potrebný.
 7. Skontrolujte, či všetky kanálové spojky tesnia, pevne držia a spotrebič správne funguje. Kvôli tomu uveďte digestor do prevádzky. Ak je to potrebné, pozrite si návod na obsluhu vášho produktu BORA.
 8. Ak digestor funguje správne, zatvorte revízny otvor a použité filtre odborne zlikvidujte.

Ak používate BORA Classic 2.0 alebo BORA Classic, potom vám pri výmene filtra s aktívnym uhlím pomôže nasledujúci podrobný návod:

Výmena flexibilnej jednotka čističky vzduchu BORA (ULBF)

 1. Vypnite digestor.
 2. Otvorte revízny otvor na prístup k spotrebiču.
 3. Uvoľnite spotrebič z upevňovacích uholníkov alebo suchého zipsu.
 4. Odoberte spotrebič z kanálovej prípojky.
 5. Vyčisťte kanálovú prípojku mäkkou utierkou a čistiacim prostriedkom alebo vodou.
 6. Spojte nový filter s kanálovou prípojkou. Pritom dávajte pozor, aby tesnenie neskĺzlo.
 7. Umiestnite nový filter na jeho miesto a upevnite ho, tak ako starý vzduchový filter, s upevňovacími uholníkmi.
 8. Skontrolujte, či kanálové spojky tesnia, pevne držia a spotrebič správne funguje. Kvôli tomu uveďte digestor do prevádzky. Ak je to potrebné, pozrite si návod na obsluhu vášho produktu BORA.
 9. Ak digestor funguje správne, zatvorte revízny otvor a použitý filter odborne zlikvidujte.

Výmena jednotky čističky vzduchu s tromi filtrami s aktívnym uhlím BORA (ULB3X)

 1. Vypnite digestor.
 2. Otvorte revízny otvor na prístup k filtru.
 3. Uvoľnite vložky s aktívnym uhlím tak, že ich otočíte doľava. Uvoľnené vložky s aktívnym uhlím opatrne vyberte.
 4. Namontujte nového vložky s aktívnym uhlím jednu za druhou.
 5. (Musíte vykonať iba vtedy, keď bol namontovaný predchádzajúci model ULB3): Otvorte klapku uzáveru umiestnenú na ľavej alebo pravej strane.
 6. (Musíte vykonať iba vtedy, keď bol namontovaný predchádzajúci model ULB3): Vyberte použitý jemný filter. Poznámka: Pri nasledujúcom modeli ULB3X jemný filter už nie je viac potrebný.
 7. Skontrolujte, či všetky kanálové spojky tesnia, pevne držia a spotrebič správne funguje. Kvôli tomu uveďte digestor do prevádzky. Ak je to potrebné, pozrite si návod na obsluhu vášho produktu BORA.
 8. Ak digestor funguje správne, zatvorte revízny otvor a použité filtre odborne zlikvidujte.

Ak používate BORA Pure alebo BORA X Pure, potom vám pri výmene filtra s aktívnym uhlím pomôže nasledujúce video:

Ak používate BORA Pure alebo BORA X Pure, potom vám pri výmene filtra s aktívnym uhlím pomôže nasledujúce video:

Všetky filtre s aktívnym uhlím pre váš digestor BORA si môžete úplne jednoducho objednať u nás v internetovom obchode myBORA alebo sa obráťte na nášho obchodného partnera BORA vo vašej blízkosti!

AKÝ JE PRINCÍP FUNGOVANIA AKTÍVNEHO UHLIA?

Aktívne uhlie v zásade prevážne pozostáva z uhlíka a grafitových kryštálikov s veľkým vnútorným povrchom a vysoko pórovitou štruktúrou. Aktívne uhlie sa používa ako pri čistení kvapalín, tak aj pri zápachoch. V prípade nášho filtra s aktívnym uhlím BORA zabezpečuje pórovitá štruktúra to, že aktívne uhlie pohlcuje kuchynské pachy do svojich pórov tak, ako huba nasáva vodu. Na rozdiel od huby však aktívne uhlie ukladá pachové molekuly vo svojich póroch a zásadne ich už nepustí.

V prípade filtrov s aktívnym uhlím BORA Basic disponujú filter ďalšou rovinou „kyslej“ iónovej výmeny, ktorá zabezpečuje to, že konkrétne pachové častice, ako napr. aminokyseliny v rybách sa rozložia a tým sú bez zápachu.