Všeobecné otázky k značke BORA

BORA si môžete zakúpiť u našich kompetentných špecializovaných partnerov v kuchynských štúdiách, stolárstvach a obchodných domoch s nábytkom. Pomocou nášho vyhľadávania predajcov nájdete rýchlo a pohodlne najbližšieho partnera BORA. BORA GP4 je dostupná výlučne u predajcov nobilia, prejsť na vyhľadávanie predajcov nobilia.

Štandardná záruka výrobcu je 2 roky. Okrem toho ponúkame možnosť predĺženia záruky.

Áno, značka BORA ponúka na všetky svoje spotrebiče predĺženú záruku. Predĺženie záruky o jeden ďalší rok na celkom 3 roky je bezplatné.

Otvorte si stránku www.bora.com/registration. Na registráciu potrebujete registračný kód alebo FD číslo. Tento nájdete na nálepke spotrebiča, na typovom štítku prípadne v prílohe.

Záruku je možné predĺžiť počas dvojročnej záruky výrobcu. Záruka výrobcu začína plynúť namontovaním vášho systému BORA. Dátum montáže zadajte pri registrácii.

Áno, predĺženie záruky platí pre všetky produktové rady BORA, ktoré budú zaregistrované do dvoch rokov od dátumu montáže.

Nie, postačuje, keď zaregistrujete jeden z odsávačov pár. Záručná ochrana sa potom vzťahuje na celý systém (odťah pár /varné dosky až po potrubie a stenovú priechodku. Podrobnosti nájdete v záručných podmienkach).

Záručné podmienky nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.mybora.com/warranty-conditions

Buď priamo u vášho obchodného partnera alebo v našom internetovom obchode BORA.

Nie, produkty BORA sú určené výlučne na použitie v domácnostiach.

Otázky k vlhkosti vzduchu

Relatívna vlhkosť vzduchu udáva stupeň nasýtenia vzduchu pri aktuálnej teplote. Teplý vzduch dokáže absorbovať viac vody, studený vzduch absorbuje menej vody. Tzn. studený vzduch sa nasýti rýchlejšie. Pri tepelnej pohode sa relatívna vlhkosť vzduchu pohybuje medzi 25 až 60 % pri teplote v miestnosti 20 až 25 stupňov Celzia.

Pri dodržaní aktuálnych stavebných noriem a nariadenia o úspore energie (EnEV a DIN 4108) v pôvodných stavbách a novostavbách a pri normálnej bytovej klíme je pri použití systémov recirkulácie alebo odvodu vzduchu BORA vylúčená tvorba plesní. Toto nemá dopad na drevené a kuchynské diely, ako aj iné komponenty. 
Všeobecne: Riaďte sa všeobecnými pokynmi a upozorneniami v montážnych podkladoch BORA pri režime recirkulácie a odvodu vzduchu!