Tiráž

BORA Vertriebs GmbH & Co KG

Innstrasse 1
6342 Niederndorf

Tel: +43 (0) 53 73 6 22 50 - 0
Fax: +43 (0) 53 73 6 22 50 - 90
support@bora.com
www.bora.com

 

Konateľ: Willi Bruckbauer
Daňové číslo: 166/4115
IČ DPH: ATU67323933
IČO: FN381333i
Osoba zodpovedná za obsah: Willi Bruckbauer

 

________________________________________

 

Autorské právo

Celý obsah tejto webovej stránky je chránený autorským právom. Všetky práva, aj v prípade prekladu, dotlače a rozmnožovania a šírenia obsahu alebo jeho častí, patria výhradne spoločnosti BORA Vertriebs GmbH & Co. KG.

Bez súhlasu spoločnosti BORA Vertriebs GmbH & Co. KG sa obsah tejto stránky nesmie v žiadnej forme (fotokópia, mikrofilm alebo iným spôsobom) reprodukovať alebo spracúvať, rozmnožovať alebo šíriť s použitím elektronických systémov.

Materiál, na ktorý sa tieto obmedzenia nevzťahujú, je označený zodpovedajúcimi upozorneniami a môže sa voľne používať, šíriť a reprodukovať.

Spoločnosť BORA Vertriebs GmbH & Co. KG si v prípade protiprávneho konania vyhradzuje právo kedykoľvek podniknúť právne kroky. K tomu patria napr. nároky na náhradu škody v značnej výške.

________________________________________

 

Platforma Európskej komisie pre online riešenie sporov:

ec.europa.eu/consumers/odr

Nie sme povinní ani pripravení zúčastniť sa procesu riešenia sporu pre zmierovacím orgánom pre spotrebiteľov.