Headerbild_SEO_LP_Abluft_Umluft_L.jpg Headerbild_SEO_LP_Abluft_Umluft_P.jpg

Recirkulácia či odvod? Výhody a nevýhody systémov odťahu

Hoci sa integrovaný digestor v mnohých aspektoch nedá porovnať s konvenčným digestorom, predsa len existuje jeden aspekt, ktorý platí rovnako pred obidva typy spotrebičov. Integrované digestory sa rovnako ako konvenčné digestory môžu prevádzkovať s dvomi režimami: v režime odvodu vzduchu alebo v režime recirkulácie. Pri oboch prevádzkových režimoch digestor odsáva kuchynské pary a pary pri pečení a pachy či tukové čiastočky sú bezpečne odstránené. Rozdiely sú však pri vedení vzduchu: Pri variante s recirkuláciou vzduchu je odsávaný vzduch prefiltrovaný cez kvalitný filter s aktívnym uhlím (čistenie a odstránenie pachových molekúl) a vedený späť do miestnosti. Pri variante s odvodom vzduchu je vzduch odvádzaný von. To, ktorý variant je lepší pre ktorú kuchyňu, závisí od množstva faktorov – v neposlednom rade aj od stavebných daností. Porovnanie výhod a nevýhod oboch systémov ukazuje, na čo musíte dávať pozor pri rozhodovaní sa.

Odvod vzduchu a recirkulácia – rôzne princípy fungovania stručne vysvetlené

Odvod

Ako už napovedá názov, pri digestore s odvodom vzduchu je nasávaný vzduch odvádzaný do exteriéru. Kvôli tomu bude odťah spojený s potrubným systémom odvodu vzduch vrátane stenovej priechodky. Kanálový systém vedie cez prieraz v plášti budovy smerom von. Prieraz nemusí byť iba vo vonkajšej stene kuchyne, ale môže viesť aj cez strechu alebo cez pivnicu. Digestor potom odsáva paru priamo z hrnca alebo z panvice a vedie ju cez tukový filter, ktorý očistí vzduch od olejových čiastočiek, do kanálového systému. Vďaka veľkej slobode pri plánovaní kanálového systému BORA (BORA Ecotube), ktorý môže byť naplánovaný na dlhšie úseky bez dopadu na výkonnosť spotrebiča, a ktorý umožňuje variabilné vedenie doľava alebo doprava, sa nájdete vhodné riešenie odvodu vzduchu pred každú montážnu situáciu. Zapáchajúce kuchynské pary, nazývané aj výpary, sa z domu nakoniec dostanú cez stenovú priechodku v plášti budovy ako odvádzaný vzduch. Spätné klapky v odvodovom kanáli zabraňujú spätnému prúdeniu vonkajšieho vzduchu do vnútra budovy. V závislosti od montážnej situácie sa pri prieraze smerom von používa špeciálne príslušenstvo pre odvod vzduchu – od ventilátora na vonkajšiu stenu cez ventilátor na škridlovú strechu až po ventilátor na plochú strechu.

Recirkulácia

V prípade recirkulačného systému zostáva vzduch v interiéri obytného priestoru. Digestor nasáva vzduch obsahujúci kuchynské pachy, ako aj tukové molekuly, prefiltruje ho a odvádza ho späť do kuchyne. Vyčistený vzduch následne prúdi zase von. Okrem tukového filtra je však potrebný aj filter s aktívnym uhlím. Filter s aktívnym uhlím pohlcuje pachy z jedál z kuchynským pár, ktoré sú očistené od mastnôt. Pri recirkulácii sa tieto pachové častice už nedostanú späť do miestnosti. Pri dlhšom používaní už extrémne veľká plocha filtra aktívneho uhlia už nedokáže úplne zachytávať želané množstvo pachových molekúl a nakoniec ich už nedokáže zachytávať vôbec. Z tohto dôvodu sa recirkulačný filter musí pravidelne meniť. Doby životnosti príp. prevádzkové doby nájdete v návode na obsluhu vášho systému digestora. V závislosti od systému majú recirkulačné filtre BORA rôzne životnosti od 1 do 2 rokov. To znamená, že svoju úlohu splnia porovnateľne dlho, než je potrebná výmena filtra.

Riešenia s recirkuláciou vzduchu sa v porovnaní s riešeniami s odvodom vzduchu montujú výrazne jednoduchšie. Najmä v malých bytoch a kuchyniach, ale aj pri rekonštrukciách, sa spravidla uprednostňuje recirkulácia.

Systém BORA Classic 2.0

Aký režim prevádzky zvoliť? Porovnanie odvodu vzduchu a recirkulácie

Každý systém odťahu má z hľadiska svojho základného princípu iné prednosti a preto rovnakým spôsobom nie je vhodný pre každú kuchynskú situáciu. Porovnanie oboch režimov prevádzky na základe najdôležitejších bodov prináša objasnenie, aby ste sa mohli individuálne rozhodnúť.

 

Digestory s odvodom vzduchu odvádzajú z miestnosti s odpadovým vzduchom aj vlhkosť, ktorá vzniká pri varení. Toto sa netýka digestorov s recirkuláciou. Druhé menované síce odstraňujú zvyšky mastnôt a pachy, presne ako s odvodom vzduchu, neodvádzajú však vodnú paru. Preto je pri prevádzke digestora s recirkuláciou zásadne dôležité, aby bola zaručená dostatočná výmena vzduchu – buď cez otvorené okno alebo automaticky prostredníctvom kontrolované ventilačného zariadenia. Ale aj pri systéme s odvodom vzduchu je dôležité, aby do interiéru domu či bytu mohlo vždy prúdiť dostatočné množstvo čerstvého vzduchu, najmä vtedy, keď sa v rovnakej miestnosti nachádza krb nezávislý od prívodu vzduchu alebo krb závislý od prívodu vzduchu, ako krbové kachle, plynový kondenzačný kotol alebo aj kúrenie na uhlie. Pretože pri súčasnej prevádzke krbu a digestora sa vplyvom podtlaku, ktorý vytvára odťah odpadového vzduchu, môžu do miestnosti dostať nebezpečné spaliny. V budovách s obzvlášť vzduchotesným plášťom hrozí toto nebezpečenstvo dokonca aj pri krboch nezávislých od prívodu vzduchu. Okenný kontaktný spínač zabraňuje tomuto nebezpečenstvu. Má vplyv na to, že digestor sa môže zapnúť iba vtedy, keď je okno otvorené a tým môže dnu prúdiť dostatok čerstvého vzduchu. Kontaktný spínač na okne je spojený s motorom digestora prostredníctvom kábla alebo bezdrôtovo. Okenný kontaktný spínač funguje ako snímač: Odosiela polohu okenného krídla do prijímača systému odvodu vzduchu. Ak je okno otvorené, odťah sa môže spustiť.

Montáž

Riešenie odvodu vzduchu sa nedá vždy realizovať. V prípade, že ide o novostavbu, potom sa vopred informujte u vášho architekta, či je vo vašom prípade možný odvod vzduchu. Kvôli potrebnému potrubiu a prierazu steny smerom von je montáž systému odvodu vzduchu o niečo nákladnejšia a náročnejšia ako digestor s recirkuláciou. Najmä v nájomných bytoch je montáž s odvodom vzduchu je komplikovanejšia ako montáž odťahu s recirkuláciou. Pretože ako nájomca si kvôli montáži komponentov odťahu okrem informácií plánovača musíte zaobstarať aj súhlas prenajímateľa. V konečnom dôsledku ide o stavebnú zmenu a túto musí schváliť vlastník domu alebo bytu.

 

Energetická účinnosť

V prípade digestora s odvodom vzduchu sa v zime spolu s kuchynskými parami odvádza do exteriéru aj teplý vykurovací vzduch. Výsledok: Strácajú sa cenné energie. Najmä v pasívnych domoch alebo mimoriadne vzduchotesných nízkoenergetických domoch to môže negatívne ovplyvniť energetickú bilanciu domu. Stavební odborníci preto odporúčajú, aby sa v novostavbách s vysokou tepelnou izoláciou pri bežných digestoroch používala skôr recirkulácia ako odvod vzduchu. V mnohých novostavbách sú digestory s odvodom vzduchu dokonca zakázané. Systémy BORA pracujú na rozdiel od bežných digestorov síce s výrazne menším dopravovaným objemom, pričom sa predovšetkým dostane von aj menej teplého vzduchu v miestnosti. Vo vzduchotesných budovách je recirkulácia však často lepší variant, pretože tu je spravidla namontované kontrolované vetranie. Toto automatické vetranie a odvetranie pre bezpečné odvádzanie vlhkosti a spolu s recirkulačným digestorom zostane vzduch v kuchyni čerstvý. V starých budovách sa zase odporúča väčšinou odvod vzduchu. Pretože v starých budovách existujú často vysoké teplotné rozdiely, ktoré napomáhajú tvorbe kondenzovanej vody. S odvodom vzduchu je vzdušná vlhkosť rýchlo odvádzaná von.

 

Údržba

Na účinné odstraňovanie pachov je pri prevádzke v režime recirkulácie okrem tukového filtra potrebný aj filter s aktívnym uhlím príp. špeciálny recirkulačný filter. Pri dlhšom používaní už extrémne veľká plocha filtra aktívneho uhlia už nedokáže úplne zachytávať želané množstvo pachových molekúl a nakoniec ich už nedokáže zachytávať vôbec. Z tohto dôvodu sa recirkulačný filter musí pravidelne meniť. Takto môže digestor naďalej zabezpečovať prívod čerstvého vzduchu. Doby životnosti príp. prevádzkové doby nájdete v návode na obsluhu vášho systému digestora.

 

Odvod vzduchu versus recirkulácia – Prehľad výhod a nevýhod systémov

Recirkulácia

Výhody:

  • Jednoduchá a cenovo priaznivá montáž
  • Možnosť montáže v každej kuchyni, aj v pasívnych a nízkoenergetických domoch
  • Sloboda pri plánovaní (napr. kuchynský ostrov nezávisle umiestniteľný)

Nevýhody:

  • Potrebná pravidelná výmena filtra s aktívnym uhlím
  • Vzdušná vlhkosť zostane v miestnosti

Odvod

Výhody:

  • Takmer bezúdržbový, pretože sa nevyžaduje výmena filtra
  • Vzdušná vlhkosť je odvádzaná spolu s odpadovým vzduchom smerom von

Nevýhody:

  • V zime únik energie, pretože teplý vykurovací vzduch je odsávaný a odvádzaný do exteriéru
  • Pre pasívne a nízkoenergetické domy vhodný iba podmienene

Poradenstvo k optimálnemu plánovaniu vám poskytne váš partner BORA

Poradenstvo k optimálnemu plánovaniu vám poskytne váš partner BORA

Nájsť predajcu