Izjava o varstvu podatkov

Splošne informacije

Veseli smo, da obiskujete našo spletno stran in zelo smo hvaležni za vaše zanimanje. V nadaljevanju so informacije o tem, kako ravnamo z vašimi osebnimi podatki, ko uporabljate našo spletno stran. Osebni podatki so vsi podatki, s katerimi vas je mogoče osebno identificirati.
 

1.1 osebni podatki
V skladu s členom 4(1) SUVP "osebni podatki" pomenijo vse informacije v zvezi z določeno ali določljivo fizično osebo (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki); določljiva fizična oseba je tista, ki jo je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti na podlagi identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, lokacijski podatki, spletni identifikator ali na podlagi enega ali več dejavnikov, značilnih za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto te fizične osebe.

1.2 Odgovorno
Upravljavec obdelave podatkov na tej spletni strani, kot je opredeljen v Splošni uredbi o varstvu podatkov (SUVP), je družba »BORA Vertriebs GmbH & Co KG, Innstrasse 1, 6342 Niederndorf, +435373622500, support@bora.com «. Upravljavec obdelave osebnih podatkov je fizična ali pravna oseba, ki sama ali skupaj z drugimi odloča o namenih in načinih obdelave osebnih podatkov.

1.3 Pooblaščenec za varstvo podatkov
Upravljavec je za to spletno stran imenoval pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, katere informacije so navedene v nadaljevanju: »Bernhard Johne, Innstrasse 1, 1.6342 Niederndorf, +498035907168, dataprotection(@)bora.com«

Veljavna uredba o varstvu podatkov vam daje pravice v zvezi z upravljavcem glede obdelave vaših osebnih podatkov (pravice dostopa in ukrepanja). V nadaljevanju navedene informacije pojasnjujejo te pravice:

 • Pravica do dostopa v skladu s členom 15 SUVP: zlasti imate pravico do informacij o vaših osebnih podatkih, ki jih obdelujemo; o namenu obdelave; o vrstah zadevnih osebnih podatkov; o uporabnikih ali kategorijah uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki; o predvidenem obdobju hrambe osebnih podatkov, ali, če to ni mogoče, o merilih, ki se uporabljajo za določitev tega obdobja; o obstoju pravice, da lahko od upravljavca zahtevate popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov ali da ugovarjate takšni obdelavi; o obstoju pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu; kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, o vseh razpoložljivih informacijah v zvezi z njihovim virom; o obstoju avtomatiziranega odločanja, vključno z oblikovanjem profilov, ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi o pomenu in predvidenih posledicah take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki; pa tudi o obveznosti obveščanja glede popravka ali izbrisa osebnih podatkov ali omejitve obdelave informacij v zvezi s posredovanjem vaših podatkov tretjim državam v skladu s členom 46 SUVP;
 • Pravica do popravka v skladu s členom 16 SUVP: imate pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi in/ali dopolni netočne osebne podatke v zvezi z vami;
 • Pravica do izbrisa v skladu s členom 17 BDP: Imate pravico izbrisati vaše osebne podatke v skladu s pogoji iz člena 17 (1) BDP. Vendar se ta pravica ne uporablja zlasti, če je obdelava potrebna za uveljavljanje pravice do svobode izražanja in obveščanja, izpolnjevanja zakonske obveznosti, zaradi javnega interesa ali za vzpostavitev, izvajanje ali zaščito pravnih zahtevkov;
 • Pravica do omejitve obdelave v skladu s členom 18 SUVP: imate pravico do omejitve obdelave vaših osebnih podatkov, če se preveri točnost osebnih podatkov, katerim oporekate; če nasprotujete izbrisu osebnih podatkov zaradi nepravilne obdelave podatkov in namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe; če potrebujete svoje podatke za vzpostavitev, uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov, ko teh podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave ali; če ste ugovarjali obdelavi zaradi vašega posebnega položaja, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki;
 • Obveznost obveščanja v zvezi s popravkom ali izbrisom osebnih podatkov ali omejitvijo obdelave v skladu s členom 19 SUVP: če ste uveljavili svojo pravico do popravka, izbrisa ali omejitve svojih osebnih podatkov od upravljavca, je upravljavec dolžan vsakemu uporabniku, ki so mu bili osebni podatki razkriti, sporočiti vse popravke ali izbrise osebnih podatkov ali omejitve obdelave, razen če se to izkaže za nemogoče ali bi zahtevalo nesorazmeren napor. Imate pravico, da ste o teh uporabnikih obveščeni.
 • Pravica do prenosljivosti podatkov v skladu s členom 20 SUVP: imate pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste jih posredovali upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, v kolikor je to tehnično izvedljivo.
 • Pravica do preklica privolitve v skladu s členom 7(3) SUVP: imate pravico, da kadar koli prekličete privolitev za obdelavo podatkov z učinkom za prihodnost. V primeru preklica bomo zadevne podatke izbrisali brez nepotrebnega odlašanja, pod pogojem, da nadaljnja obdelava ne temelji na pravni podlagi za obdelavo brez privolitve. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je izvajala na podlagi privolitve do trenutka preklica;
 • Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu v skladu s členom 77 SUVP: brez poseganja v katero koli drugo upravno ali pravno sredstvo imate pravico, da vložite pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve, če menite, da se obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši SUVP.

ČE OBDELUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE KOT DEL UPOŠTEVANJA INTERESOV NA PODLAGI NAŠEGA PREVLADUJOČEGA ZAKONITEGA INTERESA, IMATE NA PODLAGI RAZLOGOV, POVEZANIH Z VAŠIM POSEBNIM POLOŽAJEM PRAVICO, DA UGOVARJATE OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV V ZVEZI Z VAMI, Z UČINKOM ZA PRIHODNOST.

ČE UVELJAVLJATE SVOJO PRAVICO DO UGOVORA, NE BOMO VEČ OBDELOVALI ZADEVNIH PODATKOV. VENDAR PA SI PRIDRŽUJEMO PRAVICO, DA ŠE NAPREJ OBDELUJEMO OSEBNE PODATKE, ČE LAHKO DOKAŽEMO LEGITIMNE RAZLOGE ZA OBDELAVO, KI PREVLADAJO NAD VAŠIMI INTERESI, PRAVICAMI IN SVOBOŠČINAMI, ALI ZA UVELJAVLJANJE, IZVAJANJE ALI OBRAMBO PRAVNIH ZAHTEVKOV.

KADAR OBDELUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE ZA NAMENE NEPOSREDNEGA TRŽENJA, IMATE PRAVICO, DA KADAR KOLI UGOVARJATE OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV V ZVEZI Z VAMI ZA NAMENE TAKEGA TRŽENJA. PRAVICO DO UGOVORA LAHKO UVELJAVLJATE TAKO, KOT JE OPISANO ZGORAJ.

ČE UVELJAVLJATE SVOJO PRAVICO DO UGOVORA, NE BOMO VEČ OBDELOVALI ZADEVNIH PODATKOV ZA NEPOSREDNO TRŽENJE.

Trajanje shranjevanja osebnih podatkov se meri v skladu z določenim zakonskim obdobjem hrambe (npr. obdobja hrambe v zvezi z davčnimi in gospodarskimi zakoni). Po izteku obdobja se zadevni podatki rutinsko izbrišejo, pod pogojem, da niso več potrebni za izpolnjevanje ali razvoj pogodbe in/ali ni več zakonitega interesa za nadaljnje shranjevanje z naše strani.

Na tem spletnem mestu svojim strankam ponujamo podaljšanje garancije za eno leto. Registrirati morate sebe in svoj sistem BORA ter ohraniti registracijo v času trajanja podaljšanja garancije. Če podatke izbrišete pred iztekom podaljšanja garancije, ga ni več mogoče odobriti. Podaljšanje garancije je mogoče v dveh letih od datuma namestitve.

Med registracijo bodo zahtevani naslednji osebni podatki:

 • FD številka
 • Različica sistema
 • Datum namestitve
 • Pozdravna izjava
 • Ime in priimek
 • Priimek
 • Država
 • E-poštni naslov
 • Registracijska koda
bora.com

Če obiščete našo spletno stran samo za informativne namene, tj., če se ne registrirate pri nas ali z nami ne delite svojih informacij, zbiramo le osebne podatke, ki jih vaš brskalnik prenese na naš strežnik (»dnevniške datoteke strežnika«). Ob dostopu do naše spletne strani, zbiramo naslednje podatke, kar je za nas tehnična zahteva, da vam lahko prikažemo spletno stran:

 • obiskana spletna stran
 • datum in čas v trenutku dostopa
 • količina podatkov, poslanih v bajtih
 • vir/referenca, od koder ste dostopali do strani
 • uporabljen brskalnik
 • uporabljen operacijski sistem
 • naslov IP (če je potrebno: anonimiziran)

Obdelava se izvaja v skladu s točko (f) člena 6(1) SUVP na podlagi našega zakonitega interesa za izboljšanje stabilnosti in funkcionalnosti naše spletne strani. Podatki se ne posredujejo ali uporabljajo na noben drug način. Vendar pa si pridržujemo pravico, da naknadno preverimo dnevniške datoteke strežnika, če obstajajo trdni razlogi, ki nakazujejo na nezakonito uporabo.

Da bi bila naša spletna stran privlačna za obiske in da bi omogočili uporabo določenih funkcij, na različnih spletnih straneh uporabljamo piškotke. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se namestijo v vašo končno napravo. Nekateri piškotki, ki jih uporabljamo, se izbrišejo po koncu seje brskalnika, tj., ko zaprete svoj brskalnik (sejni piškotki). Drugi piškotki ostanejo v vaši končni napravi in našim partnerskim podjetjem (piškotki ponudnikov tretjih oseb) omogočajo, da znova prepoznajo vaš brskalnik ob naslednjem obisku (trajni piškotki). Če so piškotki nameščeni, individualno zbirajo in obdelujejo določene uporabniške informacije, kot so podatki brskalnika in spletne strani ter vrednosti naslova IP. Trajni piškotki se samodejno izbrišejo po vnaprej določenem obdobju. To obdobje se lahko razlikuje od piškotka do piškotka.

Če se osebni podatki obdelujejo tudi prek posameznih piškotkov, ki jih namestimo mi, se obdelava izvaja v skladu s točko (f) člena 6(1) SUVP. To je potrebno za zaščito naših zakonitih interesov v zvezi z najboljšo možno funkcionalnostjo spletne strani in za zagotovitev učinkovite ureditve obiska spletne strani, ki je prijazna za stranke.

V določenih okoliščinah delamo skupaj z oglaševalskimi partnerji, ki nam pomagajo pri tem, da je naša spletna storitev za vas bolj zanimiva. V ta namen se piškotki partnerskih podjetij prav tako shranijo na vaš trdi disk, ko obiščete našo spletno stran (piškotki tretjih oseb). Če sodelujemo s prej omenjenimi oglaševalskimi partnerji, ste individualno in ločeno obveščeni o nameščanju te vrste piškotka in obsegu informacij, ki so navedene v spodnjih odstavkih.

Upoštevajte, da lahko brskalnik nastavite tako, da vas ta obvesti o namestitvi piškotkov. Prav tako se lahko odločite, ali jih boste sprejeli individualno ali pa boste zavrnili sprejemanje piškotkov v določenih primerih ali na splošno. Vsak brskalnik se razlikuje glede na način, kako upravlja nastavitve piškotkov. To je opisano v meniju pomoči vsakega brskalnika, ki pojasnjuje, kako spremeniti nastavitve piškotkov. Ta navodila so na voljo za vsak brskalnik, najdete pa jih lahko na naslednjih povezavah:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en

Safari: https://support.apple.com/en-euro/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Upoštevajte, da je lahko v primeru nesprejetja piškotkov funkcionalnost naše spletne strani omejena.

Ko stopite v stik z nami (npr. prek kontaktnega obrazca ali e-pošte), se zbirajo osebni podatki. Iz določenega kontaktnega obrazca je razvidno, kateri podatki se zbirajo. Ti podatki se shranjujejo in uporabljajo izključno za odgovor na vašo zahtevo ali stik in povezano tehnično administracijo. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je naš zakonit interes za odziv na vašo zahtevo v skladu s točko (f) člena 6(1) SUVP. Če z nami stopite v stik z namenom odpovedi pogodbe, je dodatna pravna podlaga za obdelavo v skladu s točko (b) člena 6(1) SUVP. Vaši podatki se izbrišejo po obdelavi vašega zahtevka, če je iz okoliščin mogoče ugotoviti, da so bila zadevna dejstva končno pojasnjena in pod pogojem, da ne obstajajo predpisane obveznosti hrambe podatkov.

Registracija za naše glasilo

Če se prijavite na naše e-poštno glasilo, vam redno pošiljamo informacije o naših ponudbah. Edina obvezna informacija za prejemanje glasila je vaš naslov e-pošte. Vsi drugi podatki so posredovani prostovoljno in se uporabljajo zato, da vas lahko osebno naslovimo. Za pošiljanje glasila uporabljamo postopek dvojne potrditve prijave. To pomeni, da vam bomo elektronsko glasilo poslali le, če ste izrecno potrdili, da se strinjate s tem, da vam pošljemo glasilo. Nato vam bomo poslali potrditveno e-poštno sporočilo, v katerem vas bomo prosili, da kliknete ustrezno povezavo, s čimer potrdite, da želite v prihodnosti prejemati glasilo.

S tem ko aktivirate potrditveno povezavo nam podate privolitev za uporabo vaših osebnih podatkov v skladu s točko (a) člena 6(1) SUVP. Ko se registrirate za glasilo, shranimo vaš naslov IP, ki ga je registriral ponudnik internetnih storitev (ISP), ter datum in čas registracije, s čimer lahko v prihodnosti odkrijemo morebitno zlorabo vašega naslova e-pošte. Podatki, ki jih zberemo ob vaši registracij za glasilo, se uporabljajo izključno za namene trženja prek kanala glasila. Od prejemanja glasila se lahko kadarkoli odjavite s povezavo, ki je zagotovljena v glasilu ali pa tako, da pošljete sporočilo upravljavcu, ki je omenjen na začetku. Ko se uspešno odjavite, se vaš naslov e-pošte brez nepotrebnega odlašanja izbriše iz našega distribucijskega seznama za glasilo, pod pogojem, da se niste izrecno strinjali z nadaljnjo uporabo vaših podatkov. Če je to zakonsko dovoljeno pa si lahko tudi pridržimo pravico do uporabe podatkov po tem času, o čemer vas obveščamo v tej izjavi.

 

Trženje po pošti

Na podlagi našega zakonitega interesa za individualno neposredno trženje si pridržujemo pravico do shranjevanja vašega imena in priimka, vašega poštnega naslova in ‒ če smo te dodatne informacije prejeli v okviru pogodbenega razmerja ‒ do vašega naziva, akademske kvalifikacije, leta rojstva in vašega strokovnega imena in imena sektorja ali podjetja v skladu s točko (f) člena 6(1) SUVP, ter, da te podatke uporabimo za pošiljanje zanimivih ponudb in informacij o naših izdelkih po pošti.

Shranjevanje in uporabo podatkov za ta namen lahko kadarkoli zavrnete tako, da pošljete sporočilo upravljavcu.

Vtičniki omrežja Facebook z rešitvijo Shariff

Naša spletna stran uporablja družbene vtičnike (»vtičniki«) družbenega omrežja Facebook, ki ga upravlja Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ZDA (»Facebook«).

Za izboljšanje zaščite vaših podatkov ob obisku naše spletne strani, ti gumbi niso neomejeni kot vtičniki, temveč so integrirani samo s povezavo HTML na strani. Ta vrsta integracije zagotavlja, da ob dostopu do naše spletne strani, ki vsebuje takšne gumbe, ni povezave s strežniki družbe Facebook. Če kliknete gumb, se odpre novo okno brskalnika in prikliče stran Facebook, kjer lahko uporabljate vtičnike (po vnosu podatkov za prijavo, če je to potrebno).

Družba Facebook Inc. s sedežem v ZDA ima potrdilo zasebnostnega ščita (angl.: Privacy Shield). Zasebnostni ščit je okvir za varstvo podatkov EU-ZDA, ki zagotavlja skladnost z veljavno stopnjo varstva podatkov v EU.

Informacije o namenu in obsegu zbiranja podatkov ter nadaljnji obdelavi in uporabi podatkov s strani družbe Facebook ter informacije o vaših pravicah in nastavitvah glede varstva vaše zasebnosti lahko pridobite iz informacij o varstvu podatkov družbe Facebook: http://www.facebook.com/policy.php


Vtičnik omrežja Pinterest kot rešitev Shariff

Spletne strani prodajalca uporabljajo tako imenovane družbene vtičnike (»vtičniki«) družbenega omrežja Pinterest, ki ga upravlja družba Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA, 94103, ZDA (»Pinterest«).

Da bi povečali varnost vaših podatkov ob obisku naše spletne strani, ti gumbi niso vstavljeni v spletno stran brez omejitev tako kot vtičniki, temveč le z uporabo povezave HTML. Ta vrsta integracije zagotavlja, da ob odpiranju ene izmed naših spletnih strani, ki vsebuje takšne gumbe, ni povezave s strežniki družbe Pinterest. S klikom na gumb odprete novo okno brskalnika in spletno stran Pinterest, kjer lahko uporabljate vtičnike te spletne strani (po vnosu podatkov za prijavo, če je potrebno).

Če želite izvedeti več o namenu in obsegu zbiranja podatkov ter nadaljnji obdelavi in uporabi podatkov s strani družbe Pinterest ter svojih pravicah in nastavitvah glede varstva vaše zasebnosti, si oglejte politiko zasebnosti družbe Pinterest:  https://about.pinterest.com/de/privacy-policy


Vtičnik omrežja Twitter kot rešitev Shariff

Naša spletna stran uporablja družbene vtičnike (»vtičniki«) družbenega omrežja Twitter, ki ga upravlja družba Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ZDA (»Twitter«).

Za izboljšanje zaščite vaših podatkov ob obisku naše spletne strani, ti gumbi niso neomejeni kot vtičniki, temveč so integrirani samo s povezavo HTML na strani. Ta vrsta integracije zagotavlja, da ob dostopu do naše spletne strani, ki vsebuje takšne gumbe, ni povezave s strežniki družbe Twitter. Če kliknete gumb, se odpre novo okno brskalnika in prikliče stran Twitter, kjer lahko uporabljate vtičnike (po vnosu podatkov za prijavo, če je to potrebno).

Družba Twitter s sedežem v ZDA ima potrdilo zasebnostnega ščita (angl.: Privacy Shield). Zasebnostni ščit je okvir za varstvo podatkov EU-ZDA, ki zagotavlja skladnost z veljavno stopnjo varstva podatkov v EU.

Informacije o namenu in obsegu zbiranja podatkov ter nadaljnji obdelavi in uporabi podatkov s strani družbe Twitter ter informacije o svojih pravicah in nastavitvah glede varstva vaše zasebnosti lahko pridobite iz informacij o varstvu podatkov družbe Twitter: https://twitter.com/en/privacy

Uporaba vtičnikov za predvajanje videoposnetkov Vimeo

Naše spletno mesto uporablja vtičnike s portala Vimeo družbe Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, ZDA. Ko obiščete našo spletno stran, ki vsebuje tak vtičnik, brskalnik vzpostavi neposredno povezavo s strežniki družbe Vimeo. Portal Vimeo pošlje vsebino vtičnika neposredno v vaš brskalnik in jo nato predvaja na spletni stran. S to integracijo portal Vimeo prejme informacije, da je vaš brskalnik dostopal do ustrezne strani našega spletnega mesta, tudi če nimate računa Vimeo ali trenutno niste prijavljeni v Vimeo. Te informacije (vključno z vašim naslovom IP) se pošljejo neposredno iz vašega brskalnika na strežnik Vimeo v ZDA, kjer se tudi shranijo.

Če ste prijavljeni v svoj račun Vimeo, lahko Vimeo vaš obisk našega spletnega mesta takoj dodeli vašemu računu Vimeo. Če začnete interakcijo z vtičnikom (na primer s pritiskom na gumb za zagon videoposnetka), se te informacije posredujejo neposredno na strežnik Vimeo, kjer se tudi shranijo.

Opisani postopki obdelave podatkov se izvajajo v skladu s točko (f) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe (GDPR) na podlagi zakonitega interesa družbe Vimeo za tržne raziskave in zasnove storitev Vimeo.

Če ne želite, da Vimeo podatke, zbrane prek našega spletnega mesta, dodeli neposredno vašemu računu Vimeo, se morate pred obiskom našega spletnega mesta odjaviti iz računa Vimeo.

Namen in obseg zbiranja podatkov ter nadaljnja obdelava in uporaba podatkov s strani družbe Vimeo ter vaše sorodne pravice in možnosti nastavitve za zaščito zasebnosti najdete v informacijah o varstvu podatkov družbe Vimeo na povezavi https://vimeo.com/privacy

Orodje za sledenje Google Analytics družbe Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irska, se samodejno integrira v videoposnetke podjetja Vimeo, ki se predvajajo na našem spletnem mestu. Z orodjem za sledenje upravlja družba Vimeo, zato do njega nimamo dostopa in nanj z našega spletnega mesta ne moremo vplivati. Google Analytics za sledenje uporablja tako imenovane »piškotke«, to so besedilne datoteke, ki so shranjene v vašem računalniku in omogočajo analizo prometa na našem spletnem mestu. Informacije, ki so o vaši uporabi našega spletnega mesta shranjene v piškotku, se običajno prenesejo na Googlov strežnik in se tam shranijo; lahko pa se prenesejo tudi na strežnik družbe Google LLC v ZDA.

Ta obdelava poteka v skladu s točko (f) 1. odstavka 6. člena GDPR na podlagi zakonitega interesa podjetja Vimeo za statistično analizo vedenja uporabnikov za namene optimizacije in trženja.

Kolikor je zakonsko zahtevano, smo pridobili vaše soglasje za obdelavo vaših zgoraj opisanih podatkov v skladu s točko (a) 1. odstavka 6. člena GDPR. Soglasje lahko v prihodnje kadar koli prekličete. Če želite preklicati soglasje, to storite tako, da odprete Orodje za odobritev piškotkov, ki je na voljo na našem spletnem mestu, kjer izberete možnost deaktivacije.


Uporaba videoposnetkov platforme YouTube

Ta spletna stran uporablja integrirano funkcijo platforme YouTube, za prikazovanje in predvajanje videoposnetkov ponudnika »YouTube«, ki pripada družbi Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA (»Google«).

Uporabljen je način za izboljšanje varnosti, ki v skladu z informacijami ponudnika aktivira shranjevanje uporabniških informacij samo, ko se videoposnetek/videoposnetki predvaja/predvajajo. Če se sproži predvajanje vstavljenega videoposnetka platforme YouTube, ponudnik »YouTube«, izvaja piškotke za zbiranje informacij o vedenju uporabnika. Glede na informacije platforme »YouTube« ti med drugim služijo za zbiranje statističnih podatkov o videoposnetkih, kar izboljša prijaznost za uporabnika in preprečuje zlorabe. Če ste prijavljeni v Google, so vaši podatki neposredno povezani z vašim računom, ko kliknete na videoposnetek. Če ne želite, da se vzpostavi povezava z vašim profilom YouTube, se morate pred aktiviranjem gumba odjaviti. Google shranjuje podatke (tudi za uporabnike, ki niso prijavljeni) kot uporabniški profil in jih analizira. Takšna analiza se izvede zlasti v skladu s točko (f) člena 6(1) SUVP na podlagi zakonitih interesov Googla pri vstavljanju prilagojenega oglaševanja, tržnih raziskav in/ali dizajna naše spletne strani, ki temelji na potrebah. Imate pravico, da nasprotujete ustvarjanju tega uporabniškega profila, ki jo lahko uveljavite tako, da se obrnete na YouTube.

Ob vsakem dostopu do te spletne strani se ustvari povezava z Googlovim omrežjem »DoubleClick«, ne glede na to, ali se vstavljeni videoposnetki predvajajo, kar pa lahko sproži nadaljnje dogodke za obdelavo podatkov, na katere nimamo vpliva

Družba Google LLC s sedežem v ZDA ima potrdilo zasebnostnega ščita (angl.: Privacy Shield). Zasebnostni ščit je okvir za varstvo podatkov EU-ZDA, ki zagotavlja skladnost z veljavno stopnjo varstva podatkov v EU.

Več informacij o varstvu podatkov s platformo YouTube lahko najdete v izjavi o varstvu podatkov ponudnika na spletni strani: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de

 

Izvajanje programa Google AdWords za sledenje preusmeritvam

Ta spletna stran uporablja program za spletno oglaševanje »Google AdWords« in, kot del programa Google AdWords, sledenje preusmeritvam družbe Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA (»Google«). Ponudbo programa Google AdWords uporabljamo za to, da s pomočjo oglaševalskih ukrepov (Google AdWords) pozornost usmerimo na naše atraktivne ponudbe na zunanjih spletnih straneh. V povezavi s podatki oglaševalskih akcij lahko ugotovimo, kako uspešni so posamezni oglaševalski ukrepi. Prizadevamo si za prikazovanje oglasov, ki vas zanimajo, zaradi česar je naša spletna stran za vas bolj zanimiva, prav tako pa na tak način dosežemo realni izračun stroškov oglaševanja.

Piškotek za sledenje preusmeritvam je nameščen takrat, ko uporabnik klikne oglas AdWords, ki ga je vklopil Google. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se namestijo v vaš računalniški sistem. Ti piškotki običajno izgubijo svojo veljavnost po 30 dneh in ne služijo osebni identifikaciji. Če uporabnik obišče določene strani na tej spletni strani in piškotek še vedno deluje, lahko Google in mi ugotovimo, ali je uporabnik kliknil na oglas s čimer je bil preusmerjen na to stran. Vsak uporabnik programa Google AdWords prejme drugačen piškotek. Tako spletne strani drugih uporabnikov programa AdWords ne morejo slediti piškotkom. Informacije, pridobljene s pomočjo piškotka za preusmeritev, služijo za izdelavo statistike preusmeritev za uporabnike programa AdWords, ki so se odločili uporabiti sledenje preusmeritvam. Stranke prejmejo informacije o skupnem številu uporabnikov, ki so kliknili na njihov oglas in so bili preusmerjeni na stran z oznako za sledenje preusmeritvam. Vendar pa ne prejmejo nobenih informacij, s katerimi bi lahko osebno identificirali uporabnike. Če ne želite sodelovati pri sledenju, lahko to uporabo blokirate tako, da v uporabniških nastavitvah svojega spletnega brskalnika onemogočite Googlov piškotek za sledenje preusmeritvam. Tako ne boste zabeleženi v statistikah za sledenje preusmeritvam. Program Google AdWords izvajamo na podlagi svojega zakonitega interesa za ciljno trženje v skladu s točko (f) člena 6(1) SUVP.

Družba Google LLC s sedežem v ZDA ima potrdilo zasebnostnega ščita (angl.: Privacy Shield). Zasebnostni ščit je okvir za varstvo podatkov EU-ZDA, ki zagotavlja skladnost z veljavno stopnjo varstva podatkov v EU.

Dodatne informacije o Googlovih predpisih o varstvu podatkov lahko najdete na naslovu: https://policies.google.com/privacy?gl=de&hl=en

Piškotke za preference glede oglaševanja lahko trajno izključite tako, da jih preprečite prek ustreznih nastavitev v programski opremi svojega brskalnika ali s prenosom in namestitvijo razpoložljivega vtičnika brskalnika na naslednji povezavi: http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Če onemogočite uporabo piškotkov upoštevajte, da je v tem primeru možno, da določenih funkcij te spletne strani morda ne boste mogle uporabljati ali pa jih boste lahko uporabljali le v omejenem obsegu.

 

Storitev Google (Universal) Analytics - Storitev Google Analytics

Ta spletna stran uporablja Google Analytics, storitev spletne analize družbe Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, US (»Google«). Storitev Google Analytics uporablja piškotke. Piškotki so besedilne datoteke, ki se shranijo v vaš računalnik in omogočajo analizo uporabe spletne strani. Podatki, ki jih piškotek pridobi o vaši uporabi te spletne strani (vključno s skrajšanim naslovom IP), se običajno prenesejo na Googlov strežnik v ZDA, kjer se tudi shranijo.

Ta spletna stran uporablja storitev Google Analytics izključno z razširitvijo »_anonymizeIp()«, ki zagotavlja anonimizacijo naslova IP s skrajšanjem in izključuje neposredno povezavo z osebami. Z razširitvijo Google skrajša vaš naslov IP v državah članicah Evropske unije ali v drugih državah pogodbenicah Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru. Samo v izjemnih primerih bo celotni naslov IP poslan na Googlov strežnik v ZDA in bo nato tam skrajšan. V teh izjemnih primerih se ta obdelava izvaja v skladu s točko (f) člena 6(1) SUVP na podlagi našega zakonitega interesa za statistično analizo vedenja uporabnikov za namene optimizacije in trženja.

V našem imenu bo Google te podatke uporabil za analizo vaše uporabe spletne strani, za zbiranje poročil o dejavnostih spletne strani in za zagotavljanje drugih storitev, povezanih z uporabo spletne strani in interneta. Naslov IP, ki ga vaš brskalnik posreduje kot del storitve Google Analytics, ne bo združen z drugimi Googlovimi podatki.

Shranjevanje piškotkov lahko preprečite tako, da izberete ustrezno nastavitev v programski opremi svojega brskalnika; vendar pa vas opozarjamo, da v tem primeru morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij te spletne strani. Poleg tega lahko Googlu preprečite zbiranje podatkov, ki jih ustvari piškotek, in podatkov, ki se pridobijo z vašo uporabo spletne strani (vključno z vašim naslovom IP), kot tudi obdelavo teh podatkov s strani Googla tako, da prenesete in namestite vtičnik brskalnika, ki je na voljo na naslednji povezavi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Kot alternativo vtičniku brskalnika ali v brskalnikih mobilnih naprav kliknite na naslednjo povezavo, da namestite zavrnitveni piškotek, ki preprečuje storitvi Google Analytics prihodnje zbiranje podatkov v okviru te spletne strani (ta zavrnitveni piškotek deluje samo v vašem brskalniku in samo za to domeno – če v tem brskalniku izbrišete piškotke, morate znova klikniti to povezavo)

Deactivate Google Analytics

Družba Google LLC s sedežem v ZDA ima potrdilo zasebnostnega ščita (angl.: Privacy Shield). Zasebnostni ščit je okvir za varstvo podatkov EU-ZDA, ki zagotavlja skladnost z veljavno stopnjo varstva podatkov v EU.

Več informacij o tem, kako storitev Google Analytics obravnava uporabniške podatke, lahko dobite pri Googlu na naslovu: support.google.com/analytics/answer/6004245


Programska oprema Matomo (prejšnje ime: Piwik)

Na tej spletni strani se podatki zbirajo in shranjujejo z uporabo programske opreme za spletno analitiko Matomo (www.matomo.org), storitve, ki jo zagotavlja družba InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nova Zelandija (»Matomo«), na podlagi našega zakonitega interesa za statistično analizo vedenja uporabnikov za namene optimizacije in trženja v skladu s čl. 6(1F) SUVP. Za iste namene se lahko ti podatki uporabljajo za ustvarjanje in analizo psevdonimiziranih uporabniških profilov. V ta namen se lahko uporabljajo tudi piškotki. Piškotki so majhne podatkovne datoteke, ki se shranijo lokalno v predpomnilnik spletnega brskalnika obiskovalca spletne strani. Uporabljajo se za prepoznavanje brskalnikov, ki se vrnejo na spletno stran. Podatke, zbrani s tehnologijo Matomo (vključno z vašim psevdonimiziranim naslovom IP), obdelujemo na naših strežnikih. Informacije, ki jih piškotek ustvari v psevdonimiziranih uporabniških profilih, se ne bodo uporabljale za osebno prepoznavanje obiskovalcev te spletne strani, prav tako pa ne bodo združene z osebnimi podatki nosilca psevdonima. Če se ne strinjate s shranjevanjem in analizo teh podatkov na podlagi vašega obiska naše spletne strani, lahko preprosto nasprotujete shranjevanju in uporabi s preprostim klikom miške. V tem primeru bo vaš brskalnik shranil zavrnitveni piškotek, kar pomeni, da programska oprema Matomo ne bo zbirala podatkov o sejah. Upoštevajte, da boste z izbrisom vseh naših piškotkov izbrisali tudi zavrnitveni piškotek in ga boste morali znova aktivirati, če ga boste potrebovali.

 

Hotjar (hotjar Ltd.) 

To spletno mesto uporablja storitev spletne analitike Hotjar, ki jo zagotavlja podjetje Hotjar Ltd. Hotjar Ltd. je evropsko podjetje s sedežem na Malti (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Evropa Tel: +1 (855) 464-6788). S tem orodjem je mogoče spremljati gibanje na spletnih mestih, na katerih se uporablja Hotjar (tako imenovani toplotni zemljevidi). Tako je na primer mogoče videti, kako daleč se uporabniki pomikajo in kako pogosto klikajo na katere gumbe. Poleg tega je s pomočjo orodja mogoče pridobiti povratne informacije neposredno od uporabnikov spletnega mesta. Na ta način pridobimo dragocene informacije, s katerimi lahko svoja spletna mesta naredimo še hitrejša in uporabnikom prijaznejša. Zgornja analiza se izvaja na podlagi naših zakonitih interesov za namene optimizacije in trženja ter oblikovanja našega spletnega mesta na podlagi interesov v skladu s členom 6(1)(f) DSGVO. Pri uporabi tega orodja posebno pozornost namenjamo varstvu vaših osebnih podatkov. Na primer, sledimo lahko le temu, katere gumbe kliknete in kako daleč se pomikate. Območja spletnega mesta, na katerih so prikazani osebni podatki vas ali tretjih oseb, Hotjar samodejno skrije in jih zato ni mogoče kadar koli izslediti. Hotjar vsakemu uporabniku ponuja možnost, da z uporabo glave "Ne sledi" prepreči uporabo orodja Hotjar, tako da se o obisku zadevnega spletnega mesta ne beležijo nobeni podatki. To je nastavitev, ki jo podpirajo vsi običajni brskalniki v ustrezni trenutni različici. V ta namen brskalnik pošlje zahtevo orodju Hotjar s podatki za deaktiviranje sledenja zadevnega uporabnika. Če naše spletno mesto uporabljate z različnimi brskalniki/računalniki, morate za vsak od teh brskalnikov/računalnikov posebej nastaviti glavo "Ne sledi". Podrobna navodila z informacijami o vašem brskalniku najdete na: www.hotjar.com/opt-out. Dodatne informacije o družbi Hotjar Ltd. in orodju Hotjar najdete na: www.hotjar.com. Izjavo o varstvu podatkov družbe Hotjar Ltd. najdete na: www.hotjar.com/privacy. 

V kolikor je to zakonsko potrebno, smo v skladu s členom 6(1)(a) DSGVO pridobili vaše soglasje za obdelavo vaših podatkov, kot je opisano zgoraj. Svojo privolitev lahko kadar koli prekličete z učinkom za prihodnost. Če želite uveljaviti preklic, deaktivirajte to storitev v "Orodju za soglasje za piškotke", ki je na voljo na spletnem mestu, ali deaktivirajte to storitev prek brskalnika, kot je opisano zgoraj. 

Ponovno trženje Google AdWords

Naša spletna stran uporablja funkcije ponovnega trženja Google AdWords, s katerimi v rezultatih iskanja Google in drugih spletnih straneh tretjih oseb oglašujemo to spletno stran. Ponudnik je družba Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, US (»Google«). V ta namen Google v brskalnik vaše končne naprave namesti piškotek, ki samodejno omogoča oglaševanje na podlagi zanimanja s pomočjo psevdonimiziranega ID piškotka in na podlagi spletnih strani, ki jih obiskujete. Obdelava se izvaja na podlagi našega zakonitega interesa za optimalno trženje naše spletne strani v skladu s točko (f) člena 6(1) SUVP.

Obdelava podatkov, ki to presega, se izvaja le pod pogojem, da ste Googlu dovolili, da se vaša spletna zgodovina in zgodovina aplikacij brskalnika poveže z Googlom prek vašega računa Google in da se informacije iz vašega računa Google uporabljajo za prilagajanje oglasov, ki jih gledate na spletu. V tem primeru, če ste prijavljeni v Google ob obisku naše spletne strani, Google uporablja vaše podatke skupaj s podatki storitve Google Analytics, da ustvari in opredeli sezname ciljnih skupin za ponovno trženje v vseh napravah. Google začasno poveže vaše osebne podatke s podatki storitve Google Analytics, da ustvari ciljne skupine.

Namestitev piškotkov za preference glede oglaševanja lahko trajno onemogočite tako, da prenesete in namestite vtičnik brskalnika, ki je na voljo na naslednji povezavi: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Alternativno lahko informacije o nameščanju piškotkov pridobite od Zveze za oglaševalske standarde na strani www.aboutads.info in ustrezno prilagodite svoje nastavitve. Svoj brskalnik lahko nastavite tako, da vas ta obvesti o namestitvi piškotkov. Prav tako se lahko odločite, ali jih boste sprejeli individualno ali pa boste zavrnili sprejemanje piškotkov v določenih primerih ali na splošno. V primeru nesprejetja piškotkov je lahko funkcionalnost naše spletne strani omejena.

Družba Google LLC s sedežem v ZDA ima potrdilo zasebnostnega ščita (angl.: Privacy Shield). Zasebnostni ščit je okvir za varstvo podatkov EU-ZDA, ki zagotavlja skladnost z veljavno stopnjo varstva podatkov v EU.

Dodatne informacije in predpise o varstvu podatkov v zvezi z oglaševanjem in Googlom si lahko ogledate tukaj: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en

DataReporter

This website uses the cookie consent tool by DataReporter GmbH, Zeileisstrasse 6, 4600 Wels, Austria (herinafter „DataReporter“), which places the necessary cookies on your browser that allow you to save your cookie preferences. Data is processed pursuant to point (f) of Article 6(1) GDPR on the basis of our legitimate interest in providing a cookie consent settings service for website visitors.
 

Storitev Google Maps

Naša spletna stran uporablja storitev Google Maps (API) družbe Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, US (»Google«). Google Maps je spletna storitev za prikaz interaktivnih (državnih) zemljevidov, ki vizualno prikazujejo geografske podatke. To storitev uporabljamo, da vam prikažemo našo spletno stran in vam olajšamo dostop do nas.

Ko dostopate do podstrani v katere je integriran zemljevid Google Maps, se podatki o vaši uporabi naše spletne strani (npr. vaš naslov IP) prenesejo na Googlove strežnike v ZDA in se tam shranijo. To se zgodi, če Google zagotavlja uporabniški račun, v katerega ste prijavljeni, pa tudi, če uporabniški račun ne obstaja. Če ste prijavljeni v Google, so vaši podatki dodeljeni neposredno v vaš račun. Če ne želite, da se dodelitev opravi v vaš profil Google, se morate pred aktiviranjem gumba odjaviti. Google shranjuje podatke (tudi za uporabnike, ki niso prijavljeni) kot uporabniški profil in jih analizira. Takšna analiza se izvede zlasti v skladu s točko (f) člena 6(1) SUVP na podlagi zakonitih interesov Googla pri vstavljanju prilagojenega oglaševanja, tržnih raziskav in/ali dizajna naše spletne strani, ki temelji na potrebah. Imate pravico, da nasprotujete ustvarjanju tega uporabniškega profila, ki jo uveljavite tako, da se obrnete na YouTube.

Družba Google LLC s sedežem v ZDA ima potrdilo zasebnostnega ščita (angl.: Privacy Shield). Zasebnostni ščit je okvir za varstvo podatkov EU-ZDA, ki zagotavlja skladnost z veljavno stopnjo varstva podatkov v EU.

Če se ne strinjate z nadaljnjim prenosom svojih podatkov Googlu kot del uporabe storitve Google Maps, obstaja tudi možnost, da popolnoma onemogočite spletno storitev Google Maps tako, da v brskalniku izklopite JavaScript. V tem primeru na naši strani ne morete uporabljati storitve Google Maps in prikazov zemljevidov.

Googlove pogoje uporabe si lahko ogledate na strani https://policies.google.com/terms?hl=en&gl=de, dodatne pogoje uporabe za storitev Google Maps pa si lahko ogledate na strani https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html

Podrobnejše informacije o varstvu podatkov v zvezi z uporabo storitve Google Maps lahko najdete na Googlovi spletni strani (»Googlov pravilnik o zasebnosti«): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/


Spletne pisave Google

Ta spletna stran uporablja spletne pisave za podroben prikaz pisav, ki jih zagotavlja družba Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA (»Google«). Ko dostopate do spletne strani, vaš brskalnik naloži potrebne spletne pisave v predpomnilnik vašega brskalnika, da pravilno prikaže besedilo in pisave.

V ta namen je treba brskalnik, ki ga uporabljate, povezati z Googlovimi strežniki. Tako Google seznanite s tem, da ste do naše spletne strani dostopali prek svojega naslova IP. Spletne pisave Google se uporabljajo za predstavitev naših spletnih ponudb na enoten in privlačen način. To predstavlja zakonit interes v smislu točke (f) člena 6(1) SUVP. Če vaš brskalnik ne podpira spletnih pisav, se na vašem računalniku uporablja standardna pisava.

Družba Google LLC s sedežem v ZDA ima potrdilo zasebnostnega ščita (angl.: Privacy Shield). Zasebnostni ščit je okvir za varstvo podatkov EU-ZDA, ki zagotavlja skladnost z veljavno stopnjo varstva podatkov v EU.

Dodatne informacije o spletnih pisavah Google lahko najdete na strani https://developers.google.com/fonts/faq in v Googlovi izjavi o varstvu podatkov: https://www.google.com/policies/privacy/

 

Na tem spletnem mestu lahko zainteresiranim stranem ponudimo možnost spletne rezervacije posvetovanja o izdelku. Za prijavo na posvetovanje o izdelku je treba prek obrazca posredovati vse potrebne osebne podatke. Zahtevani podatki vključujejo splošne osebne podatke (ime in priimek, kraj bivanja in e-poštni naslov). Več informacij o podjetju Shore najdete na spletnem naslovu: https://www.shore.com/de/datenschutz/

Spletna trgovina

Če nam posredujete podatke, na primer pri registraciji v naši spletni trgovini in pri oddaji naročila, bomo podatke, ki ste nam jih posredovali, obdelali.
Če uporabljate našo spletno trgovino, zbiramo in obdelujemo naslednje podatke:

 • naziv,
 • ime in priimek,
 • naslov,
 • e-poštni naslov,
 • telefonska številka,
 • geslo,
 • naročeni izdelki,
 • morebitni drugi naslov za dostavo,
 • podatki o računu in plačilu.

Zgornje podatke obdelujemo za obdelavo vaših naročil. Pravna podlaga za obdelavo je točka (b) prvega odstavka 6. člena GDPR.
Podatke, zbrane za izvajanje pogodbe, hranimo do izteka zakonskih ali morebitnih pogodbenih garancijskih zahtevkov. Vsako daljše obdobje shranjevanja temelji na zahtevah gospodarske in davčne zakonodaje. Pravna podlaga za to nadaljnje shranjevanje vaših podatkov je točka (c) prvega odstavka 6. člena GDPR.

Poleg tega bomo vaše podatke obdelovali v psevdonimizirani obliki za interna poročila in statistične namene. V zvezi s tem obdelujejo podatke tudi naša povezana podjetja skupine BORA. Pravna podlaga za to je točka (f) prvega odstavka 6. člena GDPR. Na osnovi poročil in statistik ni možna identifikacija določene osebe. Ta poročila in statistike delimo tudi z drugimi podjetji skupine BORA. Podatki se obdelujejo le toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev namena. Po tem se bodo podatki obdelovali samo, če je to potrebno za izpolnitev zakonskih obveznosti.

Vaši podatki o plačilu bodo posredovani ustreznemu ponudniku plačilnih storitev za obdelavo plačila.

Naslov za dostavo posredujemo dostavnemu partnerju, ki smo ga pooblastili. Da vas lahko dostavni partner kontaktira za uskladitev termina dostave ali v primeru težav pri dostavi, mu posredujemo vaš e-poštni naslov in po potrebi telefonsko številko. Zadevni podatki se posredujejo izključno v namene dostave in se po dostavi znova izbrišejo. Pravna podlaga za posredovanje podatkov je vaše soglasje, točka (a) prvega odstavka 6. člena GDPR.

APLIKACIJA BORA

Če se registrirate v aplikaciji BORA, bomo obdelovali podatke, ki ste nam jih posredovali. Pri registraciji zbiramo in obdelujemo naslednje podatke:

 • Naziv
 • Ime in priimek
 • E-poštni naslov
 • Telefonska številka
 • Geslo

Podatki se obdelujejo za ohranitev vaše registracije. Pravna podlaga za obdelavo sta točki (a) in (b) prvega odstavka 6. člena GDPR. Podatke, zbrane za registracijo, hranimo do izbrisa registriranega uporabnika. Vsako daljše obdobje shranjevanja temelji na zahtevah gospodarske in davčne zakonodaje. Pravna podlaga za to nadaljnje shranjevanje vaših podatkov je točka (c) prvega odstavka 6. člena GDPR.

Za popolno uporabo aplikacije so potrebna sistemska dovoljenja, kot je dovoljenje za dostop do lokacije (aplikacija mora iskati bližnja omrežja WLAN). Ob začetku uporabe aplikacije in/ali pri uporabi posamezne funkcije, boste pozvani, da dodelite ustrezna dovoljenja. Upoštevajte, da pravilna uporaba aplikacije zahteva dostop do določenih funkcij vaše mobilne naprave (pametnega telefona ali tablice) in dostop do vaših osebnih podatkov.

Aplikacija je na voljo v trgovinah z aplikacijami, ki jih upravljajo tretje osebe. Prenos aplikacije običajno zahteva predhodno registracijo v zadevni trgovini z aplikacijami. BORA nima vpliva na obdelavo osebnih podatkov v trgovinah z aplikacijami. Za obdelavo je odgovoren izključno upravljavec zadevne trgovine z aplikacijami. Več informacij najdete v obvestilih o varstvu podatkov vaše trgovine z aplikacijami.

Če je obdelava podatkov potrebna za izpolnitev ponujenih storitev, je pravna podlaga za to točka (b) prvega odstavka 6. člena GDPR. Pravna podlaga za zbiranje in analizo podatkov o uporabi aplikacije je vaše soglasje, točka (a) prvega odstavka 6. člena GDPR. Če in v kakšni meri ste nam dali svoje soglasje, bodo podatki o uporabi aplikacije ovrednoteni v psevdonimizirani obliki.

Podatke bomo hranili le toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev zadevnega namena ali dokler ne prekličete svojega soglasja, razen če je obdelava podatkov dovoljena na drugi pravni podlagi.

Uredite nastavitve piškotkov:

Prilagodi piškotke