Filterwechsel_Teaser_1920x1080.jpg Filterwechsel_Teaser_1920x1080.jpg

Byte av aktivkolfilter

Byte av BORA aktivkolfilter steg för steg

Våra produkter i luftcirkulationssystemet använder sig av det effektiva arbetssättet av aktivkolfilter och sörjer för att oangenämt matos inte går ut i rummet och på så sätt har man alltid frisk luft i köket. Men hur fungerar aktivt kol som filter av lukter?

 

Varför måste jag byta mitt BORA aktivkolfilter?

Aktivkolfilter kapslar in oangenämt matos, men dess upptagningsförmåga är begränsad. När det aktiva kolet är mättat, kan inte lukterna filtreras längre och därför måste filtret bytas ut i vissa tidsintervaller.

I vår online-shop kan du helt enkelt efterbeställa nya BORA aktivkolfilter som passar till din BORA-produkt.

 

Hur ofta måste BORA:s aktivkolfilter bytas ut?

Hur ofta måste då aktivkolfiltret i ditt BORA-system bytas ut? Det beror på din BORA-produkt och det tillhörande aktivkolfiltret:


BORA Professional 3.0, Professional 2.0 & BORA Classic 2.0: För båda produkter finns två möjligheter i luftcirkulationssystemet: BORA luftrengöringsbox Ecotube (ULBF) och BORA luftrengöringsbox med 3 aktivkolpatroner (ULB3AS). ULBF ska bytas efter 300 drifttimmar. ULB3AS kräver byte efter 600 drifttimmar.

 

BORA X Pure: Vid BORA X Pure med luftcirkulation är BORA Pure aktivkolfilter (PUAKF) den rätta produkten. Efter 150 drifttimmar bör filtret bytas.

 

BORA Pure: Vid BORA Pure med luftcirkulation är BORA Pure aktivkolfilter (PUAKF) den rätta produkten. Efter 150 drifttimmar bör filtret bytas.

 

BORA Basic: Vid BORA Basic med luftcirkulation är BORA aktivkolfiltersetet (BAKFS) den rätta produkten. Efter 150 drifttimmar bör filtret bytas.

Alla BORA-produkter har ett gemensamt när det gäller filterbyte, en inbyggd funktion. Denna funktion räknar automatiskt ner drifttimmarna. Så fort lampan lyser måste du byta aktivkolfiltret:

 


BORA Professional, BORA Classic, BORA X PureBORA Pure & BORA Basic. Filterbytet markeras med en ”F”-symbol i motorns visningsfönster

BORA Classic 2.0: Här visas en kod med 5 bokstäver på displayen:

 • i FILT: Mindre än 20 timmar kvar av drifttiden
 • E FILT: Mindre än 5 timmar kvar av drifttiden

 

Hur byter jag filtret i min BORA-utrustning?

Filterbytet beror på din BORA-produkt och det använda aktivkolfiltret.

Om du har BORA Professional så hjälper dig följande steg för steg-instruktion när du ska byta aktivkolfiltret:

Byte i BORA luftrengöringsbox Ecotube (ULBF)

 1. Stäng av ångsugen
 2. Öppna kontrollmöjligheten för att komma åt din utrustning
 3. Lossa utrustningen från monteringsfästen eller kardborrebandet.
 4. Ta bort apparaten från kanalanslutningen.
 5. Rengör kanalanslutningen med en mjuk trasa och rengöringsmedel eller vatten.
 6. Foga samman det nya filtret med kanaldetaljen. Kontrollera tätningen så den inte glider snett.
 7. Positionera det nya filtret och fäst det med monteringsfästena precis som det gamla luftfiltret.
 8. Kontrollera kanalförbindelsen så den sitter tätt och fast och att utrustningen fungerar som den ska. Starta ångsugen för denna kontroll. Om nödvändigt, titta i bruksanvisningen till din BORA-produkt.
 9. Om ångsugen fungerar som den ska, stäng kontrollmöjligheten och ta hand om det gamla filtret på ett fackmannamässigt sätt.

Byta av BORA luftrengöringsbox med de tre aktivkolpatronerna (ULB3AS)

 1. Stäng av ångsugen
 2. Öppna kontrollmöjligheten för att komma åt ditt filter
 3. Lossa aktivkolpatronen genom att vrida den åt vänster. Ta försiktigt ut aktivkolpatronen.
 4. Montera de nya aktivkolpatronerna en efter en.
 5. (Behöver endast genomföras om man har byggt in den tidigare modellen ULB3): Öppna fläktöppningen som sitter på vänster eller höger sida.
 6. (Behöver endast genomföras om man har byggt in den tidigare modellen ULB3): Ta bort det använda finfiltret. Obs! I den senare modellen ULB3X krävs inte längre något finfilter.
 7. Kontrollera alla kanalförbindelser så de sitter tätt och fast och att utrustningen fungerar som den ska. Starta ångsugen för denna kontroll. Om nödvändigt, titta i bruksanvisningen till din BORA-produkt.
 8. Om ångsugen fungerar som den ska, stäng kontrollmöjligheten och ta hand om de gamla filtren på ett fackmannamässigt sätt.

Om du har BORA Professional så hjälper dig följande steg för steg-instruktion när du ska byta aktivkolfiltret:

Byte i BORA luftrengöringsbox Ecotube (ULBF)

 1. Stäng av ångsugen
 2. Öppna kontrollmöjligheten för att komma åt din utrustning
 3. Lossa utrustningen från monteringsfästen eller kardborrebandet.
 4. Ta bort apparaten från kanalanslutningen.
 5. Rengör kanalanslutningen med en mjuk trasa och rengöringsmedel eller vatten.
 6. Foga samman det nya filtret med kanaldetaljen. Kontrollera tätningen så den inte glider snett.
 7. Positionera det nya filtret och fäst det med monteringsfästena precis som det gamla luftfiltret.
 8. Kontrollera kanalförbindelsen så den sitter tätt och fast och att utrustningen fungerar som den ska. Starta ångsugen för denna kontroll. Om nödvändigt, titta i bruksanvisningen till din BORA-produkt.
 9. Om ångsugen fungerar som den ska, stäng kontrollmöjligheten och ta hand om det gamla filtret på ett fackmannamässigt sätt.

Byta av BORA luftrengöringsbox med de tre aktivkolpatronerna (ULB3AS)

 1. Stäng av ångsugen
 2. Öppna kontrollmöjligheten för att komma åt ditt filter
 3. Lossa aktivkolpatronen genom att vrida den åt vänster. Ta försiktigt ut aktivkolpatronen.
 4. Montera de nya aktivkolpatronerna en efter en.
 5. (Behöver endast genomföras om man har byggt in den tidigare modellen ULB3): Öppna fläktöppningen som sitter på vänster eller höger sida.
 6. (Behöver endast genomföras om man har byggt in den tidigare modellen ULB3): Ta bort det använda finfiltret. Obs! I den senare modellen ULB3X krävs inte längre något finfilter.
 7. Kontrollera alla kanalförbindelser så de sitter tätt och fast och att utrustningen fungerar som den ska. Starta ångsugen för denna kontroll. Om nödvändigt, titta i bruksanvisningen till din BORA-produkt.
 8. Om ångsugen fungerar som den ska, stäng kontrollmöjligheten och ta hand om de gamla filtren på ett fackmannamässigt sätt.

Om du har BORA Classic 2.0 eller BORA Classic så hjälper dig följande steg för steg-instruktion när du ska byta aktivkolfiltren:

Byte i BORA luftrengöringsbox Ecotube (ULBF)

 1. Stäng av ångsugen
 2. Öppna kontrollmöjligheten för att komma åt din utrustning
 3. Lossa utrustningen från monteringsfästen eller kardborrebandet.
 4. Ta bort apparaten från kanalanslutningen.
 5. Rengör kanalanslutningen med en mjuk trasa och rengöringsmedel eller vatten.
 6. Foga samman det nya filtret med kanaldetaljen. Kontrollera tätningen så den inte glider snett.
 7. Positionera det nya filtret och fäst det med monteringsfästena precis som det gamla luftfiltret.
 8. Kontrollera kanalförbindelsen så den sitter tätt och fast och att utrustningen fungerar som den ska. Starta ångsugen för denna kontroll. Om nödvändigt, titta i bruksanvisningen till din BORA-produkt.
 9. Om ångsugen fungerar som den ska, stäng kontrollmöjligheten och ta hand om det gamla filtret på ett fackmannamässigt sätt.

Byta av BORA luftrengöringsbox med de tre aktivkolpatronerna (ULB3X)

 1. Stäng av ångsugen
 2. Öppna kontrollmöjligheten för att komma åt ditt filter.
 3. Lossa aktivkolpatronen genom att vrida den åt vänster. Ta försiktigt ut aktivkolpatronen.
 4. Montera de nya aktivkolpatronerna en efter en.
 5. (Behöver endast genomföras om man har byggt in den tidigare modellen ULB3): Öppna fläktöppningen som sitter på vänster eller höger sida.
 6. (Behöver endast genomföras om man har byggt in den tidigare modellen ULB3): Ta bort det använda finfiltret. Obs! I den senare modellen ULB3X krävs inte längre något finfilter.
 7. Kontrollera alla kanalförbindelser så de sitter tätt och fast och att utrustningen fungerar som den ska. Starta ångsugen för denna kontroll. Om nödvändigt, titta i bruksanvisningen till din BORA-produkt.
 8. Om ångsugen fungerar som den ska, stäng kontrollmöjligheten och ta hand om de gamla filtren på ett fackmannamässigt sätt.

 

Om du har BORA Classic 2.0 eller BORA Classic så hjälper dig följande steg för steg-instruktion när du ska byta aktivkolfiltren:

Byte i BORA luftrengöringsbox Ecotube (ULBF)

 1. Stäng av ångsugen
 2. Öppna kontrollmöjligheten för att komma åt din utrustning
 3. Lossa utrustningen från monteringsfästen eller kardborrebandet.
 4. Ta bort apparaten från kanalanslutningen.
 5. Rengör kanalanslutningen med en mjuk trasa och rengöringsmedel eller vatten.
 6. Foga samman det nya filtret med kanaldetaljen. Kontrollera tätningen så den inte glider snett.
 7. Positionera det nya filtret och fäst det med monteringsfästena precis som det gamla luftfiltret.
 8. Kontrollera kanalförbindelsen så den sitter tätt och fast och att utrustningen fungerar som den ska. Starta ångsugen för denna kontroll. Om nödvändigt, titta i bruksanvisningen till din BORA-produkt.
 9. Om ångsugen fungerar som den ska, stäng kontrollmöjligheten och ta hand om det gamla filtret på ett fackmannamässigt sätt.

Byta av BORA luftrengöringsbox med de tre aktivkolpatronerna (ULB3X)

 1. Stäng av ångsugen
 2. Öppna kontrollmöjligheten för att komma åt ditt filter.
 3. Lossa aktivkolpatronen genom att vrida den åt vänster. Ta försiktigt ut aktivkolpatronen.
 4. Montera de nya aktivkolpatronerna en efter en.
 5. (Behöver endast genomföras om man har byggt in den tidigare modellen ULB3): Öppna fläktöppningen som sitter på vänster eller höger sida.
 6. (Behöver endast genomföras om man har byggt in den tidigare modellen ULB3): Ta bort det använda finfiltret. Obs! I den senare modellen ULB3X krävs inte längre något finfilter.
 7. Kontrollera alla kanalförbindelser så de sitter tätt och fast och att utrustningen fungerar som den ska. Starta ångsugen för denna kontroll. Om nödvändigt, titta i bruksanvisningen till din BORA-produkt.
 8. Om ångsugen fungerar som den ska, stäng kontrollmöjligheten och ta hand om de gamla filtren på ett fackmannamässigt sätt.

 

Om du har BORA Basic så hjälper dig följande video när du ska byta dina aktivkolfilter

no title

Om du har BORA Basic så hjälper dig följande video när du ska byta dina aktivkolfilter

no title

Om du har BORA Pure/ BORA X Pure så hjälper dig följande video när du ska byta dina aktivkolfilter

no title

Om du har BORA Pure/ BORA X Pure så hjälper dig följande video när du ska byta dina aktivkolfilter

no title

Alla aktivkolfilter för din BORA ångsug kan du helt enkelt beställa hos oss i våra BORA-handelspartner i din närhet!

Hur funger aktivt kol egentligen?

Aktivt kol består huvudsakligen av kol och grafitkristaller med en stor inre yta och en mycket porös struktur. Aktivt kol används både i rengöring av vätskor och vid lukter. I våra BORA aktivkolfilter sörjer porstrukturen för att det aktiva kolet suger upp matos i sina porer precis som en tvättsvamp tar upp vatten. I motsats mot tvättsvampen så lagrar det aktiva kolet luktmolekylerna i sina porer och släpper inte ut dem igen.

I BORA Basic aktivkolfilter har filtren ett ytterligare lager av en ”sur” jonbytare som ser till att vissa luktpartiklar som t.ex. aminosyror i fisk finfördelas och därigenom inte luktar längre.