Oświadczenie o ochronie danych osobowych

1.1 Cieszymy się z odwiedzin w naszej witrynie internetowej i dziękujemy za zainteresowanie. Poniżej prezentujemy informacje na temat obchodzenia się z danymi osobowymi użytkownika podczas korzystania przez niego z naszej witryny internetowej. Dane osobowe oznaczają tutaj wszystkie informacje, dzięki którym można zidentyfikować daną osobę.

1.2 Odpowiedzialność za przetwarzanie danych w niniejszej witrynie internetowej w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO) ponosi „BORA Vertriebs GmbH & Co KG, Innstraße 1, 6342 Niederndorf, +435373622500, mail(at)bora.com”. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest każda osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami decyduje o celu i środkach przetwarzania danych osobowych.

1.3 Podmiot odpowiedzialny ustanowił dla tej witryny internetowej inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: „Bernhard Johne, Innstraße 1,6342 Niederndorf, +498035907168, dataprotection(at)bora.com

1.4 Niniejsza witryna internetowa ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transferu danych osobowych oraz innych poufnych treści (np. zamówień czy zapytań kierowanych do podmiotu odpowiedzialnego) używa szyfrowania SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po ciągu znaków „https://” oraz symbolu kłódki w linii adresu przeglądarki.

W przypadku korzystania z witryny internetowej w celach czysto informacyjnych, jak również gdy użytkownik nie dokonuje rejestracji ani nie przekazuje nam informacji w inny sposób, gromadzimy jedynie te dane, które przekazuje na serwer przeglądarka użytkownika (tzw. pliki dziennika serwera). Gdy użytkownik wywoła naszą witrynę internetową, gromadzimy następujące dane, które są niezbędne do wyświetlenia witryny internetowej ze względów technicznych:

 • nasza odwiedzona witryna internetowa;
 • data i godzina uzyskania dostępu;
 • ilość przesłanych danych w bajtach;
 • źródło / strona odsyłająca, z której nastąpiło przejście na tę stronę;
 • używana przeglądarka;
 • używany system operacyjny;
 • używany adres IP (ewentualnie: w formie zanonimizowanej).

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu związanego z ulepszeniem stabilności i funkcjonowania naszej witryny internetowej. Nie ma miejsca dalsze przekazywanie czy też inne przetwarzanie danych. Zastrzegamy sobie prawo do retrospektywnego sprawdzania plików dziennika serwera, o ile konkretne dowody wskazywałyby na użycie niezgodne z prawem.

Aby wizyta w naszej witrynie internetowej była atrakcyjna, a korzystanie z określonych funkcji możliwe, używamy na różnych stronach tzw. plików cookie. Chodzi tutaj o małe pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu końcowym. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki lub jej zamknięciu (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym i umożliwiają nam lub naszym firmom partnerskim (pliki cookie dostawców zewnętrznych) rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy kolejnej wizycie (trwałe pliki cookie). W przypadku używania plików cookie gromadzą i przetwarzają one w indywidualny sposób określone informacje o użytkowniku, takie jak dane o przeglądarce czy lokalizacji, jak również adres IP. Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po upłynięciu określonego czasu, który może być różny w zależności od plików cookie.

Jeśli poszczególne wdrożone przez nas pliki cookie przetwarzają także dane osobowe, przetwarzanie to odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów związanych z najlepszym możliwym funkcjonowaniem witryny internetowej, jak również zapewnieniem przyjaznych dla klientów i skutecznych zasad wizyty na stronie.

Możemy współpracować z partnerami reklamowymi, którzy pomagają nam sprawić, by nasza oferta internetowa była bardziej interesująca dla użytkownika. W tym celu podczas wizyty użytkownika w naszej witrynie internetowej na dysku twardym użytkownika zapisywane są także pliki cookie naszych firm partnerskich (pliki cookie dostawców zewnętrznych). Gdy współpracujemy ze wspomnianymi partnerami reklamowymi, użytkownik jest informowany o stosowaniu tego typu plików cookie oraz zakresie gromadzonych wówczas informacji w formie pojawiających się oddzielnych, indywidualnych komunikatów.

Prosimy mieć na uwadze, że można wprowadzić takie ustawienia przeglądarki, żeby informowała ona o używaniu plików cookie – aby każdorazowo było możliwe ich akceptowanie lub aby pliki cookie były akceptowane wyłącznie w określonych przypadkach czy też ogólnie. Każda przeglądarka zarządza ustawieniami dotyczącymi plików cookie w inny sposób. Jest to opisane w menu pomocy każdej przeglądarki, gdzie można się dowiedzieć, jak zmienić ustawienia plików cookie. Informacje te można znaleźć pod następującymi linkami dla poszczególnych przeglądarek:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Prosimy mieć na uwadze, że niezaakceptowanie plików cookie może ograniczyć funkcjonowanie naszej witryny internetowej.

W ramach kontaktowania się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego lub poczty e-mail) gromadzone są dane osobowe. To, jakie dane są pozyskiwane w przypadku formularza kontaktowego, zależy od poszczególnego formularza. Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi w danej sprawie lub nawiązania kontaktu oraz związanej z nim administracji technicznej.

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes związany z udzieleniem odpowiedzi w danej sprawie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli skontaktowanie się z nami ma na celu zawarcie umowy, jest to dla nas dodatkowa podstawa prawna do przetwarzania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane użytkownika zostaną usunięte po zakończeniu przetwarzania, tzn. w przypadku, gdy można wywnioskować na podstawie okoliczności, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona, i pod warunkiem, że nie istnieją żadne wymogi prawne dotyczące przechowywania danych.

5.1 Zarejestrowanie adresu e-mail do newslettera

Jeśli użytkownik zarejestruje swój adres e-mail do newslettera, będziemy mu przesyłać regularne informacje dotyczące naszej oferty. Informacją konieczną do wysyłania newslettera jest wyłącznie adres e-mail użytkownika. Podanie ewentualnych dalszych danych jest dobrowolne i będą one wykorzystywane do osobistego zwracania się do klienta. W celu wysyłania newslettera korzystamy z tzw. procesu Double Opt-in. Oznacza to, że użytkownik otrzyma od nas newsletter za pośrednictwem poczty e-mail, dopiero gdy wyraźnie wyrazi zgodę na jego wysyłkę. Zostanie wówczas wysłana wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie, w której znajdować się będzie odpowiedni link do potwierdzenia, że użytkownik chce otrzymywać newsletter.

Aktywując link z potwierdzeniem, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku rejestracji do newslettera zapisujemy zapewniony przez dostawcę usług internetowych (ISP) adres IP, jak również datę i godzinę zgłoszenia, aby możliwe było późniejsze sprawdzenie możliwego nieprawidłowego wykorzystania adresu e-mail. Dane zgromadzone przez nas podczas rejestracji do newslettera będą wykorzystywane wyłącznie do celów komunikacji reklamowej na zasadzie newslettera. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera, używając odpowiedniego linku w newsletterze lub wysyłając wiadomość do wymienionego wcześniej podmiotu odpowiedzialnego. Po pomyślnym wypisaniu się adres e-mail użytkownika zostanie bezzwłocznie usunięty z naszego rozdzielnika newslettera, jeśli użytkownik wyraźnie nie wyraził zgody na dalsze wykorzystywanie danych ani jeśli nie zastrzegamy sobie prawa do dalszego wykorzystywania danych, które jest dozwolone prawnie i o którym użytkownik został poinformowany w niniejszym oświadczeniu.

 

5.2 Reklama za pośrednictwem poczty tradycyjnej

Na podstawie naszego uzasadnionego interesu związanego ze spersonalizowaną reklamą bezpośrednią zastrzegamy sobie prawo do przechowywania imienia i nazwiska, adresu oraz – jeśli otrzymaliśmy te dane od użytkownika w ramach warunków umowy – tytułu, stopnia naukowego, roku urodzenia oraz opisu zawodu, branży czy przedsiębiorstwa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jak również do wysyłania interesujących ofert i informacji dotyczących naszych produktów za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Użytkownik może w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw przeciwko przechowywaniu i wykorzystaniu jego danych do tego celu, wysyłając odpowiednią wiadomość do podmiotu odpowiedzialnego.

6.1 Wtyczki Facebooka z rozwiązaniem „Shariff”

W naszej witrynie internetowej stosowane są tak zwane wtyczki społecznościowe („Wtyczki”) sieci społecznościowej Facebook, która jest prowadzona przez Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA („Facebook”).

Aby zwiększyć ochronę danych osób odwiedzających naszą witrynę internetową, przyciski te nie są w pełni zintegrowane jako wtyczki, lecz wyłącznie jako łącza HTML na stronie. Poprzez takie zintegrowanie zapewniamy, że podczas wywoływania strony naszej witryny internetowej, która zawiera takie przyciski, nie jest nawiązywane żadne połączenie z serwerami Facebooka. Po kliknięciu przycisku otwiera się nowe okno przeglądarki i wywoływana jest strona Facebooka, na której (ewentualnie po podaniu swoich danych logowania) można skorzystać ze zintegrowanych tam wtyczek.
Facebook Inc. z siedzibą w USA posiada certyfikat amerykańsko-europejskiej umowy o ochronie prywatności „Privacy Shield”, który gwarantuje stosowanie się do obowiązujących w UE poziomów ochrony danych.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez serwis Facebook, jak również związane z tym prawa i możliwości ustawień związanych ochroną prywatności użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: http://www.facebook.com/policy.php

 

6.2 Wtyczka Pinteresta jako rozwiązanie „Shariff”

Na stronie sprzedawcy używane są tzw. wtyczki społecznościowe („Wtyczki”) sieci społecznościowej Pinterest, która jest prowadzona przez Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA, 94103, USA („Pinterest”).

Aby zwiększyć ochronę danych osób odwiedzających naszą witrynę internetową, przyciski te nie są w pełni zintegrowane jako wtyczki, lecz wyłącznie jako łącza HTML na stronie. Poprzez takie zintegrowanie zapewniamy, że podczas wywoływania jednej ze stron naszej witryny internetowej, która zawiera takie przyciski, nie jest nawiązywane żadne połączenie z serwerami Pinterest. Po kliknięciu przycisku otwiera się nowe okno przeglądarki i wywoływana jest strona Pinteresta, na której (ewentualnie po podaniu swoich danych logowania) można skorzystać ze zintegrowanych tam wtyczek.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez serwis Pinterest, jak również związane z tym prawa i możliwości ustawień związanych ochroną prywatności użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Pinteresta: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

 

6.3 Wtyczka Twittera jako rozwiązanie Shariff

W naszej witrynie internetowej stosowane są tak zwane wtyczki społecznościowe („Wtyczki”) usługi mikroblogowej Twitter, która jest prowadzona przez Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter”).

Aby zwiększyć ochronę danych osób odwiedzających naszą witrynę internetową, przyciski te nie są w pełni zintegrowane jako wtyczki, lecz wyłącznie jako łącza HTML na stronie. Poprzez takie zintegrowanie zapewniamy, że podczas wywoływania jednej ze stron naszej witryny internetowej, która zawiera takie przyciski, nie jest nawiązywane żadne połączenie z serwerami Twittera. Po kliknięciu przycisku otwiera się nowe okno przeglądarki i wywoływana jest strona Twittera, na której (ewentualnie po podaniu swoich danych logowania) można skorzystać ze zintegrowanych tam wtyczek.
Twitter Inc. z siedzibą w USA posiada certyfikat amerykańsko-europejskiej umowy o ochronie prywatności „Privacy Shield”, który gwarantuje stosowanie się do obowiązujących w UE poziomów ochrony danych.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez serwis Twitter, jak również związane z tym prawa i możliwości ustawień związanych ochroną prywatności użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Twittera: twitter.com/privacy

7.1 Wykorzystywanie filmów z serwisu Vimeo

W naszej witrynie wykorzystywane są wtyczki serwisu z filmami Vimeo należące do Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Kiedy otwierasz stronę naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Vimeo. Zawartość wtyczki jest przesyłana przez Vimeo bezpośrednio do Twojej przeglądarki i zintegrowana ze stroną. Za pośrednictwem tego połączenia Vimeo otrzymuje informacje o tym, że Twoja przeglądarka uzyskała dostęp do danej strony w naszej witrynie, nawet jeżeli nie masz konta w serwisie Vimeo lub Twoje konto nie jest aktualnie zalogowane do Vimeo. Informacje te (w tym Twój adres IP) są przesyłane przez Twoją przeglądarkę bezpośrednio do serwera Vimeo w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane.

Jeżeli zalogujesz się na swoje konto Vimeo, serwis Vimeo może bezpośrednio powiązać Twoją wizytę w naszej witrynie z Twoim kontem Vimeo. Kiedy wchodzisz w interakcję z wtyczką (np. naciskając przycisk odtworzenia filmu), informacje o tym są również przesyłane bezpośrednio do serwera Vimeo i tam zapisywane.

Opisane procesy przetwarzania danych odbywają się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie uzasadnionego interesu Vimeo związanego z badaniem rynku oraz projektowaniem usług Vimeo na podstawie zapotrzebowania.

Jeżeli nie chcesz, aby serwis Vimeo powiązał dane gromadzone za pośrednictwem naszej witryny bezpośrednio z Twoim kontem Vimeo, musisz wylogować się z serwisu Vimeo przed odwiedzeniem naszej strony.

Informacje o celu i zakresie gromadzenia danych oraz dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych przez serwis Vimeo, jak również związanych z tym prawami i możliwościami ustawień związanych z ochroną prywatności użytkownika, można znaleźć w polityce prywatności Vimeo: https://vimeo.com/privacy

W filmach z serwisu Vimeo, które zamieszczone są w naszej witrynie, automatycznie integrowane jest narzędzie do monitorowania Google Analytics należące do Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia. Jest to narzędzie do monitorowania stosowane wewnętrznie przez Vimeo, do którego nie mamy dostępu i na które nie ma wpływu nasza strona. Google Analytics używa do monitorowania tzw. plików cookie, czyli plików tekstowych, które są zapisywane na komputerze użytkownika i które umożliwiają analizę korzystania ze strony przez użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące użytkowania przez Ciebie tej witryny są zazwyczaj przesyłane do serwera Google i tam zapisywane; mogą także być przesyłane do serwera Google LLC. w Stanach Zjednoczonych.

Takie przetwarzanie ma miejsce zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie uzasadnionego interesu Vimeo związanego z analizą statystyczną zachowania użytkownika do celów optymalizacji i marketingu.

W takim zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo, otrzymaliśmy Twoją zgodę wg art. 6 ust. 1 lit. f RODO na opisane powyżej przetwarzanie danych. Możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę z efektem na przyszłość. Aby wycofać zgodę, wyłącz usługę w pliku „Cookie-Consent-Tool” w witrynie.

 

7.2 Korzystanie z filmów serwisu YouTube

Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji osadzania serwisu YouTube w celu wyświetlania i odtwarzania filmów dostawców serwisu YouTube, który należy do Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

W związku z tym stosowany jest rozszerzony tryb ochrony danych, który zgodnie z danymi dostawcy zapisuje informacje o użytkowniku tylko podczas odtwarzania filmu. Po rozpoczęciu odtwarzania osadzonych filmów z serwisu YouTube dostawca korzysta z plików cookie „YouTube” w celu zbierania informacji o zachowaniu użytkownika. Dane z „YouTube” służą między innymi do zarejestrowania statystyk dotyczących filmów, ulepszenia obsługi dla użytkownika oraz zapobiegania nadużyciom. Gdy użytkownik zaloguje się do Google, po kliknięciu filmu jego dane są przyporządkowywane bezpośrednio do konta. Jeśli użytkownik nie życzy sobie przyporządkowania do swojego profilu przez serwis YouTube, musi się wylogować przed aktywowaniem przycisku. Google przechowuje dane użytkownika (nawet niezalogowanego) jako profile użytkownika i je ocenia. Ocena taka odbywa się w szczególności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO na podstawie uzasadnionego interesu firmy Google związanego z wyświetlaniem spersonalizowanych reklam, badaniami rynku i/lub dopasowaniem do potrzeb projektu swojej witryny internetowej. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko tworzeniu takiego profilu użytkownika, którego to prawa musi dochodzić, zwracając się do serwisu YouTube.

Niezależnie od odtwarzania osadzanych filmów przy każdym wywołaniu niniejszej strony nawiązywane jest połączenie z „DoubleClick” sieci Google, co może spowodować dalsze przetwarzanie danych, na które nie mamy wpływu.

Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikat amerykańsko-europejskiej umowy o ochronie prywatności „Privacy Shield”, który gwarantuje stosowanie się do obowiązujących w UE poziomów ochrony danych.

Dalsze informacje na temat ochrony danych przez serwisu YouTube można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych dostawcy pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Wykorzystanie śledzenia konwersji Google AdWords

Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje internetowy program reklamowy „Google AdWords”, a w ramach Google AdWords także śledzenie konwersji firmy Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Korzystamy z oferty Google AdWords, aby przy pomocy środków reklamowych (tzw. Google AdWords) w wewnętrznych witrynach internetowych zwrócić uwagę na naszą atrakcyjną ofertę. W odniesieniu do danych kampanii reklamowej możemy stwierdzić, jak efektywne są pojedyncze środki reklamowe. Chcemy w ten sposób wyświetlać reklamy, które interesują użytkownika, aby nasza witryna internetowa była dla niego bardziej interesująca i by osiągnąć sprawiedliwe obliczenie kosztów reklamy.

Pliki cookie służące do śledzenia konwersji są wykorzystywane, gdy użytkownik kliknie reklamę AdWords włączoną przez Google. W przypadku plików cookie chodzi o małe pliki tekstowe, które są zapisywane w systemie komputera. Pliki te z reguły tracą ważność po 30 dniach i nie służą do identyfikacji danej osoby. Jeśli użytkownik odwiedził określoną stronę w tej witrynie internetowej, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przeniesiony na tę właśnie stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być w ten sposób śledzone za pośrednictwem witryn internetowych klientów AdWords. Informacje otrzymane za pośrednictwem plików cookie służących do konwersji są wykorzystywane do stworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci poznają całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę przy pomocy tagu śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, które umożliwiłyby identyfikację użytkowników. Jeśli użytkownik nie chce brać udziału w śledzeniu konwersji, może zablokować jej użycie poprzez zdezaktywowanie plików cookie śledzenia konwersji od Google w przeglądarce internetowej, korzystając z ustawień użytkownika. Wówczas nie zostanie on ujęty w statystykach śledzenia konwersji. Używamy Google AdWords na podstawie naszego uzasadnionego interesu związanego z ukierunkowaną reklamą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikat amerykańsko-europejskiej umowy o ochronie prywatności „Privacy Shield”, który gwarantuje stosowanie się do obowiązujących w UE poziomów ochrony danych.

Pod poniższym adresem można znaleźć dalsze informację dotyczące postanowień w zakresie ochrony danych firmy Google: http://www.google.de/policies/privacy/

Użytkownik może trwale zdezaktywować pliki cookie związane z preferencjami reklam poprzez odpowiednie ustawienie w przeglądarce lub pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Prosimy mieć na uwadze, że po zdezaktywowaniu korzystania z plików cookie określone funkcje niniejszej witryny internetowe mogą być niedostępne lub ograniczone.

9.1 Google (Universal) Analytics - Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy sieci od Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Analytics używa tzw. plików tekstowych, które są zapisywane na komputerze użytkownika i które umożliwiają analizę korzystania ze strony przez użytkownika. Informacje o korzystaniu ze strony pozyskane za pomocą plików cookie (w tym skrócony adres IP) są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje Google Analytics wyłącznie wraz z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”, które gwarantuje anonimizację adresu IP poprzez jego skrócenie i wyklucza bezpośrednie powiązanie z daną osobą. Dzięki rozszerzeniu adres IP użytkownika zostaje wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jedynie w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w Stanach Zjednoczonych przekazywany będzie pełny adres IP i dopiero tam skracany. W takich wyjątkowych przypadkach przetwarzanie ma miejsce zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu związanego z analizą statystyczną zachowania użytkownika do celów optymalizacji i marketingu.

W ramach naszej umowy Google będzie używać tych informacji, aby ocenić korzystanie z witryny internetowej przez użytkownika, tworzyć raporty na temat aktywności na stronie oraz umożliwiać nam świadczenie dalszych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP uzyskany z przeglądarki za pośrednictwem Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi od Google.
Można uniknąć zapisywania plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie w swojej przeglądarce. Prosimy jednak zauważyć, że w takim przypadku może być niemożliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Można także uniknąć gromadzenia danych generowanych przez pliki cookie i powiązanych z korzystaniem ze strony przez użytkownika (w tym jego adres IP), jak również przetwarzania tychże danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod tym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Jako alternatywę dla wtyczki do przeglądarki czy korzystania z przeglądarek dla urządzeń mobilnych można kliknąć następujący link, aby ustawić plik cookie Opt-out, który uniemożliwi przyszłe gromadzenie danych przez Google Analytics w ramach tej witryny internetowej (plik cookie Opt-out działa wyłącznie w przeglądarce i tylko dla tej domeny; po usunięciu plików cookie w przeglądarce konieczne jest ponowne kliknięcie poniższego linku):

Dezaktywacja Google Analytics

Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikat amerykańsko-europejskiej umowy o ochronie prywatności „Privacy Shield”, który gwarantuje stosowanie się do obowiązujących w UE poziomów ochrony danych.

Więcej informacji na temat obchodzenia się z danymi użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych firmy Google: support.google.com/analytics/answer/6004245

 

9.2 Matomo (dawniej Piwik)

W niniejszej witrynie internetowej gromadzimy i zapisujemy dane poprzez wykorzystanie oprogramowania usługi analizy sieci Matomo (www.matomo.org), usługi dostawcy InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Neuseeland, („Matomo”), na podstawie naszego uzasadnionego interesu związanego z analizą statystyczną zachowania użytkownika celem optymalizacji i marketingu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Z tychże danych do tych samych celów mogą być tworzone i oceniane pseudoanonimizowane profile użytkownika. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. W przypadku plików cookie chodzi o małe pliki tekstowe, które są zapisywane w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej osoby odwiedzającej stronę. Pliki cookie umożliwiają między innymi ponowne rozpoznanie przeglądarki internetowej. Dane pozyskane przy pomocy technologi Matomo (w tym pseudoanonimizowane adresy IP) są przetwarzane na naszych serwerach.

Uzyskane za pomocą plików cookie informacje w pseudoaninomizowanym profilu użytkownika nie będą wykorzystywane do zidentyfikowania użytkownika i nie będą łączone z danymi osobowymi właściciela pseudonimu.

Jeśli użytkownik nie zgadza się na zapisywanie i ocenianie tych danych z wizyty na stronie, może w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw na zapisywanie i wykorzystanie kliknięciem myszy. W takim przypadku w przeglądarce zostanie ustawiony tzw. plik cookie Opt-out, co spowoduje, że Matomo nie będzie gromadzić żadnych danych sesji. Prosimy mieć na uwadze, że pełne usunięcie plików cookie spowoduje także usunięcie plików cookie Opt-out i konieczne będzie ich ewentualne ponowne aktywowanie.

Remarketing Google AdWords

Nasza witryna internetowa wykorzystuje funkcje remarketingu Google AdWords, przy pomocy którego reklamujemy tę witrynę w wynikach wyszukiwania Google, jak również w witrynach zewnętrznych. Dostawcą jest Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). W tym celu Google umieszcza w przeglądarce urządzenia końcowego użytkownika plik cookie, który przy pomocy pseudoanonimowego ID pliku cookie i na podstawie odwiedzonych stron automatycznie umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu związanego z optymalnym reklamowaniem naszej witryny internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Inne przetwarzanie ma miejsce tylko wówczas, gdy Google uzyskało zgodę od użytkownika na to, aby historia przeglądania stron internetowych i aplikacji została powiązana przez Google z kontem Google użytkownika, a informacje z konta Google wykorzystane do spersonalizowanego wyświetlania reklam, które użytkownik ogląda w sieci. Jeśli w takim przypadku użytkownik będzie zalogowany w Google podczas odwiedzania naszej witryny internetowej, Google będzie używać jego danych w połączeniu z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych do remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google tymczasowo wiąże dane osobowe użytkownika z danymi Google Analytics, aby stworzyć grupy docelowe.

Możliwe jest trwałe zdezaktywowanie plików cookie związanych z preferencjami reklam poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod poniższym linkiem: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Alternatywnie można zasięgnąć informacji o używaniu plików cookie u Digital Advertising Alliance na stronie www.aboutads.info i dokonać odpowiednich ustawień. Można także wprowadzić takie ustawienia przeglądarki, żeby informowała ona o używaniu plików cookie – aby każdorazowo było możliwe ich akceptowanie lub wyłącznie akceptowanie plików cookie w określonych przypadkach czy też ogólnie. W przypadku niezaakceptowania plików cookie funkcjonowanie naszej witryny internetowej może być ograniczone.
Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikat amerykańsko-europejskiej umowy o ochronie prywatności „Privacy Shield”, który gwarantuje stosowanie się do obowiązujących w UE poziomów ochrony danych.

11.1 Google Maps

Our website uses Google Maps (API) by Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, US (“Google”). Google Maps is a web service for displaying interactive (country) maps to display geographic information visually. We use this service to display our site to you and to make it easier for you to get to us.

When you access the subsites where the Google Maps map is integrated, information about your use of our website (e.g. your IP address) is transferred to Google servers in the US and stored there. This happens regardless of whether Google provides a user account which you are logged into or whether there is no user account. If you are logged into Google, your data is assigned directly to your account. If you do not want the assignment to be made to your Google profile, you must log out before activating the button. Google saves your data (even for users who are not logged in) as a user profile and analyses it. Such an analysis is carried out, in particular, pursuant to point (f) of Article 6(1) GDPR on the basis of the legitimate interests of Google in the insertion of personalised advertising, market research and/or the needs-based design of our website. You have a right to object to the creation of this user profile, which you have to exercise by contacting YouTube.

Headquartered in the US, Google LLC has Privacy Shield certification; Privacy Shield being the EU-US framework for data protection, which guarantees compliance with the applicable EU data protection level.

If you do not agree to the future transmission of your data to Google as part of using Google Maps, there is also the option of deactivating the Google Maps web service completely by turning off JavaScript in your browser. Google Maps and the map displays on our website can then not be used.

Google’s terms of use can be viewed at https://policies.google.com/terms?hl=en&gl=de, while the additional terms of use for Google Maps can be found at https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html

More detailed information on data protection in connection with the use of Google Maps can be found on Google’s website (“Google Privacy Policy”): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

11.2 Google Web Fonts

This website uses web fonts for the detailed display of fonts, which are provided by Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, US (“Google”). When you access a web page, your browser loads the necessary web fonts in your browser cache to display text and fonts correctly.

To this end, the browser you use must be linked to Google’s servers. This gives Google knowledge that our website has been accessed via your IP address. Google web fonts are used in the interest of presenting our online offers in a uniform and attractive way. This represents a legitimate interest within the meaning of point (f) of Article 6(1) GDPR. If your browser does not support web fonts, a standard font is used on your computer.
Headquartered in the US, Google LLC has Privacy Shield certification; Privacy Shield being the EU-US framework for data protection, which guarantees compliance with the applicable EU data protection level.

Further information on Google web fonts can be found at https://developers.google.com/fonts/faq and Google’s Data Protection Statement: https://www.google.com/policies/privacy/

12.1 The applicable data protection regulation gives you rights in relation to the controller with regard to the processing of your personal data (access and intervention rights). The information below explains these rights:

 • Right of access pursuant to Article 15 GDPR: In particular, you have the right to information about the personal data we process that concerns you, the purposes of the processing, the categories of personal data concerned, the recipients or categories of recipient to whom the personal data have been or will be disclosed, the envisaged period for which the personal data will be stored, or, if not possible, the criteria used to determine that period, the existence of the right to request from the controller rectification or erasure of personal data or restriction of processing of personal data or to object to such processing, the right to lodge a complaint with a supervisory authority, where the personal data is not collected from the data subject, any available information as to its source, the existence of automated decision-making, including profiling, and, as required, meaningful information about the logic involved, as well as the significance and the envisaged consequences of such processing for the data subject, as well as the notification obligation regarding rectification or erasure of personal data or restriction of processing information, which guarantees exist with regard to the sharing of your data with third countries pursuant to Article 46 GDPR;

 • Right to rectification pursuant to Article 16 GDPR: You have a right to obtain from us without undue delay the rectification and/or completion of inaccurate personal data that concerns you;

 • Right to erasure pursuant to Article 17 GDPR: You have the right to have your personal data erased subject to the conditions of Article 17(1) GDPR. However, this right does not apply, in particular, if the processing is necessary for exercising the right of freedom of expression and information, for compliance with a legal obligation, on grounds of public interest or for the establishment, exercise or defence of legal claims;

 • Right to restriction of processing pursuant to Article 18 GDPR: You have the right to the restriction of processing of your personal data, so long as the accuracy of the personal data contested by you is checked, if you oppose the erasure of the personal data due to improper data processing and request the restriction of its use instead; if you need your data for the establishment, exercise or defence of legal claims, since we no longer need this data for the purposes of the processing or if you objected to processing for reasons of your special situation, pending verification of whether the legitimate grounds of the controller override those of the data subject;

 • Notification obligation regarding rectification or erasure of personal data or restriction of processing pursuant to Article 19 GDPR: If you have asserted your right to obtain rectification, erasure or restriction of your personal data from the controller, the controller is obliged to notify all the recipients to whom the personal data affected was disclosed of this rectification or erasure of the data or the restriction of the processing, unless this proves impossible or involves disproportionate effort. You have the right to be notified of these recipients.

 • Right to data portability pursuant to Article 20 GDPR: You have the right to receive the personal data that concerns you, which you have provided to us, in a structured, commonly used and machine-readable format, and have the right to transmit this data to another controller, where technically feasible.

 • Right to withdraw consent pursuant to Article 7(3) GDPR: You have the right to withdraw consent for processing data at any time with future effect. In the event of withdrawal, we will erase the relevant data with undue delay, provided that further processing cannot be based on a legal basis for processing without consent. The withdrawal of consent does not affect the legality of the processing carried out on the basis of the consent up until the point of withdrawal;

 • Right to lodge a complaint pursuant to Article 77 GDPR: If you consider that the processing of personal data relating to you infringes the GDPR, you have, without prejudice to any other administrative or judicial remedy, the right to lodge a complaint with a supervisory authority, in particular in the Member State of your habitual residence, place of work or place of the alleged infringement.

 

12.2 RIGHT TO OBJECT

IF WE PROCESS YOUR PERSONAL DATA AS PART OF A CONSIDERATION OF INTERESTS ON THE BASIS OF OUR PREDOMINANT LEGITIMATE INTEREST, YOU HAVE THE RIGHT TO OBJECT, ON GROUNDS RELATING TO YOUR PARTICULAR SITUATION, TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATA THAT CONCERNS YOU WITH FUTURE EFFECT.

IF YOU EXERCISE YOUR RIGHT TO OBJECT, WE WILL NO LONGER PROCESS THE DATA CONCERNED. HOWEVER, WE RESERVE THE RIGHT TO CONTINUE TO PROCESS THE PERSONAL DATA IF WE CAN DEMONSTRATE COMPELLING LEGITIMATE GROUNDS FOR THE PROCESSING WHICH OVERRIDE YOUR INTERESTS, RIGHTS AND FREEDOMS OR FOR THE ESTABLISHMENT, EXERCISE OR DEFENCE OF LEGAL CLAIMS.

IF WE PROCESS YOUR PERSONAL DATA FOR DIRECT MARKETING PURPOSES, YOU HAVE THE RIGHT TO OBJECT AT ANY TIME TO THE PROCESSING OF THE PERSONAL DATA CONCERNED FOR THE PURPOSE OF THIS SORT OF ADVERTISING. YOU CAN EXERCISE THE RIGHT TO OBJECT AS DESCRIBED ABOVE.

IF YOU EXERCISE YOUR RIGHT TO OBJECT, WE WILL NO LONGER PROCESS THE DATA CONCERNED FOR DIRECT MARKETING PURPOSES.

The duration of storage of personal data is measured according to the particular statutory retention period (e.g. retention periods concerning tax and commercial law). Once the period has expired, the data concerned is erased as a matter of routine, provided that it is no longer required for the fulfilment or development of a contract and/or there no longer remains a legitimate interest for further retention on our part.

Edytuj ustawienia plików cookie:

Dostosowywanie plików cookie