Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 14 maja 2024 r. 

W firmie BORA ochrona danych jest naszym najwyższym priorytetem. Za pomocą niniejszej polityki prywatności chcielibyśmy poinformować wszystkie osoby korzystające z tej strony internetowej o rodzaju, zakresie i celach przetwarzania danych osobowych.

Ogólne

Dziękujemy za zainteresowanie informacjami na naszej stronie internetowej!

Za pomocą niniejszej polityki prywatności chcielibyśmy poinformować wszystkie osoby korzystające z tej strony internetowej o rodzaju, zakresie i celach przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe w tym kontekście to wszystkie informacje, za pomocą których użytkownik może zostać osobiście zidentyfikowany na naszej stronie internetowej (teoretycznie, ewentualnie poprzez objazdy lub łączenie różnych danych), w tym adres IP. Informacje przechowywane w plikach cookie zasadniczo nie są danymi osobowymi lub są nimi tylko w wyjątkowych przypadkach; jest to jednak objęte specjalnym rozporządzeniem, które uzależnia dopuszczalność korzystania z plików cookie - w zależności od ich celu - w dużej mierze od aktywnej zgody użytkownika.

W ogólnej części niniejszej polityki prywatności przedstawiamy informacje na temat ochrony danych, które mają ogólne zastosowanie do przetwarzania przez nas danych, w tym gromadzenia danych na naszej stronie internetowej. W szczególności użytkownik jako osoba, której dane dotyczą, zostanie poinformowany o przysługujących mu prawach. Staramy się przekazywać te informacje w języku neutralnym pod względem płci. Jeśli poszczególne sformułowania jeszcze tego nie uwzględniają, chcielibyśmy zaznaczyć, że informacje te dotyczą wszystkich osób niezależnie od płci.

Terminy używane w naszej polityce prywatności i nasze praktyki w zakresie ochrony danych opierają się na przepisach ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych ("RODO") i innych odpowiednich przepisach krajowych.

 

Odpowiedzialność w rozumieniu RODO

BORA Vertriebs GmbH & Co KG
Innstraße 1
6342 Niederndorf
Austria

 E: bora.webcare@bora.com

Inspektor ochrony danych: Pan Bernhard Johne

 

Inne spółki wchodzące w skład Grupy BORA to

 • BORA Lüftungstechnik GmbH
 • BORA Service GmbH
 • BORA Holding GmbH
 • werkhaus GmbH & Co KG

Z jednej strony, dane osobowe są gromadzone od użytkownika, jeśli wyraźnie nam je przekaże; z drugiej strony, dane, w szczególności dane techniczne, są gromadzone automatycznie podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Niektóre z tych danych są gromadzone w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do celów analitycznych. Zasadniczo można jednak korzystać z naszej strony internetowej bez konieczności podawania jakichkolwiek danych osobowych.

Nawiązywanie kontaktu

Gdy użytkownik skontaktuje się z nami, jego dane zostaną wykorzystane do przetworzenia zapytania kontaktowego i jego obsługi w kontekście realizacji praw i obowiązków przedumownych. Przetwarzanie danych jest niezbędne do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na zapytanie, w przeciwnym razie nie będziemy w stanie odpowiedzieć na zapytanie lub będziemy w stanie to zrobić tylko w ograniczonym zakresie. Dane mogą być przechowywane w bazie danych klientów i potencjalnych klientów na podstawie naszego uzasadnionego interesu w marketingu bezpośrednim.

Usuniemy zapytanie użytkownika i jego dane kontaktowe, jeśli odpowiedź na zapytanie została udzielona w sposób ostateczny i nie istnieją ustawowe okresy przechowywania uniemożliwiające usunięcie, np. w kontekście późniejszego przetwarzania umowy. Zazwyczaj ma to miejsce w przypadku braku dalszego kontaktu z użytkownikiem przez trzy lata.

Rejestrując się w celu otrzymywania naszego biuletynu e-mail, użytkownik wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim w celach reklamowych w formie biuletynów. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Podczas rejestracji do newslettera przechowujemy adres IP wprowadzony przez dostawcę usług internetowych (ISP), a także datę i godzinę rejestracji, aby móc później śledzić ewentualne niewłaściwe użycie adresu e-mail. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji biuletynu w dowolnym momencie za pośrednictwem linku podanego w biuletynie lub wysyłając odpowiednią wiadomość do administratora wskazanego na początku. Po rezygnacji z subskrypcji adres e-mail użytkownika zostanie natychmiast usunięty z naszej listy mailingowej newslettera, chyba że użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na dalsze wykorzystywanie jego danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych w sposób wykraczający poza dozwolony przez prawo.

Dane subskrybentów newslettera są rejestrowane, ponieważ jesteśmy zobowiązani do udowodnienia rejestracji. Ze względów technicznych informacje te są przechowywane w sposób spersonalizowany dla każdego subskrybenta. Dane te nie są wykorzystywane do monitorowania poszczególnych użytkowników, ale do dostosowywania treści newslettera do subskrybenta.

Do wysyłania newsletterów używamy komunikatora internetowego WhatsApp Business firmy WhatsApp LLC, 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025, USA za pośrednictwem dostawcy usług Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin.

Rejestracja do newslettera WhatsApp odbywa się przy użyciu procedury podwójnej zgody. Po zarejestrowaniu się za pomocą wezwania do działania lub kodu QR użytkownik otrzyma wiadomość z prośbą o potwierdzenie, że chce otrzymywać od nas wiadomości za pośrednictwem aplikacji WhatsApp.

Odbieranie wiadomości WhatsApp można wstrzymać w dowolnym momencie za pomocą komunikatu "Stop".

Jedyną obowiązkową informacją do wysyłania newslettera jest numer telefonu. Po potwierdzeniu numer telefonu zostanie przekazany do naszej firmy Sendinblue GmbH w celu wysyłania newslettera i będzie tam przetwarzany i przechowywany. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.

Jeśli użytkownik komunikuje się z nami za pośrednictwem WhatsApp, niektóre dane udostępniane przez niego aplikacji będą przechowywane i przetwarzane przez WhatsApp. W szczególności obejmuje to informacje dostarczone przez użytkownika, takie jak wiadomości, zdjęcia, filmy, dane rozliczeniowe i zapisane zdjęcia profilowe. WhatsApp twierdzi, że dane te są przechowywane wyłącznie w postaci zaszyfrowanej od końca do końca. Niektóre metadane są gromadzone przez WhatsApp bez szyfrowania. Obejmują one numer telefonu, lokalizację, adres IP, informacje o urządzeniu końcowym, rodzaj i częstotliwość korzystania z aplikacji, lokalizację oraz informacje o czasie i odbiorcy wysyłanych wiadomości. Zgodnie z polityką prywatności WhatsApp, informacje te są czasami udostępniane innym meta-firmom, w tym Facebookowi i Instagramowi, które mają siedzibę w USA. W niektórych przypadkach takie dane są również udostępniane firmom zewnętrznym, usługodawcom lub partnerom.

Przetwarzanie danych może odbywać się również w USA. W opinii Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie można obecnie założyć odpowiedniego poziomu ochrony danych w USA.

WhatsApp stosuje tzw. standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 (2) i (3) RODO (https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de) jako podstawę przetwarzania lub przekazywania danych do krajów spoza UE. Dzięki tym klauzulom WhatsApp zobowiązuje się do przestrzegania unijnych standardów ochrony danych podczas przetwarzania danych, nawet jeśli dane są przekazywane do krajów trzecich, takich jak USA, i tam przetwarzane i przechowywane. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności WhatsApp na stronie https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea/?locale=de_DE.

 

W zakresie dozwolonym przez prawo wykorzystujemy adres e-mail użytkownika, który otrzymaliśmy w związku ze sprzedażą produktu lub usługi, do bezpośredniej reklamy podobnych towarów lub usług. Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystywaniu jego adresu e-mail do celów reklamy bezpośredniej ze skutkiem na przyszłość. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i art. 7 ust. 3 RODO.

Spersonalizowana komunikacja może odbywać się na podstawie oceny następujących informacji:

 • Poprzednie zakupy
 • Zachowania związane z klikaniem i surfowaniem, np. w sklepie internetowym lub innych miejscach obecności BORA w Internecie.
 • Posiadane produkty
 • Ankiety (o ile nie są anonimowe)
 • Opinie klientów
 • Informacje społeczno-demograficzne, jeśli są dostępne

Wysyłamy również pocztą informacje o naszych produktach i aktualnych promocjach sprzedaży. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się otrzymywaniu wiadomości pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Cel: komunikacja promocyjna
Kategoria: marketing
Odbiorca: UE
Przetwarzane dane: Dane o użytkowaniu, dane inwentaryzacyjne, dane adresowe i kontaktowe
Podstawa prawna: Art. 5 ust. 2 RODO i art. 6 ust. 1 lit. f.

We collect and process personal data for the online booking of meeting appointments. We use the "Microsoft Bookings" service from Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. The connection to the service is only established when you access the online booking function via a button on our website.
 Legal basis: Consent, Data Privacy Framework, www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail

We would like to point out that you are not obliged to use Microsoft Bookings to make an appointment. If you do not wish to use the service, please use another of the contact options offered to make an appointment. The legal basis for data transmission, storage and processing is your consent in accordance with Art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

The data will be deleted as soon as it is no longer required for the purpose for which it was collected. You have the option of withdrawing your consent to data processing or objecting to the use of the data at any time. In this case, the intended contact with the user is no longer possible or communication that has already begun can no longer be continued.

Further information on the handling of user data by Microsoft can be found at privacy.microsoft.com /privacystatement.

Na naszej stronie internetowej oferujemy kandydatom do pracy możliwość aplikowania online za pomocą odpowiedniego formularza. Aby zostać uwzględnionym w procesie aplikacyjnym, kandydaci muszą przekazać nam wszystkie dane osobowe wymagane do przeprowadzenia uzasadnionej i świadomej oceny i selekcji za pośrednictwem formularza.
Wymagane informacje obejmują ogólne dane osobowe (imię i nazwisko, adres, telefon lub elektroniczne dane kontaktowe), a także dowód kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku. Ponadto mogą być wymagane informacje dotyczące stanu zdrowia, które muszą być traktowane ze szczególną uwagą zgodnie z prawem pracy i prawem socjalnym w interesie ochrony socjalnej kandydata.

Po wysłaniu formularza dane wnioskodawcy są przesyłane do nas w formie zaszyfrowanej zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, przechowywane przez nas i analizowane wyłącznie w celu przetworzenia wniosku.
Podstawą prawną tego przetwarzania jest zasadniczo art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z. § 26 ust. 1 BDSG, w rozumieniu którego proces aplikacyjny uznaje się za zawarcie umowy o pracę.
W zakresie, w jakim szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO (np. dane dotyczące zdrowia, takie jak informacje o znacznym stopniu niepełnosprawności) są wymagane od kandydatów w ramach procedury aplikacyjnej, przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Art. 9 ust. 2 lit. b. RODO, abyśmy mogli wykonywać prawa wynikające z prawa pracy oraz prawa dotyczącego zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej oraz wypełniać nasze obowiązki w tym zakresie.
Łącznie lub alternatywnie przetwarzanie szczególnych kategorii danych może również opierać się na art. 9 ust. 1 lit. h RODO, jeżeli jest przeprowadzane w celach profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, w celu oceny zdolności wnioskodawcy do pracy, diagnostyki medycznej, opieki zdrowotnej lub społecznej lub leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub społecznej.

Jeśli kandydat nie zostanie wybrany w trakcie oceny opisanej powyżej lub jeśli kandydat przedwcześnie wycofa swoją aplikację, jego dane przesłane w formularzu zostaną usunięte najpóźniej po 6 miesiącach od odpowiedniego powiadomienia. Okres ten wynika z naszego uzasadnionego interesu polegającego na możliwości udzielenia odpowiedzi na wszelkie dalsze pytania dotyczące wniosku oraz, w razie potrzeby, wypełnienia naszych obowiązków w zakresie dostarczenia dowodów zgodnie z przepisami dotyczącymi równego traktowania wnioskodawców. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku
podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i.V.m. § 26 (1) BDSG w celu realizacji stosunku pracy.

Media społecznościowe

Dostawca: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, spółka dominująca: Meta Platforms, Inc (USA)
Cel: Analiza internetowa, śledzenie (konwersja)
Kategoria: Marketing
Odbiorca: UE, USA
Przetwarzane dane: Adres IP, dane użytkownika, szczegóły wizyty na stronie internetowej
Podmioty danych: użytkownicy
Technologia: wywołanie JavaScript, pliki cookie
Podstawa prawna: zgoda, Data Privacy Framework, www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search /participant-detail?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
Strona internetowa: www.facebook.com
Dalsze informacje:
de-de.facebook.com/privacy/policy
https://de-de.facebook.com/business/help /742478679120153

Usługa metapiksela sieci społecznościowej Facebook jest wykorzystywana na naszej stronie internetowej do analizy, optymalizacji i ekonomicznego działania naszej oferty online.

 Za pomocą metapikseli Meta jest w stanie określić odwiedzających naszą witrynę jako grupę docelową do wyświetlania spersonalizowanych reklam. W związku z tym używamy metapikseli do wyświetlania reklam umieszczonych przez nas tylko tym użytkownikom, którzy również wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub którzy mają określone cechy (np. zainteresowania określonymi tematami lub produktami określonymi na podstawie odwiedzanych stron internetowych), które przekazujemy Meta (tak zwani "niestandardowi odbiorcy"). Za pomocą metapikseli chcemy również zapewnić, że nasze reklamy meta odpowiadają potencjalnym zainteresowaniom użytkowników i nie są irytujące. Za pomocą metapikseli możemy również śledzić skuteczność metareklam do celów statystycznych i badań rynkowych, sprawdzając, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu metareklamy (tzw. "konwersja").

Działania użytkownika są przechowywane w jednym lub kilku plikach cookie. Te pliki cookie umożliwiają firmie Meta dopasowanie danych użytkownika (takich jak adres IP, identyfikator użytkownika) do danych konta na Facebooku. Zebrane dane są anonimowe i nie mogą być przeglądane przez nas i mogą być wykorzystywane wyłącznie w kontekście reklam. Użytkownik może zapobiec powiązaniu z jego kontem na Facebooku, wylogowując się przed podjęciem jakichkolwiek działań. 

Aby ustawić rodzaje reklam wyświetlanych użytkownikowi na Facebooku, można przejść do strony utworzonej przez Meta i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ustawień reklam opartych na użytkowaniu: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Ustawienia są niezależne od platformy, tzn. są stosowane na wszystkich urządzeniach, takich jak komputery stacjonarne lub urządzenia mobilne.

Dostawca: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Irlandia, spółka dominująca: LinkedIn Corporation (USA)
Cel: Śledzenie konwersji, analityka internetowa
Kategoria: Marketing
Odbiorca: UE, USA
Przetwarzane dane: Adres IP, szczegóły odwiedzin strony internetowej, dane związane z online
Podmioty danych: odwiedzający
stronę internetową, użytkownicy LinkedIn
Technologia: wywołanie JavaScript, pliki cookie
Podstawa prawna: Zgoda, Data Privacy Framework, www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search /participant-detail?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active
Strona internetowa: www.linkedin.com
Dalsze informacje:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

www.linkedin.com/help/lms/answer/85787 www.linkedin.com/help/linkedin/answer/87150/linkedinmarketinglosungen-und-die-datenschutz-grundverordnung-dsgvo-

Nasza witryna korzysta z LinkedIn Insight Tag, usługi analizy internetowej. Usługa ta rejestruje i analizuje użytkowników LinkedIn na naszej stronie internetowej. Daje nam to wgląd w nasze grupy docelowe. Pozwala nam również mierzyć atrakcyjność naszych ofert i usług, a także sukces kampanii LinkedIn. 

Członkowie LinkedIn mają również możliwość rezygnacji ze śledzenia konwersji LinkedIn oraz blokowania i usuwania plików cookie lub dezaktywacji funkcji demograficznych na stronie www.linkedin.com/psettings/advertising/. W ustawieniach LinkedIn nie ma oddzielnej opcji rezygnacji z wyświetleń stron trzecich lub śledzenia kliknięć w kampaniach prowadzonych na LinkedIn, ponieważ wszystkie kampanie bazowe respektują ustawienia członków LinkedIn.

Informacje gromadzone przez tag LinkedIn Insight na temat korzystania z naszej strony internetowej są szyfrowane. LinkedIn anonimizuje dane w ciągu 7 dni. Dane są ponownie usuwane w ciągu 90 dni. Jako operator witryny nie otrzymujemy żadnych danych osobowych, a jedynie raporty dotyczące informacji demograficznych, informacji o odpowiednich ofertach pracy dla naszych grup docelowych oraz o powodzeniu kampanii LinkedIn.

Dostawca: Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia ("Pinterest")
Cel: Śledzenie (konwersja)
Kategoria: Marketing
Odbiorca: UE, USA (możliwe)
Przetwarzane dane: Adres IP, szczegóły wizyty na stronie internetowej
Podmiot danych: osoba odwiedzająca stronę internetową
Technologia: wywołanie JavaScript, pliki cookie
Podstawa prawna: zgoda
Strona internetowa: www.pinterest.com
Dodatkowe informacje: policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Nasza strona internetowa korzysta z usługi śledzenia konwersji sieci społecznościowej Pinterest firmy Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia ("Pinterest").

Technologia ta umożliwia nam wyświetlanie odwiedzającym naszą witrynę, którzy wykazali już zainteresowanie naszą witryną i naszymi treściami/ofertami oraz którzy są członkami Pinterest, odpowiednich reklam i ofert na Pinterest. 

W tym celu na naszych stronach zintegrowany jest tak zwany piksel śledzenia konwersji z Pinterest, za pośrednictwem którego Pinterest jest informowany, gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, że uzyskał dostęp do naszej witryny i które części naszej oferty były dla niego interesujące.

Korzystanie z tej usługi opiera się na zgodzie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Gromadzenie danych w celu wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach na Pinterest można wyłączyć w dowolnym momencie w ustawieniach konta Pinterest pod adresem www.pinterest.de/settings (tam w sekcji "Personalizacja" przycisk "Używaj informacji od naszych partnerów, aby lepiej dostosować do Ciebie rekomendacje i reklamy na Pinterest") lub pod adresem help.pinterest.com/de/article/personalization-and-data (tam dezaktywuj pole wyboru w sekcji "Dezaktywuj personalizację").

Więcej informacji na temat ochrony danych w serwisie Pinterest można znaleźć na stronie: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

 

Dostawca: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka dominująca: Google LLC (USA)
Cel: Integracja treści wideo, gromadzenie danych statystycznych
Kategoria: Statystyka
Odbiorca: UE, USA
Przetwarzane dane: Adres IP, szczegóły odwiedzin strony internetowej, dane użytkownika
Podmioty danych: użytkownicy
Technologia: dostęp JavaScript, pliki cookie, odciski palców urządzeń, przechowywanie lokalne
Podstawa prawna: Zgoda, Data Privacy Framework, www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search /participant-detail?id=a2zt0000001L5AAI&status=Active
Strona internetowa: www.youtube.com
Dalsze informacje:
www.youtube.com/intl/ALL_at/howyoutubeworks/user-settings/privacy/
policies.google.com/privacy safety.google/intl/de/principles/
https://support.google.com/youtube/answer/10364219?hl=de

Korzystamy z usługi YouTube na naszej stronie internetowej do osadzania zewnętrznych filmów.

Aktywowaliśmy rozszerzony tryb ochrony danych w serwisie YouTube. Według YouTube tryb ten oznacza, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę witrynę przed obejrzeniem filmu. Rozszerzony tryb ochrony danych nie wyklucza jednak przekazywania danych partnerom YouTube.

Po uruchomieniu filmu YouTube na naszej stronie internetowej nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu YouTube wie, które z naszych stron odwiedził użytkownik. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube, umożliwia YouTube przypisanie jego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do jego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta.

Ponadto YouTube może przechowywać różne pliki cookie na urządzeniu końcowym użytkownika po uruchomieniu filmu lub korzystać z porównywalnych technologii (np. odcisków palców urządzenia). YouTube korzysta również z lokalnej pamięci masowej na urządzeniu użytkownika. W ten sposób YouTube może uzyskiwać informacje o odwiedzających tę witrynę. Informacje te są wykorzystywane między innymi do rejestrowania statystyk wideo, poprawy przyjazności dla użytkownika i zapobiegania próbom oszustwa.

Dostawca: Vimeo Inc, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA
Cel: Integracja treści wideo
Kategoria: Media zewnętrzne
Odbiorca: USA
Przetwarzane dane: Adres IP, szczegóły wizyty na stronie internetowej
Podmiot danych: osoba odwiedzająca stronę internetową
Technologia: wywołanie JavaScript, pliki cookie
Podstawa prawna: zgoda
Strona internetowa: www.vimeo.com
Dodatkowe informacje: vimeo.com/privacy (w języku angielskim)

Filmy z platformy Vimeo są zintegrowane na naszej stronie internetowej.

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych naszej oferty online wyposażonych we wtyczkę Vimeo, nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo i wyświetlana jest wtyczka. Powoduje to przesłanie adresu IP użytkownika na serwer Vimeo, a także informacji o tym, które z naszych stron internetowych użytkownik odwiedził. Jeśli użytkownik jest zalogowany do Vimeo jako członek, Vimeo przypisuje te informacje do jego osobistego konta użytkownika. Podczas korzystania z wtyczki, np. poprzez kliknięcie przycisku rozpoczęcia filmu, informacje te są również przypisywane do konta użytkownika. Możesz zapobiec temu przypisaniu, wylogowując się z konta użytkownika Vimeo przed skorzystaniem z naszej witryny.

Jeśli użytkownik chce zapobiec przesyłaniu i przechowywaniu przez Vimeo danych o nim i jego zachowaniu na naszej stronie internetowej, musi wylogować się z Vimeo przed odwiedzeniem naszej strony.

Technologie na naszej stronie internetowej

Używamy plików cookie na naszej stronie internetowej, aby nasza obecność w Internecie była bardziej przyjazna dla użytkownika i funkcjonalna. Niektóre pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika.  

Pliki cookie to małe pakiety danych, które są wymieniane między przeglądarką użytkownika a naszym serwerem internetowym podczas odwiedzania naszej witryny internetowej. Nie powodują one żadnych szkód i służą wyłącznie do rozpoznawania osób odwiedzających witrynę. Pliki cookie mogą przechowywać wyłącznie informacje dostarczone przez przeglądarkę, tj. informacje, które użytkownik sam wprowadził do przeglądarki lub które są dostępne na stronie internetowej. Pliki cookie nie mogą wykonywać kodu i nie mogą być wykorzystywane do uzyskiwania dostępu do urządzenia końcowego użytkownika. 

Następnym razem, gdy użytkownik odwiedzi naszą witrynę internetową za pomocą tego samego urządzenia końcowego, informacje przechowywane w plikach cookie mogą zostać odesłane do nas ("plik cookie pierwszej strony") lub do aplikacji internetowej strony trzeciej, do której należy plik cookie ("plik cookie strony trzeciej"). Dzięki przechowywanym i zwracanym informacjom odpowiednia aplikacja internetowa rozpoznaje, że użytkownik uzyskał już dostęp do strony internetowej i odwiedził ją za pomocą przeglądarki urządzenia końcowego.   

Pliki cookie zawierają następujące informacje:

 • Nazwa pliku cookie
 • Nazwa serwera, z którego pochodzi plik cookie
 • Numer identyfikacyjny pliku cookie
 • Data automatycznego usunięcia pliku cookie

 

W zależności od ich przeznaczenia i funkcji, pliki cookie dzielimy na następujące kategorie:  

 • Technicznie niezbędne pliki cookie w celu zapewnienia technicznego działania i podstawowych funkcji naszej strony internetowej. Ten rodzaj plików cookie jest używany na przykład do utrzymywania ustawień użytkownika podczas poruszania się po witrynie; lub mogą one zapewnić, że ważne informacje są przechowywane przez całą sesję (np. logowanie, koszyk zakupów). 
 • Statystyczne pliki cookie pozwalają zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję z naszą witryną, gromadząc i analizując informacje wyłącznie anonimowo. Zapewnia nam to cenne informacje umożliwiające optymalizację zarówno strony internetowej, jak i naszych produktów i usług. 
 • Marketingowe pliki cookie do ustawiania ukierunkowanych działań reklamowych dla użytkowników na naszej stronie internetowej.  
 • Niesklasyfikowane pliki cookie to pliki cookie, które obecnie próbujemy sklasyfikować wraz z dostawcami poszczególnych plików cookie.  

W zależności od okresu przechowywania, pliki cookie dzielimy również na sesyjne i stałe. Sesyjne pliki cookie przechowują informacje używane podczas bieżącej sesji przeglądarki. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Na urządzeniu końcowym użytkownika nie pozostają żadne informacje. Trwałe pliki cookie przechowują informacje między dwiema wizytami na stronie internetowej. Informacje te są wykorzystywane do rozpoznania użytkownika jako powracającego gościa przy następnej wizycie, a witryna odpowiednio reaguje. Żywotność trwałego pliku cookie jest określana przez dostawcę pliku cookie.  

Podstawą prawną korzystania z technicznie niezbędnych plików cookie jest nasz uzasadniony interes w technicznie bezbłędnym działaniu i płynnej funkcjonalności naszej strony internetowej. Nasza strona internetowa nie może działać prawidłowo bez tych plików cookie. Korzystanie ze statystycznych i marketingowych plików cookie wymaga zgody użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na korzystanie z plików cookie w przyszłości. Zgoda jest dobrowolna. Jej nieudzielenie nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Więcej informacji na temat plików cookie, których faktycznie używamy (w szczególności na temat ich celu i czasu przechowywania) można znaleźć w niniejszej polityce prywatności oraz w informacjach o plikach cookie, których używamy w naszym banerze plików cookie. 

Użytkownik może również ustawić swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby przechowywanie plików cookie na jego urządzeniu było zasadniczo uniemożliwione lub aby za każdym razem był pytany, czy wyraża zgodę na ustawienie plików cookie. Po ustawieniu plików cookie można je usunąć w dowolnym momencie. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w funkcji pomocy przeglądarki.   

Należy pamiętać, że ogólna dezaktywacja plików cookie może prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych na naszej stronie internetowej. 

Na naszej stronie internetowej korzystamy również z funkcji pamięci lokalnej (znanej również jako "pamięć lokalna"). Oznacza to, że dane są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki i mogą nadal istnieć i być odczytywane nawet po zamknięciu przeglądarki - chyba że użytkownik usunie pamięć podręczną lub jest to pamięć sesyjna. 

Osoby trzecie nie mają dostępu do danych przechowywanych w Local Storage. Jeśli specjalne wtyczki lub narzędzia korzystają z funkcji LocalStorage, jest to opisane w odpowiedniej wtyczce lub narzędziu. 

Jeśli użytkownik nie chce, aby wtyczki lub narzędzia korzystały z funkcji pamięci lokalnej, może to kontrolować w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki. Zwracamy uwagę, że może to skutkować ograniczeniami funkcjonalnymi

A

Dostawca: DataReporter GmbH, Zeileisstraße 6, 4600 Wels, Austria
Cel: Zarządzanie zgodami
Kategoria: Wymagane technicznie
Odbiorca: UE, AT
Przetwarzane dane: Adres IP, dane dotyczące zgody Podmioty danych: użytkownicy
Technologia: wywołanie JavaScript, pliki cookie, swarm crawler
Podstawa prawna: uzasadniony interes, zgoda (swarm crawler do analizy wyników wyszukiwania)
Strona internetowa: www.datareporter.eu
Dalsze informacje: www.datareporter.eu/de/privacystatement.html

Na naszej stronie internetowej używamy narzędzia Webcare do zarządzania zgodami. Webcare rejestruje i przechowuje decyzję danego użytkownika naszej strony internetowej. Nasz baner zgody zapewnia, że technologie statystyczne i marketingowe, takie jak pliki cookie lub narzędzia zewnętrzne, są ustawiane lub uruchamiane tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził wyraźną zgodę na ich użycie.

W tym celu przechowujemy informacje o zakresie, w jakim użytkownik potwierdził korzystanie z plików cookie. Decyzję użytkownika można odwołać w dowolnym momencie, uzyskując dostęp do ustawień plików cookie i zarządzając deklaracją zgody. Istniejące pliki cookie są usuwane po cofnięciu zgody. Plik cookie jest również ustawiany w celu przechowywania informacji o statusie zgody użytkownika, co jest wskazane w szczegółach pliku cookie. Ponadto adres IP danego użytkownika jest przesyłany do serwera DataReporter, gdy ta usługa jest dostępna. Adres IP nie jest przechowywany ani kojarzony z żadnymi innymi danymi użytkownika, jest wykorzystywany wyłącznie do prawidłowego wykonania usługi.

Z pomocą Webcare nasza strona internetowa jest regularnie analizowana pod kątem technologii istotnych z punktu widzenia przepisów o ochronie danych. Analiza ta jest przeprowadzana wyłącznie w odniesieniu do tych użytkowników, którzy wyraźnie wyrazili na to zgodę (w celach statystycznych lub marketingowych). Wyniki wyszukiwania użytkowników są oceniane przez Webcare w formie anonimowej i wyłącznie w odniesieniu do technologii i wykorzystywane do wypełnienia naszych obowiązków informacyjnych. Aby uruchomić technologię swarm crawler, do naszych serwerów wysyłane jest żądanie, a adres IP użytkownika jest przesyłany w celu transferu danych. Wybierane są serwery, które znajdują się geograficznie blisko danej lokalizacji użytkownika. Można założyć, że w przypadku użytkowników w UE wybrany zostanie również serwer znajdujący się w UE. Adres IP użytkownika nie jest przechowywany i jest usuwany natychmiast po zakończeniu komunikacji.

Dostawca: Cloudflare Inc, 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, USA
Cel: Sieć dostarczania treści
Kategoria: Wymagane technicznie
Odbiorca: USA
Przetwarzane dane: Adres IP, szczegóły wizyty na stronie internetowej
Podmioty danych: użytkownicy
Technologia: wywołanie JavaScript, pliki cookie
Podstawa prawna: Uzasadniony interes, Data Privacy Framework, www.dataprivacyframework.gov/s/participantsearch/participant-detail
Strona internetowa: www.cloudflare.com
Dalsze informacje:
www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/
www.cloudflare.com/de-de/application/privacypolicy/

Usługa Cloudflare jest używana na naszej stronie internetowej jako sieć dostarczania treści (CDN) i jako usługa bezpieczeństwa.

CDN to usługa, która pomaga szybciej dostarczać zawartość naszej strony internetowej, zwłaszcza duże pliki multimedialne, takie jak obrazy, za pomocą regionalnych serwerów połączonych przez Internet. Dostarczanie treści za pośrednictwem serwerów w Twojej okolicy skraca średni czas ładowania strony internetowej. 

Cloudflare oferuje zarówno optymalizację stron internetowych, jak i usługi bezpieczeństwa. Cloudflare blokuje zagrożenia i ogranicza niewłaściwe wykorzystanie zasobów serwera i przepustowości. Cloudflare sprawia, że nasza strona jest znacznie bardziej wydajna i mniej podatna na spam lub inne ataki.

Cloudflare wykorzystuje pliki cookie i przetwarza dane użytkowników naszej strony internetowej.

Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do naszej witryny, żądania są kierowane przez serwer Cloudflare. W ten sposób gromadzone są dane statystyczne dotyczące dostępu do naszej witryny. 

Dane dostępowe obejmują:

 • Adres IP,
 • odwiedzane strony internetowe naszej obecności w Internecie,
 • Typ i wersja używanej przeglądarki internetowej,
 • używany system operacyjny,
 • strona internetowa, z której użytkownik przeszedł na naszą stronę internetową (adres URL strony odsyłającej),
 • czas spędzony na naszej stronie internetowej i
 • częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej.

Dane te pomagają Cloudflare w szczególności rozpoznawać nowe zagrożenia i zapewniać wysoki standard bezpieczeństwa działania naszej strony internetowej.

Dane są przetwarzane w celu utrzymania bezpieczeństwa i funkcjonalności CDN oraz optymalizacji czasu ładowania. Korzystanie z plików cookie przez Cloudflare odbywa się ze względów bezpieczeństwa w celu zapewnienia wiarygodności urządzenia końcowego i jest absolutnie niezbędne dla funkcji bezpieczeństwa.

Cloudflare przechowuje dzienniki danych tylko tak długo, jak jest to konieczne, a w większości przypadków dane te są usuwane w ciągu 24 godzin. Istnieją jednak informacje, które Cloudflare przechowuje przez czas nieokreślony jako część swoich stałych dzienników w celu poprawy ogólnej wydajności Cloudflare. Dane te nie są jednak danymi osobowymi i są anonimizowane przez Cloudflare.

Cel: Niezbędny technicznie
Kraj odbiorcy: UE
Podstawa prawna: Uzasadniony interes

Nasza witryna korzysta z usługi Friendly Captcha świadczonej przez dostawcę Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Wörthsee, Niemcy ("FriendlyCapcha") w celu ochrony przed nadużyciami ze strony użytkowników niebędących ludźmi (botów) i zapobiegania spamowi.

Friendly Captcha służy do sprawdzania, czy dane wprowadzane na naszej stronie internetowej są wprowadzane przez człowieka, czy przez zautomatyzowany program.  Friendly Captcha nie pozwala
odwiedzającemu na ręczne rozwiązywanie zagadek obrazkowych, ale generuje zadanie kryptograficzne, które jest
 rozwiązywane przez przeglądarkę całkowicie automatycznie w tle. W oparciu o zebrane informacje techniczne trudność można dostosować, aby utrudnić potencjalnym botom postęp.

Według naszych informacji następujące dane są przetwarzane przez Friendly Captcha w celu zautomatyzowanego przetwarzania zadania:

 • zanonimizowany adres IP żądającego urządzenia końcowego
 • Informacje o używanej przeglądarce i systemie operacyjnym
 • anonimowy licznik na adres IP do kontrolowania zadań kryptograficznych
 • informacje o adresie URL odsyłacza dotyczące samego zadania kryptograficznego
 • wersja przyjaznego Captcha
 • usługa znacznika czasu

Zanonimizowany licznik na adres IP jest przechowywany w celu określenia trudności zadania, aby wykryć złośliwych użytkowników i zminimalizować blokowanie legalnych użytkowników. Dane te są przechowywane oddzielnie od innych danych i nie mogą być powiązane z konkretnymi witrynami lub użytkownikami. Adresy IP są anonimizowane przy użyciu najnowocześniejszego procesu mieszania, dzięki czemu nie można zidentyfikować użytkownika witryny. Friendly Captcha nie używa plików cookie.

Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika za pomocą Friendly Captcha jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na ochronie naszej strony internetowej przed niewłaściwym użyciem.

Więcej informacji na temat Friendly Captcha można znaleźć tutaj:
https://friendlycaptcha.com/de/

Więcej informacji na temat polityki prywatności Friendly Captcha można znaleźć pod następującym linkiem: https://friendlycaptcha.com/de/legal/privacy-end-users/

 

Dostawca: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka dominująca: Google LLC (USA)
Cel: Analityka internetowa, pomiar wydajności, śledzenie konwersji, gromadzenie danych statystycznych
Kategoria: Statystyka
Odbiorca: UE, USA
Przetwarzane dane: Adres IP, szczegóły odwiedzin strony internetowej, dane użytkownika
Podmioty danych: użytkownicy
Technologia: wywołanie JavaScript, pliki cookie
Podstawa prawna: zgoda, Data Privacy Framework, www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search /participant-detail?id=a2zt0000001L5AAI&status=Active
Strona internetowa: www.google.com
Więcej informacji:
policies.google.com/privacy safety.google/intl/de/principles/ business.safety.google/adsprocessorterms/
Tutaj możesz dowiedzieć się, gdzie dokładnie znajdują się centra danych Google: https://www.google.com/about /datacenters/locations/

Korzystamy z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics na naszej stronie internetowej w celu analizy zachowań użytkowników i optymalizacji naszej obecności w Internecie. Raporty dostarczane przez Google są wykorzystywane do analizy wydajności naszej strony internetowej oraz do pomiaru sukcesu ewentualnych kampanii prowadzonych za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają nam analizę korzystania z naszej strony internetowej. 

Informacje o korzystaniu ze strony internetowej, takie jak typ/wersja przeglądarki, używany system operacyjny, poprzednio odwiedzana strona, nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP), czas zapytania serwera są zazwyczaj przesyłane na serwer Google i tam przechowywane. W tym celu zawarliśmy umowę z Google.

Google będzie wykorzystywać te informacje w naszym imieniu w celu analizy korzystania z naszej strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności na naszej stronie internetowej oraz świadczenia nam dalszych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej i korzystaniem z Internetu. Według Google adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika nie zostanie połączony z innymi danymi Google. 

Korzystamy wyłącznie z Google Analytics z domyślnie włączoną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika jest skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach-sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Według Google adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest powiązany z innymi danymi Google.  

Podczas wizyty na stronie internetowej zachowanie użytkownika jest rejestrowane w postaci tak zwanych zdarzeń. Mogą one reprezentować następujące elementy:

 • Odsłony strony, ścieżka kliknięcia użytkownika
 • Pierwsza wizyta na naszej stronie
 • odwiedzane strony internetowe
 • Rozpoczęcie sesji
 • Interakcja z naszą stroną internetową
 • Zachowanie użytkowników (np. kliknięcia, przewijanie, czas przebywania, współczynnik odrzuceń)
 • Pobieranie plików
 • Wyświetlone / kliknięte reklamy
 • Interakcja z materiałami wideo
 • wewnętrzne zapytania wyszukiwania

jest również uznawany:

 • Przybliżona lokalizacja (region)
 • Data i godzina wizyty
 • Adres IP (w formie skróconej)
 • informacje techniczne dotyczące używanej przeglądarki lub urządzeń końcowych (np. ustawienia języka, rozdzielczość ekranu)
 • Dostawca Internetu
 • Adres URL odsyłacza (przez którą witrynę/nośnik reklamowy użytkownik trafił na naszą stronę)

Dane te są zasadniczo przetwarzane przez Google do własnych celów, takich jak profilowanie (bez naszego wpływu).

Dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej zostaną usunięte natychmiast po zakończeniu ustalonego przez nas okresu przechowywania. Google Analytics określa standardowy okres przechowywania danych użytkowników i zdarzeń wynoszący 2 miesiące, z maksymalnym okresem przechowywania wynoszącym 14 miesięcy. Ten okres przechowywania dotyczy również danych konwersji. Dla wszystkich innych danych zdarzeń dostępne są następujące opcje: 2 miesiące, 14 miesięcy, 26 miesięcy (tylko Google Analytics 360), 38 miesięcy (tylko Google Analytics 360), 50 miesięcy (tylko Google Analytics 360). Wybieramy najkrótszy okres przechowywania, który odpowiada naszemu zamierzonemu zastosowaniu. Użytkownik może w dowolnym momencie zapytać nas o aktualnie ustawiony okres przechowywania. Dane, których okres przechowywania został osiągnięty, są automatycznie usuwane raz w miesiącu.

Dostawca: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka dominująca Google LLC (USA), www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail
Cel: Integracja czcionek
Kategoria: Statystyka
Odbiorca: UE, USA (możliwe)
Przetwarzane dane: Adres IP, ustawienia języka, rozdzielczość ekranu, wersja i nazwa przeglądarki
Podmiot danych: osoba odwiedzająca stronę internetową
Technologia: wywołanie JavaScript
Podstawa prawna: zgoda, Data Privacy Framework
Strona internetowa: www.google.com
Więcej informacji:
https://developers.google.com/fonts/faq

policies.google.com/privacy www.google. com/about/datacenters/inside/locations/

Nasza strona internetowa korzysta z tzw. czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu znormalizowanego wyświetlania czcionek. 

Aby wyświetlić czcionki internetowe Google, używana przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Informuje to Google, że nasza strona internetowa została odwiedzona za pośrednictwem adresu IP użytkownika. Adres IP przeglądarki urządzenia końcowego osoby odwiedzającej naszą stronę internetową jest również przechowywany przez Google. Jeśli przeglądarka użytkownika nie obsługuje czcionek internetowych, urządzenie będzie używać standardowej czcionki.

Oprócz adresu IP, informacje takie jak ustawienia języka, rozdzielczość ekranu, wersja i nazwa przeglądarki są automatycznie przesyłane na serwery Google przy każdym żądaniu czcionki Google. Google może wykorzystać zebrane dane o użytkowaniu do określenia popularności czcionek. Google publikuje wyniki na wewnętrznych stronach analitycznych (np. Google Analytics).

Dzięki Google Fonts możemy używać czcionek na własnej stronie internetowej i nie musimy ich przesyłać na nasz serwer. Czcionki Google są ważnym elementem w utrzymaniu wysokiej jakości naszej strony internetowej. Wszystkie czcionki Google są automatycznie optymalizowane pod kątem sieci, co oszczędza ilość danych i jest wielką zaletą, zwłaszcza w przypadku korzystania z urządzeń mobilnych. Kiedy odwiedzasz naszą stronę, niski rozmiar pliku zapewnia szybki czas ładowania. Co więcej, czcionki Google są bezpiecznymi czcionkami internetowymi i obsługują wszystkie popularne przeglądarki. 

Google przechowuje żądania zasobów CSS na swoich serwerach przez jeden dzień. Umożliwia to korzystanie z czcionek za pomocą arkusza stylów Google. Pliki czcionek są przechowywane przez Google przez rok. Aby przedwcześnie usunąć dane, należy skontaktować się z pomocą techniczną Google ( support.google.com ).

Dostawca: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka dominująca: Google LLC (USA)
Cel: Integracja usług mapowych
Kategoria: Statystyka
Odbiorca: UE, USA
Przetwarzane dane: Adres IP, szczegóły odwiedzin strony internetowej, dane użytkownika
Podmioty danych: użytkownicy
Technologia: wywołanie JavaScript, pliki cookie
Podstawa prawna: zgoda, Data Privacy Framework, www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search /participant-detail?id=a2zt0000001L5AAI&status=Active
Strona internetowa: https://www.google.com
 Więcej informacji:
policies.google.com/privacy safety.google/intl/de/principles/ business.safety.google/adsprocessorterms/
Tutaj możesz dowiedzieć się, gdzie dokładnie znajdują się centra danych Google: https://www.google.com/about /datacenters/locations/

Usługa Google Maps jest zintegrowana na naszej stronie internetowej w celu lepszego wyświetlania użytkownikom informacji geograficznych o lokalizacjach. 

Mapy Google to usługa map online, która ułatwia odczytywanie informacji geograficznych za pośrednictwem urządzenia końcowego. Między innymi wyświetlane są wskazówki dojazdu lub sekcje mapy lokalizacji są zintegrowane ze stroną internetową. 

Po wywołaniu Map Google przeglądarka nawiązuje połączenie z serwerami Google. Informuje to Google, że nasza strona internetowa została odwiedzona za pośrednictwem adresu IP użytkownika. Korzystanie z Google Maps umożliwia Google gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących korzystania z usługi.

Aby zapewnić tę usługę, Mapy Google przetwarzają wprowadzone wyszukiwane hasła, a także współrzędne szerokości i długości geograficznej w oparciu o adres IP. W przypadku korzystania z funkcji planowania trasy w Google Maps zapisywany jest również wprowadzony adres początkowy. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie przez Google i pozostaje poza naszą kontrolą.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że Google ustawia plik cookie o nazwie "NID", gdy ta usługa jest wykonywana. Google Maps nie oferuje obecnie możliwości korzystania z tej usługi w trybie bez tego pliku cookie. Plik cookie NID zawiera informacje o zachowaniu użytkownika, które Google wykorzystuje do optymalizacji własnych usług i dostarczania indywidualnych, spersonalizowanych reklam.

Google anonimizuje dane w dziennikach serwera, usuwając część adresu IP i informacje o plikach cookie po 9 lub 18 miesiącach. Dane dotyczące lokalizacji i aktywności są przechowywane przez 3 lub 18 miesięcy, a następnie usuwane.

Użytkownicy mogą również usunąć historię ręcznie w dowolnym momencie za pośrednictwem konta Google. Aby całkowicie zapobiec śledzeniu lokalizacji, użytkownik musi wyłączyć sekcję "Aktywność w sieci i aplikacjach" na swoim koncie Google.

Dostawca: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka dominująca: Google LLC (USA)
Cel: spersonalizowana reklama, śledzenie konwersji, remarketing, pomiar wydajności kampanii
Kategoria: Marketing
Odbiorca: UE, USA
Przetwarzane dane: Adres IP, szczegóły odwiedzin strony internetowej, dane użytkownika
Podmioty danych: użytkownicy
Technologia: wywołanie JavaScript, pliki cookie
Podstawa prawna: Zgoda, Data Privacy Framework, www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search /participant-detail?id=a2zt0000001L5AAI&status=Active
Strona internetowa: www.google.com
Dalsze informacje:
https://policies.google.com/privacy  
https://safety.google/intl/de/principles/  
business.safety.google/adsprocessorterms/
Tutaj można dowiedzieć się, gdzie dokładnie znajdują się centra danych Google:
https://www.google.com/about /datacenters/inside/locations/

Usługa Google Ads jest używana na tej stronie internetowej w celu reklamowania naszych produktów i usług.  Google Ads to wewnętrzny system reklamy internetowej Google. 

Ważne jest dla nas, aby wiedzieć, czy zainteresowany użytkownik ostatecznie staje się naszym klientem. Do tego celu służy śledzenie konwersji. Chcemy również mieć możliwość ponownego zwracania się do odwiedzających naszą witrynę w ukierunkowany sposób. Osiągamy to poprzez tak zwany remarketing (retargeting).

Google Ads służy zarówno do śledzenia konwersji, jak i remarketingu, tj. możemy rozpoznać, co się stało po kliknięciu jednej z naszych reklam. Aby ta usługa działała, używane są pliki cookie, a odwiedzający są czasami dodawani do list remarketingowych, aby były im wyświetlane tylko określone kampanie reklamowe.

Odbywa się to za pomocą pseudonimowego numeru identyfikacyjnego (pID), który jest przypisany do przeglądarki użytkownika. Ten pID umożliwia usłudze rozpoznanie, które reklamy zostały już wyświetlone użytkownikowi i które zostały obejrzane. Dane te są wykorzystywane do wyświetlania reklam na różnych stronach internetowych, umożliwiając Google identyfikację odwiedzanych stron. 

Naszym celem jest wykorzystanie Google Ads do kierowania naszej strony internetowej do tych odwiedzających, którzy są rzeczywiście zainteresowani tym, co mamy do zaoferowania. Dane pochodzące ze śledzenia konwersji pozwalają nam mierzyć korzyści płynące z poszczególnych działań reklamowych i optymalizować naszą witrynę pod kątem odwiedzających. Konwersję można mierzyć za pomocą plików cookie.

Wygenerowane informacje są przesyłane przez Google na serwer w USA w celu analizy i tam przechowywane. Przekazywanie danych przez Google osobom trzecim odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub w kontekście przetwarzania danych zamówienia. W żadnym wypadku Google nie będzie łączyć danych użytkownika z innymi danymi gromadzonymi przez Google.

Dostawca: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Spółka dominująca: Google LLC (USA)
Cel: Zarządzanie narzędziami i wtyczkami
Kategoria: Wymagane technicznie
Odbiorca: UE, USA
Przetwarzane dane: Adres IP
Podmioty danych: użytkownicy
Technologia: JavaScript Call Podstawa prawna:
Uzasadniony interes, Data Privacy Framework, www.dataprivacyframework.gov/s/participantsearch/participant-detail
Strona internetowa: www.google.com
Więcej informacji:
policies.google.com/privacy safety.google/intl/de/principles/
business.safety.google/adsprocessorterms/
Tutaj można dowiedzieć się, gdzie dokładnie znajdują się centra danych Google:
https://www.google.com/about /datacenters/locations/

Na naszej stronie internetowej wykorzystywana jest usługa Google Tag Manager.

Menedżer tagów to usługa, która pozwala nam zarządzać tagami witryny za pośrednictwem interfejsu. Pozwala nam to dodawać fragmenty kodu, takie jak kody śledzenia lub piksele konwersji, do stron internetowych bez ingerencji w kod źródłowy. Menedżer tagów jedynie przekazuje dane, ale ich nie gromadzi ani nie przechowuje. Sam Tag Manager jest domeną bez plików cookie i nie przetwarza żadnych danych osobowych, ponieważ służy wyłącznie do zarządzania innymi usługami w naszej ofercie online. 

Po uruchomieniu Menedżera tagów Google przeglądarka nawiązuje połączenie z serwerami Google.   Są one zlokalizowane głównie w USA. Informuje to Google, że nasza strona internetowa została odwiedzona za pośrednictwem adresu IP użytkownika.  Menedżer tagów zapewnia rozwiązywanie innych tagów, które z kolei mogą gromadzić dane.

Menedżer tagów nie uzyskuje jednak dostępu do tych danych. Jeśli dezaktywacja została dokonana na poziomie domeny lub pliku cookie, pozostaje ona w mocy dla wszystkich tagów śledzących zaimplementowanych w Menedżerze tagów.

W ramach hostingu naszej strony internetowej przechowywane są wszystkie dane, które mają być przetwarzane w związku z działaniem naszej strony internetowej. Jest to konieczne, aby umożliwić działanie strony internetowej. W związku z tym przetwarzamy dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu w optymalizacji naszej oferty internetowej. Aby zapewnić naszą obecność w Internecie, korzystamy z usług dostawców usług hostingowych, którym udostępniamy wyżej wymienione dane w ramach przetwarzania zamówień.

Dostawca: Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta
Cel: Analiza zachowań użytkowników
Kategoria: Statystyka
Odbiorca: UE Przetwarzane dane: Adres IP, szczegóły odwiedzin strony internetowej, dane związane z online
Osoby, których dane dotyczą: odwiedzający stronę internetową
Technologia: wywołanie JavaScript, pliki cookie
Podstawa prawna: zgoda Strona internetowa: www.hotjar.com
Dalsze informacje:
www.hotjar.com/privacy
https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/

Nasza witryna korzysta z usługi Hotjar do analizowania zachowań użytkowników i tworzenia map cieplnych.

Hotjar pozwala nam między innymi rejestrować ruchy myszy i przewijania oraz kliknięcia. Hotjar może określić, jak długo użytkownik pozostaje ze wskaźnikiem myszy w określonym miejscu. Hotjar wykorzystuje te informacje do tworzenia tak zwanych map cieplnych, które można wykorzystać do określenia, które obszary naszej witryny są preferowane przez użytkowników.

Technologia Hotjar pozwala nam lepiej zrozumieć doświadczenia naszych użytkowników (np. ile czasu użytkownicy spędzają na poszczególnych stronach, które linki klikają, co im się podoba, a co nie itp. 

Hotjar współpracuje z plikami cookie i innymi technologiami w celu gromadzenia danych o zachowaniu naszych użytkowników i ich urządzeniach końcowych, w szczególności adresu IP urządzenia (jest rejestrowany i przechowywany tylko w formie zanonimizowanej podczas korzystania z witryny), rozmiaru ekranu, typu urządzenia (unikalne identyfikatory urządzeń), informacji o używanej przeglądarce, lokalizacji (tylko kraj), preferowanego języka wyświetlania naszej witryny. Hotjar przechowuje te informacje w naszym imieniu w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Hotjar ma umowny zakaz sprzedaży danych zebranych w naszym imieniu.

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi open source jsDelivr, aby dostarczać zawartość naszej strony internetowej na różne urządzenia użytkowników tak szybko i technicznie bezbłędnie, jak to możliwe. Dostawcą tej usługi jest Prospect One sp. z o.o., Królewska 65A/1, PL-30-081 Kraków, Polska ("jsDelivr"). 

jsDelivr to sieć dostarczania treści (CDN), która odzwierciedla zawartość naszej witryny za pośrednictwem różnych serwerów, aby zapewnić optymalną dostępność na całym świecie. Aby było to możliwe, CDN zawsze korzysta z serwerów, które znajdują się geograficznie blisko danego użytkownika naszej strony internetowej. Można zatem założyć, że użytkownicy w UE są również zaopatrywani w treści przez serwery w UE. Aby wyświetlić zawartość, jsDelivr wykorzystuje dane użytkownika, takie jak adres IP.

Według dostawcy, jsDelivr nie ustawia żadnych plików cookie ani nie korzysta z żadnych innych mechanizmów śledzenia, ale jest to konieczne wyłącznie ze względów technicznych wymienionych powyżej. Podstawą prawną przekazywania danych osobowych jest zatem nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

jsDelivr przechowuje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia opisanej usługi lub wypełnienia zobowiązań prawnych.

Aby zapobiec tej usłudze, można zainstalować blokadę JavaScript. Oznacza to jednak, że witryna może przestać działać w zwykły sposób.

Więcej informacji na temat wykorzystania danych użytkownika można znaleźć w polityce prywatności dostawcy na stronie https://www.jsdelivr.com/terms/privacy-policy-jsdelivr-net.

 

Nasza strona internetowa korzysta z systemu czatu na żywo Onlim firmy Onlim GmbH, Weintraubengasse 22, A-1020 Wiedeń, Austria ("Onlim").

Korzystając z funkcji czatu, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerami Onlim. Dane wprowadzane na czacie są przesyłane do serwerów Onlim.

Onlim służy do gromadzenia i przechowywania pseudonimizowanych danych na potrzeby obsługi systemu czatu na żywo i odpowiadania na zapytania dotyczące wsparcia na żywo. W tym celu wykorzystywane są pliki cookie, które służą do rozpoznawania użytkownika. Rozmowom przypisywany jest losowo wygenerowany pseudonim, dzięki czemu nie można zidentyfikować użytkowników chatbota, co gwarantuje anonimowość użytkownika.

Gromadzone dane obejmują w szczególności historię czatu, adres IP w czasie czatu. Jeśli jesteś zalogowanym użytkownikiem i dobrowolnie podałeś dodatkowe informacje w ramach tej usługi, te dodatkowe dane również będą przetwarzane. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy wyłącznie dane wymagane do skontaktowania się z użytkownikiem zgodnie z jego żądaniem (np. adres e-mail lub numer telefonu) lub do dostarczenia żądanych informacji.

Korzystamy z systemu czatu na żywo Onlim, aby stale podnosić jakość naszych usług. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane zebrane przez Onlim nie będą wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę stronę internetową bez zgody użytkownika i nie będą łączone z danymi osobowymi osoby noszącej pseudonim.

Więcej informacji na temat ochrony danych przez Onlim można znaleźć na stronie: https://onlim.com/datenschutzerklaerung/.

 

 

Ze względów technicznych, w szczególności w celu zapewnienia funkcjonalnej i bezpiecznej obecności w Internecie, przetwarzamy technicznie niezbędne dane dotyczące dostępu do naszej strony internetowej w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła do nas. 

Przetwarzane przez nas dane dostępowe obejmują

 • Nazwa strony internetowej, do której uzyskano dostęp  
 • Używany typ przeglądarki wraz z wersją
 • System operacyjny używany przez odwiedzającego
 • strona poprzednio odwiedzona przez użytkownika (adres URL odsyłacza)
 • Czas żądania serwera
 • Ilość przesłanych danych
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (używany adres IP)

Dane te nie są przypisywane do żadnych osób fizycznych i są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych oraz do obsługi i ulepszania naszej strony internetowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa i optymalizacji naszej oferty internetowej. Dane te są przekazywane wyłącznie do naszego hosta strony internetowej. Dane te nie są łączone ani scalane z innymi źródłami danych. W przypadku podejrzenia niezgodnego z prawem korzystania z naszej strony internetowej zastrzegamy sobie prawo do retrospektywnego sprawdzenia tych danych. Przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji naszej strony internetowej.

Dane dostępowe są usuwane wkrótce po osiągnięciu celu, zwykle po kilku dniach, chyba że dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dowodowych. W przeciwnym razie dane są przechowywane do czasu ostatecznego wyjaśnienia incydentu.

Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową, korzystamy z powszechnie stosowanej metody SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez przeglądarkę. To, czy dana strona naszej witryny jest przesyłana w postaci zaszyfrowanej, można rozpoznać po zamkniętym symbolu klucza lub kłódki na pasku stanu przeglądarki. Korzystanie z tej procedury opiera się na naszym uzasadnionym interesie w stosowaniu odpowiednich technik szyfrowania. 

Stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym i aktualizowane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy.

Dostawca: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA
Cel: Analiza użytkowników, pomiar konwersji
Kategoria: Statystyka
Odbiorca: USA
Przetwarzane dane: Adres IP, szczegóły wizyty na stronie internetowej
Osoby, których dane dotyczą: użytkownicy
Technologia: wywołanie JavaScript, pliki cookie
Podstawa prawna: zgoda, ramy prywatności danych UE-USA, www.dataprivacyframework.gov/s/participantsearch/participant-detail
Dalsze informacje:
privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
https://learn.microsoft.com/en-us/compliance/regulatory/offering-eu-model-clauses
https://help.ads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2 
Opcja rezygnacji: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout

Usługa Microsoft Advertising (dawniej Bing Ads) jest używana na naszej stronie internetowej do analizy i optymalizacji jej ekonomicznego działania.

Microsoft Advertising umieszcza pliki cookie na urządzeniach użytkowników, aby analizować ich zachowanie w naszej witrynie. Zakłada to, że użytkownik dotarł do naszej witryny za pośrednictwem reklamy Microsoft Advertising. Dzięki temu uzyskujemy informacje o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli taką reklamę, zostali przekierowani na naszą witrynę i wcześniej dotarli do określonej strony docelowej (tzw. pomiar konwersji). Nie są przechowywane żadne adresy IP i nie są ujawniane żadne dane osobowe dotyczące tożsamości naszych użytkowników. Microsoft posiada własne serwery na całym świecie. Większość z nich znajduje się w USA.

Microsoft przechowuje dane tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia własnych usług lub produktów lub do celów prawnych.

Dane osobowe

Poniższe postanowienia mają zastosowanie nie tylko do gromadzenia danych na naszej stronie internetowej, ale także do przetwarzania danych osobowych w ogóle.

Personal data is information that can be assigned to you individually. Examples of this include your address, name, postal address, e-mail address or telephone number. Information such as the number of users who visit a website is not personal data because it cannot be assigned to an individual person.

 

Dane osobowe to informacje, które można przypisać indywidualnie do użytkownika. Należą do nich na przykład adres, imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail lub numer telefonu. Informacje takie jak liczba użytkowników odwiedzających stronę internetową nie są danymi osobowymi, ponieważ nie można ich przypisać do konkretnej osoby.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

O ile w niniejszej polityce prywatności nie podano bardziej szczegółowych informacji (np. dotyczących wykorzystywanych technologii), możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w oparciu o następujące podstawy prawne:

Zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Realizacja umowy i środki przedumowne zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO - Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

Obowiązek prawny zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO - Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego.

Ochrona żywotnych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d RODO - Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.

Prawnie uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO - Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (administratorów) lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

Należy pamiętać, że oprócz przepisów RODO mogą mieć zastosowanie krajowe przepisy o ochronie danych obowiązujące w kraju użytkownika lub w naszym kraju macierzystym.

Dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane stronom trzecim w celach innych niż wymienione w niniejszej polityce prywatności.

Przekazujemy dane osobowe użytkownika stronom trzecim tylko wtedy, gdy:

 • użytkownik wyraził wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • ujawnienie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO jest niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu, aby zakładać, że użytkownik ma nadrzędny interes zasługujący na ochronę w nieujawnianiu jego danych,
 • istnieje prawny obowiązek ujawnienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO i jest to dozwolone przez prawo i / lub
 • jest to konieczne do przetwarzania stosunków umownych z użytkownikiem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

Współpraca z przetwórcami

Starannie dobieramy naszych usługodawców, którzy przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu. Jeśli zlecamy stronom trzecim przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy o realizację zamówienia, odbywa się to zgodnie z art. 28 RODO.

 

Przekazywanie do krajów trzecich

Jeśli przetwarzamy dane w kraju trzecim lub jeśli ma to miejsce w kontekście korzystania z usług stron trzecich lub ujawniania lub przekazywania danych innym osobom lub firmom, będzie to miało miejsce wyłącznie w oparciu o opisane powyżej podstawy prawne dotyczące przekazywania danych.

Z zastrzeżeniem wyraźnej zgody lub konieczności umownej, przetwarzamy lub zlecamy przetwarzanie danych zgodnie z art. 44-49 RODO wyłącznie w krajach trzecich o poziomie ochrony danych uznanym za odpowiedni lub na podstawie specjalnych gwarancji, takich jak zobowiązanie umowne poprzez tzw. standardowe klauzule umowne Komisji UE, istnienie certyfikatów lub wiążących wewnętrznych przepisów o ochronie danych.

Jeśli podczas gromadzenia danych nie określono wyraźnego okresu przechowywania (np. w ramach oświadczenia o wyrażeniu zgody), jesteśmy zobowiązani do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. e RODO, gdy tylko cel ich przetwarzania przestanie istnieć. W tym kontekście chcielibyśmy zwrócić uwagę, że ustawowe obowiązki przechowywania, którym podlegamy, stanowią uzasadniony cel dalszego przetwarzania zebranych danych osobowych.

Zasadniczo przechowujemy dane osobowe do czasu zakończenia relacji biznesowych lub do czasu wygaśnięcia obowiązujących okresów gwarancji, rękojmi lub przedawnienia, a ponadto do czasu zakończenia wszelkich sporów prawnych, w których dane są wymagane jako dowód, a w każdym razie do końca trzeciego roku po ostatnim kontakcie z partnerem biznesowym.

W ramach opisu poszczególnych technologii na naszej stronie internetowej można znaleźć szczegółowe informacje na temat czasu przechowywania danych. Nasza tabela plików cookie informuje o czasie przechowywania poszczególnych plików cookie. Ponadto użytkownik zawsze ma możliwość bezpośredniego zapytania nas o konkretny czas przechowywania danych. W tym celu należy skorzystać z danych kontaktowych podanych w niniejszej polityce prywatności.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których to dotyczy, mają prawo

(i) zgodnie z art. 15 RODO zażądać informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych. W szczególności możesz zażądać informacji o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Twoje dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnieniu prawa do złożenia skargi, pochodzeniu Twoich danych, jeśli nie zostały przez nas zebrane, a także o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz, w stosownych przypadkach, istotnych informacji na temat jego szczegółów;

(ii) zgodnie z art. 16 RODO, do niezwłocznego żądania poprawienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas;

(iii) zgodnie z art. 17 RODO, do żądania usunięcia swoich danych osobowych przechowywanych przez nas w określonych okolicznościach, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;

(iv) zgodnie z art. 18 RODO, do żądania (tymczasowego) ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika, jeżeli użytkownik kwestionuje prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale użytkownik odmawia ich usunięcia, nie potrzebujemy już danych, ale są one potrzebne użytkownikowi do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO;

(v) zgodnie z art. 20 RODO, do otrzymania od nas danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do żądania przekazania ich bezpośrednio innemu administratorowi; obejmuje to jednak wyłącznie dane osobowe, które przetwarzamy za pomocą zautomatyzowanych procedur na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy;

(vi) zgodnie z art. 21 RODO, w zakresie, w jakim dane osobowe użytkownika są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika, pod warunkiem, że istnieją ku temu powody wynikające z jego szczególnej sytuacji lub sprzeciw jest skierowany przeciwko reklamie bezpośredniej. W tym ostatnim przypadku użytkownik ma ogólne prawo do sprzeciwu, które zostanie przez nas wdrożone bez określania konkretnej sytuacji;

(vii) zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, do cofnięcia zgody udzielonej nam w dowolnym momencie. W rezultacie nie możemy już kontynuować przetwarzania danych opartego na tej zgodzie w przyszłości. Użytkownik ma między innymi możliwość cofnięcia zgody na korzystanie z plików cookie na naszej stronie internetowej ze skutkiem na przyszłość, uzyskując dostęp do ustawień plików cookie;

(viii) zgodnie z art. 77 RODO, do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z niezgodnym z prawem przetwarzaniem przez nas danych użytkownika. Co do zasady, użytkownik może skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla jego zwykłego miejsca zamieszkania lub miejsca pracy lub siedziby naszej firmy.

Właściwym organem nadzorczym dla BORA Vertriebs GmbH & Co KG jest:

Austriacki Urząd Ochrony Danych
Barichgasse 40-42
1030 Wiedeń
Austria


 Tel.: +43 1 52 152-0
dsb@dsb.gv.at

 

 

Użytkownik sam decyduje o wykorzystaniu swoich danych osobowych. W przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw wobec nas, prosimy o kontakt pod adresem e-mail bora.webcare@bora.com, pocztą lub telefonicznie.

Prosimy o pomoc w wyjaśnieniu zapytania poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania naszych odpowiedzialnych pracowników dotyczące konkretnego przetwarzania danych osobowych. Jeśli istnieją uzasadnione wątpliwości co do tożsamości użytkownika, możemy poprosić o kopię dokumentu tożsamości.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem dataprivacy@bora.com lub korzystając z innych danych kontaktowych podanych w niniejszej polityce prywatności.