BORA Pro wok-induksjonstopp

PKIW3

  Produktinformasjon

  • Kombinasjonen av en klassisk knott og en følsom overflate med sylskarp LED-visning garanterer perfekt betjening. Alle funksjoner aktiveres enkelt, raskt og intuitivt ved å dreie på knotten og berøre den sentrale berøringsflaten.
  • Tre hold varm-trinn med konstant temperaturregulering til 42, 74 eller 94°C.
  • Barnesikringen forhindrer utilsiktet eller uvedkommende innkobling av platetoppen.
  • Automatisk utkobling kobler automatisk ut en valgt kokesone når den forhåndsinnstilte tiden er utløpt.
  • Korttidstimeren utløser et visuelt og akustisk signal når tidsrommet som brukeren har innstilt, er utløpt.
  • Ved hjelp av pausefunksjonen kan du deaktivere alle kokesonene på en rask og enkel måte. Når funksjonen oppheves, fortsetter apparatet å gå med de opprinnelige innstillingene igjen.
  • Når automatisk oppvarmingsfunksjon aktiveres, reguleres kokesonen til høyeste trinn i et definert tidsrom, før den automatisk stilles tilbake til innstilt effekttrinn igjen.
  • Sammenlignet med andre platetopper har woken tykkere ceran-glass med økt bruddsikkerhet.
  • Avtrekkssystemet kan kombineres fritt med inntil 8 ulike platetopper, fra induksjonstopp med rektangulære soner til gass eller Tepan. Det er også mulig å velge f.eks. 3 platetopper og 2 avtrekk.
  • Apparatet kan settes i demomodus ved hjelp av konfigurasjonsmodusen. Her vises alle betjeningsfunksjonene, mens oppvarmingsfunksjonen til platetoppen er deaktivert.

  Egnet for: Professional, Professional 3.0

  Dokumenter

  Tekniske spesifikasjoner

  Tilkoblingsspenning220 – 240 V
  Frekvens50/60 Hz
  Strømforbruk maksimalt3,0 kW
  Tilkoblingseffekt maksimalt3,0 kW
  Sikring minst1 x 16 A
  Lengde strømledning1,5 m
  Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)370 x 540 x 128 mm
  Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)9,5 kg
  Materiale overflateSCHOTT CERAN®
  Effektnivå platetopp1 – 9, P
  Størrelse kokesoneØ 310 mm
  Effekt kokesone2400 W
  Effekt kokesone power-trinn3000 W

  Tekniske spesifikasjoner

  Tilkoblingsspenning220 – 240 V
  Frekvens50/60 Hz
  Strømforbruk maksimalt3,0 kW
  Tilkoblingseffekt maksimalt3,0 kW
  Sikring minst1 x 16 A
  Lengde strømledning1,5 m
  Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)370 x 540 x 128 mm
  Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)9,5 kg
  Materiale overflateSCHOTT CERAN®
  Effektnivå platetopp1 – 9, P
  Størrelse kokesoneØ 310 mm
  Effekt kokesone2400 W
  Effekt kokesone power-trinn3000 W