BORA Pro HiLight-platetopp 3-krets/2-krets

PKC3

  Produktinformasjon

  • Kombinasjonen av en klassisk knott og en følsom overflate med sylskarp LED-visning garanterer perfekt betjening. Alle funksjoner aktiveres enkelt, raskt og intuitivt ved å dreie på knotten og berøre den sentrale berøringsflaten.
  • Tre hold varm-trinn med konstant temperaturregulering til 42, 74 eller 94°C.
  • Fleksibel og enkel tilkobling av en andre, større varmekrets.
  • Fleksibel og enkel tilkobling av en andre eller tredje, større varmekrets.
  • Barnesikringen forhindrer utilsiktet eller uvedkommende innkobling av platetoppen.
  • Automatisk utkobling kobler automatisk ut en valgt kokesone når den forhåndsinnstilte tiden er utløpt.
  • Korttidstimeren utløser et visuelt og akustisk signal når tidsrommet som brukeren har innstilt, er utløpt.
  • Ved hjelp av pausefunksjonen kan du deaktivere alle kokesonene på en rask og enkel måte. Når funksjonen oppheves, fortsetter apparatet å gå med de opprinnelige innstillingene igjen.
  • Når automatisk oppvarmingsfunksjon aktiveres, reguleres kokesonen til høyeste trinn i et definert tidsrom, før den automatisk stilles tilbake til innstilt effekttrinn igjen.
  • Apparatet kan settes i demomodus ved hjelp av konfigurasjonsmodusen. Her vises alle betjeningsfunksjonene, mens oppvarmingsfunksjonen til platetoppen er deaktivert.

  Egnet for: Professional, Professional 3.0

  Dokumenter

  Tekniske spesifikasjoner

  Tilkoblingsspenning380 – 415 V 2N
  Frekvens50/60 Hz
  Strømforbruk maksimalt4,4 kW
  Tilkoblingseffekt maksimalt4,4 kW
  Sikring minst2 x 16 A
  Lengde strømledning1,5 m
  Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)370 x 540 x 73 mm
  Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)8,7 kg
  Materiale overflateSCHOTT CERAN®
  Effektnivå platetopp1 – 9 (innkobling av 2 / 3 kretser)
  Antall kretser kokesone foran3
  Antall kretser kokesone bak2
  Størrelse kokesone foranØ 120 / 180 / 235 mm
  Størrelse kokesone bakØ 120 / 200 mm
  Effekt kokesone foran800 / 1600 / 2500 W
  Effekt kokesone bak800 / 1900 W

  Tekniske spesifikasjoner

  Tilkoblingsspenning380 – 415 V 2N
  Frekvens50/60 Hz
  Strømforbruk maksimalt4,4 kW
  Tilkoblingseffekt maksimalt4,4 kW
  Sikring minst2 x 16 A
  Lengde strømledning1,5 m
  Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)370 x 540 x 73 mm
  Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)8,7 kg
  Materiale overflateSCHOTT CERAN®
  Effektnivå platetopp1 – 9 (innkobling av 2 / 3 kretser)
  Antall kretser kokesone foran3
  Antall kretser kokesone bak2
  Størrelse kokesone foranØ 120 / 180 / 235 mm
  Størrelse kokesone bakØ 120 / 200 mm
  Effekt kokesone foran800 / 1600 / 2500 W
  Effekt kokesone bak800 / 1900 W