Pravila in pogoji sodelovanja Piccolo tombola

§ 1 Vsebina

 1. Ti pogoji sodelovanja in politika zasebnosti urejajo sodelovanje v natečaju, ki ga organizira BORA Vertriebs GmbH & Co. KG (v nadaljnjem besedilu: organizator) s strani udeležencev ter zbiranje in uporabo podatkov, ki jih zberejo ali posredujejo udeleženci.
 2. S sodelovanjem v natečaju udeleženci sprejmejo te pogoje sodelovanja.

 

§ 2 Pogoji za sodelovanje na natečaju

 1. Natečaj se začne 1. januarja 2024 ob 0:00 po srednjeevropskem času in konča 29. Februar 2024 ob 24:00 po srednjeevropskem času. 
 2. V natečaju lahko sodelujejo fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: udeleženci) s stalnim prebivališčem v Nemčiji, Avstriji, Švici, na Nizozemskem, v Združenem kraljestvu, Franciji, Italiji, Španiji, Belgiji, Luksemburgu, na Češkem, Portugalskem, v Sloveniji ali na Slovaškem, ki so dopolnile 18 let.
 3. Iz sodelovanja so izključeni zaposleni pri organizatorju in zaposleni pri sodelujočih partnerjih, ki so bili ali so vključeni v pripravo ali obdelavo natečaja.
  Med vsemi udeleženci bo izžrebanih 20 paketov dobrodošlice, od katerih vsak vsebuje servirno desko Wendelstein 1838m in set servirnih žlic BORA "Piccolo" (6 kosov).
  Nagrada vključuje paket dobrodošlice in dostavo na dom zmagovalca.

 

§ 3 Postopek natečaja

 1. Za sodelovanje v natečaju se morajo udeleženci v času trajanja natečaja prijaviti na e-novice in se strinjati s temi pogoji sodelovanja.
 2. Zmagovalci bodo med vsemi udeleženci izžrebani naključno.

 

§ 4 Obdelava

 1. Izključeno je izplačilo nagrade v gotovini ali njena zamenjava ali prenos na drugo osebo. Udeleženec se lahko nagradi odpove. V tem primeru bo naključno izbran nov nagrajenec.
 2. Nagrajenec bo 02. marec 2024 po elektronski pošti kontaktiran in pozvan, da posreduje svoje kontaktne podatke (ime in priimek ter naslov) in s tem sprejme nagrado. Nagrajenec ima 72 ur časa, da predloži zahtevane podatke in tako sprejme nagrado. 
 3. Če v 72 urah podatkov ne bo predložil, se bo štelo, da nagrade ni sprejel, in naključno bo izbran nov nagrajenec. Če so navedeni kontaktni podatki napačni ali nepopolni, organizator ni dolžan poiskati pravilnega naslova. Vse slabosti, ki nastanejo zaradi posredovanja napačnih kontaktnih podatkov, nosi udeleženec. Tudi v tem primeru bo nov zmagovalec izbran naključno.
 4. Organizator bo za dostavo nagrade pooblastil prevozno podjetje.

 

§ 5 Izjava o omejitvi odgovornosti

 1. Organizator želi poudariti, da se lahko natečaj zaradi zunanjih okoliščin in omejitev prekine ali odstrani, ne da bi udeleženci imeli kakršne koli pravice do uveljavljanja zahtevkov proti organizatorju.
 2. Organizator želi poudariti, da so jamstveni in garancijski zahtevki v celoti izključeni.

 

§ 6 Pravilnik o zasebnosti

 1. Organizator zbira in uporablja osebne podatke udeležencev, če je to zakonsko dovoljeno.
 2. Organizator zbira, obdeluje in uporablja osebne podatke le, če je to potrebno za izpolnitev pogodbe (tj. izvedbo natečaja) ali če so podatki posredovani prostovoljno. Izrecno je navedeno, da bo organizator podatke uporabil tudi za poročanje o natečaju in njegovo oglaševanje. Udeleženec se s sodelovanjem v natečaju s tem strinja. Za vsako obdelavo podatkov, ki presega ta namen, mora organizator pred obdelavo podatkov pridobiti soglasje. Če ima zakoniti interes organizatorja za obdelavo podatkov prednost, se lahko obdelava v določenih okoliščinah izvede brez privolitve.
 3. Organizator zbira naslednje osebne podatke udeležencev, ki so namenjeni oblikovanju, izvedbi in obdelavi natečaja: ime in priimek udeleženca, polni naslov, telefonska številka, veljavni elektronski naslov.
 4. V okviru določb GDPR imate pravico do informacij o shranjenih osebnih podatkih ter pravico do popravka, prenosa podatkov, ugovora, omejitve obdelave ter blokiranja ali izbrisa nepravilnih ali nezakonito obdelanih podatkov. Svojo privolitev imate pravico kadar koli preklicati.
 5. Če udeleženec meni, da organizator z obdelavo osebnih podatkov krši zakonodajo o varstvu podatkov, ima možnost vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem organu.
 6. Za izpolnitev pogodbenih ali zakonskih obveznosti bo morda treba podatke posredovati obdelovalcem ali drugim prejemnikom, kot so zlasti organi. Obdelovalci obdelujejo osebne podatke le v skladu z navodili in le v obsegu, ki je potreben za izpolnitev teh nalog. Organizatorjevi obdelovalci so na primer zunanja podjetja za storitve IT itd.
 7. Vaši podatki bodo drugim prejemnikom posredovani le, če je bilo podano soglasje za prenos podatkov, če je prenos podatkov potreben za sklenitev pogodbe ali izpolnitev pogodbe ali če mora organizator podatke posredovati na podlagi zakona.

 

§ 7 Veljavno pravo

Za te pogoje sodelovanja velja avstrijska zakonodaja. Odločitev organizatorja je dokončna.